Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bass, Eduard

Tisk


Charakteristika: novinář, publicista, reportér, spisovatel, dramatik, autor písňových textů, kabaretiér

Datum narození/zahájení aktivity:1.1.1888
Datum úmrtí/ukončení aktivity:2.2.1946
Text
DíloLiteratura

Eduard Bass (vl. jm. Eduard Schmidt), novinář, publicista, reportér, spisovatel, dramatik, autor písňových textů a kabaretiér, narozen 1. 1. 1888, Praha, zemřel 2. 2. 1946, tamtéž.

 

Eduard Bass se narodil jako syn majitele kartáčnické firmy na Smíchově. V roce 1905 ukončil studia na staroměstské obchodní akademii. Následně podnikl cestu do Belgie a po návratu šel studovat chemii na pražskou techniku. Na podzim 1906 studoval dočasně na technice v Curychu. V letech 1906–16, kdy pracoval jako obchodní zástupce otcovy firmy, podnikl nesčetné cesty do zahraničí. Navštívil Mnichov, Itálii, Berlín a Vídeň, kde jej ze všeho nejvíce zajímal svět kultury, zejména pak nejrůznější formy lidové zábavy, kabarety, šantány a tingltangly.  

Již v roce 1907 začal Bass příležitostně vystupovat v Schöblově kabaretu v domě U Bílé labutě Na Poříčí, kde recitoval Gellnerovy a Šrámkovy básně (zde vznikl jeho pseudonym Bass, k čemuž ho inspiroval jeho hluboký hlas). Od roku 1912 působil jako konferenciér v Lucerně a v letech 1913–20 vystupoval v kabaretu Červená sedma. Zpočátku studentská zábava zde dosáhla výborné literární a divadelní úrovně. Bass se postupně stal recitátorem, hercem, zpěvákem, písničkářem, autorem a překladatelem kupletů a šansonů i autorem drobných próz a jednoaktovek. V první světové válce byl ušetřen válečných útrap, a díky tomu se stal písařem ve vojenské nemocnici na Hradčanech. V té době se oženil s herečkou a nadanou sochařkou Táňou Krykovou.

V letech 1916–17 byl Eduard Bass ředitelem kabaretu Rokoko a též psal do novin a časopisů Nová doba, Právo lidu, Kopřivy, Humoristické listy apod. Po zániku Červené sedmy se svými spolupracovníky Jiřím Červeným a dalšími publikoval satirické kabaretní texty v edici Syrinx, kterou řídil, a v letech 1919–20 redigoval satirický časopis Šibeničky. Některé své texty zhudebnil sám, jiné komponoval Karel Balling, Jiří Červený či Karel Pečke. Nejzdařilejší byly s Jiřím Červeným (Písnička mládí), s nímž redigoval Kabaret, sbírky Syrinx aj. Sám vydával sbírku Letáky (politické a časové šansony od roku 1917).

Roku 1921 se stal redaktorem Lidových novin, kde pracoval jako fejetonista, reportér, soudničkář, kulturní zpravodaj, divadelní kritik a autor tzv. rozhlásků. V letech 1933–41 pak byl jejich šéfredaktorem. Během okupace byl Eduard Bass nucen přerušit svou novinářskou činnost a věnoval se téměř výhradně spisovatelství, psal díla posilující české národní vědomí.  Jedno z nejznámějších děl, Cirkus Humberto, bylo v roce 1955 zpracováno Františkem Kožíkem v libreto, který použil pro operetu Jaroslav Křička. Ihned po osvobození se stal znovu šéfredaktorem obnovených Lidových novin, které vycházely pod názvem Svobodné noviny. Pro nemoc však z redakce brzy odešel.


Dílo

Dílo literární (výběr):

 

Pegas k drožce připřažený. Kuplety a popěvky (Praha 1916).

Jak se dělá kabaret? (Praha 1917).

Náhrdelník. Detektivní komedie o jednom aktu (Praha 1917).

Fanynka a jiné humoresky (Praha 1917).

Případ v čísle 128 a jiné historky (Brno 1921).

Klabzubova jedenáctka (Praha 1922).

To Arbes nenapsal, Vrchlický nebásnil (Praha 1930).

Umělci, mecenáši a jiná čeládka (Praha 1930).

Šest děvčat Williamsonových  a jiné historky (Praha 1930).

Čtení o roce osmačtyřicátém (Praha 1940).

Cirkus Humberto (Praha 1941).

Lidé z Maringotek (Praha 1942).

Pod kohoutkem svatovítským (Praha 1942).

Kázáníčka (Praha 1946).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Červený, Jiří: Červená sedma (Praha 1959).

Dějiny české literatury IV. Literatura od konce 19. století do roku 1945 (Praha 1995).

 

http://jazyk.studentske.cz/2008/05/eduard-bass-1888-1946.html

www.spisovatele.cz/eduard-bass#cv

www.meredit.cz/eduard-bass-nejznamejsi-cesky-kabaretier

 

Lucie Kovářová

Datum poslední změny: 28.11.2018