Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hoffmann, Karel 1)

Tisk


Charakteristika: Houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:12.12.1872
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.3.1936
Text
DíloLiteratura

Hoffmann, Karel 1), houslista a hudební pedagog, narozen 12. 12. 1872, Praha, zemřel 30. 3. 1936, tamtéž.

 

K výuce houslí nastoupil u truhláře a hudebníka Antonína Kohoutka a již po roce hrával se svým učitelem v Kroupově kapele. V roce 1882 nastoupil do reálky, odkud po třech letech přestoupil na pražskou konzervatoř. 1885−92 studoval ve třídě Antonína Bennevitze, od roku 1888 se věnoval komorní hře ve třídě Hanuše Wihana. Ten v roce 1891 vybral své nejlepší žáky a založil kvarteto, které bylo později pojmenováno jako České kvarteto. Sešli se v něm u prvních houslí Hoffmann, u druhých Josef Suk, u violy Oskar Nedbal a u violoncella Otto Berger. Jejich první vystoupení se uskutečnilo 21. 1. 1892. Jediný Hoffmann byl jeho členem od založení až do zániku a zároveň i správcem hospodářských záležitostí. Po absolutoriu (1892) vystupoval s kvartetem i jako sólista, největšího úspěchu dosáhl v koncertech Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka a Johannese Brahmse, od roku 1917 prováděl sonáty Johanna Sebastiana Bacha pro sólové housle (celý cyklus pak proveden 1924−25). Zajímal se také o moderní hudbu, 1928 provedl koncert Paula Hindemitha, v moderní české hudbě zazářil v Sukově Fantazii, kterou mu spolu se Čtyřmi skladbami pro housle a klavír skladatel věnoval.Hrál ji jako první v roce 1904 v Praze, poté v Německu, Holandsku a Anglii. Dále měl na repertoáru Josefa Bohuslava Foerstera, Vítězslava Nováka, Leoše Janáčka a další. Roku 1922 se stal profesorem houslí mistrovské školy pražské konzervatoře a ve školním roce 1926/27 také konzervatorním rektorem. Mezi jeho žáky patřil Stanislav Novák, František Daniel a jiní. Aby se po rozpadu kvarteta mohl nadále věnovat komorní hře, založil s klavíristou Janem Heřmanem a violoncellistou Ladislavem Zelenkou České Trio. Vytvořil českou bachovskou tradici, za své celoživotní dílo obdržel v letech 1927 a 1932 státní ocenění.Zemřel po neúspěšné druhé operaci rakovinového nádoru.


Dílo

Dílo literární

 

O významu orchestrálních cvičení (in: Výroční zpráva pražské konservatoře 1926/27, s. 30);

Vzpomínky na blažené doby soužití s mistrem Josefem Sukem (Tempo 13, 1934, s. 166−168);

O houslové škole naší konzervatoře (in: Sborník Na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze, Praha 1936, s. 17);

K naší čtyřicítce (in: Sborník Na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze, Praha 1936, s. 70−75).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

PHSN.

 

II.Ostatní

Květ, Jan Miroslav: Žákovská léta Karla Hoffmanna (Hudební škola 5, 1932/33, s. 34).

Květ, Jan Miroslav: Karel Hoffmann (Tempo 12, 1933, s. 121−132).

Pičman, Otmar: Hoffmann − učitel (Hudební výchova 16, 1935, s. 99).

Štěpán, Václav: Za Karlem Hoffmannem (Tempo 15, 1935/36, s. 147−148).

Šourek, Otakar: České kvarteto (in: Sborník Na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze, Praha 1936, s. 66−69).

Květ, Jan Miroslav: K. Hoffmann (Praha 1947).

Šourek, Otakar: Vzpomínka na Karla Hoffmanna. K 80. výročí narození (Hudební rozhledy 5, 1952, č. 19, s. 26−27).

Budiš, Ratibor: Slavní čeští houslisté (Praha 1966).

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1979).

 

Nikola Illeová

Datum poslední změny: 5.10.2010