Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dřízga, Eduard

Tisk

(Driga, Eda)

Charakteristika: Hudební skladatel a klavírista

Datum narození/zahájení aktivity:15.3.1944
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.6.2017
Text
DíloLiteratura

Driga, Eda, (vl. jm. Dřízga, Eduard), skladatel a klavírista, narozen 15. 3. 1944, Bartovice u Ostravy (Ostrava-Bartovice), zemřel 3. 6. 2017, Ostrava.

Studoval hru na klavír na konzervatoři v Ostravě. V roce 1968 absolvoval obor skladba na AMU v Praze a v roce 1971 na téže škole obor dirigování. Na Univerzitě Karlově v Praze vystudoval v roce 1971 rovněž psychologii. V letech 1971–86 působil pedagogicky na ostravské konzervatoři. Pracoval také jako režisér a redaktor Československého rozhlasu a Československé televize (1972–87). V letech 1987–92 byl externím režisérem Československé televize a poté přednášel hudební psychologii na Ostravské univerzitě (1993–96). Jako skladatel i klavírista se opakovaně prezentoval mimo jiné na festivalu Pražské jaro. Byl několikrát oceněn v národních soutěžích (v roce 1989 např. obsadil s duety Těšínská jablíčka první místo na skladatelské soutěži v Jihlavě). Jeho Partita pro flétnu a klavír byla úspěšně provedena v Carnegie Hall v New Yorku (2001). Své skladby uváděl i v Japonsku a mnoha evropských zemích.


Dílo

Hudební dílo (výběr)

Orchestrální tvorba
I. symfonie: Piccola (1964);
Mala mulier (kantáta na slova latinské a starořecké poezie pro sóla, sbor a orchestr) (1965);
II. symfonie: Vocale (pro smíšený sbor, dětský sbor a orchestr) (1967);
Variazioni pro smyčcový orchestr (1974);
Malá suita pro smyčcový orchestr (1974);
III. symfonie: Bohemica  (1982).

Komorní tvorba
Toccata pro klavír (1959);
Sonatina pro housle a klavír (1960, vydáno v Praze, 1971);
Šest dvouhlasých kánonických invencí pro klavír nebo cembalo (1964);
Sonáta pro klavír (1965);
Partita pro flétnu a klavír (1976, vydáno v Praze, 1980);
Partita pro hoboj a flétnu (1980, vydáno v Praze, 1986);
Tři česká ronda pro klavír na čtyři ruce (1980);
Sonáta pro klarinet a klavír (1981);
Sonáta pro violoncello a klavír (1983);
Dechový kvintet: Vánoční (2001);
Sonatina pro klarinet a klavír (2002);
Scherzo pro fagot a klavír (2002);
Smyčcový kvartet (2002);
Minutky pro hoboj a klavír (2003);
Partita pro housle a klavír (bis) (2003).

Vokální tvorba
Rozpomněnky, písničky pro zpěv a klavír (1956–57);
Nápisy, čtyři zpěvy pro střední hlas, hoboj, anglický roh a fagot na slova avarské poezie (1962);
Milostné sonety, cyklus písní pro baryton a klavír na slova renesančních básníků (1969);
Třesky plesky, cyklus písní pro dětský sbor a klavír na čtyři ruce nebo malý orchestr (1984);
Těšínská jablíčka, dueta pro soprán a alt nebo ženský sbor a klavír na slova těšínské lidové poezie (1988);
Láska a smrt, cyklus písní pro zpěv a klavír na slova lidové poezie (1998–2000).

Petr Ch. Kalina

Literatura

Gregor, Vladimír, Steinmetz Karel (eds.): Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (eds.) (Ostrava 1984).

Mazurek, Jan, Steinmetz, Karel a kol.: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010).

Bátor, Milan: Skladatel Eduard Dřízga (disertační práce, Ostrava 2016).

Bátor, Milan: Zemřel skladatel Eduard Dřízga, nezkrotný živel, jehož skladby vyvolávají nadšení v Americe (in: Ostravan.cz. On-line, dostupné z: http://www.ostravan.cz/40721/zemrel-skladatel-eduard-drizga-nezkrotny-zivel-jehoz-skladby-vyvolavaji-nadseni-v-americe/.

Datum poslední změny: 14.6.2017