Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ančerl, Karel

Tisk


Charakteristika: Dirigent, houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:11.4.1908
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.7.1973
Text

Ančerl, Karel,dirigent, houslista a hudební pedagog, narozen 11. 4. 1908, Tučapy (okres Tábor), zemřel 3. 7. 1973, Toronto (Kanada).

Karel Ančerl se narodil v nehudebnické rodině Leopolda Ančerla (výrobce lihovin) a Idy Ančerlové (roz. Preiszové) jako starší ze dvou dětí. S hudbou se poprvé setkal prostřednictvím gramofonu (Robert Schumann, Georges Bizet). Hře na housle se učil u řídícího učitele Josefa Menšíka v Tučapech. Zkoušky složil na pětitřídní škole u sv. Františka v Praze (1919). Od jedenácti let hrál v tučapském orchestru, který účinkoval po hospodách a se souborem kočovné operety. Navštěvoval představení v Národním divadle.

Na přání otce pokračoval ve všeobecném vzdělání na reálném gymnáziu ve Slovenské ulici na Vinohradech. Hru na klavír studoval v Högerově klavírním ústavu. Ve hře na housle pokračoval v Malinově hudební škole, později v hudebním ústavu Otty Šilhavého (od 1921). Zde studoval i hru na violu, harmonii, kontrapunkt, hudební formy, hudební nástroje, instrumentaci a dějiny hudby. Operní a symfonickou literaturu poznal prostřednictvím klavírních výtahů. Na reálném gymnáziu založil smyčcové kvarteto a působil na místě koncertního mistra ústavního orchestru. Na školní akademii hrál Houslový koncert Rudolfa Kreutzera a Romanci Johana Svendsena. Ve čtvrtém ročníku založil recitační soubor. S tučapským kvartetem organizoval jako první houslista zájezdy ve svém regionu. V roce 1925 vystoupil ve Smetanově síni s orchestrem Otty Šilhavého (Wolfgang Amadeus MozartKoncertantní symfonie).

Přes odpor otce vstoupil na pražskou konzervatoř (1926). Studoval skladbu (Jaroslav Křička, Alois Hába – čtvrttónové oddělení), dirigování (Pavel Dědeček), komorní hudbu (Jiří Herold) a bicí nástroje (Otto Šourek). Hru na housle studoval soukromě u Františka Stupky. Pravidelně chodil na zkoušky České filharmonie, kde sledoval práci Václava Talicha a zahraničních dirigentů. Skladbu absolvoval orchestrální Sinfonietou, kterou sám dirigoval (Česká filharmonie, 24. června 1930), a dirigování první větou Symfonie č. 6 Ludwiga van Beethovena (25. června 1930). Na mistrovské škole studoval dirigování u Václava Talicha (1933/34). Jako dirigent dosáhl větší pozornosti než jako skladatel. Později se rozhodl pro dirigování a složil pouze několik drobných kompozic. Jako dirigent premiéroval písňový cyklus Stadion Pavla Bořkovce na večeru Spolku pro moderní hudbu (říjen 1930). Sedm měsíců působil v Německu. Měl významný podíl na nácviku Matky Aloise Háby pro Hermanna Scherchena. Staral se o nábor účinkujících, které učil interpretaci čtvrttónové hudby, a poté působil jako korepetitor.

Jaroslav Ježek přijal Karla Ančerla jako houslistu a dirigenta do Osvobozeného divadla (1931). Nastudoval divadelní hry Golem, Caesar, Osel a stín, Robin-zbojník a Svět za mřížemi. Zavedl v divadle nový způsob nácviku jazzové a taneční hudby vyžadující přesnost intonace, rytmu a dynamiky jako v symfonické hudbě a pozvedl soubor na vysokou interpretační úroveň. V roce 1931 se oženil se svou sestřenicí Valy Vigovou. Řídil čtvrttónovou Předehru ke staročeské tragédii Miroslava Punce v rámci 10. festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu (1932). V prosinci stejného roku poprvé vystoupil ve studiu s rozhlasovým symfonickým orchestrem (Otakar Jeremiáš, Arnold Schönberg). V listopadu 1933 odešel z Osvobozeného divadla. V Amsterodamu řídil Concertgebouworkest na festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu (1933). Následovaly festivaly v Praze (1935), Barceloně (1936) a Paříži (1937).

Do rozhlasu (Orchestr Radiojournalu) nastoupil jako hudební režisér, kapelník a korepetitor. Den před vysíláním převzal jako záskok řízení Symfonie č. 3 Sergeje Prokofjeva a doprovod jeho Klavírního koncertu č. 1 se skladatelem u klavíru (1934). Ve výstavní síni Mánes premiéroval Pierrot lunaire Arnolda Schönberga. Na popud Karla Ančerla uspořádal spolek Přítomnost autorské večery Leoše Janáčka, Arnolda Schönberga, Igora Stravinského a Aloise Háby. V roce 1935 byl Karel Ančerl pozván Českou filharmonií k mimořádnému koncertu (Christoph Willibald GluckIfigenie v Aulidě; Sergej Prokofjev – Symfonie č. 3; Alois HábaCesta života, světová premiéra). Záskokem za Henryho Wooda uskutečnil první veřejný koncert s rozhlasovým orchestrem (1936). Po okupaci německými vojsky přerušil dirigentskou činnost a mohl pracovat pouze jako dělník. Byl zatčen gestapem a uvězněn v Táboře. 12. listopadu 1942 byl odvezen do Terezína. 28. února 1943 se mu narodil syn Jan. V koncentračním táboře založil smyčcový orchestr, se kterým nastudoval dva programy. 15. října 1944 byl převezen s rodinou do Osvětimi, kde byli syn a manželka zavražděni. Na konci války byl převezen do koncentračního tábora Friedland (Slezsko).

