Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pulkert, Oldřich

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a knihovník

Datum narození/zahájení aktivity:22.6.1929
Text
DíloLiteratura

Pulkert, Oldřich, muzikolog a knihovník, narozen 22. 6. 1929, Chust (bývalá Podkarpatská Rus, nyní Ukrajina).

Během okupace (1942–44) studoval na brněnské konzervatoři housle u Rudolfa Jedličky, poté byl totálně nasazen, po válce pokračoval na reálném gymnáziu v Hranicích na Moravě (maturita 1950). Absolvoval studium hudební vědy a estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1950–56, promovaný historik, PhDr. 1985 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně).
Pracoval v Praze jako odborný asistent a archivář v hudebním oddělení Národního muzea (1956–63), odborný knihovník ve Státní (Národní) knihovně (1965–74), vedoucí notového archivu v Národním divadle (1974–82), vedoucí programových fondů v Československém rozhlase (1983–84), dramaturg (producent) redakce gramofonových desek v Supraphonu-VHJ (1984–89).
Ve své muzikologické činnosti se zaměřuje na odbornou publicistiku a ediční aktivity v oblasti artificiální hudby. Z významných momentů v odborné činnosti: Roku 1963 objev (identifikace) do té doby nezvěstného koncertu C dur pro violoncello Josepha Haydna a jeho první vydání (partitura plus klavírní výtah); 1977 objev druhé verze opery Leonora (Fidelio) Ludwiga van Beethovena (do té doby nezvěstné); autor koncepce a systematiky Souborného hudebního katalogu v hudebním oddělení Národní knihovny v Praze (jeho budování řídil v letech 1964–74); tajemník československé sekce Association Internationale des Bibliothèques Musicales (1967–75); jednatel Mozartovy obce v ČR (1986–96); člen International Musicological Society; člen Wiener Beethoven Gesellschaft; v rkp má soupis děl Carla Ditterse z Dittersdorfu (přes 500 opusů včetně 48 oper).

Dílo
Samostatně vydané publikace
Musikkinstrumenter fra Tsjekkoslovakia gjennom tidene (s Milanem Poštolkou a Jaroslavem Vanickým, Kunstindustrimuseet-Oslo, 1963);
Pokyny ke katalogizaci hudebnin (Praha, Státní knihovna 1966);
Domus Lauretana Pragensis, Catalogus collectionis operum artis musicae. Vol. 1, 2 (Praha, Editio Supraphon a Státní knihovna ČSSR 1973);
Johann Aloys Schlosser, Wolfgang Amadeus Mozart (překlad s komentářem a vysvětlivkami; Plzeň, Laiwa Press 1991);
Ferdinand Hiller, Povídání s Rossinim (překlad s komentářem a vysvětlivkami; Praha, Panton 1992);
Johann Aloys Schlosser, Wolfgang Amadeus Mozart... Biographie (reedice původního německého znění s komentářem a vysvětlivkami; Praha, Edition Resonus 1993);
Příruční slovník místních a zeměpisných názvů. Česko-německý a německo-český (Praha, Edition Resonus 1998);
Respicio (sborník studií; Praha, Editio Resonus 2000);
Ludwig van Beethoven im Herzen Europas (s Hans-Werner Küthenem; sborník studií, redakce a autorské studie; Nové Strašecí: České lupkové závody a.s. 2000);
Ludwig van Beethoven, osobnost génia v korespondenci (s Miloslavem  Hronkem, Praha, Vyšehrad 2004);
Lilli Lehmannová, Umění zpívat. Praha mého dětství a mládí (1853–1868) (s Oldřichem Lacinou, překlad s komentářem a vysvětlivkami; Praha: Editio Resonus 2005).

