Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mrkvička, Jiří

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:4.5.1924
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.4.1973
Text
Literatura

Mrkvička, Jiří, houslař, narozen 4. 5. 1924, Praha, zemřel 24. 4. 1973 tamtéž.
 
V letech 1940–1944 se vyučil v Mladé Boleslavi u houslaře Josefa Bohumila Herclíka. Do roku 1945 u něho pracoval jako tovaryš. Po válce pracoval krátký čas v Jaroměři, Liberci a u houslaře Osvalda Juraje Willmanna v Bratislavě. Po vojenské základní službě odešel v roce 1948 do Lubů u Chebu, kde se stal zaměstnancem n.p. Cremona. Tam také působil jako instruktor v učňovské škole. V roce 1954 se vrátil do Prahy, kde působil ve vojenské opravně hudebních nástrojů jako civilní zaměstnanec. V roce 1958 se osamostatnil v Praze a stal se členem Kruhu umělců houslařů. Jeho nástroje jsou pečlivě a precizně vypracovány. Byl také výborným restaurátorem a opravářem cenných smyčců.
Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 83).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 136).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 16.11.2002