Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Heyduk, František

Tisk

(Hejduk)

Charakteristika: Sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity:2.11.1868
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.4.1954
Text
Literatura

Heyduk, František (psán též Hejduk), sbormistr, narozen 2. 11. 1868, Praha, zemřel 24. 4. 1954, tamtéž. 

V roce 1888 vystudoval pražskou varhanickou školu. Poté byl varhaníkem a ředitelem kůru v Praze 43 let, nejprve u sv. Štěpána (od prosince roku 1888), potom u sv. Haštala a od roku 1917 u sv. Jindřicha. Zároveň byl učitelem hudby na reálce v Karlíně a na Strakově akademii v Praze, později vyučoval soukromě. Byl velmi svědomitým ředitelem kůru a výborným improvizátorem varhanické hry. Rovněž byl sbormistrem pěveckého odboru studentského spolku Slavia, pěveckého kroužku typografů a vedoucím pěveckého dorostu pražského Hlaholu. Vydal několik úprav pro hru na klavír čtyřručně, například Svatojánské proudy od Richarda Rozkošného, Slavnostní předehru od Bedřicha Smetany, Dojmy z venkova od Zdeňka Fibicha, všechny tyto klavírní úpravy byly vydány v hudebním nakladatelství Františka Augusta Urbánka v Praze.
V roce 1930 složil Svatováclavskou mši, za níž roku 1931 získal cenu pražské konzervatoře. Největšího významu dosáhl jako pořadatel zpěvníku Společenský zpěvník český, sbírka obsahuje 396 písní s nápěvy, druhé vydání tohoto díla bylo pod názvem Velký společenský zpěvník, který obsahoval 483 písní lidových, zlidovělých a umělých. Písně rozdělil na vlastenecké, milostné, společenské, sokolské, vojenské, pijácké a různé. Většina písní jsou jednohlasé, dvou až tříhlasé a sborové. Ve druhém vydání jsou hojně zastoupeny umělé zpěvy a sborové úpravy Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Franze Schuberta, Roberta Schumanna, Alexandra Sergejeviče Dargomyžského, Fryderika Chopina, Stanisława Moniuszka i našich soudobých skladatelů.


Literatura

ČSHS.
PHSN.
Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů. Část I. A–K (Praha 1982).

Darina Začalová

Datum poslední změny: 16.10.2010