Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Firkušný, Rudolf

Tisk


Charakteristika: Klavírista

Datum narození/zahájení aktivity:11.2.1912
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.7.1994
Text

Firkušný, Rudolf, klavírista, narozen 11. 2. 1912, Napajedla (Zlín), zemřel 19. 7. 1994, Staatsbourg, (stát New York, USA).
 
Bratr hudebního vědce Leoše Firkušného. Studoval na reálném gymnáziu v Brně a Bučovicích (1922 až 1930, maturita), brněnskou konzervatoř (klavír u Růženy Kurzové 1920–27, tamtéž skladbu u Leoše Janáčka od 1919), pražskou konzervatoř (skladbu u Rudolfa Karla 1928/29, absolutorium ve čtvrtém ročníku) a její mistrovskou školu (klavír u Viléma Kurze 1927–29, absolvoval vlastním Concertinem). Soukromě pokračoval u Viléma Kurze (do 1931) a byl také zapsán v prvního ročníku skladby u Josefa Suka (1929/30). Na koncertech konzervatoře hrával často s orchestrem (koncerty: Mozartův D dur, a moll, c moll, Beethovenův první a jiné). V osmi letech měl první veřejné vystoupení v Praze (14. 6. 1920), v zahraničí ve Vídni (1923); další koncerty v Berlíně (1927), Paříži (1928), Itálii (poprvé 1929), Polsku (1930), Londýně (1933), Belgii (1934), New Yorku (1938). V Brně uspořádal koncert s divadelním orchestrem (listopad 1931, březen 1937 a jindy). V době svých mezinárodních úspěchů byl účastníkem letních pianistických kursů Artura Schnabla, u kterého později konzultoval v New Yorku. Za okupace unikl z Prahy do Paříže (květen 1939), měl několik koncertů v Lille, Tours a Ostende (též Dvořákův klavírní koncert), v lednu 1940 několikrát vystoupil na propagačních československých večerech (Orleáns, Lille, Tours, Nantes) i v Paříži, kde působil v Societé pour la Musique contemporaine (únor 1940: Partita Pavla Bořkovce a Dubnová preludia Vítězslavy Kaprálové; v premiéře první violoncellové sonáty Bohuslava Martinů) a pak samostatně (duben 1940 ve prospěch Červeného kříže, z českých skladeb Smetana, Suk, Martinů). Po pádu Francie žil s jinými českými umělci na jihu Francie (červen 1940), nakonec v Marseille. Po ilegálním překročení španělských hranic (říjen 1940) a dobrodružné cestě Španělskem se dostal do Portugalska, kde koncertoval v Lisabonu (poprvé proveden Dvořákův klavírní koncert v rozhlase). Z Portugalska odcestoval do New Yorku (prosinec 1940). Po několika menších koncertech na jaře 1941 se mu podařilo upoutat zájem širších vrstev a po prvém americkém provedení Dvořákova koncertu (Chicago, červen 1941) vystoupil v newyorské Town Hall (14. 12. 1941, na pořadu také Smetana, Janáček, Martinů). Tento koncert byl nástupem koncertní dráhy v Americe, kde kritika řadila Firkušného mezi přednější mladé pianisty. První úspěšný zájezd do Jižní Ameriky (duben až září 1943), který opakoval v červenci až září 1945, mu získal pověst v Americe, takže koncertoval v největších městech USA i Kanady (listopad 1943), ve Střední Americe (léto 1944) a zvláště ve velké Carneggie Hall v New Yorku (13. prosince 1944). V době okupace měly jeho koncerty, na kterých všude vystupoval jako český umělec, také politický význam.
 
Po osvobození vystoupil na Pražském jaru (květen 1946, s Českou filharmonií pod vedením Rafaela Kubelíka provedl 4. 6. 1946, Dvořákův koncert) i v Brně. Po druhé světové válce koncertoval pravidelně v Severní, Střední i Jižní Americe a také v Evropě (ČSR 1946, Řím 1948, Itálie, Paříž, Belgie 1949, Anglie, Norsko, Švédsko, Holandsko, Švýcarsko, Itálie, Lucemburk, Paříž 1951–53, Vídeň 1954, mimo jiné Německo a Španělsko 1956). Uskutečnil koncertní turné po Austrálii, v Singapuru a v Hongkongu (1958). Komunistický puč v roce 1948 znovu, tentokrát na dlouhá desetiletí, zpřetrhal jeho vazby k českému hudebnímu životu. Firkušný odmítal vystupovat v totalitním Československu, koncert by byl považoval za formu uznání režimu. V zahraničí však s českými orchestry ochotně vystupoval. V největší diskrétnosti zajížděl na Moravu navštívit matku, a roku 1965 si odtud odvezl do USA jako choť Taťánu Nevolovou, dceru své někdejší přítelkyně. Žil v New Yorku, spolupracoval s Berkshire Music Centre v Tanglewoodu (od 1946).
 
Účinkoval na významných festivalech: v Edinburghu, Luzernu, Salcburku (1965), Athénách a Bergenu. V roce 1966 poprvé hrál na festivalu pořádaném Arturo Benedetti-Michelangelim a  pro mimořádný úspěch opět vystoupil na témže festivalu o rok později. Ve stejném roce uskutečnil druhou návštěvu Austrálie a koncertní činnost rozšířil i na Nový Zéland. Po společném vystoupení se Zdeňkem Košlerem na festivalu ve Vídni začal se svou mladou paní a dětmi Veronikou a Igorem vážně uvažovat o návratu domů. Bohužel památný rok 1968 jejich plány zhatil. V Carneggie Hall v New Yorku uspořádal koncert ve prospěch uprchlíků z Československa. V roce 1978 poprvé koncertoval v Japonsku.
 
