Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Říhovský, Vojtěch

Tisk

(Adalbert; Dubský, V. Ř.)

Charakteristika: skladatel, ředitel kůru, sbormistr, varhaník, hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity:21.4.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.9.1950
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Říhovský, Vojtěch (Adalbert, pseud. V. Ř. Dubský), skladatel, ředitel kůru, sbormistr, varhaník, klavírista, houslista, hudební publicista, hudební pedagog a organizátor hudebního dění, narozen 21. 4. 1871, Dub nad Moravou (okres Olomouc), zemřel 15. 9. 1950, Praha.

 

Vyrostl v kantorské rodině (otec i praotec byli učitelé a ředitelé kůru). Od mládí zpíval ve sboru, hrál na housle a na varhany. Po ukončení obecné školy v místě bydliště studoval německé gymnázium ve Šternberku a Olomouci a krátce vysokou školu technickou v Praze. Hudební vzdělání získal na pražské varhanické škole (1887–89, propuštěn), v operní a pěvecké škole Jana Ludvíka Lukese (2 roky) a v ústavu Arnošta Julia Černého na Královských Vinohradech. V letech 1892–1902 byl otcovým pomocníkem v Dubu nad Moravou. Po odchodu do Chrudimi se stal ředitelem kůru chrámu Nanebevzetí Panny Marie (1902–14) a vyučoval na soukromém ženském učitelském ústavu ctihodných sester (dnes Gymnázium Josefa Ressela Chrudim). Založil ženský pěvecký sbor, se kterým nastudoval řadu náročných kompozic. Významně obohatil chrudimský kulturní život. Vystupoval jako sbormistr, klavírista, houslista, violista a tenorista. Stal se členem výboru Jednoty hudebních stavů a výboru pěveckého spolku Slavoj. V roce 1909 obdržel za činnost na kůru od biskupa Doubravy papežský řád Bene merenti. Po odchodu do Prahy se stal ředitelem kůru u sv. Ludmily na Vinohradech (1914–36), pedagogicky působil na arcibiskupském gymnáziu v Bubenči a založil Farní Jednotu Cyrilskou (ženský, později smíšený pěvecký sbor). Během první světové války působil jako první houslista u druhého pěšího pluku. V letech 1918–32 vedl varhanické kurzy pořádané Obecnou Jednotou Cyrilskou, v jejímž výboru mnoho let zasedal. Účastnil se cyrilských duchovních cvičení, sjezdů a řady církevních hudebních kongresů v zahraničí. Po odchodu do důchodu vedl sbor v chrámu Panny Marie Královny míru ve Lhotce u Prahy (také varhaník).

Vojtěch Říhovský zkomponoval 27 latinských mší, 10 českých mší, 5 requiem, asi 50 graduale a offertorií, asi 120 Pange lingua, několik Te Deum, moteta, litanie, kantáty, skladby varhanní, klavírní, houslové, sborové, komorní a další. Upravil řadu lidových písní a skladeb jiných autorů pro různá nástrojová obsazení. V oblasti katolické chrámové hudby se jeho téměř 300 kompozic stalo běžnou součástí repertoáru většiny českých kůrů i řady farností v zahraniční (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Polsko a další). Říhovského tvorba se vyznačuje melodickou invencí, přirozeným vedením hlasů, převažující homofonií v raných skladbách a vyspělým bohatým kontrapunktem ve vrcholných dílech. V cyrilském hnutí se podílel na reformě chrámové hudby, nevycházel však z gregoriánského chorálu. Jako dirigent s bohatými praktickými zkušenostmi komponoval náročná díla i skladby pro potřeby venkovských sborů, u kterých bral zřetel na menší technickou vyspělost. V oblasti světské hudby komponoval vokální a instrumentální skladby menšího rozsahu. Je autorem řady skladeb zaměřených na vyučování hry na nástroj (klavír, housle, varhany). Kratší kompozice vyšly například v časopisech Hudební květy a Česká hudba. Od roku 1902 spolupracoval s nakladatelstvím Mojmír Urbánek (umělecký poradce), ve kterém vyšla velká část jeho díla. Publikoval například v České hudbě (1900–01), Daliboru (1911–23) a Cyrilu (1926, 1930–31, 1936, 1938–40, 1942–44,1947). Časopis Dalibor redigoval v roce 1920 s Jaromírem Boreckým.


