Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bečvařovský, Antonín František

Tisk

(Antonín Felix Beczwarzowsky; Betschwarzowsky)

Charakteristika: skladatel a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:9.4.1754
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.5.1823
Text
Literatura

Bečvařovský, Antonín František (psán též Anton Felix Beczwarzowsky, Betschwarzowsky), skladatel a hudební pedagog, narozen 9. 4. 1754, Mladá Boleslav, zemřel 15. 5. 1823, Berlín (Německo).

 

Studoval na piaristickém gymnáziu v Kosmonosech. V Praze se učil generálbasu u Jana Křtitele Kuchaře. Mezi lety 1777─79 byl varhaníkem v kostele svatého Jakuba v Praze. Od roku 1779 žil v Německu, kde rychle našel své místo v tamním hudebním životě. Napřed působil v Braunschweigu, kde byl od svého příjezdu varhaníkem hlavní katedrály, a kolem roku 1787 se stal kapelníkem na dvoře vévody Ferdinanda von Braunschweig-Wolfenbüttel. Poté strávil nějakou dobu v bavorském Bambergu a kolem roku 1800 přesídlil do Berlína, kde zůstal až do své smrti.

Jeho kompoziční styl byl formován německými hudebními vlivy a zvýšenou expresivitou přechodného období mezi klasicismem a romantismem, v některých skladbách lze však rozeznat českou melodiku (zejména v klavírních koncertech). Oblíbil si Beethovenovy klavírní koncerty a sonáty a stal se jejich propagátorem. Popularitu si získaly jeho písně Leyer und Schwert na verše Theodora Körnera, psal i písně na texty Johanna Wolfganga Goetha a Friedricha Schillera. Z jeho dalších písní byly známé například Die Würde der Frauen, Nähe der Geliebten a jiné. Kromě písní psal zejména klavírní skladby (především dva virtuózní klavírní koncerty, ale také tria, sonáty, ronda, polonézy, sonatiny, etudy a také instruktážní klavírní cvičení, která jsou dodnes používána) a varhanní preludia. Jeho díla byla vydána v Německu (zejména u Schlesingera v Berlíně, Simrocka v Bonnu, Andrého v Offenbachu, Christianiho v Hamburku či u Hoffmeistera a Peterse v Lipsku). Hodně skladeb se dochovalo v rukopisu, některé se nacházejí v zámeckém archivu v Českém Krumlově. Později vyšly jeho Sonatiny pro mladé pianisty (Karel Hůlka v Albu starších českých mistrů, sešit 8, vydal František Urbánek v Praze 1892), Rondo z první sonatiny (Josef Flegl v albu Čeští mistři 18. století, vydal Mojmír Urbánek v Praze 1936), Polonéza C-dur pro klavír (Česká Hudba 32, 1929, č. 11 a 13).


Literatura

I. Lexika

Eintrag in Constantin von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Band 1 (Wien 1856, s. 218).

Pohl, Carl Ferdinand: Beczwarzowsky, Anton Felix (In: Allgemeine Deutsche Biographie, Band 2, Leipzig 1875, s. 241).

Příspěvky Emanuela Meliše v Musikalisches Konversationslexikon.

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis, Národní muzeum v Praze).

PHSN.

ČSHS.

MAB.

Becvarovsky Anton Felix (In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. Band 1, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1957, s. 63).

Vošahlíková, Pavla, a kol.: Biografický slovník českých zemí, 3. sešit (Praha 2005, s. 373).

 

II. Ostatní

Radiojournal (9, 1931, č. 28. s. 4).

Hudební zpravodaj (2, 1933, č. 12, s. 11).

Reinberger, Jiří: Čeští klasikové varhanní tvorby (Praha 1953).

Kadlec, Oldřich: František Antonín Bečvařovský (1754─1823). Příspěvek k poznání života a díla (magisterská diplomová práce, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1969).

Beneš, Luděk: Osobnosti Mladoboleslavska (Mladá Boleslav 2009, s. 10).

 

Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 24.5.2015