Po válce se oženil s Hanou Glücklichovou, se kterou měl dvě děti. Vrátil se do rozhlasu, kde pokračoval ve funkci dirigenta. Na počátku roku 1946 přešel do Divadla 5. května (Velká opera 5. května, Státní opera), kde působil jako dramaturg a dirigent. Nastudoval zde za jeden a půl roku šest oper (Pjotr Iljič Čajkovskij – Piková dáma, Jacques Offenbach – Hoffmannovy povídky, Bedřich SmetanaProdaná nevěsta, Giacomo Puccini – Bohéma, Alois HábaMatka, Wolfgang Amadeus MozartDon Giovanni). V Divadle 5. května se seznámil s běžným operním provozem.

1. září 1947 se po Otakaru Jeremiášovi (1929–45) postavil do čela Symfonického orchestru Československého rozhlasu. V rozhlasu natočil velké množství děl českých i zahraničních autorů a prosadil pravidelné veřejné koncerty. S rozhlasovým orchestrem uskutečnil řadu zahraničních zájezdů (Polsko, Holandsko, Itálie, Belgie, Rumunsko, Sovětský svaz). Paralelně hostoval v České filharmonii. Ministr školství ho pověřil konáním přednášek a cvičení na AMU (1948–51). Jeho žáci Zdeněk Košler (1956) a Martin Turnovský (1958) získali první cenu v dirigentské soutěži v Besançonu. 30. listopadu ukončil činnost v Orchestru Radiojournalu.

20. října 1950 jmenoval Zdeněk Nejedlý Karla Ančerla uměleckým ředitelem České filharmonie. Po počátečních rozpacích si postupně získal respekt u celého orchestru. Repertoár obohatil o skladby Vítězslava Nováka, Josefa Suka, Otakara Ostrčila, Bohuslava Martinů, Karla Boleslava Jiráka, Pavla Bořkovce, Jaroslava Ježka, Arnolda Schönberga, Maurice Ravela, Bély Bartóka, Igora Stravinského, Sergeje Prokofjeva, Arthura Honeggera, Daria Milhauda, Paula Hindemitha, Benjamina Brittena a dalších. V roce 1956 se stal hlavním dirigentem. Získal státní cenu (1958), byl jmenován zasloužilým (1965) a národním (1966) umělcem. Českou filharmonii vedl na světovém turné po Austrálii, Novém Zélandu, Číně, Indii a Japonsku (1959). Uskutečnil zájezdy do mnoha evropských zemí (Německá demokratická republika 1954, 1956, Německá spolková republika 1955, 1956, Rumunsko 1955, Rakousko 1957, Jugoslávie, Maďarsko, Anglie, Sovětský svaz a další) a později do Kanady a Spojených států amerických. Pravidelně hostoval u světových orchestrů. V zahraničí úspěšně prosazoval české skladatele (Jan Václav Hugo Voříšek, Leoš Janáček, Vítězslav Novák, Josef Suk, Alois Hába, Iša Krejčí, František Bartoš, Václav Dobiáš, Jan Klusák a další). Nahrávky Karla Ančerla získaly dvě ceny německé kritiky (Sergej Prokofjev – Alexandr Něvský, Česká filharmonie; Igor Stravinskij – Houslový koncert, Wolfgang Schneiderhan, Berlínská filharmonie) a tři Velké ceny Grand Prix Academie Charles Cross v Paříži (Bohuslav MartinůSymfonie č. 6; Leoš JanáčekGlagolská mše; Antonín DvořákRequiem, Česká filharmonie). Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy emigroval do Toronta (1968), kde se stal šéfem symfonického orchestru. O rok později řídil dva koncerty na Pražském jaru. Celkem uskutečnil s Českou filharmonií přes 750 koncertů.

Karel Ančerl měl za úkol udržet vysokou úroveň České filharmonie, které dosáhla s Václavem Talichem. Přivedl do orchestru mladé instrumentalisty. Vyznačoval se stručným, jasným a precizním vyjadřováním. Kladl důraz na přesné taktování a rytmus. Jeho gesto bylo srozumitelné, přesné a elegantní. Dokonale znal partituru a dbal na nejmenší detaily. Uvedl v premiérách orchestrální skladby soudobých zejména českých skladatelů. Přes počáteční rozpačité domácí kritiky si získal všeobecný respekt uznávaného dirigenta.


Diskografie

Diskografie (výběr)

 

Vranický: Rondo z koncertu pro 2 violy (Supraphon 1948) – Pražský rozhlasový orchestr;

Novák: V Tatrách (Supraphon 1950) – Česká filharmonie;

Dobiáš: Buduj vlast, posílíš mír (Supraphon 1951) – Česká filharmonie;

Kapr: V sovětské zemi (Supraphon 1951) – Česká filharmonie;

Voříšek: Symfonie D dur (Supraphon 1951, 1952) – Česká filharmonie;

Mozart: Koncert pro fagot a orchestr B dur (Supraphon 1952) – Karel Bidlo, fagot; Česká filharmonie;

Prokofjev: Koncert pro klavír a orchestr Des dur (Supraphon 1953) – Svjatoslav Richter, klavír; Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Beethoven: Symfonie č. 1 (Supraphon 1953) – Česká filharmonie;

Novák: V podvečer, V Tatrách (Supraphon 1953) – Česká filharmonie;

Beethoven: Symfonie č. 5 (Supraphon 1953) – Česká filharmonie;

Slavický: Moravské taneční fantasie; Janáček: Lašské tance (Supraphon 1954) – Česká filharmonie;

Mozart: Koncert pro housle a orchestr G dur; Beethoven: Romance F dur (Supraphon 1954, 1989) – David Oistrach, housle; Česká filharmonie;

Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr G dur (Supraphon 1954) – Josef Páleníček, klavír; Česká filharmonie;

Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 (Supraphon 1954, 1955, 1967, 1985) – Svjatoslav Richter, klavír; Česká filharmonie;

Vivaldi: Čtvero ročních dob (Supraphon 1956) – Česká filharmonie;

Martinů: Otvírání studánek, Kytice (Supraphon 1956) – Česká filharmonie;

Suk: Fantasie pro housle a orchestr g moll (Supraphon 1956) – Alexandr Plocek, housle; Česká filharmonie;

Martinů: Kytice (Supraphon 1957) – Česká filharmonie;

Beethoven: Symfonie č. 9 a č. 1 (Supraphon 1957) – Česká filharmonie;

Koncerty pro fagot a orchestr (Supraphon 1957) – Karel Bidlo, fagot; Česká filharmonie;

Martinů: Památník Lidicím (Supraphon 1957) – Česká filharmonie;

Prokofjev: Symfonie č. 1 (Supraphon 1957, 1960) – Česká filharmonie;

Hanuš: Symfonie č. 2 (Supraphon 1957) – Česká filharmonie;

Novák: Slovácká suita, V Tatrách (Supraphon 1957) – Česká filharmonie;

Seidel: Koncert pro hoboj a orchestr č. 2 (Supraphon 1958) – Josef Shejbal, hoboj; Česká filharmonie;

Ostrčil: Suita pro velký orchestr c moll (Supraphon 1958) – Česká filharmonie;

Bořkovec: Symfonie pro velký orchestr č. 2 (Supraphon 1958) – Česká filharmonie;

Martinů: Symfonie č. 6, Památník Lidicím (Supraphon 1958) – Česká filharmonie;

Hurník: Ondráš (Supraphon 1958) – Česká filharmonie;

Brahms: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 (Supraphon 1958; Dante Productions 1998) – Erik Then-Bergh, klavír; Česká filharmonie;

Mozart: Koncert pro klavír a orchestr A dur (Supraphon 1958) – Halina Czerny-Stefanska, klavír; Česká filharmonie;

Hanuš: Koncertantní symfonie (Supraphon 1958) – Česká filharmonie;

Šostakovič: Symfonie č. 7 (Supraphon 1958, 1992) – Česká filharmonie;

Prokofjev: Symfonie D dur (Supraphon 1958) – Česká filharmonie;

Slavický: Rapsodické variace pro orchestr (Supraphon 1959) – Česká filharmonie;

Martinů: Symfonie č. 5 (Supraphon 1959) – Česká filharmonie;

Koncerty pro violoncello a orchestr (Supraphon 1959) – Paul Tortelier, violoncello; Česká filharmonie;

Britten: Průvodce mladého člověka orchestrem; Martinů: Fresky (Supraphon 1959) – Česká filharmonie;

Vycpálek: Kantáta o posledních věcech člověka (Supraphon 1959) – Česká filharmonie;

Hanuš: Sůl nad zlato (Supraphon 1959) – Česká filharmonie;

Dvořák: Rekviem (Supraphon 1959, 1979, 1990) – Česká filharmonie;

Divertimento a Serenády pro orchestr (Supraphon 1959) – Česká filharmonie;

Martinů: Fresky Piera della Francesca (Supraphon 1960) – Česká filharmonie;

Prokofjev: Romeo a Julie (Supraphon 1960, 1982, 1988) – Česká filharmonie;

Mozart: Koncert pro klavír a orchestr Es dur, Sonáta pro klavír č. 14 c moll (Supraphon 1960) – Hugo Steurer, klavír; Česká filharmonie;

Dobiáš: Symfonie č. 2 (Supraphon 1960, 1979) – Česká filharmonie;

Martinů: Paraboly pro orchestr; Kabeláč: Mysterium času (Supraphon 1961, 1964) – Česká filharmonie;

Předehry (Supraphon 1961, 1962) – Česká filharmonie;

Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll, Romance (Supraphon 1961, 1962) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Portrét Václava Dobiáše (Supraphon 1961);

Bořkovec: Koncert pro klavír a orchestr (Supraphon 1961, 2010) – Antonín Jemelík, klavír; Česká filharmonie;

Bořkovec: Koncert pro klavír a orchestr; Bárta: Koncert pro violu a orchestr (Supraphon 1961) – Antonín Jemelík, klavír; Jaroslav Karlovský, viola; Česká filharmonie;

Revoluční tradice našeho lidu (Supraphon 1961);

Kalaš: Slavík a růže (Supraphon 1961) – Česká filharmonie;

Britten: Průvodce mladého člověka orchestrem; Prokofjev: Péťa a vlk (Supraphon 1961) – Česká filharmonie;

Odboj za II. světové války (Supraphon 1961);

Život proti smrti (Supraphon 1961);

Janáček: Sinfonietta, Taras Bulba (Columbia Music Entertainment 1961) – Česká filharmonie;

Bartók: Koncert pro klavír a orchestr, Koncert pro violu a orchestr (Supraphon 1962, 1963) – Eva Bernáthová, klavír; Jaroslav Karlovský, viola; Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 9 (Supraphon 1962, 1982) – Česká filharmonie;

Martinů: Koncert pro klavír a orchestr (Supraphon 1962) – Josef Páleníček, klavír; Česká filharmonie;

Jirko: Koncert pro klavír a orchestr (Supraphon 1962) – Viktorie Švihlíková, klavír; Česká filharmonie;

Instrumentální hudební formy a žánry (Supraphon 1962);

Šostakovič: Symfonie č. 5 (Supraphon 1962, 1985) – Česká filharmonie;

Janáček: Taras Bulba, Sinfonietta (Supraphon 1962) – Česká filharmonie;

Prokofjev: Peter a vlk (Supraphon 1962) – Česká filharmonie;

Dvořák: Předehry (Supraphon 1962, 1964, 1988, 1994) – Česká filharmonie;