Studie a stati
The Musical Department of the National Museum in Prague (Fontes Artis Musicae 1955 č. 2, s. 112–117);
Dielo Jozefa Haydna, Československo a cudzina (Slovenská hudba 3, 1959, č. 9, s. 371–374);
Hudba, samočinné počítače a jiné novinky (Hudební věda 4, 1967, č. 3, s. 479–482);
Zámecké, klášterní a chrámové sbírky hudebnin (Poklady hudební minulosti, Sborník k výstavě hudebních rukopisů a tisků – ed., Praha: Ministerstvo kultury a informací a Státní knihovna ČSSR v Praze 1968, s. 28–29);
Souborný hudební katalog (Ročenka Státní knihovny ČSSR 1970, s. 68–76);
Pověry a zaříkávání na české vesnici 18. století (Zemědělský kalendář 1973, Praha, Státní zemědělské nakladatelství, s. 54–57);
Zusammenarbeit und Organisation der Institutionen der tschechoslowakischen
Musikdokumentation (Weimarer Tage für Musikbibliothekare, Oktober 1973, Ländergruppe DDR in der IVM und Bibliotheksverband der DDR 1974, s. 68–80);
Die Partitur der zweiten Fassung von Beethovens Oper "Leonore" im Musikarchivs des Nationaltheaters in Prag (Bericht über den Internationalen Beethoven-Kongreß 1977 in Berlin, Leipzig 1978, s. 247–256);
Partytura II. wersji opery "Leonora" Ludwika van Beethovena w archiwum muzycznym Teatru narodowego w Pradze (Muzyka /Warszawa/ 1977, č. 4);
Frühdrucke und Handschriften von Werken Beethovens in der Archiven der ČSSR (in: Kurt Dorfmüller, Beiträge zur Beethoven Bibliographie, München 1978, s. 137–166);
Historische Aspekte des Fidelio-Sujets (in: Ars iucundissima. Festschrift für Kurt Dorfmüller zum 60. Geburtstag, Tutzing 1984, s. 257–266);
Die zeitgenössische Beethoven-Rezeption in den böhmischen Ländern (in: Beethoven und Böhmen. Beiträge zu Biographie und Wirkungsgeschichte Beethovens, Bonn: Beethoven-Haus 1988, s. 409–435);
A. Dvořáks dramatisches Oeuvre im gesellschaftlichen Kunstbetrieb und sein Widerhall seit seinem Entstehen bis 1945 (in: Musical Dramatic Works by Antonín Dvořák, Praha: ČHS 1989, s. 191–201);
Die böhmische Jesuitenprovinz und der Musicus Jan Dismas Zelenka (in: Zelenka-Studien I.,  Musik des Ostens 14, Kassel etc.: Bärenreiter 1993, s. 41–52);
Die Verbreitung der Werke des Carl Ditters von Dittersdorf in seiner Zeit (in: Carl Ditters von Dittersdorf 1739–1799, Würzburg: Bergstadtverlag W. G. Korn  1993, s. 161–167);
Carl Ditters von Dittersdorf Autographen (Sympozja Carl Ditters von Dittersdorf, z życia i twórczości muzycznej, Opole: Wydzial teologiczny uniwersytetu opolskiego 2000, s. 91–107);
Beethovens „Immortal Beloved" (The Beethoven Journal, San José State University 2000, sv.  15, č. 1, s. 2–18);
Almerie Esterházy revisited (The Beethoven Journal, San José State University 2001, sv. 16, č. 2);
Mozart a Smíchov (in: Wolfgang Amadeus Mozart 1756–2006, brožura ke koncertnímu cyklu v Praze-Smíchově);
František Dušek, Josefina Dušková, Karel Hoffman, Jan K. Malát, W. A. Mozart, Vít Nejedlý, Otakar Ostrčil, Josef R. Rozkošný, Henrieta Sonntagová (in: Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5, Praha: Perseus 2006).

Edice
Joseph Haydn, Divertimento B dur pro housle, violoncello a klavír (partitura a hlasy; Praha: Supraphon 1961);
J. L. Dusík – J. Rösler – J. V. Voříšek, Písně (s Milanem Poštolkou, revize Pavel Ludikar; Praha: Supraphon 1961);
J. A. Štěpán – J. A. Benda – F. A. Rössler-Rosetti – V. Pichl - L. Koželuh – F. X. Partsch – V. Mašek – A. Rejcha – F. A. Bečvařovský, Písně (výběr, předmluva a vydavatelská zpráva, s Milanem Poštolkou; Praha: Supraphon 1962);
Joseph Haydn, Koncert C dur pro violoncello a orchestr (studijní partitura s předmluvou a vydavatelskou zprávou, Praha: Supraphon 1962);
Joseph Haydn, Koncert C dur pro violoncello a orchestr (klavírní výtah, Praha: Supraphon 1963);
Josef Mysliveček, Koncert dlja violonceli s orkestrom, Do mažor (klavírní výtah; Leningrad:  Izdatělstvo Muzyka 1973);
Jan Dismas Zelenka, Compositioni per orchestra (partitura, 2. přepracované vydání; Praha: Supraphon 1989, MAB 61);
Jan Dismas Zelenka, Serenata (ZWV 177) pro sóla, sbor a orchestr (partitura; Praha: Edition Resonus 1992);
Josef Mysliveček, Koncert C dur pro violoncello a orchestr (partitura; Praha: Edition Resonus 1994;
Karl Ditters von Dittersdorf, Koncert D dur pro violoncello a orchestr (klavírní výtah; Praha: Edition Resonus 1996);
Jan Dismas Zelenka, Alcune arie (ZWV 176) pro sólové hlasy, smyčce a cembalo (partitura a klavírní výtah; připraveno k tisku).

Libreta k výstavám (výběr)
Antonín Vranický (k 200 výročí narození; vernisáž 4. 6. 1961, Praha, Národní muzeum – hudební oddělení);
Poklady hudební minulosti (vernisáž 15. 5. 1968, Praha, Klementinum – Zrcadlová síň, pořadatel Ministerstvo kultury a informací a Státní knihovna ČSSR);
Leoš Janáček (vernisáž 3. 10. 1978, Berlín, Komische Oper, pořadatel Komische Oper Berlin a Ministerstvo zahraničních věcí ČSR-Čs. kulturní středisko Berlín; putovní výstava: prosinec 1978 Großes Opernhaus Leipzig, leden 1979 Dessau, 12. 2. – 11. 3. Dresden);
Václav Talich 1883–1961 (vernisáž 27. 4. 1983, Praha, Supraphon, Divadlo hudby a Lyra Pragensis; Bratislava, vernisáž 30. 9. 1983, foyer Slovenské filharmonie, pořadatel Správa kulturních zařízení a Slovkoncert v rámci Bratislavských hudobných slávností);
Wolfgang Amadeus Mozart (stálá výstava, vernisáž 1. 12. 2000, Bertramka, pořadatel Praha – Evropské město kultury a Městská část Praha 5).
Literatura
ČSHS.
International Who´s who in Music and Musicians Directory (Seventh Edition 1975, Cambridge, England.).
HSPK.
Who is...? v České republice (první a následující vydání 2002–2006).
Ed. Hübners blaues Who is Who (Verlag für Personenenzyklopädien, Zug, Švýcarsko).
Český almanach osobností a firem 2005 (Praha: Hamaro 2005).

Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 4.7.2008