Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jásek, Ladislav

Tisk


Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity:16.11.1929
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.3.2023
Text
Literatura

Jásek, Ladislav, houslista, narozen 16. 11. 1929, Mořina, zemřel v březnu 2023.

 

V Praze vystudoval Vančurovo reálné gymnázium, kde maturoval roku 1948. Už od šesti let se ovšem soukromě učil hře na housle, zpočátku u Jana Dvorského, poté tři roky u Bedřicha Voldana a další tři roky u Jindřicha Felda. Zároveň se školil ve hře na klavír u profesorky Roubalové a u Ilony Štěpánové-Kurzové. Na soukromé hudební vzdělávání plynule navázal po maturitě, kdy vstoupil na AMU do třídy Jaroslava Pekelského (1948−52). Absolvoval roku 1952 Glazunovovým koncertem. Další tři roky po absolutoriu zde zůstal jako aspirant. Ještě za studií se začal účastnit různých hudebních soutěží a získal několik ocenění, například třetí cenu v soutěži Jana Kubelíka při Pražském jaru (1946), v roce 1952 získal čestné uznání ve Wieniawského soutěži v Poznani, roku 1955 dosáhl v Thibaudově soutěži v Paříži na pátou cenu a titul laureáta, hned nato v roce 1956 obdržel druhou cenu a titul laureáta v pražské soutěži Josefa Slavíka a Františka Ondříčka a téhož roku zvítězil v mezinárodní konkurenci šestnácti houslistů ve Fleshově soutěži v Londýně. Od roku 1952 také mimosoutěžně veřejně koncertoval a byl již od počátku uznáván jako mladý talent. Coby koncertní hráč absolvoval mnohá turné po evropských zemích; hrál v Německu, Polsku, Bulharsku, Maďarsku, Anglii, Belgii. V roce 1959 uskutečnil velké turné po Indii, Japonsku a Austrálii s klavíristou Josefem Hálou. Téhož roku nastoupil v Austrálii na tříletý úvazek profesora v mistrovské třídě houslové hry na Elderově univerzitě v Adelaide (1959−62), kde zároveň působil jako houslový virtuos, komorní hráč (primárius smyčcového kvarteta a hráč v klavírním triu) a nahrával zde i pro rozhlas. Propagoval českou hudbu a přispěl k budování tradice Mezinárodního hudebního festivalu v Adelaide. Roku 1962 odjel na několikaměsíční turné po Japonsku opět s Josefem Hálou; během této doby působil na Kunitachi Academy v Tokiu. Poté se nakrátko vrátil do Československa, kde byl sólistou České filharmonie (1963−66). Další tři roky strávil opět v Austrálii jako profesor na konzervatoři v Brisbane (1966−69). V roce 1969 přesídlil na univerzitu v Aucklandu na Novém Zélandě. V této době absolvoval studijní a koncertní cestu po Evropě, Spojených státech amerických a Hongkongu. V roce 1973 se vrátil do Austrálie, kde vystoupil na slavnostním otevření Opery v Sydney se sólovou meditací z opery Thais Julia Masseneta za doprovodu orchestru. Následujících deset let (1973−83) se uplatňoval jako sólista a koncertní mistr opery v Sydney. Od roku 1983 byl koncertním mistrem Adelaide Symphony Orchestra a zároveň zde učil na konzervatoři. Jeho umění je dochováno na gramofonových deskách, nahrál například celovečerní recitál s Josefem Hálou, Bořkovcovu Sonátu č. 2Alfrédem Holečkem, houslový koncert Vladimíra SommeraČeskou filharmonií a další díla.


Literatura

I. Lexika

Kozák, Jan & kol.: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).

ČSHS.

Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. Století, 1. díl, A–J (Praha 1999).

Biografický slovník českých zemí (Praha 2007).

 

II. Ostatní

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).

 

Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 19.10.2011