Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Burian, Burja

Tisk


Charakteristika: Pěvec-tenorista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:20.6.1912
Text
Literatura

Burian, Burja, pěvec-tenorista a hudební pedagog, narozen 20. 6. 1912, Troubelice (u Šternberka).


Vztah k hudbě získal už v dětství – jeho otec byl žákem Leoše Janáčka na Učitelském ústavu v Brně a později dirigentem sboru v Litovli. Již za studií na reálném gymnáziu v Litovli (1923–31) navštěvoval tamní hudební školu, kde se učil hře na klavír a housle. Po maturitě navázal studiem zpěvu na brněnské konzervatoři u Theodora Černíka (1931–35) a u Bohumila Soběského (1935–38). Souběžně studoval také práva na Masarykově univerzitě, kde setrval až do roku 1939, kdy byla škola uzavřena. Téhož roku se stal sólistou brněnské opery (15. 12. 1939). Jeho hlas byl jasnějšího a ostřejšího zabarvení, s dobrými technickými dispozicemi. Za okupace byl totálně nasazen jako sborista Städtische Bühnen Brünn, kde zpíval i sólové party v italštině. V letech 1942–44 spolupracoval s Besedou Brněnskou, na jejíchž koncertech zpíval sólové tenorové party v kantátách a oratoriích (například v Händelově Mesiáši, Beethovenově oratoriu Kristus na hoře Olivetské, ve Křičkově Zlatém kolovratu – premiéra 1944, v Janáčkově Glagolské mši a ve Dvořákově Stabat mater). Po osvobození v roce 1945 si dodělal doktorát na právnické fakultě (JUDr.) a 15. srpna téhož roku byl angažován jako sólista opery Národního divadla v Brně.

V jeho repertoáru převažovaly úlohy z oper českých skladatelů. Nazpíval tenorové role v operách Smetanových (Jirku v Tajemství, 1945 a 1949, Žence v Libuši, 1946, Toníka ve Dvou vdovách, 1946, Vítka v Daliboru, 1947, Junoše v Braniborech v Čechách, 1948) a Dvořákových (Kavalíra v Králi a uhlířovi, 1940, Bendu v Jakobínovi, 1945 a 1949 – tato postava byla jeho nejoblíbenější divadelní úlohou). V Janáčkově Věci Makropulos nazpíval roli Janka (1948). Dále vystupoval v operách Vítězslava Nováka (Lucerna, Karlštejn), Karla Kovařovice (Psohlavci), Rafaela Kubelíka (Veronika). Úspěšně se uplatnil i v kmenovém repertoáru divadla tvořeném především operami zahraničních skladatelů (Mozart, Rossini, Puccini, Verdi). Věnoval se také koncertnímu zpívání (tenorové party ve Dvořákově Svaté Ludmile, 1946, Chlubnově Českém vzkříšení, premiéra 7. 3. 1946, v Mozartově i Dvořákově Requiem, 1946 a 1951, v Bachových Matoušových pašijích, 1950 a další). Působil i v rozhlase, pro který zpíval jak operní repertoár (zejména z Janáčkových oper), tak populární písně s doprovodem rozhlasového orchestru pod vedením Antonína Devátého. Z Národního divadla odešel v roce 1951 a soustředil se na pedagogickou činnost. Absolvo­val tříletý varhanický kurs a stal se v Brně učitelem zpěvu na hudební škole Jaroslava Kvapila (1954–57), na Lidové škole umění na Hlinkách (1957) a na Lidové škole umění v Koněvově ulici. Přes své pedagogické úspěchy byl v roce 1977 přeložen na základní školu do Líšně a bylo mu znemožněno další vyučování sólového zpěvu. Podporoval a propagoval také zájmovou uměleckou činnost. Jeho manželkou byla Helena Burianová, rovněž sólistka brněnské opery.


Literatura

ČSHS.

Postavy brněnského jeviště I.: 1884–1984 (Brno 1984).

 

Klára Kolofíková

Text

Datum poslední změny: 13.1.2010