Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bohadlo, Stanislav

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, dramaturg, kritik, hudební pedagog a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:7.12.1953
Text
DíloLiteratura

Bohadlo, Stanislav, muzikolog, dramaturg, kritik, hudební pedagog a organizátor, narozen 7. 12. 1953, Náchod.

 

Po absolvování gymnázia v rodišti (1973) studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy UJEP) v Brně obecnou historii (závěrečná práce Identifikace exempláře Hájkovy Kroniky české, prof. B. Šindelář) a u profesorů Jiřího Vysloužila, Jiřího Fukače, Rudolfa Pečmana a Miloše Štědroně obor hudební věda ukončený dizertací z oblasti řádové minoritské hudby 17. a 18. století Bernard Artophaeus (16501721), učitel B. M. Černohorského (1980). Po roční prezenční službě ve Vojenském uměleckém souboru jako sborový zpěvák začal pracovat jako asistent na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové. V letech 1981–83 studoval u profesora Karla Risingera na Akademii múzických umění v Praze postgraduální kurz hudební teorie. Pak získal roční italské stipendium na studium česko-italských hudebních styků v 17. a 18. století při pobytu v letech 1985/86 především v Římě ale také ve Florencii, Boloni, Benátkách, Miláně, Modeně, Parmě, Neapoli, Palermu a v dalších archivech. Následovalo udělení stipendia na rok 1993 od DAAD (Deutsche akademischer Austauschdienst) na studium myslivečkian v SRN (Institut für Musikwissenschaft, Universität München, Bamberg, Würzburg) a badatelský pobyt ve Vídni na jaře 1995 (Österreichischer Austauschdienst) na Institut für Musikwissenschaft (Černohorský, Mysliveček, Vaňhal, cesta Karla VI. do Prahy atd.), účast na konferenci v Ottawě (leden 1996), vypracování hesla "Mysliveček" pro Neue Deutsche Biographie (1996), příprava mezinárodního houslařského festivalu V. Metelky (1997, 2004, 2008) apod. V roce 1995 mu byl udělen titul Kandidát věd o umění (CSc.) v Akademii věd ČR pod vedením Zdeňky Pilkové. V letech 1981–86 byl dramaturgem Symfonického orchestru Hradec Králové a redaktor Zpravodaje Kruhu přátel hudby, v období 1985–90 vedl soubor Trumšajt orientovaný na historický folklor. Stal se členem Asociace hudebních umělců a vědců (1989), České hudební společnosti (od 1980), byl českým dramaturgem Sächs.- Böhm. Musikfestivalu (1993, 1994). S hradeckými sbory Jitro a Boni pueri i pardubickým Iuventus cantans v roli tlumočníka a popularizátora české hudby byl na zájezdech v SRN, Anglii, Francii, Beneluxu, Itálii, USA, Japonsku, Číně a Honkongu. K jeho odborným položkám patří i rozhlasové pořady a "sleevenotes" na CD disky firem Supraphon, Deutsche Gramophon, Editio Bärenreiter, Amabile a jiných, je nebo byl členem redakčních rad časopisů Pohledy, Hudební nástroje, Edukacja Muzyczna, členem fakultní ediční komise a komise pro vědu a zahraniční činnost. Působil též jako člen výboru a webmaster České společnosti pro výzkum 18. století, člen výboru České společnosti pro hudební vědu, v roce 2000 byl jmenovám čestným členem Kruhu houslařů při Asociaci hudebních umělců a vědců za realizaci dvou ročníků Mezinárodního houslařského festivalu V. Metelky v Náchodě (1997, 2004). V akademickém roce 1998/99 vyučoval jako Fulbright Scholar-in-Residence na McCook Community College v Nebrasce (USA) a přednášel na Colorado College v Coloradu a na University of California v Santa Barbaře. Dramaturgicky připravoval tematické festivalové řady v rámci abonentních cyklů v Náchodě: Oratoria pro Millenio (1996–2000) a Musica mystica (2001–05). Roku 2002 založil festivalu barokního divadla, opery a hudby Theatrum Kuks s mezinárodní účastí, jehož je dramaturgem a uměleckým ředitelem. Festival “Příští vlna / next wave” mu udělila Poctu producentský počin roku za založení a desetiletou existenci festivalu Theatrum Kuks, iniciaci souboru Geisslers Hofcomoedianten a za zprovoznění kukského divadla Comoedien-Haus (2011).


Dílo

Dílo literární

 

Knihy (samostatné publikace)

Josef Mysliveček v dopisech (Brno 1989);

Hudební tradice Náchodu (Náchod 1984);

Japonsko – země, kterou jsem hledal. Edice dopisů architekta Jana Letzela (1880 Náchod – 1925 Praha) z let 1907–1924 (Náchod 2000);

Nové Město nad Metují. Český Betlém. 1501–2001 (Nové Město nad Metují 2002, spoluautor Imlauf, Lubomír);

Kuks – THEATRUM FAGI (Náchod 2002, spoluautoři: Gottfried B. Hancke, Lubomír Imlauf, Miroslav Podhrázský);

Giovanni Gicomo Komarek Boemo (1648–1706), hradecký nototiskař v Římě. Katalog (Nové Město nad Metují 2008);

Kuks – kouzlo, umění, krása, symbol, audio CD / rozhlasový cyklus (Hradec Králové 2011, spoluautorka Jaklová, Lenka). 