Dílo

Dílo hudební (výběr)

 

Mše

Missa in honorem Scti. Cyrilli et Methodii op. 2 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (vyd. Promberger 1900).

Missa Loretta op. 3 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (vyd. Urbánek 1901).

Requiem d moll op. 5 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (1902, vyd. Urbánek 1930).

Missa pastoralis (brevis et facilis) op. 9 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (1903, vyd. Urbánek).

Missa in honorem Scti. Aloisii op. 11 pro ženský sbor a varhany/harmonium (upraveno pro smíšený sbor, 1903, vyd. Urbánek).

Česká mše pro lid op. 16 pro smíšený sbor, varhany a orchestr(text pro dobu vánoční z kancionálu olomouckého, text pro dobu mimovánoční František Žák, vyd, Urbánek 1904).

Missa Dominicalis (facilis) op. 17 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (1907, vyd. Urbánek).

Missa Lauda Sion op. 19 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (1904, vyd. Urbánek).

Missa brevis et facilis op. 20 pro mužský sbor a varhany (vyd. Urbánek 1905).

II. Requiem op. 25 (Pro nejmenší kůry.) pro smíšený sbor (soprán, alt, baryton) a varhany (vyd. Urbánek 1905).

Česká mše školní op. 27 pro jedno- nebo dvouhlasý sbor (soprán, alt) a varhany (upraveno pro smíšený sbor, 1907, vyd. Urbánek).

I. Missa brevis et facilis op. 32 pro smíšený sbor, varhany a smyčcový orchestr (vyd. Urbánek 1909).

Missa Jubilaei Solemnis op. 33 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (vyd. Urbánek asi 1908).

II. Missa brevis et facilis op. 41 pro smíšený sbor, varhany a smyčcový orchestr (vyd. Urbánek 1911).

Missa in honorem Sctae. Clarae Virginis op. 43, pro 1 hlas nebo smíšený sbor unisono a varhany (vyd. Urbánek 1911).

Missa pastoralis Gloria in excelsis Deo op. 48 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (vyd. Urbánek 1913).

Missa in honorem Spiritus Sancti op. 49 pro ženský sbora varhany (1909).

Česká vánoční mše půlnoční op. 59 pro smíšený sbor, varhany a smyčcový orchestr (text František Žák, vyd. Urbánek 1915).

Česká mše zádušní op. 64 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (text František Žák, vyd. Urbánek 1916).

II. česká mše školní op. 67 pro ženský sbor a varhany (text z kancionálu olomouckého, také verze pro jednohlas, 1917, vyd. Urbánek 1918).

Missa in honorem Sctae. Ludmilae op. 68 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (1917, vyd. Urbánek 1918).

Česká mše (s úplným textem) op. 74 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (překlad latinského textu, 1920, vyd. Urbánek 1921).

Česká mše op. 77 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (text František Žák, vyd. Urbánek 1919).

Missa in honorem Beatae Mariae Virginis de Lourdes op. 81 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (1922, vyd. Urbánek 1923).

Missa in honorem Scti. Antonii de Padua op. 86 pro smíšený sbor a varhany (1925, vyd. Urbánek 1926).

Česká mše Svatováclavská op. 91 pro baryton sólo, smíšený sbor, varhany a orchestr (text Jaroslav Dušek, vyd. Urbánek 1928).

Missa in honorem Scti. Joannis Nepomuceni op. 92a pro smíšený sbor, varhany a orchestr (1890, vyd. Urbánek 1930).

Missa in honorem Ssmi. Cordis Jesu op. 96 pro smíšený sbor a varhany (1929, vyd. Urbánek 1933).

Missa in honorem Scti. Adalberti op. 100 pro smíšený sbor a varhany (1931).

Missa in honorem Scti. Josephi pro ženský sbor a varhany op. 112 (vyd. Urbánek 1937).

 

Duchovní

Hymnus Te Deum laudamus op. 4 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (1900, vyd. Urbánek asi 1920).

Offertoria in festis Beatae Mariae Virginis op. 7 pro smíšený sbor a varhany (1902, vyd. Urbánek 1905).

