Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Smetanovo kvarteto

Tisk

(Smíchovské smyčcové kvarteto; Komorní sdružení; Kvarteto konzervatoře hudby v Praze; Kvarteto české konzervatoře)

Charakteristika: Smyčcové kvarteto

Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.6.1989
Text

Smetanovo kvarteto (Smíchovské smyčcové kvarteto; Komorní sdružení; Kvarteto konzervatoře hudby v Praze; Kvarteto české konzervatoře),smyčcové kvarteto, zahájení činnosti 1941, Praha, ukončení činnosti 27. 6. 1989, Brno.

 

Komorní těleso založili Antonín Kohout a Václav Neumann na pražské konzervatoři (Václav Neumann – první housle, Josef Vlach – druhé housle, Jiří Neumann – viola, Antonín Kohout – violoncello). První koncert (pod názvem Smíchovské smyčcové kvarteto) soubor uskutečnil 10. května 1941 v Nelahozevsi u příležitosti výročí narození Antonína Dvořáka (Smyčcový kvartet Es dur – Slovanský). V dalších dvou letech vystupoval bez názvu. Pedagogicky jej vedli Josef Micka a Karel Pravoslav Sádlo. Během války nastoupili do kvarteta Lubomír Kostecký (viola) a Jaroslav Rybenský (druhé housle). V tomto složení vystoupil soubor poprvé 28. září 1943 v Městské knihovně. Do roku 1945 koncertoval pod názvy Komorní sdružení, Kvarteto konzervatoře hudby v Praze nebo Kvarteto české konzervatoře. 14. dubna 1944 poprvé provedl Smyčcový kvartet Z mého života Bedřicha Smetany. Premiéroval kvartetní skladby Otmara Máchy (24. května 1944). V roce 1945 hrál soubor ve složení Jaroslav Rybenský, Lubomír Kostecký, Václav Neumann, Antonín Kohout. 6. listopadu 1945 uskutečnil ve velkém sále Ústřední knihovny první koncert pod názvem Smetanovo kvarteto (Bedřich Smetana, Vítězslav Novák). Získal třetí místo na mezinárodní soutěži v Ženevě (1946, Maurice Ravel, Antonín Dvořák, Ludwig van Beethoven). Ve stejném roce opustil kvarteto Václav Neumann, který se od té doby věnoval pouze dirigentské činnosti. V roce 1947 nastoupil do souboru Jiří Novák (první housle, koncertní mistr Českého komorního orchestru) a Jaroslav Rybenský přešel k viole. 15. března 1949 soubor poprvé interpretoval veřejně skladby zpaměti a poprvé vystoupil na Pražském jaru (Bedřich Smetana, Franz Schubert). V roce 1950 obsadil na soutěži Pražské jaro druhé místo. Uskutečnil koncerty v desítkách českých a slovenských měst a první zahraniční zájezdy (Polsko 1950, Maďarsko 1952). Kvarteto bylo jmenováno komorním souborem České filharmonie (1951) a získalo Smetanovu cenu hlavního města Prahy (1952). Ve stejném roce všichni členové absolvovali studium na AMU. V letech 1953–55 kvarteto výrazně rozšířilo zahraniční koncertní činnost (Sovětský svaz, Rumunsko, Německá demokratická republika, Rakousko, Itálie, Norsko, Dánsko, Finsko, Holandsko, Anglie a další) a intenzivně propagovalo českou hudbu (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček). Do kmenového repertoáru dále zařazovalo skladby zejména Ludwiga van Beethovena a českých soudobých autorů (Vladimír Sommer, Jiří Jaroch, Jindřich Feld, Jiří Pauer a další). V roce 1955 odešel Jaroslav Rybenský a v následujícím roce na jeho místo nastoupil Milan Škampa, který v krátké době nastudoval dosavadní kvartetní repertoár. V tomto složení poprvé soubor vystoupil 10. dubna 1956. Získal Státní cenu 1. stupně (1954), Československou cenu míru (1957) a Řád práce (1959). V roce 1957 uskutečnil turné po Spojených státech amerických, Kanadě, Indii, Indonésii, Austrálii, Novém Zélandu a o rok později po Japonsku a Číně. Zúčastnil se festivalů ve Vídni, Salcburku, Stockholmu, Helsinkách, Bonnu a jinde. Všichni členové byli jmenování zasloužilými umělci (17. srpna 1966). Od konce padesátých let soubor pravidelně natáčel gramofonové desky u několika vydavatelství. Od roku 1961 hráli všichni členové na nástroje Otakara Špidlena a od roku 1975 na nástroje italských mistrů zakoupených státem. Od roku 1969 pedagogicky působili na AMU a vychovali členy dalších předních komorních kvartet (Panochovo, Kociánovo, Pražákovo, Martinů, Wihanovo, Škampovo, Haasovo). Poslední japonské turné kvarteto uskutečnilo v roce 1988 a poslední koncert 27. června 1989 v Besedním domě v Brně.


