Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bernatík, Rudolf

Tisk


Charakteristika: Pianista

Datum narození/zahájení aktivity:6.3.1937
Text
DíloDiskografieLiteratura

Bernatík, Rudolf, pianista, narozen 6. 3. 1937, Šumbark (Havířov).
 
Studoval hru na klavír u Josefa Kysely na Vyšší hudebně-pedagogické škole v Ostravě (absolutorium 1956) a u Františka Raucha na AMU v Praze (absolvoval 1961). Vyučoval na Státní konzervatoři (1963–66) a na Pedagogické fakultě (1966–91) v Ostravě, od roku 1976 jako docent klavírní hry. V letech 1991–97 působil ve funkci děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a zároveň vyučoval hru na klavír na Umělecko-pedagogické katedře Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Od roku 2001 je ředitelem Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity (dřívější Umělecko-pedagogická katedra), kde působí jako profesor (od 1997; profesorské jmenovací řízení proběhlo na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě) hry na klavír. Zde zaznamenal výrazné pedagogické úspěchy s několika žáky (Lukáš Vondráček, Lukáš Michel, Kateřina Pirochová, Jakub Hypš). Je pravidelně zván do porot mezinárodních klavírních soutěží.
V roce 1957 získal třetí cenu a titul laureáta na mezinárodní klavírní soutěži v Moskvě, v roce 1960 se zúčastnil Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě, kde postoupil do druhého kola. Uměleckou činnost od roku 1964 zaměřil také na komorní oblast – založil komorní soubor Ostravští sólisté (od roku 1969 přejmenováno na Musici moravienses). Od roku 1961 začal jako sólista spolupracovat se Státní (od roku 1971 Janáčkovou) filharmonií Ostrava a s dalšími významnými orchestry, s nimž provedl sedmnáct klavírních koncertů a skladeb pro klavír a orchestr (díla Ludwiga van Beethovena, Franze Liszta, Eugena d´Alberta, Fryderyka Chopina, Camilla Saint-Saënse, Sergeje Rachmaninova, Bély Bartóka, George Gershwina, Bohuslava Martinů a dalších). Vystoupil na mnoha sólových a komorních koncertech u nás i v zahraničí (Německo, Bulharsko, Itálie, bývalý SSSR, Holandsko, Norsko, Švédsko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Argentina, Japonsko). Natočil přes 150 snímků pro Český rozhlas i zahraniční rozhlasy (Německo, Švédsko, Holandsko, Norsko), mezi jinými šest klavírních koncertů, osm klavírních sonát, pět klavírních cyklů a dvanáct trií a kvartetů s ansámblem Musici moravienses. Premiéroval mnohá díla českých autorů (Klement Slavický, Jaromír Podešva, Čestmír Gregor, Luboš Fišer). V roce 1984 obdržel Cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců za interpretaci české komorní hudby.


Dílo

Zlata brana odevřena. Kantáta pro dětský sbor a klavír (1971);
Hlína má radost. Kantáta pro smíšený sbor a klavír (1976);
Klavírní doprovody písní hudební výchovy pro 1.4.ročník Základní školy. Pedagogická fakulta, Ostrava 1984.

Diskografie

Chopin, Fryderyk: Etuda a moll, č. 4, op. 25. (LP 1960);
Štěpán, Josef Antonín: Sonáty pro klavír – Sonáta in A, in G, in B. (LP Supraphon 1976);
Hindemith, Paul: Kvartet pro klarinet, housle, violoncello a klavír. Musici moravienses: Valter Vítek – klarinet, Vítězslav Kuzník – housle, Jan Hališka – violoncello. (LP Supraphon 1977);

Křenek, Ernst: Trio pro housle, klarinet a klavír. Musici moravienses: Vítězslav Kuzník – housle, Valter Vítek – klarinet. (LP Supraphon 1977);
Milhaud Darius: Suita pro housle, klarinet a klavír. Musici moravienses: Vítězslav Kuzník – housle, Valter Vítek – klarinet, (LP Supraphon 1977);
Beethoven, Ludwig van: Trio B dur pro klarinet, violoncello a klavír. Musici moravienses: Valter Vítek – klarinet, Jan Hališka – violoncello. (CD 1996);

Bernatík, Rudolf: Zlata brana odevřena, Ostravský dětský sbor, sbormistr Jaromír Richter. (LP Panton 1975);
Brahms, Johannes: Trio pro klarinet, violoncello a klavír. Musici moravienses: Valter Vítek – klarinet, Jan Hališka – violoncello. (CD 1996);
Kraus, Joseph Martin: Trio D dur pro klavír, housle a violoncello. Musici moravienses: Vítězslav Kuzník – housle, Jan Hališka – violoncello. (CD 1996);
Dvořák, Antonín: Z moravských dvojzpěvů (Šípek, Dyby byla kosa). Úprava pro smíšený sbor a klavír, Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity, sbormistr Lumír Pivovarský. (CD Stylton 1996);

Natsu no omoide, japonská lidová píseň pro smíšený sbor a klavír. Vysokoškolský sbor Ostravské univerzity, sbormistr Lumír Pivovarský. (CD Stylton 1996);
Grieg, Edvard: Sonata e moll op. 7. (CD Stylton 1998);

Janáček, Leoš: Sonáta 1. X. 1905. (CD Stylton 1998);
Schumann, Robert: Fantasiestücke op. 12 (CD Stylton 1998);
Skrjabin, Alexandr: Féuillet d´Album op. 45 č. 1 (CD Stylton 1998);
Skrjabin, Alexandr: Etudy č. 1 Cis dur, č. 11 b moll, č. 12 dis moll (CD Stylton 1998);
Skrjabin, Alexandr: Poéme op. 32 č. 2 (CD Stylton 1998);
Skrjabin, Alexandr: Preludia op. 9 č. 1, op. 11 č. 6, op. 13 č. 2, op. 16 č. 2. (CD Stylton 1998).

Literatura

I. Lexika
Who is Who (Londýn 1997).
Kdo je kdo (Praha 1998).
Encyklopedie Diderot – Velký slovník naučný (Praha 1999).
Kdo je kdo (Praha 2001).
Who is…? (v České republice) (Zug 2002).
 
II. Ostatní
Štěpán, Pavel: Mezinárodní Chopinova soutěž. Hudební rozhledy 13, 1960, č. 4, s. 283.
Báchorek, Milan: Ostravská hudební současnost podruhé. Hudební rozhledy 29, 1976, č. 12, s. 537.
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981, s. 207).
Skála, Pavel a kol.: Čeští koncertní umělci. Instrumentalisté (Praha 1983, s. 29–30).
Bibliografie pracovníků Pedagogické fakulty v Ostravě (Ostrava 1983, s. 239–245).
Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (ed. Gregor, Vladimír a Steinmetz, Karel) (Ostrava 1984, s. 205–206).
Kříž, Jaromír: František Rauch (Praha 1985, s. 52–53).
jm (= Jan Mazurek?): Opus musicum 29, 1997, č. 5–6, s. VII.
Dihlová Veronika: Hudebně-pedagogická činnost profesora Rudolfa Bernatíka. Diplomová práce PdF OU (Ostrava 2003).

Hana Adámková Heidrová

Text

Datum poslední změny: 9.2.2004