Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kubík, Ladislav

Tisk

(Kubik)

Charakteristika: Skladatel, pedagog a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:26.8.1946
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.10.2017
Text
DíloLiteratura

Kubík, Ladislav (v zahraničí psán též Kubik), skladatel, pedagog a organizátor, narozen 26. 8. 1946, Praha, zemřel 27. 10. 2017, Florida.
 
Maturoval na gymnáziu v rodišti (1963), pak studoval kompozici na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (u Emila Hlobila a Jiřího Pauera, absolvoval Symfonií 1970). Poté prošel dvouletým postgraduálním kursem hudební teorie u Karla Janečka a konal aspiranturu v oboru kompozice (opět u Pauera, absolvoval 1981 Koncertem pro housle). Od 1971 pracoval v hudebním vysílání Československého rozhlasu, 1979–83 byl jeho šéfredaktorem. Souběžně zastával významné funkce ve Svazu českých skladatelů a koncertních umělců: 1971–80 vedl Aktiv mladých, od II. sjezdu byl členem předsednictva, 1983–89 byl zaměstnán jako vedoucí tajemník. Během svých pražských let začal s pedagogickou činností v oboru skladby na Státní konzervatoři a krátce i na katedře hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, přednášel v rámci letních kurzů i na Université d´Orsay v Paříži (Smyčcový kvartet č. 1 byl  objednán Radio France již 1981) a University of South Florida v Tampě (1990).
 
Roku 1991 byl pozván jako hostující profesor skladby na Florida State University v Tallahassee, kde jako řádný profesor oboru působí dodnes. Vede zde skladatelské studio, jehož frekventanti a absolventi jsou oceňováni cenami různých národních i mezinárodních skladatelských soutěží (FSU Composition Program se řadí mezi šest špičkových na půdě USA – viz America´s Best Graduate Schools´ v U.S. News & World Report); je zde i uměleckým ředitelem FSU Biennial Festival of  New Music. Působí často jako člen porot různých hudebních soutěží: Queen Marie Jose International Composition Competition (Ženeva 1986), The International Chamber Music Contest (Paříž 1985), Concorso Accademia Briccialdi (Řím 1981, 1983, 1985), Prix Italia (Lecce 1981), Pražské jaro (1986), National Federation of Music Clubs Young Composers Competition USA (1992, 1993) a další. S podporou FSU pořádá svou vlastní soutěž Ladislav Kubik International Prize in Composition, která se záhy etablovala jako jedna z důležitých mezinárodních soutěží pro mladé skladatele a přilákala tvůrce z více než třiceti zemí. Je též prezidentem Czech-American Summer Music Institute a uměleckým ředitelem CASMI International Summer Program in Composition, jež konají každoročně své akce v letních měsících v Praze (od 1994). Je členem řady národních i mezinárodních hudebních společností, výborů apod. Mezinárodní renomé získal Kubík i díky objednávkám svých děl, cenám a grantům, dále koncertním i rozhlasovým provedením svých děl a jejich nahrávkám ve více než dvaceti zemích Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Asie a Austrálie. Objednávky Radio France: Smyčcový kvartet č. 1 (1981), Concerto Grosso (1987); festival Salzburg (s asistencí nadace Mozarteum): Divertimento I pro dechy (1988); Centro para la Difusión de la Música Contemporánea  Madrid: Trio pro housle, violoncello a klavír (1988); Centre International de la Musique pour Voix d´Enfants, Paříž: Modrý pták (1989); Český hudební fond: Wolkeriana (1982), Do země budoucí  (1984), Trio pro housle, violu a violoncello (1985); Florida State Music Teachers Association: Elegy in Two Movements (1985), a jiné. Granty obdržel od National Association of College Wind and Percussion Instructors, Michigan State University a Florida State University, včetně prestižního AHPEG grantu z FSU Research Foundation. Je též nositelem řady skladatelských cen: mezinárodní skladatelská tribuna UNESCO v Paříži (1974, Nářek bojovníkovy ženy, 1978, Koncert č. 1 pro klavír a orchestr), cena Intervize (1986, Zpěv člověka), první cena Mezinárodní skladatelská soutěž Franze Kafky v Praze (1993, Der Weg); druhá cena ve World Music Contest Kerkrade (Holandsko, 1995, Symphony for Winds and Percussion), druhá cena v New England Chamber Music Competition v Bostonu (1998, Angels and Airplanes). Skladby publikoval či publikuje ve vydavatelstvích Panton, Triga a mezinárodně jsou reprezentovány Schott Musik International, CD nahrávky jsou většinou produkovány a distribuovány Col-legno-Qualiton.
 