Vložky k mimoliturgickým pobožnostem op. 13 pro sólový hlas, housle/violoncello a varhany (vyd. Urbánek asi 1905).

Offertoria Dominicalia quinque op. 15 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (vyd. Urbánek asi 1907).

Vánoční zpěvy op. 21 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (vyd. Urbánek 1905).

Litanie lauretánská op. 24 pro sóla, čtyřhlasý ženský sbor a varhany/harmonium (1907, vyd. Urbánek asi 1937).

Deset Pange lingua op. 29 pro stejné i smíšené hlasy a varhany/a capella (vyd. Urbánek asi 1937).

Motetta facilia de Ss. Sacramento op. 30 pro smíšený sbor, varhany a smyčcový orchestr (vyd. Urbánek 1910).

Cantiones Ecclesiasticae op. 35 pro dětský/ženský sbor a varhany/a capella (vyd. Urbánek 1910).

Deset zpěvů Mariánských op. 38 pro májové a jiné mimoliturgické pobožnosti pro ženský sbor a varhany (text František Žák, S. V. Feršmanová, vyd. Urbánek 1911).

Gradualia in festis Beatae Mariae Virginis op. 42 pro smíšený sbor a varhany/a capella (1913).

Ave Maria op. 44, č. 1 pro smíšený sbor (vyd. Urbánek ve sbírce Repertorium Canticorum sacrorum 1913).

Pange lingua op. 44, č. 2 pro smíšený sbor (vyd. Urbánek ve sbírce Repertorium Canticorum sacrorum 1913).

O, salutaris hostia op. 45, č. 1 pro ženský sbor a varhany (vyd. Urbánek ve sbírce Repertorium Canticorum sacrorum 1913).

Domine, non sum dignus op. 45. č. 2, latinská vložka pro smíšený sbor a varhany (vyd. Urbánek ve sbírce Repertorium Canticorum sacrorum 1913).

Adoramus te, Christe op. 45, č. 3 pro smíšený sbor (vyd. Urbánek ve sbírce Repertorium Canticorum sacrorum 1913).

Litanie k Pánu Ježíši op. 47 pro sóla, smíšený sbor a varhany (vyd. Urbánek 1913).

Dvanáct velmi snadných latinských zpěvů církevních op. 54 pro smíšený sbor a varhany/a capella (1917, vyd. Urbánek 1918).

Deset Chvalme Těla op. 56 pro smíšený sbor a varhany/a capella (český překlad Karel Dostál-Lutinov, vyd. Urbánek 1920).

23 pohřebních zpěvů op. 58 pro smíšený (č. 1–15) a mužský sbor (č. 16–23) (vyd. Urbánek 1916).

Dvě Pange lingua op. 61 pro ženský sbor a varhany (vyd. Urbánek ve sbírce Repertorium Canticorum sacrorum 1916).

Zahrada Mariánská op. 62, 14 zpěvů k uctění Matky Boží pro 1–3 ženské hlasy a varhany/harmonium (text František Žák, vyd. Urbánek 1916).

Zpěvy u oltářů o Božím Těle op. 63 pro smíšený sbor (vyd. Urbánek 1920).

Tři české zpěvy duchovní op. 65 pro soprán/tenor/baryton sólo, varhany, housle a violoncello (text 1. část – český překlad upravil František Žák, 2. část – František Xaver Dvořák, 3. část – podle žalmu 142, vyd. Urbánek 1922).

Velkopáteční kantáta op. 66 pro soprán, tenor a baryton sólo, smíšený sbor, varhany, trubky a pozouny (také verze pro orchestr, text František Žák, vyd. Urbánek 1922).

Šest zpěvů k uctění Božského Srdce Páně op. 71 pro ženský sbor a varhany (text František Žák, Josef Kratochvíl, vyd. Urbánek 1918).

Tebe, Boha chválíme op. 76 pro smíšený sbor, varhany a orchestr (vyd. Urbánek 1919).

Deset českých sborů pro slavnostní církevní příležitosti op. 84 pro smíšený sbor a varhany/a capella (text František Žák, Jaroslav Dušek, vyd. Urbánek 1924).

