Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Telec, Vladimír

Tisk


Charakteristika: Hudební vědec

Datum narození/zahájení aktivity:24.6.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity:2.5.1994
Text
DíloLiteratura

Telec, Vladimír, hudební vědec, narozen 24. 6. 1928, Bratislava, 2. 5. 1994, Brno.

 

Po maturitě na gymnáziu v Brně (1948) studoval na univerzitě tamtéž hudební vědu u Jana Racka a Bohumíra Štědrotě a národopis u A. Václavíka.

Promovaným historikem se stal na základě diplomní práce Česká obrozenská sborová tvorba a její společenské poslání v roce 1953. Byl knihovníkem hudebního oddělní Univerzitní knihovny v Brně, poté pracoval v Československém rozhlase tamtéž, kde vedl hudební oddělení, staral se o doplňování odborné hudební literatury i hudebnin, zpracovával bibliografie z oboru. V letech 1975 až 1991 byl dramaturgem brněnské filharmonie (Státní filharmonie Brno) a současně působil na brněnské JAMU jako tajemník studia soudobé hudby. Mezi jeho nejvýznamnější bibliografické práce patří Staré tisky děl českých skladatelů 18. století v Universitní knihovně v Brně (Praha, 1969) a Hudební staré tisky ve fondech Universitní knihovny v Brně (Brno, 1975), kterou zpracoval s V. Dokoupilem. Do této práce byly zahrnuty i záznamy děl v klášterních knihovnách, které v té době měla Univerzitní knihovna ve správě. Přispíval do odborných hudebních periodik. Při zpracování odkázaného hudebního archivu učitele Josefa Kozlíka z Bílovic nad Svitavou nalezl V. Telec v opisech dva neznámé mužské sbory (Na prievoze, Na košatej jedli dva holubi seďá) a torzo smíšeného sboru (Už je slúnko z tej hory ven) Leoše Janáčka a při zpracování fondu Winikerovy půjčovny hudebnin, která přešla do fondu Univerzitní knihovny, nalezl opis rukopisu Motetta Wolfganga Amadea Mozarta (viz Hudební věda, 1969, roč. 6, č. 2, 224–233).

Byl členem hudebně vědecké a kritické sekce Svazu českých skladatelů. V 60. letech byl předsedou výboru Sborových festivalů v Brně a místopředsedou výboru brněnského Hudebního máje. Také byl členem umělecké komise Mezinárodního hudebního festivalu v Brně. Od studentských let do poloviny 70. let byl členem Akademického pěveckého sboru Moravan.


Dílo

Monografie

L. Janáček (bibliografie janáčkovských fondů v UK v Brně, Brno 1958).

Po stopách L. Janáčka (Brno 1958).

 

Literatura

ČSHS.

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 13.8.2010