Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Metelka, Josef Jan Nepomuk

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:14.3.1841
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.8.1880
Text
Literatura

Metelka, Josef Jan Nepomuk, houslař, narozen 14. 3. 1841, Paseky nad Jizerou, zemřel 28. 8. 1880, tamtéž.
 
Syn houslaře Věnceslava Metelky. V letech 1854–1858 se vyučil u svého otce. V letech 1859–1860 pracoval jeko tovaryš u svého otce. V roce 1860 pracoval u houslaře Thomase Zacha v Pešti, k němuž se roku 1863 vrátil. Potom přešel k J. B. Schweitzerovi. V roce 1865 se osamostatnil v Pasekách. V roce 1867 se oženil a narodily se mu tři děti. U Metelky se vyučili: František Vlk z Pasek, Václav Schovánek z Pasek, František Vitáček ze Sklenařic a Benjamin Patočka z Pasek. Po jeho smrti vedla dílnu do konce roku 1882 manželka. V dílně byl zaměstnán František Vitáček. Metelkovy housle jsou vypracovány v duchu krkonošské houslařské školy.
Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 82).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 151).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 38).
Metelka, Věnceslav: Ze života zapadlého vlastence (Praha 1977).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 133).
Kurfürst, Pavel: Vztahy mezi profesionální individuální, manufakturní a lidovou výrobou houslových nástrojů v českých zemích. (Hudební nástroje, 23, 1986, č. 2, s. 58–59).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 16.11.2002