Křížová cesta op. 85, 14 zastavení pro alt a baryton sólo, ženský sbor a varhany (text František Žák, 1918, vyd. Urbánek 1925).

Litanie lauretánská op. 88 pro smíšený sbor, soprán/tenor sólo a varhany (1922, vyd. Urbánek 1931).

Šest Pange lingua op. 103 pro smíšený sbor a varhany/a capella (vyd. Urbánek ve sbírce Repertorium Canticorum sacrorum 1937).

Mystické chvíle op. 118, 4 duchovní písně pro sólový hlas a varhany (vyd. Urbánek 1941).

 

Duchovní bez opusového označení

Zajásejte, zpěvy vděčné. Hymna k Božskému Srdci Páně pro jednohlasý zpěv a varhany (text František Žák, vyd. Urbánek 1906, s opraveným textem vyd. v 2. dílu Českého kancionálu 1919).

Dolorosa pro smíšený sbor (text František Žák, autograf 1917, vyd. Cyril 1923).

Ó Srdce Páně, archo naší spásy, pro jednohlasý zpěv a varhany (text Vladimír Hornof, vyd. v 2. dílu Českého Kancionálu 1919).

Raduj se, nebes Královno pro smíšený sbor a varhany (Regina coeli, 1924, vyd. ve sbírce České zpěvy duchovní 1926).

Patronu české země, ke cti sv. Václava pro smíšený sbor a varhany (text Jaroslav Dušek, 1924, vyd. Urbánek ve sbírce České zpěvy duchovní 1926).

Introitus, Graduale, Offertorium, Communio in festo D. N. Jesu Christi Regis (dominica ultima octobris) pro smíšený sbor a varhany (vyd. Kotrba 1926).

Svatému Cyrilu a Methoději pro smíšený sbor a varhany (text Jaroslav Dušek, 1927, vyd. Urbánek ve sbírce České zpěvy duchovní 1928).

Deset smutečních zpěvů pro mužský sbor ve snadném slohu (vyd. Urbánek 1930).

Meditace pod křížem pro mezzosoprán/tenor a varhany (text Jaroslav Dušek, 7. 4. 1930, později úprava pro orchestr, vyd. Urbánek 1935).

Ukolébavka Panny Marie pro soprán a varhany (autograf 23. 4. 1931, vyd. Urbánek 1932).

Tobě, o Kriste Ježíši! pro soprán/tenor a varhany (text z kancionálu Svatojanského, autograf 1932).

Dvě česká pohřební responsoria Vysvoboď mne, Pane!, č. 1 pro smíšený sbor, č. 2 pro mužský jednohlas a varhany (vyd. Urbánek ve sbírce České zpěvy duchovní 1933).

Tři české zpěvy na Velký Pátek pro smíšený sbor (vyd. Urbánek ve sbírce České zpěvy duchovní 1936).

Večerní Ave pro mezzosoprán/tenor a varhany (vyd. Urbánek 1945).

Svatá Ludmilo pro smíšený sbor a varhany, k 1000 leté památce umučení světice (text František Žák, vyd. Cyril).

Mešní píseň ke cti sv. apoštolů Páně, jednohlasá píseň s průvodem varhan (text Methoděj K. Bystřický, vyd. Urbánek).

 

Instrumentální

Klavírní skladby op. 6 (1902, vyd. Urbánek).

Malý Paganini op. 8, 6 skladeb pro housle a klavír (vyd. Urbánek 1902).

Trois duos facilles op. 12, 3 snadná dueta pro 2 housle (vyd. Urbánek 1903).

Cavatina op. 14 pro housle a klavír (vyd. Urbánek 1903).

Album pro mládež op. 22, skladby pro klavír na 4 ruce (1906, vyd. Urbánek).

Prosté motivy op. 23, 9 skladeb pro klavír (1909, vyd. Urbánek 1915).

Praktický varhaník op. 26, 100 snadných až prostředně těžkých praeludií pro varhany (1. díl – Praeludie v tóninách durových č. 1–59; 2. díl – Praeludie v tóninách mollových č. 60–100, 1906, vyd. Urbánek).

Album pro mládež II. op. 28 pro klavír na 4 ruce (1906, vyd. Urbánek).

