Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Melcelius, Jiří

Tisk

(Melcl, Meltzl, Melzel, Meltzelius, Moltzel; Meltzel, Mältzel, Möltzel; Georg, Georgius)

Charakteristika: skladatel, regenschori

Datum úmrtí/ukončení aktivity:31.3.1693
Text
DíloLiteratura

Melcelius, Jiří (též Meltzelius, Mältzel, Möltzel, Melcl, Georg, Georgius), skladatel, regenschori a řeholní kanovník, narozen 1624, Horšovský Týn, zemřel 31. 3. 1693, Praha.

 

O mládí Jiřího Melcelia nejsou žádné zprávy, ani o jeho vzdělání hudebním či teologickém. Není ani jasné, kdy se stal členem Řádu premonstrátů. Mezi lety 1663 až 1669 působil jako ředitel kůru v kostele sv. Benedikta v Praze, který nechal vybavit hudebními nástroji a notovými materiály. Zavedl zde provozování instrumentální figurální hudby namísto dosavadní chorální praxe. Později byl kaplanem v Toužimi, Žatci a Milevsku. Poslední léta života strávil v domovském klášteře na Strahově, kde pobýval nejpozději od roku 1680.

Melceliova díla se dochovala především v kroměřížské hudební sbírce Missa canonica a 17, pak v knihovně benediktinského kláštera v rakouském Kremsmünsteru. Jeho kompozice byly součástí i dalších sbírek, jak dosvědčují záznamy v dochovaných inventářích z Tovačova, Českého Krumlova, Třebenic či Oseka, většinou jsou však dnes ztraceny. Stylově je hudba Jiřího Melcelia blízká tvorbě Adama Michny z Otradovic. Typickým znakem v instrumentaci je vysoký počet hlasů a používání obligátních pozounů a clarin. Melcelius se věnoval zřejmě také tvorbě instrumentální, ale nedochovala se žádná skladba a o jeho desetihlasé Sonátě se dozvídáme pouze díky záznamu v inventáři z tovačovského zámku. 


Dílo

Dílo hudební (dochované skladby):

 

Mše

Missa S. Godefridi, opis 1666.

Missa Melcelii ab 8 „Quid speramus“, opis 1666.

Missa diversi toni a 16, opis 1666.

Missa absque Nomine, opis 1666. 

Missa a 15 Variabilis, opis 1668.

Missa a 15 Currens, opis 1669.

Missa con una Tromba, opis 1671.

Requiem, opis 1678.

Missa canonica a 17, opis 1686.

 

Ostatní duchovní skladby

Motetum de S. Martyre deu Confessore, opis 1666.

Te Deum laudamus, opis 1671.

Vesperae canonicae minores de Beatissima Virgine Maria, opis 1683.

Vesperae canonicae a 16, opis 1683. 

Literatura

I. Lexika

Fétis, François-Joseph: Biographie universelle des musiciens, Tom. 6. Paris 1864.

Dlabacz.

ČSHS.

MGG1.

MGG2.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Friedenfels, Amando: Sion, mons inclytus, mons sanctus (Praha 1702).

Trolda, Emilián: Jiří Melcel (in Cyril LIX/1-2, 1933, s. 9-11).

Racek, Jan: Inventář hudebnin tovačovského zámku z koncem 17, století (in: Musikologie 1, 1938, s. 45-68).

Sehnal, Jiří: Hudba v premonstrátském klášteře Hradisko u Olomouce v letech 1693 – 1739 (in: Časopis Moravského muzea 76, 1991, s. 185-225).

Sehnal, Jiří - Pešková, Jitřenka: Caroli de Liechtenstein-Castelcorno Episcopi Olomucensis Operum artis musicae collectio Cremsirii reservata (Praha 1998).

 

www.melcelius.wz.cz/

 

Lukáš Michael Vytlačil

Datum poslední změny: 10.5.2016