Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Šmolík, Jan

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, hudební publicista, kritik, estetik a redaktor

Datum narození/zahájení aktivity:17.4.1935
Text
DíloLiteratura

Šmolík, Jan, muzikolog, hudební publicista, kritik, estetik a redaktor, narozen 17. 4. 1935, Plzeň–Vochov.
 
1949–53 studoval na gymnáziu v Plzni, 1954–59 hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy u Mirko Očadlíka a Antonína Sychry (prom. hist. 1959 na základě diplomní práce Žánr scénické hudby u Emila Františka Buriana). Jeho studentskou vědeckou práci Sbory Leoše Janáčka na texty Petra Bezruče vydala Knižnice Hudebních rozhledů 1959. 1950–54 studoval soukromě kompozici u Josefa Bartovského v Plzni.
 
Po ukončení studia pracoval v Encyklopedickém ústavu ČSAV (1959–60), byl pracovníkem kabinetu pro soudobou hudbu ve Svazu československých skladatelů a redaktorem čtrnáctideníku Hudební rozhledy. V průběhu vojenské základní služby v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého byl v letech 1960–62 dramaturgem souboru, 1962–65 redaktorem Hudebních rozhledů; 1965–68 byl odborným asistentem a aspirantem na katedře estetiky Filozofické fakulty Karlovy univerzity a externím spolupracovníkem týdeníku Kulturní tvorba, 1968–69 redaktorem kulturní rubriky deníku Rudé právo, 1970 byl tajemníkem koncertního oddělení Svazu československých skladatelů. Jeho reportáž Na západní hranici klid vyšla v ilegálním Rudém právu po srpnové okupaci 1968; citovaly ji opakovaně všechny světové agentury a rozhlasové stanice. Za své články a názorové postoje z let 1968–70 byl roce 1971 v rámci normalizačních opatření donucen opustit odbornou profesi a pracoval jako dělník – vrtař, betonář, topič, kuchař apod. (1970–89). 1989 byl rehabilitován a jmenován šéfredaktorem měsíčníku Hudební rozhledy, kde působil až do odchodu do důchodu (2004).
 
Šmolík dělil v letech 1959–1970 své odborné působení mezi hudební kritiku a publicistiku a psaní větších prací (mimo jiné monografie skladatele Jaroslava Doubravy – nevydána). Napsal mimořádně početnou řadu článků, slovníkových hesel, fejetonů, statí, kritik pro Hudební rozhledy, Rudé právo, Kulturní tvorbu, Večerní Prahu, měsíčník Divadlo, dále scénáře pro Československou televizi a Československý rozhlas, povídky atd. V průběhu normalizace (1970–90) byl z odborné činnosti zcela vyřazen; v té době napsal monografie Jana Seidela, Lubomíra Železného a Vlachova kvarteta (nevydána), Alfréda Holečka a Ladislava Černého. V letech 1990–2005 zachoval navzdory prudkému poklesu nákladu a tíživému nedostatku finančních prostředků vydávání odborného časopisu Hudební rozhledy. V té době rovněž zastával několik důležitých funkcí v hudebním životě (člen rady Asociace hudebních umělců a vědců, prezidia České hudební rady; byl členem rehabilitační komise SČSKU a členem výboru Svazu autorů a interpretů).
Dílo
Dílo literární

Knihy

Ladislav Černý, malá monografie (Editio Supraphon, Praha 1977);
Lubomír Železný (Panton, Praha 1987);
Alfréd Holeček (Editio Supraphon, edice Lyra, Praha 1989).
 