Quatre trios instructifs op. 31, 4 instruktivní tria pro 3 housle (vyd. Urbánek 1922).

Nálady op. 39 pro 4 housle (1910, vyd. Urbánek 1911).

Sonatiny pro mládež op. 50 pro klavír (vyd. Urbánek 1913).

Pohádka op. 51, trio pro housle, violoncello a klavír (vyd. Urbánek 1913).

Taneční motivy (Vzpomínky z cest) op. 52 pro klavír (vyd. Urbánek 1913).

Sérénade op. 55 pro housle a klavír (vyd. Urbánek 1913).

Quatre duos instructifs op. 57, 4 instruktivní dua pro 2 housle (vyd. Urbánek).

Po různých stezkách op. 60, 8 klavírních skladeb (1917, vyd. Urbánek 1918).

České tance op. 18 pro malý orchestr (1908).

50 vánočních praeludií pro varhany op. 69 (Urbánek 1919).

50 cvičení pro začátečníky na motivy národních písní pro klavír op. 72 (vyd. Urbánek 1919).

21 snadných etud pro klavír op. 73 (vyd. Urbánek 1919).

Album pro harmonium op. 75 (vyd. Urbánek 1919).

Cinq petites duos faciles op. 78, snadná dueta pro housle (vyd. Urbánek 1919).

Od stupně k stupni op. 79, sonatiny pro klavír na 4 ruce (vyd. Urbánek 1919).

Dny mládí op. 82, album k výcviku klavírního přednesu (vyd. Urbánek 1922).

Pro cvičení i zábavu op. 83, 25 čtyřručních klavírních skladeb pro začátečníky (1922, vyd. Urbánek 1922).

1.houslové koncertino pro žáky op. 87 pro housle a klavír (vyd. Urbánek 1925).

Cinq duos progressifs op. 90, 5 skladeb pro 2 housle (vyd. Urbánek 1928).

Kniha praeludií pro varhany op. 92, 200 předeher, meziher a doher ve všech tóninách, vyd. Urbánek 1928).

Sonatinky pro klavír op. 98 jako průprava k vyšším stupňům (vyd. Urbánek 1935).

Cinq duos practiques et faciles op. 99, 5 snadných skladeb pro 2 housle (vyd. Urbánek 1930).

38 etud pro pokročilejší začátečníky k dosažení zběhlosti a přednesu pro klavír op. 101 (vyd. Urbánek 1937).

Desetilístek mladého houslisty op. 108, 10 snadných skladeb pro housle v první poloze a klavír (vyd. Urbánek 1941).

32 praeludia pro varhany op. 122 (vyd. Urbánek 1945).

Ty a já op. 151, 50 národních písní a cvičení pro 2 housle ve snadném slohu (vyd. Urbánek 1949).

Z ovzduší národních písní českomoravských op. 152 pro 3 housle (vyd. Urbánek 1949).

 

Instrumentální bez opusového označení

Pod vánočním stromkem, 5 snadných transkripcí na vánoční písně pro klavír (vyd. Urbánek 1920).

Zábavy. Snadné klavírní kousky pro mladé pianisty, sešit I. (vyd. Urbánek 1921).

Vánoční nálady, 8 skladeb pro mladé houslisty na motivy vánočních písní, melodií a koled (verze pro housle, pro 2 housle, pro 1–2 housle a klavír, vyd. Urbánek 1923).

Na zlaté struně I. sešit, sbírka skladeb pro mladé houslisty (úpravy pro housle, pro 2 housle, pro 3 housle, pro 3 housle a violoncello, pro 3 housle, violoncello a klavír, vyd. Urbánek 1923).

Na zlaté struně II. sešit, sbírka skladeb pro mladé houslisty (obsazení jako v I. sešitu, vyd. Urbánek 1924).

Na zlaté struně III. sešit., sbírka skladeb pro mladé houslisty (obsazení jako v I. sešitu, vyd. Urbánek 1925).

Rád hraji na klavír, 8 tanečků pro mládež dvouručně s podloženým textem Josefa Kalenského (vyd. Urbánek 1928).

Zábavy. Snadné klavírní kousky pro mladé pianisty, sešit II. (vyd. Urbánek 1929).

