Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hudební věda 1)

Tisk


Charakteristika: Hudební časopis

Text

Hudební věda, hudební časopis, zahájení aktivity 1964, Praha.

 

Počátky dodnes vycházejícího odborného hudebního periodika Hudební věda se váží k roku 1964, přesto je pro přehled nutno zmínit časopis stejného názvu, který dnešní Hudební vědě předcházel. Roku 1961 začala v Knižnici hudebních rozhledů vycházet Hudební věda. První číslo bylo připraveno do tisku již v červenci 1960. Redakci tehdy řídili Jaroslav Jiránek a Bohumil Karásek, v redakční radě zasedali Antonín Sychra, Václav Kučera, Milada Ladmanová, Zdeněk Sádecký, Jaroslav Vanický a Karel Risinger. Otištěné studie byly obohaceny o resumé v ruském a německém jazyce. Tato „první“ Hudební věda vycházela v letech 1961–62.

V roce 1964 zahájila tehdejší Československá akademie věd vydávání odborného hudebního časopisu, jehož kontinuita trvá dodnes. Vedoucím redaktorem byl Jaroslav Jiránek, výkonným redaktorem Lubomír Fendrych, redakční rada pracovala ve složení: Miroslav Černý, Vladimír Karbusický, Václav Kučera, František Mužík, Karel Risinger, Antonín Sychra, Jaroslav Volek. V úvodu prvního čísla stálo: „Ústav pro hudební vědu ČSAV zahajuje vydávání odborného časopisu Hudební věda v Nakladatelství Československé akademie věd.“ Vydavatelé také připojili svůj plán zpracovat postupně dějiny české a slovenské hudby dvacátého století. Kromě hlavního českého textu studií byla opět připojena resumé v ruštině a němčině. V průběhu prvního roku 1964 vyšla celkem čtyři čísla – v únoru, květnu, srpnu a listopadu a tato periodicita je zachována dodnes.

V současnosti časopis Hudební věda zveřejňuje studie historické, analytické, teoretické, pravidelně přináší recenze domácí i zahraniční odborné literatury, zprávy z konferencí, informace o činnosti hudebněvědných institucí a výroční bibliografii muzikologické produkce v českých zemích. Texty jsou publikovány v češtině, slovenštině nebo světových jazycích. Studie jsou opatřeny obligátním anglickým abstraktem a rozsáhlým resumé. Dnes je Hudební věda recenzovaným časopisem, v ní vycházející články jsou indexovány a abstraktovány v předních mezinárodních databázích zaměřených na hudbu či humanitní vědy. Hudební vědu vydává čtyřikrát ročně Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Současným vedoucím redaktorem je Ondřej Maňour, dále v redakci pracují Václav Kapsa a Jana Vozková, redakce sídlí na adrese Puškinovo náměstí 9, Praha 6, 160 00. Členy redakční rady jsou: Mikuláš Bek, Jarmila Gabrielová, Jaromír Havlík, Alena Jakubcová, Marta Ottlová, Lubomír Tyllner, Ivan Vojtěch. Mezinárodní redakční rada má následující členy: Klaus Döge, Oskár Elschek, Paweł Gancarczyk, David Hiley, Geoffrey Chew, Helmut Loos, Daniela Philippi, Angela Romagnoli, Herbert Seifert, Janice B. Stockigt.

 

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 2.5.2013