Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Brousil, Antonín M.

Tisk


Charakteristika: Filmový vědec a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:25.5.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity:23.6.1986
Text
DíloLiteratura

Brousil, Antonín Martin, filmový vědec a pedagog, narozen 25. 5. 1907, Dolní Ostrovec (u Písku), zemřel 23. 6. 1986, Praha.

 

Po maturitě na píseckém gymnáziu (1926) vystudoval v letech 1927–32 srovnávací dějiny na Univerzitě Karlově u Václava Tilleho. Pracoval jako divadelní a filmový kritik a redaktor časopisů Venkov (1932–41), Brázda (1941–42) a Zemědělské noviny (1945). Od roku 1946 přednášel o teorii filmu na filmové fakultě AMU, roku 1948 byl jmenován profesorem filmové dramaturgie. V letech 1948–49 byl děkanem s později rektorem AMU (1949–70). Byl činitelem socialistické filmové vědy a jedním z hlavních představitelů československé kinematografie. Na Mezinárodním filmového festivalu v Karlových Varech, jehož byl spoluzakladatelem, působil jako člen poroty, od roku 1977 zastával funkci ředitele Mezinárodního výboru pro šíření umění a písemnictví filmem (CILALC). Mezi jeho vědecké zájmy patřila také filmová hudba, o níž napsal monografii.


Dílo

Dílo literární

 

Knihy (výběr)

Česká hudba v českém filmu (Praha 1941);

Hudba v našem filmu (2. rozšířené vydání, Praha 1948).

 

Studie

Česká hudba v českém filmu (in: sborník Hudba a národ, Praha 1940);

O Janáčkovi (Rytmus 8, 1942–43, s. 82);

K reorganisaci hudebního školství (Hudební rozhledy 8, 1955, s. 282).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Tichý, Vladimír: Panorama československého filmu (Praha 1985).

Černý, František: Za divadlem starým i novým (Praha 2005).

 

Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 6.1.2012