Radostný den, 6 klavírních skladeb pro mládež (vyd. Urbánek 1931).

Cestičky k úspěchu, skladbičky pro nejmenší houslisty na motivy národních písní a říkadel pro 1 nebo 2 housle (vyd. Urbánek 1934).

V duchu národním, vážné a rozmarné skladbičky a národní písně pro 1 nebo 2 housle (vyd. Urbánek 1938).

Svatební píseň pro housle a varhany (vyd. Urbánek 1945).

 

Světské vokální

Dva dvojzpěvy op. 1 pro soprán, alt a klavír (1. Lásky máj, text z anglického jazyka podle Tennysona; 2. Motýli, text Jaroslav Vrchlický; vyd. Urbánek 1903).

Pět ženských sborů op. 10 pro čtyři ženské hlasy (text Josef Václav Sládek, Růžena Jesenská, Robert Burns, vyd. Urbánek asi 1903).

Tři lyrické zpěvy op. 36 pro smíšený sbor (text Adolf Hejduk, Vítězslav Hálek, Tereza Dubrovská, vyd. Urbánek 1910).

Ballada o starém hradě op. 37 pro mužský sbor (text František Hrdlička, vyd. Urbánek 1910).

Píseň op. 56, č. 1 pro mužský čtyřhlasý sbor (text Jaroslav Vrchlický, vyd. Urbánek 1913).

Dva mužské sbory op. 90a (text 1. Na čekání – Josef Baš, 2. Hastrman – Jan Spáčil-Žeranovský, vyd. Urbánek 1925).

 

Světské vokální bez opusového označení

Z jara pro 2 ženské hlasy a klavír (vyd. Česká hudba asi 1890).

Loučení léta pro 2 ženské hlasy a klavír (vyd. Česká hudba asi 1900).

Deset dvojzpěvů pro soprán, alt a klavír (vyd. Česká hudba 1913).

Když jsme pevně sami byli pro soprán, alt a klavír (vyd. Česká hudba 1913).

28. říjen 1918, mužský čtyřhlasý sbor (text František Serafínský Procházka, vyd. Urbánek 1919).

S písní na rtech, s láskou v srdci pro zpěv a klavír (faksimile autorova rukopisu 1947, Novoročenka 1948).

Má rusalka, píseň pro sólový hlas a klavír (text Rudolf Pokorný, vyd. Česká hudba).

 

Úpravy

Moravské národní písně op. 34 pro baryton, smíšený sbor a klavír na 4 ruce (1909, vyd. Urbánek asi 1910).

Lidové písně z Chrudimska op. 40 pro 1 hlas a klavír (40 písní sebral Josef Zemánek, vyd. Urbánek 1909).

Z našich luhů op. 46, čtverylka pro ženský sbor z národních nápěvů a textů (1912, vyd. Urbánek).

Slovácké národní písně op. 53 pro smíšený sbor (vyd. Urbánek 1919).

Koledy op. 70 pro smíšený sbor a varhany (také verze se smyčcovými nástroji, text František Žák, Vladimír Hornof, Vojtěch Říhovský, asi 1918, vyd. Urbánek).

U jesliček op. 93, 6 koled pro smíšený sbor, varhany a orchestr (text František Žák, 1927, vyd. Urbánek 1928).

Robert Führer: Vánoční píseň op. 162 (úprava pro zpěv, housle a harmonium/varhany/klavír, vyd. Urbánek 1934).

 

Úpravy bez opusového označení

František Škroup: Kde domov můj? (úprava pro klavír s textem, vyd. Urbánek 1919).

Tři československé hymny: Kde domov můj? Nad Tatrou sa blýská. Hej Slované! (úprava pro smíšený sbor, vyd. Urbánek 1919).

Album melodií. Veseloherní ouvertury, sbírka nejoblíbenějších národních, operních a tanečních melodií (úprava pro 1 nebo 2 housle, vyd. Urbánek 1926).

Petr Iljič Čajkovskij: Evžen Oněgin, směs s podloženým textem (úprava pro klavír i další obsazení, vyd. Urbánek 1926).

Ambroise Thomas: Mignon, směs (úprava pro klavír, vyd. Urbánek 1927).

