Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kovárnová, Emma

Tisk

(Prov. Simonová)

Charakteristika: Klavíristka

Datum narození/zahájení aktivity:20.8.1930
Text
Literatura

Kovárnová, Emma, klavíristka, narozena 20. 8. 1930, Praha.
 
Po absolutoriu klavíru na Státní konzervatoři v Praze (1951) studovala na AMU u Františka Raucha (1955). Mezi léty 1964–67 se zúčastnila interpretačních kurzů na Mezinárodních dnech Nové hudby v Darmstadtu (Karlhainz Stockhausen, Pierre Boulez, Henri Pousseur). Po absolutoriu AMU nastoupila jako redaktorka do Československé televize (1955–58), v letech 1959–69 byla externě zaměstnána ve FISYO.
Pedagogicky působila na pražské konzervatoři v oboru komorní hry (1974–78), od roku 1969 byla docentkou klavíru a komorní hudby na Kulturamt v německém Biberachu (roku 2000 zde byla jmenována čestnou občankou). Od roku 1963 vystupovala společně s basklarinetistou Josefem Horákem pod názvem Due Boemi di Praga, s nímž koncertovala na čtyřech kontinentech a nahrála řadu CD. V letech 1979–91 byla komorní sólistkou České filharmonie.
V roce 1985 byla Emma Kovárnová jmenována zasloužilou umělkyní, roku 1992 jí Český hudební fond udělil cenu za celoživotní zásluhy o vznik a šíření českých soudobých skladeb. Je držitelkou řady dalších ocenění: Medaile Bedřicha Smetany (1974, 1984), Čestné členství Jeunesse Musicales de Suisse (1968), Cena ministra kultury (1977), Cena Svazu českých skladatelů (1989), International Women of the Year 1996, Laureat du Prix CIM/UNESCO pour la Musique (2001).


Literatura

I. Lexika
ČSHS.
Who is ...? v České republice (Hübners blaues Who is Who, Švýcarsko).
International Who is Who in Music (International Biographical Centre, Cambridge).
 
II. Ostatní
www.horakbasscl.cz

http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=228&id_clanku=5194
 
Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 18.11.2021