Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pukl, Josef

Tisk


Charakteristika: Varhaník, klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:5.2.1921
Datum úmrtí/ukončení aktivity:22.12.2006
Text
Literatura

Pukl, Josef,  varhaník, klavírista a hudební pedagog, narozen 5. 2. 1921, Nevojice (u Vyškova), zemřel 22. 12. 2006, Brno.

Vystudoval varhanní hru na brněnské konzervatoři u Františka Michálka (1936–40) a následně obor klavír u Jaroslava Kvapila na téže škole (1940–46). V letech 1947–51 si doplnil své vzdělání studiem varhanní hry ve třídě Františka Michálka na JAMU, již absolvoval mimo jiné premiérou skladby Introdukce a passacaglia svého učitele Františka Michálka.
Velmi různorodá byla jeho koncertní činnost. Kromě vlastních sólových koncertů působil ve Státní filharmonii Brno jako hráč na klávesové nástroje (varhany, klavír, cembalo, celestu). Byl také varhanním a klavírním korepetitorem několika pěveckých sborů (Moravan, Foerster, Krásnohorská, Rastislav Blansko) a některých sólistů (Zdeněk Kroupa, Cecílie Strádalová, manželé Baarovi). Jeho repertoár tvořily skladby všech slohových období. Velký počet skladeb též premiéroval, své kompozice mu věnovali např. někteří brněnští autoři jako Zdeněk Blažek, Zdeněk Pololáník (Sonata bravura; Burlesca), Zdeněk Zouhar (Partita; Meditace a fuga), František Emmert (Koncert pro varhany a orchestr), Ctirad Kohoutek, Zdeněk Kaňák, Vladimír Werner, Petr Fiala a jiní.
Vedle koncertování spolupracoval také při stavbě některých varhan – vypracovával dispoziční návrhy a dohlížel na jejich stavbu.
Významná byla i jeho pedagogická činnost. Nejdříve vyučoval v letech 1947–62 na Lidové škole umění Jaroslava Kvapila v Brně (klavír, varhany), 1951–62 působil externě na konzervatoři v Brně (varhany, improvizace), mezi léty 1962–82 již jako interní zaměstnanec na téže škole (1976–82 vedoucím varhanního oddělení). V letech 1972–91 byl pověřen výukou klavírní praxe a varhanní improvizace na JAMU. Vyškolil více než čtyřicet studentů, kteří se uplatnili v různých hudebních oborech. Z těch nejvýznačnějších to byl Aleš Bárta, Kamila Klugarová, Zdeněk Nováček, František Kolavík, Zdeněk Pololáník, Stanislav Vrbka, Radko Franc.
Dne 5. 7. 2001 bylo Josefu Puklovi uděleno rodnou obcí Nevojice čestné občanství za celoživotní koncertní a pedagogickou činnost  v oboru varhanní hudby. Zastupitelstvo města Brna mu udělilo Cenu města Brna za rok 2001 v oboru hudba. K jeho životnímu jubileu v roce 2001 vyšla v nakladatelství Gloria monografie Josef Pukl ve službách královského nástroje.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Froňková, Erika: Josef Pukl ve službách královského nástroje (Rosice u Brna 2001).

Oldřich Lána
Text

Datum poslední změny: 17.7.2008