Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dvořák, Jaroslav Antonín

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:19.4.1861
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.6.1921
Text
Literatura

Dvořák, Jaroslav Antonín, houslař, narozen 19. 4. 1861, Praha, zemřel 12. 6. 1921, Zbraslav u Prahy.

Byl synem a žákem houslaře Jana Baptisty Dvořáka a bratrem houslaře Karla Boromejského Dvořáka. U otce pracoval do roku 1885, kdy se osamostatnil a otevřel si dílnu ve Spalené ulici č. 44 v Praze. V roce 1883 se oženil. 1885 se mu narodila dcera Emilie a v roce 1887 syn Karel Josef, kterého v letech 1902–1906 vyučil. V roce 1895 byl zvolen předsedou Společenstva houslařů. Pracoval podle modelů Stradivariho a Guarneriho. Byl dobrým opravářem a restaurátorem. Na jubilejní zemské výstavě v Praze roku 1891 a na výstavě v Plovdivu získal čestné diplomy za vystavené nástroje.


Literatura
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 44–45).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 149–150).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 98–99).

Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002