Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dadák, Jaromír

Tisk


Charakteristika: Hudební skladatel a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:30.5.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.12.2019
Text

Dadák, Jaromír, hudební skladatel, dirigent, narozen 30. 5. 1930, Znojmo, zemřel 27. 12. 2019, Praha.

 

Po ukončení gymnázia ve Vsetíně (maturita v roce 1949) studoval dirigovaní na JAMU v Brně u Františka Stupky, Bohumíra Lišky a Břetislava Bakaly (1950–56). V letech 1953–56 navštěvoval soukromé hodiny kompozice u Miloslava Ištvana. Ještě v době studií (1954–55) se stal šéfem Armádního uměleckého souboru Praha. O rok později byl z funkce sesazen a donucen zastávat místo horníka v Západočeském rudném průzkumu Praha, Milín (1955–56). V letech 1956–63 byl zaměstnán jako hudební redaktor a režisér Československého rozhlasu v Ostravě, kde spolu s Ivem Stolaříkem obnovil činnost Ostravského rozhlasového orchestru, tentokrát se zaměřujícího spíše na folklorní hudbu. Následovalo místo tajemníka pobočky Svazu československých skladatelů (1967–69), funkce ředitele orchestru Moravské filharmonie v Olomouci (1969–71) a od roku 1971 až 1975 byl oficiálně veden jako samostatný hudební skladatel. V letech 1975–80 byl chemikem a úpravářem vody Ostravských vodáren. Od roku 1980 až dosud je opět veden jako samostatný hudební skladatel. Po roce 1989 byl členem výboru ČHF (1993–95), členem výboru OSA (1995–99), předsedou společnosti českých skladatelů (1997–97) a managerem a dramaturgem hudebního festivalu Dny soudobé hudby Praha (1995–2000). Od středoškolských studií se soustavně zabývá sběrem, studiem a zpracováním moravského, slezského a slovenského hudebního folkloru.


Dílo

Dílo hudební (výběr)
 
Už nikdy více symfonická báseň podle Mobilizace F. Halase pro velký symfonický orchestr (1959);
Koncert – Symfonie pro klavír a velký symfonický orchestr (1960);
Concertino pro cimbál a malý orchestr (1965);
Tři studie pro koncertní klavír a bicí nástroje (1965);
Partita pro housle, klarinet a klavír (1965);
Čtyři koncertní etudy pro cimbál (1967);
Per Aspera ad Astra koncertní skladba pro varhany (1971);
Koncert pro čtyřruční klavír a velký symfonický orchestr (1972);
Čtyři miniatury (Pozdrav z Beskyd) pro cimbál (1975);
Koncert pro violu a malý orchestr (1976);
Sonata Corta pro komorní smyčcový orch. (1977);
Musica Gioccosa pro housle, klarinet, violoncello a klavír (1980);
Sonáta pro cimbál (1980);
Koncert pro tubu a malý orchestr (1982);
Sonáta pro housle a klavír (1989);
Čtyři skrovné pocty pro fagot a smyčcové trio (1991);
Ludi (Hry) pro smyčcové kvarteto a varhany (1991);
Sonáta pro violoncello (1992);
Proměny pro hoboj, klarinet, fagot a klavír (1994);
Sonáta pro klavír (1994);
Dvojsonáta pro violoncello a klavír (1995);
Benedictum k miléniu sv. Vojtěcha pro velký symf. orchestr (1996);
Capriccio pro klavír (1997);
Balada pro klavír (1997);
Terzetto piccolo per due (Boemi di Praga) pro basový klarinet a klavír s bicími nástroji (1998);
Exclamatio ad Astra pro varhany (2000);
Hudba pro radost pro flétnu, housle, violoncello a klavír (2001).

Modlitba pro smíšený sbor na text písně Hospodine, pomiluj ny (2014).

Diskografie

Česká soudobá hudba, Koncert pro violu a malý orchestr (Český rozhlas 1997).

Literatura

I. Lexika

International WHO IS WHO IN MUSIC (IBC Cambridge) VII 1975, XIII 1992.

ČSS.

Od folkloru k folklorimu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (Strážnice 1997).

Kulturněhistorická encyklopedie severní Moravy a Slezska (Ostrava 2005).

Kulturněhistorická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2013).

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum 5 – v tisku.

 

II. Ostatní (pasáže v monografiích)

Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (ed. Gregor, Vladimír a Steinmetz, Karel) (Ostrava 1984).

Sehnal, Jiří – Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Brno 2001, s. 250–251, 262).

Mazurek, Jan – Steinmetz, Karel a kol.: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010).

Steinmetz, Karel – Mazurek, Jan – Kusák, Jiří – Olšarová, Pavla: Ostrava hudební. Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech (Ostrava 2014).

Vysloužil, Jiří: Dvě stě let české hudby na Moravě (Olomouc 2014, s. 257–258).

Archivalie

Český rozhlas Ostrava.
Půjčovna hudebních materiálů Praha.


Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 16.4.2020