Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Společnost Fryderyka Chopina

Tisk

(Chopinova společnost v Mariánských Lázních)

Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity:10.6.1959
Text
Literatura

Společnost Fryderyka Chopina (Chopinova společnost v Mariánských Lázních), hudební spolek, zahájení činnosti 10. 6. 1959, Mariánské Lázně.

 

Společnost Fryderyka Chopina byla založena z podnětu Jaroslava Procházky a dalších osobností zabývajících se chopinovskou tematikou zejména ve vztahu k pobytům skladatele v Praze, Karlových Varech a Mariánských Lázních. Impulsem pro vznik společnosti byly oslavy 150. výročí Chopinova narození, které se konaly v roce 1960 pod patronací UNESCO v celé řadě zemí. Ustavující schůze Společnosti Fryderyka Chopina se konala 10. 6. 1959 v Mariánských Lázních, mimo jiné s cílem pořádat hudební festival věnovaný Chopinově klavírní tvorbě. Společnost Fryderyka Chopina zakládaly osobnosti z oblasti hudebního života, tehdejší představitelé města, Městského muzea, Západočeského symfonického orchestru a další: pianista František Rauch (předseda), hudební publicisté Jaroslav Simonides, Václav Holzknecht, Jaroslav Procházka (předseda hudebně vědecké sekce), ředitel Lidové školy umění v Mariánských Lázních Emil Vlk, výtvarník Osvald Klapper, dirigent Západočeského symfonického orchestru Miroslav Bervíd, dirigent Jaroslav Soukup, amatérský historik Karel Nejdl či ředitel Městského muzea Ota Pavelka. Sídlem Společnosti se stal dům u Bílé labutě, dnešní dům Chopin, ve kterém skladatel pobýval v roce 1836.

Po roce 1990 se Společnost Fryderyka Chopina stala součástí Federace Chopinových společností (International Federation of Chopin Societies – IFCS), která byla roku 1989 zapsána do UNESCO International Music Council.

Hlavním předmětem činnosti Společnosti Fryderyka Chopina je organizace každoročního Chopinova festivalu v Mariánských Lázních, který je třetím nejstarším hudebním festivalem u nás. Festival se koná od roku 1960 ve druhé polovině srpna jako připomínka pobytu skladatele v tomto lázeňském městě v srpnu a září 1836.

Během své téměř šedesátileté historie byl festival pořádán bez přerušení v každém roce, v roce 2019 se konal 60. ročník. Původní název festivalu Slavnostní dny Fryderyka Chopina byl v roce 1969 změněn na Chopinův festival. Zpočátku byla délka trvání festivalu týden, v posledních letech byl prodloužen na deset dnů. Program festivalu zachovává již řadu let stejnou strukturu – 3 koncerty ve společenském domě Casino (zahajovací, orchestrální a závěrečný), v dalších dnech jsou to především klavírní recitály v Městském divadle Mariánské Lázně, součástí festivalu jsou i dopolední matiné v anglikánském a evangelickém kostele a dva koncerty mimo Mariánské Lázně – nokturno v zámku Kynžvart a koncert v Modrém sálu kláštera Teplá. Na celkem 12 koncertech vystupují významní čeští i zahraniční klavíristé. Zahájení a ukončení festivalu patří vždy Západočeskému symfonickému orchestru Mariánské Lázně. Prostor dostávají i nadějní mladí klavíristé, kteří se představují na dopoledních matiné. Dramaturgem a ředitelem Chopinova festivalu je klavírista Martin Kasík, místopředseda Společnosti Fryderyka Chopina.

Společnost Fryderyka Chopina na organizaci festivalu úzce spolupracuje s Velvyslanectvím Polské republiky v Praze a Polským institutem v Praze. V roce 2009 udělilo Ministerstvo kultury Polské republiky Společnosti Fryderyka Chopina ocenění „Gloria Artis“ u příležitosti 50. výročí jejího založení.

Nedílnou součástí Chopinova festivalu je také interpretační Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina pro studenty a začínající klavíristy od 15 let. Iniciátorem vzniku soutěže byl Václav Holzknecht, dlouholetý předseda soutěžní poroty. Zpočátku se soutěž konala každoročně, později byla ustálena jako bienále. Vítězství v této soutěži je dobrým startem pro účast ve velké Chopinově soutěži ve Varšavě. V současné době je předsedou poroty klavírní soutěže Ivan Klánský, předseda Společnosti Fryderyka Chopina. 

Společnost Fryderyka Chopina dále iniciovala hned v prvním roce své existence otevření Památníku Fryderyka Chopina, jehož je provozovatelem. Koncepci Památníku navrhli architekt Josef Vlček a akademický malíř Osvald Klapper. Ve spolupráci s ředitelem Městského muzea v Mariánských Lázních Otou Pavelkou byly v Památníku soustředěny historické materiály připomínající skladatelův pobyt v Mariánských Lázních v roce 1836, expozice seznamuje návštěvníky také s rodinami Fryderyka Chopina a Marie Wodzińské.

Od roku 1963 vydávala Společnost Fryderyka Chopina hudebněvědný sborník Chopiniana Bohemica, jehož redaktor byl Jaroslav Procházka.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Knedlíková, Růžena (ed.): Interpreti a koncerty Chopinových festivalů za období 1959–2012 (Společnost Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně 2013).

 

www.chopinfestival.cz/spolecnost/o-nas/

www.ifcs.pl

 

Eva Smejkalová

Datum poslední změny: 4.1.2019