Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kurz, Ivan

Tisk


Charakteristika: Skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:29.11.1947
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Kurz, Ivan, skladatel a pedagog, narozen 29. 11. 1947, Praha.
 
Skladbu studoval u Emila Hlobila na pražské AMU (1966–71), aspiranturu absolvoval tamtéž u Václava Dobiáše (1971–76). 1971–75 byl externím dramaturgem hudebního vysílání Československé televize, 1977–90 odborným asistentem, tajemníkem katedry a pedagogem katedry teorie a dějin hudby na AMU, 1990–96 proděkanem Hudební fakulty AMU, 1997–2000 děkanem téhož učiliště. 1977–90 byl odborným asistentem, od 1990 docentem, od 1996 profesorem na katedře skladby HAMU (dosud, 2005). Jeho žáky byli mimo jiné Vladimír Wimmer, Robert Hejnar, Michael Keprt, Michal Rataj.
 
1974 získal cenu v soutěží Generace, 1975 cenu Ministerstva kultury České republiky, 1980 a 1989 Cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, 1990 prémii Českého hudebního fondu.
 
Četné Kurzovy skladby byly provedeny v zahraničí (mimo jiné symfonický obraz Podobenství uvedla Filharmonie Roberta Schumanna v Chemnitz, dirigent G. D. Worm, 1983; oratorium Fatima stále aktuální provedlo Slovenské Národné divadlo v Bratislavě a Státní filharmonie Košice, dirigent Bystrík Režucha, sólisté Denisa Šlepkovská, Juraj Peter, Gustáv Valach, 1992). Obraz pro symfonický orchestr a smíšený sbor Bláznovská zvěst provedla Česká filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek, 1987.  Na festivalu Pražské jaro 1986 přednesli Vladimíra Klánská a Ivan Klánský duo pro lesní roh Očekávání, 2000 hrálo Verder trio Trio giocoso pro klarinet, housle a klavír, Stabat mater pro dětský sbor a smyčcový kvartet provedli Kühnův dětský sbor, sbormistr Jiří Chvála a Stamicovo kvarteto 2002. Česká televize uvedla 1993 operu–melodram o prologu a čtyřech jednáních podle autobiografické novely Joni Eareckson Večerní shromáždění. Kurz je rovněž autorem partitur hudby k filmům a televizním hrám a seriálům (mimo jiné Túžby po vzpomienkách, Oázy v poušti, Medina, Starožitníkův chrám, Odstřel, Portrét, Zahrada dětí, Třetí princ, Vrak, Psí kůže, Jestřábí věž, Pozor, je ozbrojen, Adam a Eva, Kukačka v temném lese, Mít někoho do deště, Úplatek, Panoptikum města pražského – desetidílný televizní seriál, Četnické humoresky  – dvě řady televizního seriálu, celkem 26 dílů) a hudby k divadelním inscenacím (Urfaust, Maškaráda, Výnosné místo, Až přijde človíček, Sen noci svatojanské, Návštěva staré dámy, Večer tříkrálový, Dorian Gray).
Dílo
Dílo hudební
 
Skladby pro orchestr 
Symfonie č. 1 pro velký orchestr (1973);
Concertino pro klavír, flétnu, bicí nástroje a smyčcový orchestr (1974);
Letní muzika, suita pro smyčcový orchestr (1975);
Symfonie č. 2 pro velký orchestr (1977);
Nakloněná rovina, obraz pro symfonický orchestr (1979);
Vzlínání, obraz pro symfonický orchestr (1981);
Podobenství, obraz pro symfonický orchestr (1983);
Symfonie č. 3 pro velký orchestr (1986);
Bláznovská zvěst, obraz pro symfonický orchestr (1987);
K Tobě jdu, obraz pro symfonický orchestr (1988);
Advent, fantazie pro varhany, cembalo, dětský sbor, smyčcový orchestr a recitátora na biblické texty (1991);
Zpověď, koncert pro fagot a symfonický orchestr (1991);
Slavnostní fanfára v padesátiletí Akademie múzických umění (1996);
Ave Maria pro soprán a orchestr (2001);
Missa Bohemica pro dětský sbor a komorní orchestr (2001).
 
Komorní skladby 
Pětilístek, suita pro klavír (1973);
Sonáta č. 1 pro housle a klavír (1975);
Sonáta pro klavír (1976);
Vitamíny, trio pro housle, violu a violoncello (event. jako duo pro flétnu a klavír) (1977);
Létající koberec, cyklus dětských sborů s doprovodem zobcové flétny, houslí, violy a violoncella na texty Jana Vodňanského (1978);
Notokruh, smyčcový kvartet (1979);
Žalm, sextet pro flétnu, housle, violu hoboj, violoncello a  alt (1981);
Dotyk, klavírní trio (1982);
Máte mátu?, etudy pěvecké i herecké pro tříhlasý dětský sbor a capella na texty Václava Fischera (1982);
Stíny, čtyři věty pro kytaru (1983);
Dvě „já“, duo pro dvoje housle (1984);
Litanie pro varhany a bicí nástroje (1984);
Očekávání, duo pro lesní roh a klavír (1984);
Chvalopění, sonáta č. 2 pro housle a klavír (1985);
Moravské rozjímání, čtyři písně pro smíšený komorní sbor, dvoje housle, violoncello, bonga a triangl (1985);
Krásná je modrá obloha, šest písní pro jednohlasý dětský sbor s doprovodem klavíru na texty českých básníků a lidové poezie (1987);
Pokušení, kvintet pro flétnu, klarinet, klavír, kontrabas a bicí nástroje (1988);
Ranní modlitby, suita pro violu sólo (1988);
Sonatina pro klavír (1988);
Prosby, dva dětské sbory a capella na texty mariánských modliteb (1994);
Sólo pro pana Dulciana pro fagot sólo (1995);
Trio giocoso pro klarinet, housle a klavír (1997);
Sen, trio pro housle, violu, violoncello a bambusy (1998);
Šípkové růže, smyčcový kvartet č. 2 (1999);
Stabat mater pro dětský sbor a smyčcové kvarteto (2000);
Oscilace, rozjímání pro varhany (2001);
Veni, Sancte Spiritus pro dětský sbor a smyčcové kvarteto (2001);
Te Deum pro dětský sbor, smíšený sbor a varhany (2002).
 
Elektroakustické skladby
Pět elektronických etud (1975);
Pět konkrétních etud (1975);
Elektroakustická suita (1976);
Reverie (1982).
 
Hudebně–dramatické skladby
Večerní shromáždění, opera–melodram o prologu a čtyřech jednáních podle autobiografické novely Joni Eareckson na libreto skladatelovo (1989–90).
 
 
Oratorní skladby 
Fatima stále aktuální, oratorium pro sóla, smíšený sbor, recitátora a symfonický orchestr (1992);
Maria vykládá Apokalypsu, oratorium pro sóla, smíšený sbor, recitátora a symfonický orchestr na texty mariánských zjevení (1993);
Veliká očista, oratorium pro sóla, smíšený sbor, recitátora a symfonický orchestr (1995);
Naděje, oratorium pro sóla, sbor, recitátora a orchestr (1996).
Literatura
I. Lexika
MEH.
Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (Praha 1998).
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (Praha 2002, 2005).
 
II. Ostatní
Pensdorfová, Eva: S Ivanem Kurzem... (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 4, s. 170–172).
Archivalie
Rukopisy skladeb Ivana Kurze jsou uloženy v archivu Českého hudebního fondu.

Petar Zapletal
Text

Datum poslední změny: 10.7.2008