Jaroslav Ježek V+W – Dokumentární snímky z repertoáru Osvobozeného divadla 1928–38 (Supraphon 1962);

Prokofjev: Alexandr Něvský (Supraphon 1963) – Česká filharmonie;

Mozart: Malá noční hudba, Kouzelná flétna (Supraphon 1963, 2000) – Česká filharmonie;

Mozart: Don Juan, Kouzelná flétna (Supraphon 1963) – Česká filharmonie;

Koncerty pro klavír, housle a orchestr (Supraphon 1963);

Strauss: Enšpíglova šibalství; Stravinskij: Petruška (Supraphon 1963, 1964) – Česká filharmonie;

Vybrané poslechové skladby pro 4. třídy ZDŠ (Supraphon 1963);

Vybrané poslechové skladby pro 4. a 9. ročník (Supraphon 1963);

Vybrané poslechové skladby pro 6. ročník ZDŠ (Supraphon 1963);

Vybrané poslechové skladby pro 7. třídu ZDŠ (Supraphon 1963);

Britten: The Young Person´s guide To The Orchestra; Prokofjev: Peter and The Wolf (Supraphon 1963);

Světové operní předehry II. (Supraphon 1963, 1983) – Česká filharmonie;

Dvořák: Vodník, Polednice, Husitská (Supraphon 1963, 1964) – Česká filharmonie;

Brahms: Symfonie č. 1 (Supraphon 1963) – Česká filharmonie;

Brahms: Koncert pro housle, violoncello a orchestr a moll, Tragická předehra (Columbia Music Entertainment, Supraphon 1964) – Josef Suk, housle; André Navarra, violoncello; Česká filharmonie;

Bartók: Koncert pro orchestr (Supraphon 1964) – Česká filharmonie;

Smetana: Má vlast (Nippon Columbia 1964; Supraphon 1964, 1991, 1993, 2006) – Česká filharmonie;

Prokofjev: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 (Supraphon 1964) – Dagmar Baloghová, klavír; Česká filharmonie;

Krejčí: Symfonie č. 2; Eben: Koncert pro klavír a orchestr (Supraphon 1964) – František Rauch, klavír; Česká filharmonie;

Jaroslav Ježek, V + W – Osvobozené divadlo II. díl (Supraphon 1964);

Z tvorby A. Dvořáka a B. Smetany (Supraphon 1964, 1983) – Česká filharmonie;

Vybrané poslechové skladby pro 8. třídu ZDŠ (Supraphon 1964);

Janáček: Glagolská mše (Supraphon 1964) – Česká filharmonie;

Koncerty pro housle a orchestr (Supraphon 1964, 1984);

Lalo: Španělská symfonie; Ravel: Tzigane (Columbia Music Entertainment, Supraphon 1964) – Ida Haendelová, housle; Česká filharmonie;

Beethoven: Leonora III. (1964) – Česká filharmonie;

Stravinskij: Svěcení jara (Supraphon 1964) – Česká filharmonie;

Stravinskij: Svatba, Příběh vojáka (Supraphon 1964) – Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie č. 1 (Supraphon 1965, 1995) – Česká filharmonie;

Bartók: Koncert č. 2 pro housle a orchestr (Supraphon 1965) – André Gertler, housle; Česká filharmonie;

Úryvky z desek Supraphon, vyznamenaných mezinárodními gramofonovými cenami (Supraphon 1965);

Čajkovskij: Slavnostní předehra, Italské capriccio; Glinka: Ruslan a Ludmila; Borodin: Ve střední Asii (Supraphon 1965, 1978, 1990) – Česká filharmonie;

Berg: Koncert pro housle a orchestr; Suk: Fantazie pro housle a orchestr g moll (Supraphon 1965) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Dějiny hudby v příkladech (Supraphon 1965);

Nová díla českých skladatelů (Supraphon 1965);

Weber: Vyzvání k tanci (Supraphon 1997) – Česká filharmonie;

Šostakovič: Symfonie č. 1, Slavnostní předehra (Supraphon 1965, 1981) – Česká filharmonie;

Bloch: Šelomo; Schumann: Koncert pro violoncello a orchestr (Supraphon 1965, 1983) – André Navarra, violoncello; Česká filharmonie;

Liszt: Preludia; Berlioz: Římský karneval; Weber: Vyzvání k tanci; Rimskij-Korsakov: Španělské capriccio (Supraphon 1965, 1983, 1988) – Česká filharmonie;

Prokofjev: Symfonie-koncert; Respighi: Adagio con variazioni (Supraphon 1965) – André Navarra, violoncello; Česká filharmonie;

Čajkovskij: Italské capriccio, Slavnostní předehra 1812 (Supraphon 1966) – Česká filharmonie;

Stravinskij: Žalmová symfonie (Supraphon 1966) – Česká filharmonie;

Mahler: Symfonie č. 9 (Supraphon 1966, 1995) – Česká filharmonie;

Operní předehry (Supraphon 1966) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 6 (Supraphon 1966) – Česká filharmonie;

Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 3 (Supraphon 1966, 1985) – Miroslav Štefek, lesní roh; Česká filharmonie;

Stravinskij: Oidipus Rex (Supraphon 1966) – Česká filharmonie;

Kabeláč: Hamletovská improvizace (Supraphon 1966) – Česká filharmonie;

Suk: Fantazie pro housle a orchestr g moll (Supraphon 1966, 1983) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Berg: Koncert pro housle a orchestr (Supraphon 1967) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Stravinskij: Mše, Kantáta (Supraphon 1967) – Česká filharmonie;

Školní desky pro KNV – Banská Bystrica, 5. ročník (Supraphon 1967);

Brahms: Symfonie č. 2 (Supraphon 1967) – Česká filharmonie;

Smetana: Vltava (Supraphon 1967) – Česká filharmonie;

Národní umělec Karel Ančerl (Supraphon 1968);