Diskografie

Diskografie (výběr)

 

Smetana: Smyčcový kvartet č. 2 d moll (Supraphon 1950);

Mozart: Kvintet A dur – klarinetový (Supraphon 1953) – Vladimír Říha, klarinet;

Schubert: Smyčcový kvartet č. 14 d moll, Kvartetní věta č. 9 c moll (Supraphon 1957);

Janáček: Smyčcové kvartety č. 1 a 2 (Supraphon 1957);

Dvořák: Smyčcový kvartet As dur (Supraphon 1957);

Mozart: Smyčcový kvartet č. 19 C dur (Supraphon 1957);

Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll – Z mého života, Smyčcový kvartet d moll (Supraphon 1957);

Haydn: Smyčcový kvartet D dur – Skřivánčí; Richter: Smyčcový kvartet C dur (Supraphon 1957);

Dvořák, Kapr: Smyčcové kvartety (Supraphon 1959);

Dvořák: Kvintet A dur, Mazurek, Humoreska (Supraphon 1959) – Jan Panenka, klavír;

Schubert: Klavírní kvintet a Kvartetní věta (Supraphon 1960);

Beethoven: Smyčcový kvartet Es dur, Velká fuga B dur (Supraphon 1962);

Instrumentální hudební formy a žánry (Supraphon 1962) – Jan Panenka, klavír;

Pauer: Smyčcový kvartet č. 1 (Supraphon 1962);

Prokofjev: Smyčcový kvartet č. 1; Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 3 (Supraphon 1962, 1964);

Beethoven: Smyčcové kvartety č. 1 F dur, č. 11 f moll (Supraphon 1962, 1963);

Tance osmi století (Supraphon 1963);

Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll – Z mého života, Smyčcový kvartet č. 2 d moll (Supraphon 1963);

Schubert: Kvintety, Kvartetní věta c moll (Supraphon 1963) – Jan Panenka, klavír;

Beethoven: Smyčcový kvartet C dur; Haydn: Smyčcový kvartet B dur (Supraphon 1963, 1964);

Suk: Smyčcový kvartet č. 1 B dur (Supraphon 1964);

Dvořák: Smyčcový kvartet d moll; Martinů: Smyčcový kvartet č. 4 (Supraphon 1964);

Brahms: Kvintet h moll, Duo G dur (Supraphon 1965) – Vladimír Říha, klarinet;

Beethoven: Smyčcový kvartet B dur s Velkou fugou (Supraphon 1965, 2002);

Dějiny hudby v příkladech (Supraphon 1965);

Beethoven: Smyčcový kvartet č. 15 a moll (Supraphon 1967);

Mendelssohn-Bartholdy: Oktet pro smyčcové nástroje (Supraphon 1968) – Janáčkovo kvarteto;

Matěj, Feld: Smyčcové kvartety (Supraphon 1971);

Beethoven: Smyčcové kvartety (Supraphon 1972);

Dvořák: Smyčcový kvintet Es dur (1973, 1976; Nippon Columbia 2005) – Josef Suk, viola;

Jaroch: Smyčcový kvartet č. 2; Pauer: Smyčcový kvartet č. 3 (Supraphon 1974);

Smyčcové kvartety (Supraphon 1974);

Schubert: Smyčcový kvintet C dur (Supraphon 1976) – Miloš Sádlo, violoncello;

Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll – Z mého života, Smyčcový kvartet č. 2 d moll (Supraphon 1976);

Janáček: Smyčcové kvartety č. 1, 2 (Supraphon 1977);

Beethoven: Smyčcové kvartety op. 18 (Supraphon 1979);

Beethoven: Smyčcové kvartety – Razumovské (Supraphon 1981);

Mozart: Smyčcový kvartet č. 17 B dur, č. 15 d moll (Supraphon 1982, 1995);

Souborné dílo Bedřicha Smetany I. (Supraphon 1983);

Mozart: Smyčcové kvintety (Supraphon 1983) – Josef Suk, viola;

Jiří Formáček – fagot (Supraphon 1983);