Datum narození, podpora učitelů z  HAMU i dobová situace, samozřejmě ve spojení se zřejmým tvůrčím i organizačním talentem, způsobily Kubíkovo rychlé proniknutí do popředí dobového českého hudebního života; kvalita tvorby, jazykové dispozice, diplomatické schopnosti mu pak umožnily proniknutí i do evropského ba světového dění. Pro své skladby volil i dobově „aktuální“ témata (např. Jiří Wolker, Vietnam), 
pozoruhodné je v této souvislosti jeho vítězství v anonymní pražské „kafkovské“ skladatelské soutěži hluboko v 90. letech. Kubík patří k mezinárodně nejúspěšnějším představitelům české kompoziční školy a vůbec hudebního světa, a to právě díky své skladatelské komunikativnosti a verzatilnosti; v neposlední řadě pak i díky  schopnosti využívat možnosti soudobé organizace nového skladatelského dění. Dobré kompoziční i hudebně teoretické vzdělání mu pomohlo rychle a vydatně absorbovat výdobytky tzv. klasiků hudby 20. století, jak bylo v převážně eklektické české hudbě 70. a 80. let obvyklé, ale již od 70. let do tvorby včleňovat prvky radikálnějších směrů, zejména hudby témbrové (Kubík má cit pro instrumentaci a zvukové efekty) resp. hudby opřené o komplikovanou a přitom výraznou metrorytmiku (má v oblibě dechy a perkuse resp. jejich různé kombinace). Východiskem mu přitom zpočátku byla hudba polských skladatelů resp. díla skladatelů střední generace ruských tvůrců. Těmito rysy Kubíkova hudba i jeho organizační aktivita dobře zapadá do amerického systému uplatňování soudobé hudby v prostředí univerzit resp. hudebních učilišť.


Dílo

Dílo hudební (výběr)
(Skladby jsou uváděny pod původními názvy, tj. zhruba od 1990 v angličtině)

Skladby komorní
Tři skladby pro klavír (1970);
Sonata pro sólovou flétnu (1971);
Dvě episody pro basklarinet a klavír  (1972, rozšířená verze Dvě episody pro basklarinet, klavír a perkuse, CD Col-legno – Aurophon, Ladislav Kubik: Kammermusik);
Nářek bojovníkovy ženy (pro soprán, mgf pásek, violu, basklarinet, klavír a perkuse – dva hráče, 1973, tiskem Panton 1975, LP Panton 1977 a Acoustica-Sweden 1985);
Sdělení pro sólový fagot  (1973);
Invence pro klavír (1975, tiskem Supraphon 1982, LP Panton, CD Col-legno – Aurophon, Ladislav Kubik: Kammermusik);
Dvě invence pro flétnu a kytaru (1977, CD Col-legno – Aurophon 1991, Ladislav Kubik: Kammermusik);
Sonáta pro sólovou violu (1978, tiskem Český hudební fond 1991);
Koncertantní duo pro housle a klavír (1979, tiskem Český hudební fond 1987, LP Panton 1980);
Smyčcový kvartet č. 1 (1981, tiskem Panton 1986, LP Supraphon, CD Col-legno – Aurophon 1991, Ladislav Kubik: Kammermusik);
Trio pro housle, violu a violoncello (1984, CD Col-legno – Aurophon 1991, Ladislav Kubik: Kammermusik);
Smyčcový kvartet č. 2 (1986);
Trio pro housle, violoncello a klavír (1987, tiskem TRIGA 2003);
Divertimento I, „Bläserharmonie“ (pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty, 1989, tiskem Golpher Publishing Company, CD Col-legno – Aurophon,  Ladislav Kubik: Kammermusik);
Der Weg (The Way) (pro vysoký tenor, klarinet, violu, kontrabas a perkuse –  dva hráče, text Franz Kafka, 1992, tiskem TRIGA 2003, CD Col-legno – Qualiton 2002, Ladislav Kubik: Chamber Music II);
The Magic Horn (pro lesní roh sólo, 1992, tiskem Williams Publishing 1998);
Angels and Airplanes (pro hoboj, klarinet, fagot a klavír, 1994, tiskem TRIGA 2003, CD Col-legno – Qualiton 2002);
Elegy in Two Movements (for violoncello sólo, 1995, tiskem Triga 2001, CD Col-legno – Qualiton 2002, Ladislav Kubik: Chamber Music II);
Music for Nine Wind Instruments (Divertimento II) (pro flétnu, hoboj, klarinet, hoboj, lesní roh, dvě trubky, trombon a tubu, 1996, tiskem Southern Music Company 1996, CD Col-legno – Qualiton 2002, Ladislav Kubik: Chamber Music II);
The River in Spring (Three Fragments from Franz Kafka´s „The Great Wall of China“) (pro mezzosoprán a perkuse – tři hráče, 1996, tiskem TRIGA 2003, CD Col-legno – Qualiton 2002, Ladislav Kubik:Chamber Music II);
In Night (pro baryton, klarinet, basový klarinet, housle, violu, klavír a perkuse, text Franz Kafka, 1997, tiskem TRIGA 2003, CD Col-legno – Qualiton 2002, Ladislav Kubik: Chamber Music II);
Trio for Clarinet, Cello and Piano, „Metamorphoses“ (CD Col-legno – Qualiton 2006, tiskem TRIGA 2006);
Sonata for Trombone and Piano (CD Col-legno – Qualiton 2006, tiskem TRIGA 2006);
Portrait for Piano and Percussion (CD Col-legno – Qualiton 2006, tiskem TRIGA 2006).
 
