Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nettl, Bruno

Tisk


Charakteristika: Etnomuzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:14.3.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.1.2020
Text
DíloLiteratura

Nettl, Bruno, etnomuzikolog, narozen 14. 3. 1930, Praha, zemřel 15. 1. 2020, Urbana (Illinois / USA).

 

A. Biografie

B. Dílo

 

A. Biografie

Syn hudebního vědce Paula Nettla (1889–1972) a klavíristky Gertrud Hutter-Nettl (1905–52) emigroval s rodiči roku 1939 do Spojených států amerických. Studoval na Indiana University hudební vědu, antropologii a folkloristiku, promoval roku 1953 prací o hudbě severoamerických Indiánů. V letech 1953–64 byl knihovníkem a pedagogem na Wayne State University v Detroitu, 1856–58 hostujícím profesorem na Univerzitě v Kielu a od roku 1964 na University of Illinois v Urbaně profesorem pro obor hudební antropologie. Roku 1993 byl emeritován, vyučoval však i v dalších letech. Pohostinsky přednášel na řadě severoamerických univerzit (Harvard, University of Chicago, Northwestern University Illinois, University of Washington a jiné). Bruno Nettl se soustředil na oblast hudby původních obyvatel Ameriky, dále Iránu a Jižní Indie a do těchto zemí uskutečnil řadu badatelských cest. Byl zakladatelem a v letech 1969–71 prezidentem Etnomuzikologické společnosti (Society for Ethnomusicology) a redaktorem jí vydávaného časopisu Ethnomusicology, rovněž přispíval do etnomuzikologické ročenky Yearbook for Traditional Music. Je nositelem čestných doktorátů z University of Illinois, Carleton College, Kenyon College a University of Chicago. Byl vyznamenán cenou Fumio Koizumi Prize pro etnomuzikologii, spolupracuje s Americkou akademií umění a vědy (American Academy of Arts and Sciences). K žákům Bruna Nettla patří řada významných etnomuzikologů (mimo jiné Philip Bohlman, Chris Waterman, Marcello Sorce Keller). Je autorem četných článků a recenzí v časopisech Musical Quarterly, Notes apod.

 

B. Dílo

Bruno Nettl se nejprve soustřeďoval na sběr dokumentů, jejich transkripci a klasifikaci, později rozvinul své bádání v interdisciplinárním rozsahu o otázky kulturní výměny a etnologický výzkum městské kultury. Od lidové hudby různých národů přešel jeho zájem mj. také na umělou hudbu Asie. Od 80. let 20. století se také zabýval vývojem etnografické metodologie, vlivem západní hudby na mimoevropskou hudební tradici a na hudbu 20. století.


Dílo

Dílo literární

 

Edice

Eight Urban Musical Cultures (University of Illinois Press Urbana, 1978).

Comparative Musicology and Anthropology of Music. Essays on the History of Ethnomusicology (vyd. spolu s Philipem V. Bohlmanem, Chicago University Press 1991).

In The Course of Performance. Studies in the World of Musical Improvisation (Chicago University Press 1998).

 

Knižní a časopisecké publikace

Norths American Indian Musical Style (Philadelphia 1954).

Music in Primitive Culture (Harvard University Press Cambridge, 1956).

Cheremis Musical Styles (Indiana University Press, 1960).

Theory and Method in Ethnomusicology (New York, 1964).

Folk and Traditional Music of the Western Continents (Prentice-Hall, 1965, 21989).

Daramad of Chahargah, a Study of Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts (společně s Bélou Foltinem ml., University of Illinois Urbana, 1983).

Folk Music In The U.S. An Introduction (Wayne State University 1976).

The Study of Ethnomusicology: Twenty Issues and Concepts (University of Illinois Press Urbana, (1983, 22005).

The Western Impact on World Music (New York 1985).

The Radif of Persian Music Studies of Structure and Cultural Context (Champaign 1987, 21992).

Blackfoot Musical Thought: Comparative Perspectives (The Kent State University Press Ohio, 1989).

Excursions In World Music (spolu s dalšími autory, Prentice Hall Press Englewood, 1992, 21996, 32000, 42003).

Paul Nettl and the musicological study of culture contact (Colloquium Ethnonationale Wechselbeziehungen in der mitteleuropäischen Musik mit besonderer Berücksichtigung der Situation in den böhmischen Ländern Brno 1992, Brno 1994, s. 223–228), česky jako: Paul Nettl a hudebněvědná studia kulturních kontaktů (Opus musicum 24, 1992. s. 268–271).

Heartland Excursions. Ethnomusicological Perspectives on Schools of Music (University of Illinois Press Urbana, 1995).

Music, Culture and Experience (Chicago University Press, 1995).

Musica Folklorica y Tradicional en Los Continentes (Allianza, 1996).

Africa in (Garland Publishing, 1997).

South America, Mexico, Central America And The Caribbean (The Garland Encyclopedia of World Music, svazek 2, Alexander Street Press Alexandria – Virginia 1998).

Europe (Garland Encyclopedia of World Music, Vol. 8, 1999).

Encounters in Ethnomusicology: A Memoir (Detroit Monographs in Musicology. Studies in Music 36, Harmonie Park Press, Warren – Michigan 2002; recenze v češtině Vít Zdrálek, Hudební věda 45, 2008, s. 195–199).

Ethnicity and Muscial Identity in the Czech Lands. (Music and German National Identity, University of Chicago Press, 2002, s. 269–287).

Il rapporto del presente con il passato (Introduzione all‘ etnomusicologia, 2002, s. 269–287).

I‘m a Stranger Here Myself: Free Associations from an Ethnomusicologist (Kurt Weill Newsletter 21/2, 2003, s. 6–11).

Enciclopedia della Musica. Musica urbana (Torino Erinaudi, 2003).

Une anthropologie de la musique classique occidentale: La culture comme ‚autre‘. (L‘homme 171–172, červenec – prosinec 2004, s. 333–352).

The Study Of Ethnomusicology. Issues and Concepts (Illinois University Press Urbana, 2005).

Musical Improvisation: Art, Education, and Society (Illinois University Press Urbana, 2009).

Nettl‘s Elephant. On the History of Ethnomusicology (Illinois University Press Urbana 2010).

Literatura

I. Lexika

Grove5.

MGG2.

 

 

II. Ostatní

Keller, Marcello Sorce: Intervista con un etnomusicologo. Bruno Nettl (Nuova Rivista Musicale Italiana, 1980, č. 4, s. 567–576).

 

Vlasta Reittererová

Datum poslední změny: 1.12.2011