Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Chimarrhaeus, Jakob

Tisk

(Chimarrhäus, Jacobus)

Charakteristika: Kněz a altista

Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.8.1614
Text
Literatura

Chimarrhaeus, Jakob (Chimarrhäus, Jacobus), kněz a altista, narozen 1542, Roermond (Nizozemsko), zemřel 24. 8. 1614, Litoměřice.

 

Získal hudební vzdělání u svého otce Paula Chimarrhaeuse, jenž byl ředitelem latinské školy. V roce 1566 se zapsal na univerzitu v Kolíně nad Rýnem a zahájil kněžskou přípravu v St. Severinu.

Od roku 1573 působil jako altista v dvorní kapele císaře Maximiliana II. ve Vídni, o půl roku později se stal jedním ze čtyř dvorních kaplanů. Hrál na violu da braccio a na loutnu. Jako Elemosinarius (představený dvorního duchovenstva) byl od roku 1582 zodpovědný za dvorní kapelu (Capellnparthey) a za hudbu při bohoslužbách. Když se roku 1584 za vlády Rudolfa II. přemístil císařský dvůr do Prahy, přesídlil tam i Chimarrhaeus. V Praze byl nadřízeným kapelníka Philippa de Monte a dvorní kapely. Vedl rovněž slavnosti v pražské katedrále, když byl Rudolfovi a dalším arcivévodům a šlechticům roku 1585 udělen Řád zlatého rouna. Stejného roku byl Chimarrhaeus povýšen do šlechtického stavu a stal se císařským dvorním falckrabětem. Jeden z vrcholů jeho činnosti byla korunovace císaře Matthiase ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1612, při které řídil hudební a liturgický program.

O jeho významu svědčí fakt, že mu bylo svěřeno několik proboštství, mimo jiné v Ratiboři, Litoměřicích, Budyšíně, Vyšehradě, Olomouci a Kolíně nad Rýnem.


Literatura

I. Lexika

LdM.

 

II. Ostatní

Lindell, Robert: Das Musikleben am Hof Rudolfs II. (In: Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Essen 1988, s. 75–83).

Niemöller, Klaus Wolfgang: Jacob Chimarrhaeus. Ein Kölner Musiker am Habsburger Hof Rudolfs II. in Prag (In: Die Musik der Deutschen im Osten. Ostseeraum – Schlesien – Böhmen/Mähren – Donauraum, Bonn 1994, s. 359–374).

Žáčková Rossi, Michaela: Hudebníci dvora Rudolfa II. ve světle císařských účtů (1576–1612) (Praha 2009).

 

Martha Stellmacher

Datum poslední změny: 21.12.2012