Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Novotný, František 2)

Tisk


Charakteristika: Houslista, hudební pedagog a editor

Datum narození/zahájení aktivity:28.3.1964
Text
Novotný, František, houslista, hudební pedagog a editor, narozen 28. 3. 1964, Znojmo.
 
Absolvoval obor hra na housle na konzervatoři  v Brně (1978–84) a na JAMU v Brně u Bohumila Smejkala (1984–89). Opakovaně se účastnil mezinárodních mistrovských kurzů u Zakhara Brona a Viktora Tretjakova.
 
K významným momentům jeho kariéry patří sólistická umělecká činnost. Působil jako sólista ve Státní filharmonii Brno (1987–95), u nás spolupracoval např.Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Pražským komorním orchestrem a jinými. Účastnil se pravidelných koncertů na festivalech Pražské jaro, Moravský podzim, Janáčkův máj atd. a četných recitálů pro kruhy přátel hudby, též vystupoval na různých benefičních koncertech. Provedl díla řady významných skladatelů – virtuózních sólových koncertů, sonát apod. (Johann Sebastian Bach, Niccolo Paganini, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, César Franck, Richard Strauss, Pjotr Iljič Čajkovskij, Camille Saint-Saens, Maurice Ravel, Eugen Ysaye, Antonio Bazzini, Fritz Kreisler, Henryk Wieniawski). V české premiéře nastudoval houslové koncerty Leonarda Bernsteina, Ericha Wolfganga Korngolda, Samuela Barbera, Jana Nováka a dalších. Zúčastnil se řady sólistických koncertních turné po evropských zemích (Andorra, Belgie, Bulharsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Kypr, Lucembursko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Velká Britanie) a také po Spojených státech amerických a Japonsku. Soustavně se věnoval rozšiřování repertoáru o díla soudobých českých i zahraničních autorů (Evžen Zámečník, Michal Košut, Valerij Arzoumanov, A.G. Holland a jiní).
 
Za svoji uměleckou činnost získal řadu ocenění. V roce 1978 se stal absolutním vítězem s titulem laureáta na Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí, získal první cenu na Concertinu Praga 1980, dále v roce 1982 titul laureáta a cenu Českého hudebního fondu na soutěži Ludwiga van Beethovena v Hradci u Opavy, získal absolutní vítězství na soutěži Otakara Ševčíka v Písku roku 1984, byly mu uděleny zvláštní diplomy a ocenění ze soutěží Pjotra Iljiče Čajkovského v Moskvě roku 1986, Pražského jara 1987, Premio Paganini v Janově roku 1989 a v Tokiu roku 1989. Je nositelem Ceny italské rozhlasové a televizní společnosti RAI (1991) a Medaile Henryka Wieniawského (1997).
 
V současné době je činný především v pedagogické oblasti. Účastnil se jako pedagog mistrovských kurzů v USA, Japonsku, Švýcarsku, Německu. Od roku 1990 vyučuje hru na housle a komorní hru na JAMU v Brně. Každoročně také vyučuje na Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzech pořádaných Hudební fakultou JAMU. V roce 2001 se zde  habilitoval jako docent prací Problematika nastudování sólového partu II. houslového koncertu B. Martinů.
 
Věnuje se i ediční činnosti partů houslových děl u nás i v zahraničí. Aktivní je i jako porotce v různých hudebních soutěžích (Concertino Praga, Talent roku, Georg Philipp Telemann Violin Competition v Poznani, přípravná komise Pražského jara apod). Nahrával pro české i zahraniční vydavatelské firmy a pravidelně natáčel pro Český rozhlas a další české i zahraniční rozhlasové a televizní společnosti (WNYC New York, WAMC Albany, NHK Japan, ORF, RAI atd.).
 
Jana Staňková
Text

Datum poslední změny: 9.3.2009