Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bína, Jan Nepomuk

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:18.5.1826
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.1.1897
Text
Literatura

Bína, Jan Nepomuk, houslař, narozen 18. 5. 1826, Praha, zemřel 25. 1. 1897 tamtéž.

Vyučil se u pražského houslaře Františka Lehnera a pracoval u něho jako tovaryš do roku 1844. Potom byl jeden rok tovaryšem v Praze u Jana Baptisty Stosse. V roce 1845 odešel do Raabu k houslaři Skopalovi a v roce 1846 byl osm měsíců u Josefa Hambergera v Bratislavě. V letech 1846–1847 pracoval u Ferdinanda Patzelta v Pešti, v letech 1847–1848 u Antona Hofmanna ve Vídni a v letech 1848–1849 znovu u Františka Lehnera v Praze. V roce 1853 se osamostatnil v Praze na Václavském náměstí č. 788. Od roku 1866 se několikrát stěhoval. Dílnu měl postupně na pěti místech na Václavském náměstí, potom ve Vladislavově ulici č. 52 a nakonec V jámě č. 697 v Praze II. Od roku 1864 byl přísežným soudním znalcem a byl veden jako hotovitel kontrabasů a houslí. Jako stavitel houslí nijak nevynikl. Velkých úspěchů však dosáhl se svými kontrabasy, kterých postavil hodně. Velké množství kontrabasů prodal do Ruska a do Uher. Několik kontrabasů dodal vídeňské dvorní kapele. Jeho nástroje dodnes slouží stavitelům kontrabasů jako vzor. Věnoval se také stavbě jiných nástrojů, jako je theorba nebo viola pomposa. Byl také výborným opravářem smyčcových nástrojů.

Literatura
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 37–38).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 150–151).
Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku (Sborník Národního muzea v Praze XXXIII, řada A, 1979, s. 30).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 91–92).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002