 

Studie, stati, články, recenze apod. (výběr)

Josef Mysliveček v dopisech (Opus musicum, roč. 19, 1987, č. 1, s. 24–32, č. 3, s. 92–96, IX–X, č. 4, s. 122–128, IX–XII, č. 5, s. 158–160, IX–XIV, č. 6, 179–192, č. 7, 223–224, IX–XVI, č. 8, s. 251–256, IX, č. 9, 281–288, IX–XI, č. 10, 312–320, roč. 20, 1988, č. 1, s. 26–32, XVII–XXIX);

Poštolka, M.: Mladý Joseph Haydn, Praha l988 (Hudební věda, roč. 27, 1990, č. 1, s. 83–86);

Pete Seeger: Mé místo je tady (Melodie, roč. 28, 1990, č. 1, s. 22);

Hobo Jim, toulající se velvyslanec 49. státu pro zbytek světa. (Melodie, roč. 28, 1990, č. 8, s. 238);

Mysliveček a Mozartové – nedokončené přátelství (Hudební věda, roč. 28, 1991, č. 4 s. 305–308);

Pronikání mlhou věků. M. K. Černý: Hudba antických kultur. Olomouc 1995 (Opus musicum, roč. 28, 1996, č. 2, s. XIV–XVI);

Johann Mattheson o náchodském varhaníkovi. "Das ist wirklich Schade!“, že neznáme jeho jméno (Opus musicum, roč. 28/1996, č. 3, s. 135–137);

Biographical itinerary as the key to the circulation of music. Music-circulation (collection) as the key to a biographical itinerary? (Italian literature in Countess Marcolini-Nimptsch´s Collection) (Musicologica Olomucensia IV, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Olomouc 1998, s. 115–122);

Deník Sira George Smarta z cesty z Vídně do Prahy (1825) (Hudební věda, roč. 37, 2000, č. 1–2, s. 111–127);

Korespondence architekta Jana Letzela z Egypta 1905–1906 (in sborník Stopami dějin Náchodska 6, Náchod 2000, s. 257–300);

Mikuláš Škrabka - náchodský varhaník v Matthesonově Slavobráně (in sborník Stopami dějin Náchodska 3, Náchod, 1997, s. 49–52);

O smyslu (ne-smyslu) dějin hudby 20. století. Brno, 27. – 29. 9. 1999 (Hudební věda, roč. 37, 2000, č. 1–2, s. 163–165);

Friedrich Wilhelm Arnoldi (spoluautorka Jakubcová, Alena): Česká divadelní encyklopedie (Divadelní revue, roč. 14, 2003, č. 2, s. 96–98);

Wenceslao Pichl (1741-1805). Was he a member of the Bologna Accademia Filarmonica?, (Czech Music, 2005, č. 4, s. 6–8);

Il Boemo e la Città Eterna. Římský soupis pozůstalosti Josefa Myslivečka (in Miscellanea theatralia. Sborník A. Scherlovi k osmdesátinám, Praha 2005, s. 229–239);

Wenceslao Pichl a jeho neznámé dopisy (Musicologica brunensia, roč. 2003–05, č. 38–40, s. 91–102);

První barokní opera (1627) a sepolcro či oratorium (1628) v Praze? La Trasformazione di Callisto e Arcade a La Magdalena (Musicologica brunensia, roč. 41, 2006, s. 47–52);

Rudolf Pečman: Hudební kontexty staré Itálie; Rudolf Pečman: Z hlubin paměti. Vzpomínky muzikologa (Hudební věda, roč. 45, 2008, č. 3–4, s. 383–387);

Giovanni Giacomo Komarek Boemo, (1648 Hradec Králové - ante 9. 4. 1706 Řím), hradecký (noto)tiskař v Římě (Musicologica brunensia, roč. 44, 2009, č. 1–2, s. 35–45);

Prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc. Nekrolog (Hudební rozhledy, roč. 62, 2009, č. 2, s. 34);

Hudební festival Znojmo 2009. Nejprve třikrát na Haydnovo téma (Hudební rozhledy, roč. 62, 2009, č. 9, s. 11–12);

Sporckovská "obecná nota". Rozhovor mezi Poustevníkem a Dvořanem na Bonreposkou árii. Musicologica brunensia, roč. 45, 2010, č. 1–2, s. 41–60);

