Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pěvecké sdružení pražských učitelek

Tisk


Charakteristika: Ženský pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity:17.12.1912
Text

Pěvecké sdružení pražských učitelek, ženský pěvecký sbor, založen 17. 12. 1912, Praha.

 

Pěvecké sdružení pražských učitelek je nejstarší český samostatný ženský sbor. Byl založen na podnět Františka Spilky výnosem Císařského královského místodržitelství 17. prosince 1912 v Praze jako protějšek Sboru pražských učitelů, který existuje od roku 1908. Ve vedení sboru se v minulosti vystřídala řada významných sbormistrovských osobností – Metod Doležil (1912−23), Antonín Bednář (1923−24), Pavel Dědeček (1924−28) či Metod Vymetal (1928−42). Sbor si brzy získal uznání a vystupoval na koncertech nejen doma, ale také v zahraničí (Francie, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Nizozemí, Bulharsko apod.) a na mezinárodních soutěžích, kde získal řadu ocenění (stříbrné pásmo na Mezinárodním sborovém festivalu lidových písní v Praze, velkou cenu na Světové výstavě v Paříži v roce 1937, první místa na Mezinárodní pěvecké soutěži v Amsterodamu v roce 1932, na folkloristické soutěži v Mentonu, v Mezinárodní soutěži sborového zpěvu v Montreux ve Švýcarsku a v Mezinárodní soutěži sborového zpěvu v Haag-Scheveningen v Holandsku). Období po druhé světové válce znamenalo určité utlumení činnosti sboru, která se opět plně rozvinula za sbormistrovství Rudolfa Zemana (1954–1972) a jeho nástupce Jiřího Vyskočila (1972–1993). Během této éry si soubor znovu získal renomé doma i v zahraničí a výrazně také rozšířil svůj repertoár. V roce 1993 se stal sbormistrem Ivan Zelenka, který na tomto postu působí dodnes.

Repertoár sboru se soustředí především na skladby pro ženský sbor, úpravy lidových písní a v poslední době také na muzikálové melodie. Těleso se pravidelně účastní domácích i zahraničních festivalů (Musica Sacra Praga, Festival de Choeurs, Mezinárodní festival hudebního romantismu, Praga Cantat) a podílí se na rozhlasových a televizních nahrávkách. Ve své dlouholeté historii spolupracovalo s řadou význačných hostujících osobností, mimo jiné Martou Krásovou, Beno Blachutem, Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dalšími. Sbor často premiéruje skladby soudobých autorů ­ – Vadim Petrov, Otmar Mácha, Olga Ježková, Jiří Teml, Milan Dvořák, Ivan Zelenka, Zdeněk Šesták, Zdeněk Pololáník a další. V roce 2003 uvedl premiéru vybraných Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka v úpravě Jiřího Berkovce. Tělesu byly v minulosti věnovány skladby Josefa Bohuslava Foerstera, Vítězslavy Kaprálové, Arthura Honeggera, Jaroslava Křičky a k 90. výročí založení sboru skladby Otmara Máchy (Fortuna), Olgy Ježkové (Korálek), Vadima Petrova (Devadesát letokruhů), Jiřího Temla (Vivat Gaudeamus), Milana Dvořáka (Jubileum na bosso) či sbormistra Ivana Zelenky (Ave Maria, My Lord, Manažeři, Pan Bouška, Uleželé želé atp.).


Diskografie

Cantate Domino (Music Vars, 1998);

Koncert k 75. narozeninám V. Petrova (Jethro Recording, 2007).

Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
A. Z.: Třicet let pěveckého sdružení pražských učitelek 1912−1942 (Věstník pěvecký a hudební, 46, 1942, s. 37−38).
J. T.: Pěvecké sdružení pražských učitelek do nové práce (Hudební rozhledy 10, 1957, s. 524).
Tomková, Jarmila: 50 let Pěveckého sdružení pražských učitelek: 1912−1962 (Praha 1962).
Fialová, Lucie: Nejstarší ženský pěvecký sbor slaví devadesátiny (Právo 12, 2002, č. 44, s. 11).
Hrdá, Hanka: Pěvecké sdružení pražských učitelek oslaví v letošním roce 90. výročí svého založení (Cantus 13, 2002, č. 1, s. 27−28).

http://pspu.euweb.cz/
www.ceske-sbory.cz
www.sbor.cz

Tereza Berdychová

Text

Datum poslední změny: 19.1.2010