Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Truhlář, Jan

Tisk


Charakteristika: Hudební skladatel a kytarista

Datum narození/zahájení aktivity:6.7.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.2.2007Linec
Text
DíloLiteratura

Truhlář, Jan, hudební skladatel a kytarista, narozen 6. 7. 1928, Praha, zemřel 8. 2. 2007, Linec.
 
Vystudoval Vyšší zemskou průmyslovou školu chemickou v Kolíně (1943–47), Státní konzervatoř v Praze (1948–53) ve třídě Štěpána Urbana (kytara) a Františka Píchy (kompozice). Ve studiu kompozice pak pokračoval na pražské AMU (1953–57) u Pavla Bořkovce, Karla Janečka a Václava Trojana. Po studiích vyučoval v kytarových kursech v Praze 1 (1956–62), poté působil jako korepetitor v Divadle Jonáše Záborského v Prešově (1962–68) a současně vyučoval na Konservatóriu v Košicích (1966–68). Po návratu do Prahy (1968) učil do roku 1975 na Státní konzervatoři (kytara pro herce, komorní hra a dějiny kytary). Od roku 1981 žil v severním Rakousku a vyučoval na tamní konzervatoři v Pergu (hru na kytaru, klavír a teorii hudby). Jako interpret spolupracoval s firmami Supraphon, Panton, Augemus a Pilger.
 
Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Jeremiášův Pláč (kantáta pro alt, byraton, smíšený sbor a orchestr na slova Jiřího Ortena, 1961), Sonáta pro akordeon (1966), Impromptu pro kytaru (1956). Za Kvartet pro flétnu, housle, violoncello a kytaru, op.14 získal v roce 1963 první cenu v Concours International de la Guitare de le ORF Paris a následující rok v téže soutěži zvítězil II. Koncertem pro kytaru a orchestr, op. 12. (druhá cena při neudělené první ceně). Ve svých skladbách záhy přešel od neoklasického hudebního vyjadřování k atonalitě, dodekafonii a aleatorice, přičemž se však přidržuje tradičních hudebních forem a zachovává jednotné metrum a rytmus, důležitou stránkou je harmonický obsah série a harmonie Truhlářových kompozic vůbec, v níž se snaží v praxi uplatnit a rozvést teoretické zásady Karla Janečka.
Dílo
Dílo hudební (výběr)

Romance o králi Ječmínkovi pro smíšený sbor na slova Vítězslava Nezvala, op. 2 (1957);
Koncert pro kytaru a orchestr, op. 6 (1959);
Bagatela pro kytaru a malý orchestr, op. 11c (1961);
Sonatina demolice pro flétnu a kytaru, op. 18 (1963);
Psik hlupáček. Opera pro děti na libreto Dušana Karase, op. 23 (1968);
Scherzo pro akordeon a smyčcové kvarteto, op. 26 (1968);
Tryzna – pocta za upálené, pro recitátora a symfonický orchestr, op. 30 (1989);
Zrúdnosti. Symfonie pro velký orchestr, op. 40 (1979);
Formace pro akordeon a orchestr, op. 47 (1978);
Charakteristiky pro čtyři kytary, op. 50 (1977);
Malý karneval. Cyklus přednesových skladeb pro kytaru, op. 52 (1978);
Čtyři humoresky pro akordeonový soubor, op. 66 (1984);
Triptychon pro kytaru, akordeon a bocí, op. 70 (1986);
Eisenbahn (Vlaky, pro akordeon, 1986). Op. 73;
Psalm 42, pro soprán, alt, baryton a 10 nástrojů na německý text v Lutherově verzi, op. 78 (1987);
Sonata traditionale per violono e pianoforte, op. 79 (1989);
Čtyři miniatury pro lesní roh a kytaru, op. 83a (1989);
Drei Schweinchen. Opera pro děti, op. 88 (1995);
Bruckenmusik, cantatina pro smíšený sbor a orchestr, op. 110 (2002);
Literatura
ČSHS.
 
Lucie Sýkorová
Text

Datum poslední změny: 16.7.2008