Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bartl, Josef

Tisk


Charakteristika: dirigent, skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:3.11.1903
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.11.1972
Text
DíloLiteratura

Bartl, Josef, dirigent, narozen 3. 11. 1903, Orlová-Lazy, zemřel 28. 11. 1972, Pardubice.

Maturoval na reálném gymnáziu v Orlové (1920), klavír a hudební teorii nejdříve studoval soukromě u Rudolfa Wünsche a v letech 1922–27 na pražské konzervatoři (skladba u Karla Boleslava Jiráka, dirigování u Otakara Ostrčila). Dva roky pak působil na Slovensku jako ředitel hudební školy v Brezně nad Hronom. Potom se uplatňoval jako klavírní doprovazeč, korepetitor a komorní hráč v Rakousku a Itálii a ve třicátých letech se vrátil do rodného kraje (1931–35 korepetitor v Národním divadle moravsko-slezském, 1935–39 učitel Masarykova ústavu hudby a zpěvu v Ostravě). V té době Bartl pravidelně referoval o hudebním a divadelním dění do Českého slova, uplatňoval se jako klavírní doprovazeč a v letech 1936–38 po boku Jana Šoupala jako sbormistr v orlovském sboru Před Těšínem. Vedle sborového dirigování (1937–39 sbormistr ostravského Lumíra) se v té době věnoval i publicistické činnosti; byl např. autorem knihy Bedřich Smetana, život a dílo. Za války byl šéfem opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, po roce 1945 působil dva roky jako dirigent Karlovarského symfonického orchestru, pak v období let 1947–52 byl operním šéfem v Ústí nad Labem. Zde uvedl v československých premiérách dvě opery Maxmiliána Hájka Dornička (1949) a Jan Výprava (1950). V letech 1952–56 působil v opeře v Košicích, kde např. nastudoval Suchoňovu Krútňavu. V padesátých letech se věnoval ve větší míře i kompoziční činnosti (autor baletu, symfonie, symfonické básně a četných drobnějších klavírních a komorních skladeb). Jeho dirigentská kariéra vyvrcholila v letech 1960–70, kdy byl dirigentem opery Národního divadla v Praze.  


Dílo

Dílo hudební (výběr)

 

Komorní skladby

Klavírní sonáta in f (1956).

 

Orchestrální skladby

Tanec, scherzo (1953).

Domov – symfonická báseň (1955).

Symfonie in a (1956).

 

Hudebně dramatické

Manon – balet (1950).

 

Dílo literární (výběr)

 

Bedřich Smetana. Život a dílo (Praha 1939).

Literatura

 I. Lexika

ČSHS.

Malá československá encyklopedie 1 (Praha 1987).

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy II (Ostrava 2005).

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11, (Ostrava 2008, s. 128–130).

Kulturně historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2013).

 

II. Ostatní

Stolařík, Ivo – Štědroň, Bohumír: K dějinám hudby v Ostravském kraji (in: Slezský sborník, 53, 1955, s. 209).

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981, s. 227–28).

Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987, s. 129, 134).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 6.4.2016