Prokofjev: Peter and the Wolf (Supraphon 1968) – Česká filharmonie;

Mácha: Variace (Supraphon 1968) – Česká filharmonie;

Hindemith: Koncerty pro housle a orchestr (Supraphon 1968) – André Gertler, housle; Česká filharmonie;

Gratulační deska p. f. 1969 (Supraphon 1969);

Musorgskij: Obrázky z výstavy, Noc na Lysé hoře (Columbia Music Entertainment 1969; Supraphon 1969, 1981, 2004) – Česká filharmonie;

Portrét Ladislava Vycpálka (Supraphon 1970);

25 let české a slovenské hudební tvorby (1945–1970) (Supraphon 1970);

Privět iz Pragi (Supraphon 1971);

Au revoir, Prague (Supraphon 1971);

Dějiny hudby v příkladech: VI. Hudba novodobá (Supraphon 1971);

Praho, na shledanou. Zvuková pohlednice s hudbou (Supraphon 1971);

Poslechové skladby pro školy – Prokofjev: Péťa a vlk (Supraphon 1971) – Česká filharmonie;

Martinů: Chrám i tvrz (Supraphon 1972) – Česká filharmonie;

Lidice – Ležáky (1942–1972) (Supraphon 1972) – Česká filharmonie;

Ivo Žídek (Supraphon 1972);

Smetana: Má vlast (výběr); Dvořák: Předehry (Supraphon 1974, 1981) – Česká filharmonie;

Rok české hudby (Panton 1974);

Martinů: Koncert pro klavír a orchestr, Inkantace (Supraphon 1974) – Josef Páleníček, klavír; Česká filharmonie;

Spartakiáda 1975 – Skladba pro ženy (Panton 1975);

Symfonický orchestr Čs. rozhlasu 1926–1976 (Panton 1976);

Poslechové skladby pro ZDŠ – 8. ročník (Supraphon 1976);

Zpěv jistoty. K XV. sjezdu KSČ připravil n. p. Supraphon (Supraphon 1976);

Martinů: Vánoční pohádka (Supraphon 1976) – členové České filharmonie;

Výběr nahrávek n. p. Supraphon vyznamenaných mezinárodními gramofonovými cenami (Supraphon 1976);

100 let záznamu zvuku (Supraphon 1977);

Příloha k publikaci David Oistrach – Edice Lyra (Supraphon 1977);

Písně a songy Emila Františka Buriana (Supraphon 1977) – Orchestr Osvobozeného divadla;

David Oistrach s českými umělci (Supraphon 1978, 1983);

Miroslav Kůra o sobě; Prokofjev: Romeo a Julie – Příloha k publikaci (Supraphon 1979) – Česká filharmonie;

Jaroslav Ježek a orchestr Osvobozeného divadla (Supraphon 1982);

Jaroslav Ježek & Osvobozené divadlo 1930–1938 (Supraphon 1982);

Umělecký portrét Ludmily Červinkové (Panton 1982);

Poslechové skladby pro hudební výchovu v 6. ročníku ZŠ (Supraphon 1984);

Slavní dirigenti české hudbě (Supraphon 1984);

50 let FSB (Supraphon 1984);

90 let České filharmonie (Panton 1985);

Hudba bojující V – Zápas s fašismem (Supraphon 1985);

Géniové světové hudby IX (Supraphon 1985);

To bylo osvobozené divadlo 1 (Supraphon 1986);

Malá noční rozprava (Supraphon 1986);

Vzpomínání na Jaroslava Ježka (Supraphon 1986);

Stravinskij: Petruška, Svatba (Supraphon 1988) – Česká filharmonie;

Slavné operní předehry (Supraphon 1988) – Česká filharmonie;

Populární skladby mistrů (Supraphon 1988);

Bruch, Bartók, Mendelssohn-Bartholdy: Houslové koncerty (Supraphon 1988, 1995) – Josef Suk, André Gertler, housle; Česká filharmonie;

Brahms, Schumann: Koncerty pro housle a violoncello (Supraphon 1988) – Josef Suk, housle; André Navarra, violoncello; Česká filharmonie;

Géniové světové hudby XI (Supraphon 1988);

Čajkovskij: Klavírní koncert č. 1; Prokofjev: Klavírní koncert č. 1 (Supraphon 1988, 1997, 2004, 2010) – Svjatoslav Richter, klavír; Česká filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Ruská mistrovská díla: Čajkovskij, Rimskij-Korsakov, Musorgskij, Borodin (Supraphon 1988) – Česká filharmonie;

Dvořák: Houslový koncert; Suk: Fantazie (Supraphon 1988) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Bartók: Koncert pro orchestr; Janáček: Sinfonietta (Supraphon 1988) – Česká filharmonie;

Populární skladby mistrů (Supraphon 1988);

Lalo: Španělská symfonie (Supraphon 1988) – Česká filharmonie;

Musorgskij: Obrázky z výstavy; Šostakovič: Symfonie č. 1 (Supraphon 1988) – Česká filharmonie;

Slavné operní předehry: Gluck, Mozart, Glinka, Rossini, Weber, Verdi, Wagner (Supraphon 1988);

Musorgskij, Borodin (Supraphon 1988) – Česká filharmonie;

Liszt: Preludia, Prométheus, Orfeus, Tasso (Instituto Geografico de Agostini 1989) – Česká filharmonie;

Janáček: Glagolská mše, Taras Bulba (Supraphon 1989) – Česká filharmonie;

Operní svět Marie Podvalové (Supraphon 1989);

Brahms: Symfonie c moll, Tragická předehra (Instituto Geografico de Agostini 1989; Supraphon 1995; Nippon Columbia 2006) – Česká filharmonie;

Preludia a Předehry (Instituto Geografico de Agostini 1989) – Česká filharmonie;