Mozart: Smyčcové kvintety (Supraphon 1984) – Josef Suk, viola;

Beethoven: Smyčcové kvartety (Supraphon 1984);

Schubert: Kvartetní věta pro smyčcové kvarteto c moll (Allegro), op. posth., D 703; Kvintet pro klavír, housle, violu, violoncello a kontrabas A dur, op. 114, D. 667 – Pstruh (Supraphon 1985);

Mendelssohn-Bartholdy: Oktet pro smyčcové nástroje (Supraphon 1985) – Panochovo kvarteto;

Beethoven: Smyčcový kvartet B dur (Supraphon 1985);

Hudba ke společenským událostem – Smuteční obřady (Supraphon 1986);

Beethoven: Smyčcový kvartet č. 15 a moll (Supraphon 1986);

Janáček: Smyčcové kvartety (Supraphon 1986);

Martinů: Klavírní kvintet, Tři madrigaly (Supraphon 1987) – Josef Páleníček, klavír;

Beethoven: Smyčcový kvartet cis moll (Supraphon 1987);

Eben, Mácha, Pauer: Smyčcové kvartety (Supraphon 1987);

Velké české komorní orchestry (Supraphon 1988) – Janáčkovo kvarteto;

Klavírní kvintety (Supraphon 1990) – Jan Panenka, klavír;

Schumann: Kvintet a Kvartet pro klavír, 2 housle, violu a violoncello Es dur (Supraphon 1990, 1991) – Jan Panenka, klavír;

Dvořák: Smyčcový sextet A dur, Smyčcový kvintet Es dur (Supraphon 1991) – Josef Suk, viola; Josef Chuchro, violoncello;

Orchestrální hudba – Vol. 1 (Supraphon 1992) – Jan Panenka, klavír;

Smetana: Smyčcové kvartety č. 1 – Z mého života, č. 2 (1995);

Suk, Dvořák, Novák: Smyčcové kvartety (Supraphon 1995);

Jaroch, Janáček: Smyčcové kvartety (Supraphon 1995);

Beethoven: Smyčcové kvartety op. 127, 131, 132, 133 (Supraphon 1995);

Beethoven: Smyčcové kvartety (Nippon Columbia 2002);

Mozart: Smyčcové kvintety (Nippon Columbia 2002) – Josef Suk, viola;

Oktet pro smyčce, Klavírní tria (Supraphon 2002) – Janáčkovo kvarteto;

Schubert: Kvintet A dur – Pstruh, Kvartetní věta; Beethoven: Kvartet op. 18, č. 1 (Supraphon 2003);

Smetanovo kvarteto hraje Smetanu (Supraphon 2003) – Marek Jerie, violoncello; Christoph Schiller, viola;

Chamber Music (Columbia Music Entertainment 2004) – Jan Panenka, klavír;

Umění poslouchat hudbu (Supraphon 2004) – Janáčkovo kvarteto;

Beethoven: Smyčcové kvartety (Supraphon 2006);

String Quartets (Nippon Columbia 2007);

Klarinetové kvintety (Supraphon 2009) – Vladimír Říha, klarinet;

The Best of Czech Classics. Smyčcové kvartety: Smetana, Dvořák, Janáček, Novák (Supraphon 2009);

Pocta Smetanovu kvartetu 1945–1990 (Supraphon 2010);

Janáček: Smyčcové kvartety č. 1 a č. 2 (Columbia Music Entertainment 2010);

Dvořák v Americe (Supraphon 2010).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Kozák, Jan (ed.): Českoslovenští koncertní umělciakomorní soubory (Praha 1964).

MEH.

Skála, Pavel (ed.): Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

New Grove2.

 

II. Ostatní

Vomáčka, Boleslav: Smetanovo kvarteto hraje Brahmse (Hudební rozhledy 6, 1953, s. 874).

Nedbal, Miloslav: Festivalový koncert Smetanova kvarteta (Hudební rozhledy 7, 1954, s. 574).

Nedbal, Miloslav: Deset let Smetanova kvarteta (Hudební rozhledy 8, 1955, s. 196).

Bachtík, Josef: Vystoupení Smetanova kvarteta (Hudební rozhledy 8, 1955, s. 361).

Berkovec, Jiří: Smetanovo kvarteto (Praha 1956).

Mlejnek, Karel: Smetanovci, Janáčkovci, Vlachovci (Praha 1962).

Šefl, Vladimír: Smetanovo kvarteto (Praha 1974).

 

www.smetanovokvarteto.cz

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 18.10.2011