Jezulátko přišlo k nám, koledy a písně vánoční pro klavír (vyd. 1927).

Ten Vánoční čas, 17 lidových koled s podloženým textem pro 1 hlas nebo jednohlasý sbor a 2 housle (vyd. Urbánek, prosinec 1932).

Dětským srdéčkům, sbírka 36 českých, moravských a slovenských národních písní a říkadel pro klavír v nejsnadnějším slohu s podloženým textem a prstokladem (vyd. Urbánek, 1932).

Franz Xaver Gruber: Tichá noc, přesvatá noc, vánoční píseň (úprava pro varhany/harmonium/klavír, housle a zpěv, vyd. Urbánek 1934).

Opona se zvedá, výběr 40 úryvků z klasické i novější opery, operety a baletu (úprava pro klavír, vyd. Urbánek 1936).

Kytička slováckých pěsniček, 30 národních písní s podloženým textem (úprava pro 1 nebo 2 housle, vyd. Urbánek 1936).

Květy písní národních, národní písně pro 1 nebo 2 housle (vyd. Urbánek, 1938).

Bedřich Smetana: Úryvky z oper (úprava pro housle, vyd. Urbánek 1938).

František Škroup: Kde domov můj?; Janko Matúška: Nad Tatrou sa blýská; Svatý Václave (úprava pro varhany, vyd. Urbánek 1938).

Naše zlaté koledy pro 1 nebo 2 housle (vyd. Urbánek 1939).

Osmilístek z českých, moravských a slováckých písní (úprava pro 2 housle v 1. poloze, vyd. Urbánek 1944).

10 lidových hanáckých písniček pro čtyřhlasý mužský sbor (sebral Stanislav Stejskal, vyd. Urbánek 1946).

 

 

Dílo literární (výběr)

Kraus, Arnošt – Říhovský, Vojtěch: Nauka o jednoduchém a dvojitém kontrapunktu (přísného slohu) v znázornění snadno pochopitelném (Praha, Urbánek 1921).

O charakteristice tónin (Cyril 1900, č. 9–10, s. 73–76).

Varhanické kursy O. J. C. Školní rok 1926/27 (Cyril 1927, č. 5–6, s. 42).

Výroční zpráva o Varhanických kursech Obecné Jednoty Cyrilské (Cyril 1928, č. 5–6, s. 39).

Výroční zpráva o Varhanických kursech Obecné Jednoty Cyrilské (Cyril 1929, č. 6, s. 64).

Varhanické kursy (Cyril 1930, č. 5–6, s. 39).

Staré a nové o církevní hudbě (Cyril 1930, č. 5–6, s. 45; č. 7–8, s. 62).

Krátké kapitoly o církevní hudbě (Cyril 1931, č. 1–2, s. 10–12; č. 3–4, s. 40–41; č. 7–8, s. 74; č. 9–10, s. 96–97).

Říšský sjezd Kirchenmusikbundu (Cyril 1933, č. 9–10, s. 113–114).

Několik církevně-hudebních obrázků (Cyril 1936, č. 1–2, s. 17; č. 3–4, s. 45–48).

Josef Winter (Cyril 1936, č. 5–6, s. 68–69).

Něco o mešních responsoriích (Cyril 1936, č. 5–6, s. 71).

Musica sacra (Cyril 1936, č. 7–8, s. 88–90).

Ze starých zlatých časů (Cyril 1936, č. 9–10, s. 118).

Seznam skladeb Josefa Wintra (Cyril 1936, č. 9–10, s. 120).

Účast lidu na liturgii (Cyril 1937, č. 3–4, s. 34–35).

Z denní korespondence (Cyril 1937, č. 7–8, s. 89–90).

O významu zpívání mezza voce (polohlasem) ve zkoušce (Cyril 1938, č. 1–2, s. 2–3).

Církevně-hudební úryvky (Cyril 1938, č. 3–4, s. 19–20; č. 5–6, s. 45–46; č. 9–10, s. 102–104).

Ze vzpomínek na Františka Picku (Cyril 1938, č. 7–8, s. 70).

Církevně-hudební úryvky (Cyril 1939, č. 1–2, s. 7–8).