Karel Ančerl a Česká filharmonie hraje Martinů (Supraphon 1990);

Dvořák: Symfonie č. 9, Můj domov, V přírodě (Supraphon 1990) – Česká filharmonie;

Schumann: Koncert pro violoncello; Bloch: Šelomo; Respighi: Adagio con variazioni (Supraphon 1991) – André Navarra, violoncello; Česká filharmonie;

Velcí umělci Pražských jar I (Supraphon 1991);

Stravinskij: Svěcení jara, Pták Ohnivák (Supraphon 1991) – Česká filharmonie;

Martinů: Symfonie č. 5, Památník Lidicím, Fresky Piera della Francesca, Paraboly (Supraphon 1992) – Česká filharmonie;

Suk, Dvořák, Smetana, Janáček (Supraphon 1992);

Brahms: Symfonie č. 1 (Supraphon 1992) – Česká filharmonie;

Prokofjev: Romeo a Julie, Symfonie č. 1 (Supraphon 1992) – Česká filharmonie;

Stravinskij: Oidipus král, Žalmová symfonie (Supraphon 1992) – Česká filharmonie;

Prokofjev: Alexandr Něvský; Stravinskij: Svěcení jara (1992) – Česká filharmonie;

Vycpálek: České requiem op. 24, Kantáta op. 16 (Supraphon 1992) – Česká filharmonie;

Prestige & Progress (Cezame-Argile 1992);

Stravinskij: Petruška; Prokofjev: Péťa a vlk; Britten: Průvodce mladého člověka orchestrem (Supraphon 1992) – Česká filharmonie;

Šostakovič: Symfonie č. 5, Koncert pro violoncello č. 1 (Supraphon 1992) – Miloš Sádlo, violoncello; Česká filharmonie;

Orchestral Themes 1 (Cezame-Agile 1992);

Bloch: Šelomo (Supraphon 1992, 1999) – André Navarra, violoncello; Česká filharmonie;

Edition Live Karel Ančerl, Vol. 1 – Romantic Piano Concerti (Praga 1992);

Edition Live Karel Ančerl, Vol. 2 – Shostakovich (Praga 1992);

Edition Live Karel Ančerl, Vol. 3 – Prokofiev (Praga 1992);

Edition Live Karel Ančerl, Vol. 4 – Mozart (Praga 1992);

Edition Live Karel Ančerl, Vol. 5 – Dvořák (Praga 1993);

Edition Live Karel Ančerl, Vol. 6 – Beethoven (Praga 1993);

Edition Live Karel Ančerl, Vol. 7 – Debussy, Ravel, Poulenc (Praga 1993);

Suk: Zrání; Kabeláč: Symfonie č. 5 (Panton 1993) – Česká filharmonie;

Janáček: Glagolská mše; Kabeláč: Hamletovské improvizace (Supraphon 1993) – Česká filharmonie;

Hindemith: Koncert pro housle, Koncert pro violoncello (Supraphon 1993) – André Gertler, housle; Paul Tortelier, violoncello; Česká filharmonie;

Janáček: Glagolská mše; Kabeláč: Hamletovské improvizace (Supraphon 1993) – Česká filharmonie;

Brahms: Symfonie č. 2, Dvojkoncert a moll (Supraphon 1993, 2006) – Josef Suk, housle; André Navarra, violoncello; Česká filharmonie;

Čajkovskij, Prokofjev: Klavírní koncerty č. 1 a 2 (Supraphon 1993) – Svjatoslav Richter, Dagmar Baloghová, klavír; Česká filharmonie;

Operní předehry (Supraphon 1993) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 6, Můj domov, Husitská, Karneval (Supraphon 1993) – Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 9, V přírodě, Karneval, Můj domov (Supraphon 1993) – Česká filharmonie;

Musorgskij: Obrázky z výstavy; Čajkovskij: Italské capriccio (Supraphon 1993) – Česká filharmonie;

Stravinskij: Svatba, Mše, Kantáta (Supraphon 1993) – Česká filharmonie;

Bartók: Koncert pro orchestr, Klavírní koncert (Supraphon 1993) – Eva Bernáthová, klavír; Česká filharmonie;

Violin – Vol. II (Cezame-Argile 1993);

Koncerty etc. (Supraphon 1993);

Šostakovič: Symfonie č. 1, 5 (Supraphon 1993) – Česká filharmonie;

Martinů: Symfonické fantazie, Kytice (Supraphon 1993) – Česká filharmonie;

Schumann: Koncert pro violoncello; Bloch: Šelomo (Supraphon 1994) – André Navarra, violoncello; Česká filharmonie;

Bartók: Koncert pro housle č. 2, Koncert pro violu (Supraphon 1994) – André Gertler, housle; Jaroslav Karlovský, viola; Česká filharmonie;

Karel Ančerl Conducts Mussorgsky and Smetana (Ermitage 1994);

Osvobozené divadlo I (Supraphon 1994);

Osvobozené divadlo II (Supraphon 1994);

Osvobozené divadlo III (Supraphon 1994);

Osvobozené divadlo V (Supraphon 1995);

Osvobozené divadlo VI (Supraphon 1995);

Osvobozené divadlo VII (Supraphon 1995);

Edition Karel Ančerl, Vol. 2 (Tahra 1995);

Šostakovič, Prokofjev: Koncerty pro violoncello a orchestr (Supraphon 1995) – Miloš Sádlo, violoncello; Česká filharmonie;

Czech Invest – Czech Classics (Bonton Music 1995);

Leoš Janáček: Sinfonietta, Taras Bulba; Martinů: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 (Supraphon 1995) – Josef Páleníček, klavír; Česká filharmonie;

Hudba ze srdce Evropy: Dvořák, Suk, Janáček, Verdi, Mozart (Supraphon 1995);

Houslové koncerty (Supraphon 1995; Columbia Music Entertainment 2004);

