Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Svatoš, Vladimír

Tisk


Charakteristika: Skladatel, varhaník a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:19.11.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.10.2011
Text
DíloLiteratura

Svatoš, Vladimír,skladatel, varhaník a hudební pedagog, narozen 19. 11. 1928, Mladá Vožice, zemřel 15. 10. 2011, Ostrava.

 

Po maturitě na táborském gymnáziu (1947) začal studovat varhanní hru na pražské konzervatoři u Jana Bedřicha Krajse. V roce 1949 přestoupil na AMUJiřímu Reinbergrovi (absolvoval 1953), ale na konzervatoři pokračoval ve studiu skladby u Františka Píchy (1951–52) a poté na brněnské JAMU u Viléma Petrželky (1953–58). Roku 1954 přesídlil do Ostravy, zde začal vyučovat na Vyšší hudebně-pedagogické škole (od roku 1959 ostravská konzervatoř) hře na varhany a hudebně teoretickým předmětům. V letech 1957–69 souběžně vyučoval na ostravské lidové konzervatoři hudební teorii a hru na varhany. V šedesátých letech 20. století rozvinul především na Ostravsku také koncertní a popularizační činnost. Skladatelsky se začal po začátcích ovlivněných Svatošovým varhanickým školením a tradičně orientovanými učiteli skladby prosazovat od druhé poloviny šedesátých let skladbami inklinujícími spíše k prokofjevovské poetice (Klavírní etuda, Dvě polky pro dechový orchestr, Divertiment pro smyčcové kvarteto), na přelomu šedesátých a sedmdesátých let již komponoval hudbu zcela osobité melodiky a nápadité rytmické pulzace, umocněné harmonickou hutností – zahušťováním akordů, využíváním modality, polymelodiky, polyrytmiky a zapojováním dalších prvků tzv. nové hudby. Tato syntetizující etapa Svatošovy tvorby vyvrcholila na přelomu 20. a 21. století sérií komorních skladeb. Tehdy ale také ustávala jeho pedagogická činnost učitele varhan na ostravské Konzervatoři, kde vychoval v letech 1959–90 dvě desítky absolventů varhanního oddělení. V devadesátých letech Svatoš externě vyučoval hudební teorii na Janáčkově konzervatoři a na Ostravské univerzitě, učil hře na klavír a varhany též na Základní umělecké škole Dobroslava Lidmily v Ostravě-Svinově. Do důchodu odešel v roce 2006.


Dílo

Dílo hudební (výběr)

 

Komorní skladby

Jarní nálady (1953) – cyklus klavírních skladeb;

Tři klavírní etudy (1964);

Divertissement pro smyčcové kvarteto (1965);

Serenády pro fagot a klavír (1970);

Alborada giocosa pro smyčce (1972);

Tři kusy pro housle a klavír (1976);

Dechový kvintet (1977);

Concertino pro klavír a smyčce (1980);

Miniatury pro housle, klarinet, violoncello a klavír (1980);

Due fantasie per organo (1981);

Sonáta pro klarinet a klavír (1982);

Malá serenáda pro smyčce (1983);

Smyčcový kvartet č. 2 (1984);

Smyčcový kvartet č. 3 (1984);

Suita capricciosa (1984);

Divertimento pro hoboj, klarinet a fagot (1986);

Hudba pro žestě (1986);

Sonáta pro flétnu a klavír (1986);

Preludium, arie a burlesca (1988);

Smyčcový oktet (1988);

Sonáta pro housle a klavír (1989);

Sonáta pro violoncello a klavír (1989);

Pašijový triptych pro varhany (1989);

Sonáta pro violoncello a klavír č. 2 (1991);

Pět bagatel pro klarinet a klavír (1991);

Serenáda pro smyčce č. 2 (1991);

Suita piccola pro tři flétny (1993);

Toccata concertata pro klavír (1993);

Čtyři impromptus pro hoboj a klavír (1995);

Toccata pro varhany (1996);

Serenády pro tři flétny a klavír (1996);

Preludium, arie a toccata pro dva klavíry (1997);

Varhanní fantazie na staročeský chorál „Ktož jsu boží bojovníci“ (1998);

Varhanní fantazie na staročeský chorál „Jezu Kriste, ščedrý kněže“ (1998);

Varhanní fantazie na staročeský chorál „Svatý Václave“;

Introdukce a rondo capriccioso pro violoncello a klavír (1999);

Klavírní kvintet (2000);

Klavírní trio (2002);

Sonáta pro flétnu a klavír č. 2 (2002);

Bagately pro harfu (2003);

Dialogy pro housle a klavír (2003);

Kasace pro dechový kvintet (2003);

Sonatina pro klarinet a klavír (2004);

Koncertní etuda pro klavír (2005);

Malá suita pro kytaru (2006);

Čtyři impromptus pro harfu (2007);

Tři capriccia pro hoboj a klavír(2007).

 

Orchestrální skladby

Klavírní koncert D dur s průvodem orchestru (1961);

Koncert pro flétnu, smyčce a tympány (1967);

Symfonietta (1979);

Koncert pro housle a orchestr (1981);

Scherzo pro orchestr (1982);

Malá serenáda pro smyčce (1983);

Dramatická předehra (1985);

Koncert pro klavír a orchestr č. 2 (1986);

Koncert pro klavír a orchestr č. 3 (1988).

 

Vokální skladby

Písničky na slova lidové poezie (1953) – pro soprán a klavír;

Dvojzpěvy pro ženský sbor a klavír na slova lidové moravské poezie (1962);

Zapadaj slniečko (1969) – cyklus písniček pro střední ženský hlas a klavír na slova slovenské lidové poezie;

Requiem gregoriana – pro smíšený sbor, sóla a varhany (1970);

Letělo pápěří (1972) – cyklus říkadel pro dětský sbor a klavír na slova Lydie Romanské;

Domov (1982) – cyklus smíšených sborů;

Vokální symfonie (1983) – pro altové a tenorové sólo, recitátora, smíšený sbor a orchestr;

Kontrasty (1985) – písňový cyklus pro alt a klavír na slova Evy Kotarbové;

Písně z kotárů (1987) – cyklus písní pro baryton a klavír na texty Petra Dena;

Líbání motýlů (1988) – cyklus písní pro alt, soprán a klavír na slova Lýdie Romanské;

Nénie (1989) – smuteční hudba pro altové sólo a orchestr;

Jarní heptameron (1989) – na texty Jaroslava Seiferta;

O šohajích a galánkách (1989) – cyklus písniček na slova slovácké lidové poezie pro baryton a klavír;

Rozmarné písničky pro soprán, flétnu a klavír (2001).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

ČSS.

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy II (Ostrava 2005).

 

II. Ostatní    

Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984, s. 166–167).

Jurková, Ester: Vladimír Svatoš – skladatel, varhaník, pedagog (diplomová práce, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2001).

Mitáčková, Lucie: Tvorba skladatele Vladimíra Svatoše po roce 1990 (bakalářská práce, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2011).

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2011, s. 129–137).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 30.10.2011