Pražská korunovace 1627 v dopisech. I - XII (Hudební rozhledy, roč. 63, 2010, č. 1, s. 54–55, č. 2, s. 50–51, č. 3, s. 48– 49, č. 4, s. 50–51, č. 5, s. 48–49, č. 6, s. 54–55, č. 7, s. 54–55, č. 8, s. 54–55, č. 9, s. 48–49, č. 10, s. 44–45, č. 11, s. 50–51, č. 12, s. 48–49);

Rudolf Pečman: Vivaldi a jeho doba. První česká monografie o Antoniu Vivaldim (Hudební rozhledy, roč. 63, 2010, č. 3, s. 48–49);

Freeman, Daniel E.: Josef Mysliveček, ? Il Boemo". The Man And His Music (Hudební věda, roč. 47, 2010, č. 2–3, s. 306–309);

La "marchia" (marcia) come strumento drammatico nei melodrammi di Myslivecek"Marchia" (pochod) jako dramatický nástroj v operách Josefa MyslivečkaThe ´marchia´(march) as the dramatic instrument within operas of Joseph Mysliveček. Istituto Superiore di Studi Musicali F. Vittadini, Pavia /Italia/, 2010);

Questenberg a Sporck - oddělené a nezávislé barokní hudební subkultury na Moravě a v Čechách?. Musicologica brunensia, roč. 46, 2011, č. 1–2, s. 15–34). 

 

Příspěvky publikované ve sbornících z konferencí

Stylus germanico-boemicus ve skladbách M. X. Wentzeliho (in: sborník z Mezinárodního muzikologického koloquia, Brno 1982);

Deutsch-tchechische Aspekte, dargestellt an Josef Myslivečeks Biographie (in: Kongess-Bericht, Sudetendeutsches Musikinstitut, Regensbur 1994, s. 80–85);

Role italského libreta v česko-německé hudební kultuře (in: sborník z Muzikologického koloquia, Brno 1992);

Ein Notizbuch von Eduard Tauwitz (1812–1894) (in: Kongreßbericht Die Musik der Deutschen im Osten 6, Köln am Rhein 1992, s. 421);

Prameny aktové povahy při výkladu dějin hudby (na Pedagogických fakultách). Od memorování k interpretaci (in: sborník Muzikologické a pedagogické aspekty výkladu dějin hudby, České Budějovice 1997, s. 45–46);

Styria- "The Third" Home For Bohuslav Matěj Černohorský? (When, Where and Why did Padre Boemo Die?), Colloquium "Wenn es nicht Österreich gegeben hätte..." (Brno 1997, s. 144–147);

Role Gottfrieda Benjamina Hanckeho při uvedení italské opery do Kuksu (Kuckus-Baade), Prahy a Vratislavi (Breslau) (in: sborník z konference Barokní Praha – barokní Čechie 1620–1740, Praha 2004, s. 943–954);

Barokní divadlo (v Kuksu) jako předmět výzkumu i jako inspirace. (in: sborník příspěvků ze sympozia pořádaného 1. a 2. srpna 2010 v Miletíně a Hronově Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška, Miletín 2010).

 

Redakce sborníků a knih

Muzikologické dialogy 1984, sborník z hudebněvědného sympozia v Chrudimi 18. – 20. 10. 1984 (Praha 1986);

Jitro. Královéhradecký dětský sbor. K 20. výročí založení sboru (Hradec Králové 1993).

Pueri cantores (Hradec Králové 1994);

Prof. Jiří Fukač. Festschrift/Commemorative Book (Hradec Králové – Náchod 1998).

 

Tematický katalog

Josef Mysliwecek Thematic Catalog. Vocal-Instrumental Works (vyhledávací katalog na internetu s hrajícími incipity) (www.jmc.cz/stan/myslivecek).

 

Hudebniny

Škroup, D. J.: Koncert G dur pro flétnu a orchestr – Musica viva historica č. 52 (Praha 11985, 21991).

 

Hesla ve slovnících

Mysliveček, Josef (Neue Deutsche Biographie, 18 Bd., Bayerische Akademie der Wissenschaften, München, Duncker & Humblot, Berlin 1997, s. 675–676);

Náchod (Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 592);

Josef Mysliveček (Mozart Lexikon, Ed. Gruber. Laaber-Verlag, Salzburg 2005);

Tucek, Familie (MGG Personenteil, Bd 16);

Tekla Batková, Petr Biron, Antonio Denzio, Ignazio Fiorillo, Gottfried Benjamin Hancke, Josef Mysliveček, František Antonín Špork, Vincenc Ferrarius Tomáš Václav Tuček (Česká divadelní encyklopedie. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. Století: osobnosti a díla, Praha 2007).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

HSPK (Vysloužil).

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2002).

 

II. Ostatní

Hradecká, Dita: Stanislav Bohadlo: Nothing Compares to Kuks (Czech Music Quarterly 2011 Issue No. 3, online http://www.czech-music.net/cm3-11.php [25.02.2012])

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 14.3.2012