Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Drábek, Václav

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:29.8.1943
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.2.2008
Text
Dílo

Drábek, Václav, muzikolog a pedagog, narozen 29. 8. 1943, Litomyšl, zemřel 13. 2. 2008, Praha.
 
Po maturitě na Pedagogické škole v Hradci Králové (1961) studoval češtinu, hudební vědu a výchovu na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (u Jana Racka, Bohumíra Štědroně, Zdeňka Blažka, Jiřího Vysloužila, Rudolfa Pečmana, Jiřího Fukače, 1965–72, PhDr. 1974, CSc. v oboru pedagogiky na Universitě Karlově v Praze 1983). Hudbou se zabýval od dětství: učil se hře na housle (3. cena v Kocianově houslové soutěži 1959) a zpěvu, později (1967–77) studoval též soukromě kompozici a dirigování u Františka Kajetána Zedínka a Karla Schejbala. Po ukončení muzikologického studia byl krátce zaměstnán jako učitel češtiny na Střední průmyslové škole textilní ve Dvoře Králové nad Labem (1972–73), pak pracoval jako odborný asistent katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové (1973–78), umělecký ředitel Komorní filharmonie Pardubice (1978–85) a vědecký pracovník (zástupce vedoucího hudebního oddělení) Divadelního ústavu v Praze (1985–87). Od 1987 působí na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (odborný asistent, docent 1998).
 
Drábek je jakožto muzikolog zaměřen na dějiny hudby a estetiku, ve své pedagogické specializaci i na didaktiku hudební výchovy, srovnávací hudební pedagogiku, hudební psychologii. Rozvíjel též 1974–85 hudebně kritickou činnost v časopisech  Hudební rozhledy, Opus musicum, Gramorevue. Autor monografií, studií, článků, editor několika sborníkových publikací, spolupracovník rozhlasu a televize. Jako místopředseda Společnosti pro hudební výchovu, lektor Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a stálý zástupce České republiky v European Association for Music in Schools spolupracuje s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, s Institutem integrativní hudební pedagogiky a polyestetické výchovy v Salcburku a dalšími zahraničními pracovišti. O české hudbě a hudební výchově přednášel v Maďarsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Belgii a Holandsku.
Dílo
Knižní publikace
ABC výchovných koncertů (Praha 1987);
Popularizace hudby (Praha 1992);
Vilém Steinman a české sborové umění (Praha 1997);
Tvořivost a integrace v receptivní hudební výchově (Praha 1998).
 
Edice
Tvořivost jako základní dimenze moderní hudební pedagogiky (Praha 1992);
Kreativita a integrativní hudební pedagogika v evropské hudební výchově (Praha 1994);
Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova (Praha 1995);
Poslech hudby (Praha 1998);
Multimediální komunikace v hudební a polyestetické výchově (Praha 2001);
editor a spoluautor publikace Vilém Přibyl: Z deníku pěvce (Praha 1994).
 
Studie a stati
Vilém Steinman a Opus (Sborník katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové 30, 1978, s. 53–88);
Dramaturgovo hledání (sborník Letokruhy,  Hradec Králové 1982, s. 182–185);
Vývoj dramaturgie Východočeského státního komorního orchestru Pardubice v letech 1969–1984 (sborník Muzikologické dialogy, Praha 1986, s. 333–348);
Hudební výchova očima žáků základní školy (Opus musicum 17, 1985, č. 2, s. 38–44);
Pubescenti a vážná hudba (Opus musicum 18, 1986, č. 1, s. 14–20);
J. A. Benda und die Wiener Klassiker (sborník Potsdamer Forschungen, Reihe A, Heft 99, s. 121–129, Potsdam 1989);
K typologii posluchače hudby na základní škole (sborník Musica viva in schola, Brno 1990, s. 139–150);
Hudba 20. století v přípravě učitelů hudební výchovy (sborník Musica viva in schola, Brno 1991, s. 113–117);
Efektivnost kreativity (sborník Tvořivost jako základní dimenze moderní hudební pedagogiky, Praha 1992, s. 148–159);
Kreativita a poslech hudby (sborník Kreativita a integrativní hudební pedagogika v evropské hudební výchově, Praha 1994, s. 128–131);
Pedagog (kapitola ve sborníku J. Malina a kol.: Ilja Hurník, Brno 1995, s. 116–132);
An Unforgettable Tenor (Vilém Přibyl) (bulletin Czech Music 1995, č. 2, s. 10);
Dějiny hudby v přípravě učitelů hudební výchovy na pedagogických fakultách (sborník Muzikologické a pedagogické aspekty výkladu dějin hudby, České Budějovice 1996, s. 10–13);
Poslech hudby a integrace (sborník Poslech hudby, Praha 1998, s. 26–36);
Aufgaben und Möglichkeiten Polyästhetischer Erziehung in Tschechien – Die Künste und die Schule der Zukunft  (sborník Leben und Lehren, Polyaisthesis, Jahrbuch VII, 1999/2000, München-Salzburg 2000, s. 324–329);
Modelové situace v tematickém vyučování (sborník Populární hudba a škola, Praha 2000, s. 23–29);
Zeitgenössische Musik in Vorbereitung der Musikerzieher (sborník Aesthetic Education at the Turn of the Millennium, Budapest 2000, s. 74–75);
Interdisciplinární komunikace v hudební výchově (sborník Multimediální komunikace v hudební a polyestetické výchově, Praha 2001, s. 95–101);
Kecal und die musikalische Dramaturgie der Verkauften Braut (Presto, Kulturzeitschrift der Universität St. Gallen, 6, 2001, Heft 2, s. 34–39);
Ein neues Programm für allgemein bildende Schulen in Tschechien (Der Bereich Künste und Kultur) (sborník Allgemein bildende Schule und Musikschule in europäischen Ländern/Musik im Diskurs, Kassel 2002, s. 122–128).
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 19.1.2009