Beethoven: Symfonie č. 5 a č. 1, Leonora (Supraphon 1995; Nippon Columbia 2008) – Česká filharmonie;

Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll, Romance F dur; Suk: Fantazie (Supraphon 1995) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Mozart: Houslové koncerty; Beethoven: Romance; Lalo: Španělská symfonie; Ravel: Tzigane (Supraphon 1995) – David Oistrach, Ida Haendelová, housle; Česká filharmonie;

Pražské jaro inspirující: Smetana, Dvořák, Čajkovskij (Supraphon 1995);

Pastoral – Nature (Cezame-Argile 1995);

Hudba poslední světové války (Supraphon 1995);

Housloví velikáni (Supraphon 1995);

Římský karneval – Tileulenspiegel – Preludia (Supraphon 1995) – Česká filharmonie;

Complete violin works recorded by André Gertler (Baltic 1996);

100. výročí: Smetana, Suk, Dvořák, Martinů (Supraphon 1996) – Česká filharmonie;

Edition Live Karel Ančerl, Vol. 8 – Martinů (Praga 1996) – Česká filharmonie;

Edition Karel Ančerl, Vol. 1–3 (Tahra 1997);

Karel Ančerl Conducts Mahler´s Fifth Symphony (Tahra 1997) – Toronto Symphony Orchestra;

Karel Ančerl Conducts Haydn, Franck and Prokofiev (Tahra 1997) – Concertgebouw Orchestra;

Edition 1 – Karel Ančerl (Tahra France 1997);

David Oistrach v Praze (Nippon Columbia 1997);

Time For Rejoicing (Cezame-Argile 1997);

Czechoinvest (Supraphon 1997);

Posloucháme hudbu ve škole – v 1. ročníku (Bianka 1997);

Posloucháme hudbu ve škole – v 5. ročníku (Bianka 1997);

Posloucháme hudbu ve škole – v 9. ročníku (Bianka 1997);

Klavírní koncerty (Nippon Columbia 1997; Columbia Music Entertainment 2004);

Dvořák: Rekviem, Hymnus Dědicové Bílé hory (Supraphon 1997) – Česká filharmonie;

Panoramic (Cezame-Argile 1998);

Humoristic (Cezame-Argile 1998);

Elemental Forces (KPM Music 1998);

Tragedy & Emotion (KPM Music 1998);

Heroic & Dramatic (Cezame-Argile 1998);

Childhood & Innocence (KPM Music 1998);

Light Classics (KPM Music 1998);

Tranqillity (KPM Music 1998);

Extravaganza (KPM Music 1998);

Ančerl Conducts Beethoven: Missa Solemnis (Tahra 1998);

Moravský podzim – Leoš Janáček (Supraphon 1998);

Ančerl Conducts Brahms and Beethoven (Dante – Lys 1999) – Eric Then-Berg, klavír; Česká filharmonie;

Moravský podzim. Hudba z přelomů staletí (Supraphon 1999);

2000 tou správnou nohou... (Supraphon 1999);

Hudba pro slavnostní chvíle (Supraphon 1999);

Karneval zvířat (Supraphon 1999);

Slavné předehry (Supraphon 1999) – Česká filharmonie;

Eben, Bořkovec: Klavírní koncerty; Slavický: Rapsodické variace (Supraphon 1999) – František Rauch, Antonín Jemelík, klavír; Česká filharmonie;

Dvořák: Symfonie č. 9; Smetana: Vltava (Supraphon 2000) – Česká filharmonie;

Dvořák: Koncert pro housle a orchestr; Janáček: Sinfonietta (Supraphon 2000) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Best of Dvořák (Supraphon 2001, 2008);

Souvenirs Vintage recordings from 1900 to 1960 (Cezame-Argile 2001);

Bohuslav Martinů (Supraphon 2001);

Karel Ančerl Conducts the Czech Philharmonic (Aura Classics 2001);

Atmospheric & Narrative (Cezame-Agile 2001);

Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky (Ústav lidové kultury ve Strážnici 2002);

Karel Ančerl – Great conductors of The 20th century (IMG Artists 2002);

Supraphon Traks (The Extreme Music Library 2002);

Česká serenáda – výběr (Supraphon 2002);

Ančerl Gold Edition 1 (Supraphon 2002);

Ančerl Gold Edition 2 (Supraphon 2002);

Ančerl Gold Edition 3 (Supraphon 2002);

Ančerl Gold Edition 4 (Supraphon 2002);

Ančerl Gold Edition 5 (Supraphon 2002);

Ančerl Gold Edition 6 (Supraphon 2002);

Ančerl Gold Edition 7 (Supraphon 2002);

Ančerl Gold Edition 8 (Supraphon 2002);

Ančerl Gold Edition 9 (Supraphon 2002);

Ančerl Gold Edition 10 (Supraphon 2002);

Ančerl Gold Edition 11 (Supraphon 2002);

Ančerl Gold Edition 12 (Supraphon 2002);

Leoš Janáček (Supraphon 2002);

Les Diapason d´or de septembre 2003 (Le magazine de la musique classique et de la Hi-Fi 2003);

Šostakovič: Symfonie č. 5, Slavnostní předehra (Columbia Music Entertainment 2003) – Česká filharmonie;

Stravinskij: Svěcení jara (Supraphon 2003) – Česká filharmonie;

Ančerl Gold Edition 13 (Supraphon 2003);

Ančerl Gold Edition 14 (Supraphon 2003);

Ančerl Gold Edition 15 (Supraphon 2003);

Ančerl Gold Edition 16 (Supraphon 2003);

Ančerl Gold Edition 17 (Supraphon 2003);

Ančerl Gold Edition 18 (Supraphon 2003);

Ančerl Gold Edition 19 (Supraphon 2003);

