Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Lehner, Franz de Pauli

Tisk

(Löhner; František de Paula)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:14.1.1802
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.5.1878
Text
Literatura

Lehner, Franz de Pauli (psán též Löhner), houslař, narozen 14. 1. 1802, Praha, zemřel 14. 5. 1878 tamtéž.
 
V letech 1818–1820 se vyučil v Praze u Johanna Baptisty Stosse. Od roku 1820 pracoval jako tovaryš ve Vídni u Bernharda Stosse. Po návratu se usadil v Železnici u Jičína. V roce 1833 se vrátil do Prahy, kde krátkou dobu pracoval u Jana Kulíka a otevřel si vlastní dílnu na Václavském náměstí č. 782. V roce 1836 se oženil. Z manželství se narodilo osm dětí. V roce 1836 přestěhoval dílnu na Václavské náměstí č. 784. Od roku 1870 měl dílnu v Ječné ulici č. 515. V roce 1841 získal v Praze měšťanské právo. Pracoval do roku 1873. Potom žil v pražském chudobinci a nakonec u svého syna, faráře v Děpoltovicích u Karlových Varů. Vyučil Wenzela Syroweho, Johanna Nepomuka Bínu, Ferdinanda Lantnera a Vincence Emanuela Homolku. Wenzel Syrowy u něho po vyučení pracoval jako tovaryš. Kromě houslí stavěl také violy, violoncella, kontrabasy a kytary. O jeho nástrojích se mnoho neví a asi jich mnoho nepostavil.
Literatura
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 78).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 131).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 15.11.2002