Články, rozhovory, stati, úvahy, studie (výběr)
Sbory Leoše Janáčka na texty Petra Bezruče (Sborník Leoš Janáček, Knižnice Hudebních rozhledů 5, 1959,  č. 5–6);
Burianova Maryša – hudební drama (Divadlo, 1960);
Kubín – Kupka – Kalabis (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 5, s. 203);
Konzument a jeho umělec (Hudební rozhledy 15, 1962, s. 320);
O současnosti v hudbě a o hudbě v současnosti (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 6,  s. 223–224);
O tanečních písničkách z nadhledu (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 7, s. 301);
Sonáty, kvartety... (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 10–11, s. 458);
Znát – znamená poznávat (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 2, s. 49);
Hamletovská improvizace (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 13, s. 548–549);
Sbor sirotků (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 22, s. 963);
Recidiva nevidomosti? (Hudební rozhledy 19, 1965, č. 2, s. 67);
Na národu roli dědičné... (Hudební rozhledy 19, 1965, č. 5, s. 200);
Směla být třetí tragická? (Hudební rozhledy 19, 1965, č. 6, s. 224–228, a č. 7, s. 273–276);
Lukášova symfonie (Hudební rozhledy 19, 1965, č. 22, s. 954);
Seidlův Můj lístek Závěr kapitoly Vokální dominanty z připravované knihy „Kapitoly o Janu Seidlovi“ (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 5, s. 216–220);
Poznámky k hudební řeči Lubomíra Železného (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 11, s. 508–512);
Umělecká pravda neleží na povrchu. S Viktorem Kalabisem hovořil Jan Šmolík (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 3, s. 100–103);
Špalíček a zpěv lidu Jana Seidla (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 12, s. 530–533);
Co je však největší...? (Hudební rozhledy 43, 1994, č. 5, s. 222–223);
Nepřehledný terén svobody (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 6, s. 241);
Diagnóza 218 (Hudební rozhledy 43, 1994, č. 8, s. 337–338);
Porta 90 (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 8, s. 358–359);
Alfréd Holeček obdivuje... (Ukázka z knihy). (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 9, s. 403);
Republika, revoluce, hudba, otazníky (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 11, s. 481–482);
Vážený pane Vičare (Hudební rozhledy 43, 1990,. č. 11, s. 504);
Rozpaky a nutnosti (Hudební rozhledy 41, 1991, č. 5, s. 192);
Opožděný rozhovor s Josefem Vlachem (Hudební rozhledy 41, 1991, č. 7, s. 289–291);
Rozpaky (Hudební rozhledy 41, 1991, č. 10, s. 432);
O možnosti a různosti muzikoterapie. Hovoříme s prof. Ferdinandem Knoblochem (Hudební rozhledy 41, 1991, č. 10, s. 436–438);
Umělecká osobnost Dušana Panduly (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 3, s. 121–124);
Potřeba hudby (Hudební rozhledy 45, 2002, č. 4, s. 145);
Petra Pokorného opožděná vizitka (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 5, s. 197–199);
Kalabis dvakrát v Americe (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 5, s, 220);
Dvě mušky – jeden problém (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 7–8, s. 297);
Radek Pilař – hudební interpret (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 7–8, s. 336–337);
Západočeským regionem z Plzně až za Aš (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 10,s. 419–420);
Meditační zahrada pana Hrušky (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 10, s. 429);
Novoroční Má vlast a Česká republika (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 2, s. 49);
Hudební rozhlédnutí Viktora Kalabise (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 2, s. 54–56);
Hurnikovská pětiminutovka na úvod (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 5, s. 201);
Smetana na tisícikoruně... (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 7, s. 293);
Hábův Pandula a Pandulův Hába (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 11, s. 518–522);
Hudba a realita ´93 (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 12, s. 537);
Jak je na tom AHUV (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 3, s. 2–3);
Smolka pro Allena in beé (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 3, s. 20);
Trnová koruna z pampelišek (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 3, s. 30);
Hymnické nezákonnosti na Hradě? (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 6, s. 2–3);
Nehoráznost  (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 8, s. 23–24);
Milana Slavického Media vita I. (Hudební rozhledy 1994, č. 9, s. 2–4);
Model – nemodel aneb Zouhar a Šostakovič (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 10, s. 7);
Causa Panton (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 12, s. 34–35);
S Viktorem Kalabisem o Nadaci Bohuslava Martinů (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 5, s. 10–11);
Adolf Born (rozhovor) (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 6, s. 5–6);
Přítomnost Janu Hanušovi (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 6, s. 25);
Mrzutá záležitost – ČF (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 8, s. 3–4);
Chaowille a skladatelské automaty (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 9, s. 35);
Viktora Kalabise VII. kvartet v souvislostech / 95 (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 10, s. 2–4);
Petra Pokorného Josef...  (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 11, s. 7);
Brněnský festival třicetkrát (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 11, s. 13–14);
Co zaujalo kritiky (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 12, s. 6–7);
Osamělý běžec na dlouhé trati. Rozhovor s dr. Josefem Kotkem (Hudební rozhledy 48,1995, č. 12, s. 30–31);
Umění hrát ve tmě (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 1, s. 12–13);
O Janu Dismasi Zelenkovi s Jaroslavem Smolkou (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 2, s. 32–34);
Kruhy přátel hudby (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 6, s. 8–);
Pražské jaro a... české léto, podzim, zima (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 7–8, s. 2–3);
Moravský akord (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 11, s. 2);
S Michaelou Fukačovou slovem i perem (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 2, s. 2–5);
Hodnoty, hodnocení, ceny Classic (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 4, s. 3);
Tři otázky pro Evžena Zámečníka (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 6, s. 34–35);
Za námi potopa a téma dé – es – cé – há (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 7, s. 2);
Ilja Hurník, Umění poslouchat hudbu (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 7, s. 42–43);
Koncert pro Moravu (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 10, s. 2–4);
Zapletal nemá doktorát (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 5, s. 20);
FOK a Kalabisův celý Fragment (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 7, s. 7);
Chcete violu? (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 9, s. 18–19);
Ladit a mlčet (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 10, s. 3);
Kotkův široký horizont (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 10, s. 16 –18);
Panorama hudby 20. století (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 11, s. 35);
Pavel Eckstein a redakce (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 9, s. 30);
Aj divadlo české ctnosti jest ozdobou nevinnosti. Oldřich a Boženka v Opavě (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 12, s. 26–27);
Dvořák se dívá na Rudolfinum (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 7, s. 2);
Podzimní variace  (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 11, s. 2);
Tajemství hudby odtajněno (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 12, s. 38);
Šanson, věc (skoro) veřejná (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 3, s. 20–21);
Salve caritas, salve vita (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 7, s. 30–32);
Dny po vodě (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 9, s. 2);
Nesamozřejmost kulturního měsíčníku aneb „...nejen v důsledku povodní...“ (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 10, s. 2);
Mahler Jihlava 2002 (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 10, s. 14–15);
O Janáčkově máji s Jaromírem Javůrkem (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 8, s. 10–11);
Epoque quartet dvakrát dámsky ozdobený (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 11/12, s. 20);
Dušan Pandula (nekrolog) (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 7, s. 44).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
Kdo je kdo v České republice na přelomu století (1998).
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (2002).
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (2005)
Hübner´s blaues Who is Who (Zug 2002).
 
II. Ostatní
Zapletal, Petar: Jan Šmolík: Lubomír Železný (recenze knihy). (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 2, s. 95–96).
Hlaváč, Jiří: Variace na Šmolíkovo téma aneb Co přinesl basklarinet do hudební kultury (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 6, s. 24–25).
Zapletal, Petar – Jarolímková, Hana – Šlechtová, Marcela: Blahopřejeme Honzovi Šmolíkovi k narozeninám. (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 5, s. 28).
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 1.10.2007