Ančerl Gold Edition 20 (Supraphon 2003);

Ančerl Gold Edition 21 (Supraphon 2003);

Ančerl Gold Edition 22 (Supraphon 2003);

Ančerl Gold Edition 23 (Supraphon 2003);

Ančerl Gold Edition 24 (Supraphon 2003);

Ančerl Gold Edition 25 (Supraphon 2004);

Ančerl Gold Edition 26 (Supraphon 2004);

Ančerl Gold Edition 27 (Supraphon 2004);

Ančerl Gold Edition 28 (Supraphon 2004);

Ančerl Gold Edition 29 (Supraphon 2004);

Ančerl Gold Edition 30 (Supraphon 2004);

Ančerl Gold Edition 31 (Supraphon 2004);

Ančerl Gold Edition 32 (Supraphon 2004);

Ančerl Gold Edition 33 (Supraphon 2004);

Ančerl Gold Edition 34 (Supraphon 2004);

Ančerl Gold Edition 35 (Supraphon 2004);

Ančerl Gold Edition 36 (Supraphon 2004);

Umění poslouchat hudbu (Supraphon 2004);

Quadros de una exposición (BBVA 2004);

Stravinskij: Svěcení jara, Petruška (BBVA, Columbia Music Entertainment 2004) – Česká filharmonie;

Bartók: Concierto para orquesta; Concierto para violín (BBVA 2004) – André Gertler, housle, Česká filharmonie

Ančerl Gold Edition 37 (Supraphon 2005);

Ančerl Gold Edition 38 (Supraphon 2005);

Ančerl Gold Edition 39 (Supraphon 2005);

Ančerl Gold Edition 40 (Supraphon 2005);

Ančerl Gold Edition 41 (Supraphon 2005);

Ančerl Gold Edition 42 (Supraphon 2005);

V+W Písničky (Supraphon 2005);

Brahms: Symfonie č. 2, Dvojkoncert (Nippon Columbia 2006) – Josef Suk, housle; André Navarra, violoncello; Česká filharmonie;

Jan Werich o Jaroslavu Ježkovi (Lotos 2006);

Osvobozené divadlo I–VII 1929–1938 (Supraphon 2007);

Musical Heartland of Europe (Czech Tourism 2007);

Havět všelijaká 2 (Supraphon 2007);

Bartók: Skladby pro housle a orchestr – komplet (Supraphon 2007) – André Gertler, housle; Česká filharmonie;

Spring classics (Supraphon 2007);

Dvořák: Symphonie č. 6, Othello, Domov můj (Nippon Columbia 2008) – Česká filharmonie;

Ančerl Gold Edition 43 (Supraphon 2008);

Bartók: Koncert pro orchestr; Martinů: Symfonické fantazie, Památník Lidicím (Nippon Columbia 2008) – Česká filharmonie;

Ančerl Orchestral Favorites I: Glinka, Borodin, Smetana, Čajkovskij, Rimskij-Korsakov (Nippon Columbia 2008);

Ančerl Orchestral Favorites II: Mozart, Berlioz, Weber, Wagner, Liszt, Rossini (Nippon Columbia 2008);

Mahler: Symfonie č. 9 a č. 1 (Nippon Columbia 2008) – Česká filharmonie;

Janáček: Glagolitic Mass; Prokofiev: Alexander Nevsky (Nippon Columbia 2008) – Česká filharmonie;

My country (Czech Tourism 2008) – Česká filharmonie;

Šostakovič: Symphonie č. 5 a č. 1 (Nippon Columbia 2008) – Česká filharmonie;

Šostakovič: Symphonie č. 7, Slavnostní předehra (Nippon Columbia 2008) – Česká filharmonie;

Supraphon – sampler 2008 (Supraphon 2008);

Prokofjev: Romeo a Julie; Stravinskij: Žalmová symfonie (Nippon Columbia 2008) – Česká filharmonie;

Best of Classics (Supraphon 2009);

Rudí baviči aneb soudruzi ve vlastní šťávě (Supraphon 2009);

Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr e moll, Hebridy, Sen noci svatojánské (Supraphon 2009) – Josef Suk, housle; Česká filharmonie;

Mendelssohn (Nippon Columbia 2009);

Norton Anthology of Western Music, 6th Edition (W. W. Norton & Company 2010);

Koncerty pro housle a orchestr: (Supraphon 2010) – David Oistrach, housle; Česká filharmonie;

Houslové koncerty: (Supraphon 2010) – Ida Haendelová, housle; Česká filharmonie;

Koncerty pro klavír a orchestr (Supraphon 2010) – Svjatoslav Richter, klavír; Česká filharmonie; Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;

Smetana: Vltava; Dvořák: Symfonie č. 9 (Supraphon 2010) – Česká filharmonie;

EXPO 2010 – Fruits Of Civilisation (Press kit 2010);

Prokofjev: Péťa a vlk (Supraphon 2011) – Česká filharmonie.

VHS, DVD

Karel Ančerl in Rehearsal (VHS, Video Artists International 1998);

Great Conductors in Rehearsal & Performance: Karel Ančerl & Hermann Scherchen (DVD, Video Artists International 2005);

My Country (DVD, Supraphon 2008) – Česká filharmonie.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Kozák, Jan (ed.): Českoslovenští koncertní umělciakomorní soubory (Praha 1964).

MEH.

Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník (Praha-Litomyšl 1999).

New Grove2.

II. Ostatní

Holzknecht, Václav: J. Ježek a Osvobozené divadlo (Praha 1957, s. 344, 416).

Šrom, Karel: Karel Ančerl (Praha – Bratislava 1968).

DČHK.

Holmes, John: Conductors on Record (Londýn 1982, s. 13).

Česká filharmonie 1896 (Praha 1996).

 

www.supraphon.cz/cs/umelci/vazna-hudba/?item=1

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 6.9.2011