Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Holub, Čeněk

Tisk


Charakteristika: Kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:6.1.1856
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.8.1922
Text
Literatura

Holub, Čeněk, kapelník, narozen 6. 1. 1856, Holice v Čechách, zemřel 6. 8. 1922, tamtéž.

Základy hudebního vzdělání získal u holického kapelníka Františka Horyny; v jeho kapele pak hrál na housle. Ve studiu pokračoval v Praze u kapelníka Jana Pavlise. Byl multiinstrumentalista, nejlépe ovládal hru na flétnu. V roce 1874 byl jmenován městským kapelníkem v Holicích; zde pak působil do konce života. Jeho kapela měla v severovýchodních Čechách značný úspěch a v roce 1895 hrála také v Praze na Národopisné výstavě. Byla také několikrát vyznamenána – na Krajinské výstavě v Hradci Králové (1895), v Pardubicích (1903) a jinde. Holub byl jedním z prvních, kdo pro dechovou hudbu upravoval a vůbec uváděl skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Bendla a Viléma Blodka. V roce 1890 také upravil pro dechovou hudbu Zpěvy lidu českého Jana Maláta. Měl veliký vliv na hudebnost celého pardubického kraje, vychoval zde mnoho schopných hudebníků a kapelníků. Mimo to působil (i přes napjaté vztahy s církví) od roku 1887 jako ředitel kůru v Holicích a sbormistr tamního pěveckého spolku Neptalím, s nímž nastudoval několik významných premiér. Pořádal též duchovní koncerty (provedl například Stabat Mater Antonína Dvořáka). V Holicích provedl V studni Viléma Blodka (1885) a Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany (1904). S Bohumilem Kašparem založil Jednotu ředitelů kůrů, kapelníků a varhaníků, která se v roce 1896 sloučila se Spolkem majitelů soukromých hudebních škol v Jednotu hudebních stavů. Napsal několik tanečních skladeb (Českému hasičstvu, 3 pochody, vydal Mojmír Urbánek, Praha 1923) a četné úpravy.
Je otcem Bohumila, Louisy, Anny, Jana, Františka a Josefa Holubových.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.
PHSN.

II. Ostatní
České slovo, 11. 5. 1941.
Hudebník 4, 1922/23, č. 7, s. 8.
Hudební výchova 3, 1922, s. 124.
Týdeník Východ, 12. 8. 1922.
Večerní České slovo, 28. 7.–30. 7. 1941.
Východočeský obzor, 17. 8. 1922.

Miloš Zapletal

Datum poslední změny: 5.11.2010