Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bělský, Vratislav

Tisk


Charakteristika: Varhaník a cembalista

Datum narození/zahájení aktivity:5.5.1924
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.4.2003
Text
Dílo

Bělský, Vratislav, varhaník a cembalista, narozen 5. 5. 1924, Česká Třebová, zemřel 26. 4. 2003, Brno.

Studoval u Josefa Černockého na Státní hudební a dramatické konzervatoři v Brně (1945–48) a u Františka Michálka na JAMU v Brně (1948–53). Od roku 1949 pracoval jako hudební pedagog na hudebních školách, včetně brněnské konzervatoře a JAMU. Vyvíjel obsáhlou koncertní činnost jako varhaník a cembalista. Spolupracoval s firmou Supraphon při vydávání pramenné edice Musica antiqua bohemica a v této činnosti pokračoval i v Editio Bärenreiter Praha. Přeložil do češtiny nejvýznamnější pozdně barokní a raně klasicistní nástrojové školy.


Dílo

Dílo literární

Johann Joachim Quantz: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu (Praha 1990), překlad Vratislav Bělský.
Leopold Mozart: Důkladná škola na housle (Praha 2000), překlad Vratislav Bělský.
Vratislav Bělský: Nauka o varhanách (Praha 1982).
Carl Philipp Emanuel Bach: Úvaha o správném způsobu hry na klavír (Brno 2002), překlad Vratislav Bělský.

Petr Ch. Kalina

Datum poslední změny: 19.4.2010