Dopis pp. ředitelům kůru (Cyril 1942, č. 1–4, s. 41).

Obrázky z kůru (Cyril 1943, č. 1–2, s. 3–8; č. 5–8, s. 89–90; č. 9–10, s. 106–108).

Obrázky z kůru (Cyril 1944, č. 1–4, s. 38–41; č. 5–6, s. 67–68; č. 7–10, s. 103–104).

Obrázky z kůru (Cyril 1947, č. 1–2, s. 19–21).

O novou církevní hudbu (Cyril 1947, č. 7–10, s. 94–96).

Z referátů našeho zpravodaje (Cyril 1948, č. 3–4, s. 50–51).

Literatura

I. Lexika

OSN.

PHSN.

Riemann, Hugo: Musiklexikon (Berlín 192210).

ČSHS.

DČHK.

HSPK.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Hrobský, Karel Emanuel: Ku čtyřicátým narozeninám Vojtěcha Říhovského (Cyril 37, 1911, č. 4, s. 55–56).

Russ, C.: Říhovský als Kirchenkomponist (Praha 1913).

Balthasar, Vladimír: Vojtěch Říhovský. S obšírným katalogem skladeb Vojtěcha Říhovského (Praha 1921).

Boháč, Jan: Skladatel Vojtěch Říhovský padesátníkem (Cyril 47, 1921, č. 2–3, s. 21).

Hradil, František Míťa: K jubileu Vojtěcha Říhovského (Hudební obzor 3, 1921, č. 3, s. 3).

Pospíšil­, František: Almanach hanáckého roku (Přerov 1923, s. 127).

Dušek, Jaroslav: Výstava životního skladatelského díla Vojtěcha Říhovského ve výstavní síni Mozartea v Praze (Cyril 55, 1929, č. 9–10, s. 95–96).

Dušek, Jaroslav: Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo. K šedesátým narozeninám skladatelovým (Praha 1931).

Boháč, Jan: Mistr Vojtěch Říhovský padesátníkem (Cyril 57, 1931, č. 3–4, s. 26).

Dušek, Jaroslav: Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo. K šedesátým narozeninám skladatelovým (Cyril 57, 1931, č. 1–2, s. 4–7; č. 3–4, s. 29–31; č. 5–6, s. 57–59; č. 7–8, s. 84–85; č. 9–10, s. 103–106).

Dušek, Jaroslav: Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo. K šedesátým narozeninám skladatelovým (Cyril 58, 1932, č. 1–2, s. 18–20; č. 3–4, s. 51–54; č. 5–6, s. 77–80; č. 7–8, s. 99–103; č. 9–10, s. 116–122).

Dušek, Jaroslav: Sedmdesátiny Vojtěcha Říhovského (Cyril 67, 1941, č. 1–2, s. 10–12).

Dušek, Jaroslav: Vojtěch Říhovský a jeho životní dílo (Cyril 67, 1941, č. 3–4, s. 37–40; č. 5–6, s. 64–65; č. 7–10, s. 89–90).

Beránek, Oldřich: Opožděná vzpomínka (Hanácké noviny 8, 1997, č. 5, příloha Na neděli, s. 10).

Venkrbcová, Drahomíra: Mešní kompozice Vojtěcha Říhovského (Bakalářská práce, Cyrilometodějská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012).

Sotolář, Lukáš: Vojtěch Říhovský a jeho duchovní sborová tvorba (Diplomová práce, JAMU, Brno 2012).

 

www.zabrdovice.cz/hudba-medailon.php?skladatel=5

musicsack.com/PersonFMTDetail.cfm?PersonPK=100027830

www.musiklexikon.ac.at/ml?frames=yes

http://cyril.psalterium.cz/

www.biographien.ac.at/oebl/oebl_R/Rihovsky_Vojtech_1871_1950.xml

Archivalie

Národní muzeum. České muzeum hudby.

http://nris.nkp.cz/HK/Katalog.aspx?sigla=ABX002

http://nris.nkp.cz/HK/Katalog.aspx?sigla=ABX003

 

 

Národní knihovna. Oddělení hudební.

http://katif.nkp.cz/Katalogy.aspx?katkey=060HUD

 

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 18.4.2016