Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bernerth, Oskar

Tisk


Charakteristika: Pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:29.6.1889
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.3.1961
Text
Literatura

Bernerth, Oskar, pedagog a skladatel, narozen 29. 6. 1889, Adolfovice (Jeseník), zemřel 24. 3. 1961, Wurbach (Durynsko, Německo).

Po ukončení studia na gymnáziu ve Vidnavě, šel studovat na vídeňskou univerzitu germanistiku a romanistiku. Jako účastník první světové války upadl v roce 1915 do ruského zajetí a strávil v něm šest let. Po první světové válce ukončil svá přerušená studia v roce 1923 a šel vyučovat německý a francouzský jazyk a hudební výchovu na Zemskou vyšší reálnou školu do Šternberka. Na škole rozvinul žákovskou akademii, která se konala každoročně. Do programu byla zařazena pěvecká, orchestrální, tělocvičná a herecká představení. Věnoval také zvláštní péči nadaným studentům, z nichž vyrůstali pozdější skladatelé jako například Ernst Tittel. Sám se kompozici také věnoval a byl členem šternberského mužského pěveckého sboru. Ještě v roce 1945 se přidal k Volksšturmu. V Rumunsku upadl do ruského zajetí a z jeho propuštění v roce 1946 odešel do Wurbachu v Durynsku. Zde byl prvních šest let bez stálého zaměstnání, živil se jako soukromý učitel hudby, až v roce 1952 získal opět zaměstnání učitele na wurzbašské lidové škole, kde působil do roku 1957. Po odchodu do důchodu až do své smrti byl i nadále hudebně činný v místním hudebním spolku, dále působil jako varhaník a kantor katolické diasporické obce ve Wurzbachu.


Literatura

LdM.

Lucie Sýkorová

Datum poslední změny: 21.9.2009