Skladby orchestrální a vokálně orchestrální
Symfonie č. 1 (1970);
Koncert č. 1 pro klavír a orchestr (1974, tiskem Panton 1979, LP Panton, CD Col-legno – Polygram 1998, Ladislav Kubik: Concertos);
Koncert pro housle a orchestr  (1980, tiskem Panton 1984, LP Supraphon 1982, CD Col-legno – Polygram 1998, Ladislav Kubik: Concertos);
Slova (Tři písně pro mezzosoprán a komorní orchestr, na současnou československou poezii, 1982, CD Col-legno – Aurophon 2002, Ladislav Kubik: Kammermusik);
Wolkeriana (pro soprán, tenor, smíšený sbor a orchestr, na poezii Jiřího Wolkra, 1983);
Do země budoucí (pro sólový bas, smíšený sbor a orchestr, na poezii Miroslava Floriana, 1984, LP Panton 1984);
Symfonická předehra „Pocta Majakovskému“ (1986, LP Supraphon 1987);
Koncert pro dechy a perkuse (1987);
Concerto Grosso (pro housle, klavír, perkuse a smyčcový orchestr, 1988, tiskem TRIGA 2003, CD Col-legno– Polygram, Ladislav Kubik: Concertos);
Concerto for Flute and Percussion Ensemble, „The Late Afternoon of a Faun“ (1991, CD Col-legno – Qualiton, Ladislav Kubik: Chamber Music II);
Symphony for Winds and Percussion (after the painting „Discovery of America“ by Salvador Dali) (1993, tiskem Golpher Publishing Company, CD Col-legno – Qualiton);
ad vitae fontes aquarum (pro dechový orchestr, 1998, tiskem Golpher Publishing Company 2003);
Concerto No. 2 for Piano and Orchestra („Concerto Breve“) (1998, tiskem TRIGA, CD Col-legno – Qualiton 2003);
Sinfonietta No. 1  (pro 19 nástrojů, 1999, tiskem TRIGA 2002);
Sinfonietta No. 2 for Orchestra („Jacob´s Well“) (1999, tiskem TRIGA 2002, CD Czech Radio/Col-legno – Qualiton 2003);
Songs of Zhivago („To the Memory of Boris Pasternak“) (pro tenor a orchestr resp. tenor a klavír, na poezii Borise Pasternaka, 2000-02, tiskem TRIGA 2003).
 
Skladby jiného typu 
Solaris (rozhlasová opera pro sólisty, sbor a orchestr, podle novely Stanislawa Lema, 1976, LP Panton 1980);
Zpěvy naděje (pro smíšený sbor a cappella a sólo soprán, na českou poezii 20. století, 1983, tiskem Panton 1989, LP Supraphon 1988);
Zpěv člověka (televizní balet, 1985, Čs. televize 1986, choreografie Pavel Šmok, dirigent Libor Pešek);
Modrý pták (kantáta pro dětské hlasy a komorní ansámbl, podle Maurice Maeterlincka, text Věra Provazníková, 1989, CD CIME-Francie, 1989).

Literatura

I. Lexika
MEH.
ČSS.
NewGrove2.

II. Ostatní
Havlík, Jaromír: Orchestrální tvorba Ladislava Kubíka z let 1870–1980 (Hudební věda 24, 1987, č. 3, s. 208–241).  
Havlík, Jaromír: Komorní koncert z díla Ladislava Kubíka (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 8, s. 22–23).

www.ladislavkubik.com
 
Ivan Poledňák

Datum poslední změny: 9.2.2009