Byl vyhledávaným spoluhráčem v komorní hudbě (nejčastěji hrával s violoncellisty Pierrem Fournierem a Gregorem Piatigorskim, dále s italskou houslistkou Ericou Moriniovou a anglickým violistou Williamem Primrosem). Od roku 1965 učil sporadicky též na elitní newyorské Juilliard School of Music.
 
Na svých koncertech šířil českou hudbu; vedle Dvořákova klavírního koncertu uváděl zvláště skladby Smetanovy (České tance), Janáčkovy (Concertino a Capriccio poprvé v USA v New Yorku 30. 11. 1955), Bohuslava Martinů (zvláště 2. a 3. klavírní koncert), Pavla Bořkovce (Partita, únor 1940, 1. klavírní koncert 1946) a jiné. Z cizí tvorby vyniká jeho podání Mozartových a Beethovenových klavírních koncertů i jiných děl, Chopinovy sonáty h moll, balad a polonéz, Debussyho Estampes a Stravinského Petrušky. Nejednou ovšem vyhověl i přáním předních amerických skladatelů, aby byl prvním interpretem jejich děl, takže premiéroval vedle klavírních koncertů Bohuslava Martinů také koncerty Samuela Barbera, Giana C. Menottiho a dalších.
Napsal několik skladeb pro klavír (Concertino s orchestrem) a písně. Revidoval několik edic: Bořkovcův klavírní koncert číslo 1, Hlobilovy klavírní skladby a Burlesky Vladimíra Štědroně. Autor článků v časopisech Modern Music, Musical Quarterly, New York Times. Článek v Lidových novinách (12. 8. 1938): Můj veliký učitel.
 
Se svým přítelem Rafaelem Kubelíkem představovali světově nejznámější české umělce a soustavným uváděním české hudby v mnoha zemích vykonali pro českou kulturu maximum (jestliže Kubelík se silně angažoval i přímými politickými akcemi, Firkušného potřeba uchovat si možnost vstupu do země k návštěvám matky ho od těchto aktivit distancovala). Po pádu totality se ihned zúčastnil Pražského jara (1990). Na témže festivalu o rok později vystoupil s Rafaelem Kubelíkem a s Českou filharmonií na něm provedli 2. klavírní koncert Bohuslava Martinů. Čekala ho řada poct (řád T. G. Masaryka 1991, čestné doktoráty pražské 1990 a brněnské univerzity 1991, Janáčkovy akademie múzických umění 1993, čestná občanství atd.), od roku 1992 předsednictví výboru Pražského jara. 1. prosince 1994 byla Rudolfu Firkušnému in memoriam udělena Cena Nadace Universitas Masarykiana.
 
Klavírista mimořádné hudebnosti, mužného úhozu a skvělé techniky. Úspěchu dosáhl nejen svým nadáním od dětského věku, ale také poctivým a houževnatým úsilím, spojeným s vynikajícím smyslem pro sloh a výstavbu každého díla. Kritikou je stavěn mezi přední klavíristy 20. století.

Diskografie

Diskografie (výběr)


Barber, Samuel: Four excursion, op. 20; Beethoven, Ludwig van: Sonata No. 10 in G major for violino and piano. Tony Spisakovski (violino), Rudolf Firkušný (piano). Columbia - ML 2174.
Beethoven, Ludwig van: Sonatas No. 21 in C major, op. 53 „Waldstein“; No. 30 in E major, op. 109. Capitol - P 8493.
Beethoven, Ludwig van: Sonatas No. 8 in C minor, op. 13 „Pathetique“; No. 14 in C sharp minor, op. 27 „Moonlight“. Capitol - P 8322.
Beethoven, Ludwig van: Concerto No. 3 in C minor, op. 37. The Filharmonia Orchestra, Walter Susskind. Capitol - P 8468. New York Philharmonic, Guido Cantelli. AS Disc 506.
Beethoven, Ludwig van: Concerto No. 5 in E flat major, op.73. Pittsburgh Symphony Orchestra, William Steinberg. Mon. Capitol - PC - 4006; Stereo Capitol - SPC - 4006. Royal Philharmonic Orchestra, Kempe. Menuet 160015-2, RCA GL25014. New Philharmonia, Segal. Decca SPC 21097.
Beethoven, Ludwig van: Sonata No. 3 in E flat major, op. 12, for violino and piano; Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonata in C major K 296 for violino and piano. Erica Morini (violino), Rudolf Firkušný (piano). Decca - DL 10094.
Beethoven, Ludwig van: Sonatas No. 5 in E major for violino and piano „Spring“, op. 24; No. 7 in C minor for violino and piano, op. 30. Erica Morini (violino), Rudolf Firkušný (piano). Decca - DL 10045.
Beethoven, Ludwig van: Sonata No. 8 in G major, op. 30, for violino and piano; Brahms, Johannes: Sonata No. 3 in D minor, op. 108, for violino and piano. Erica Morini (violino), Rudolf Firkušný (piano). Decca - DL 10060. MCAD29828B.
Benda, Jiří Antonín: Sonata No. 9 (Dusík, Voříšek, Tomášek). VOX Candide CE 31036.
Brahms, Johannes: Sonatas No. 1 in F minor, op. 120, for viola and piano; No. 2 in E flat, op. 120, for viola and piano. William Primrose (viola), Rudolf Firkušný (piano). Capitol - P 8478, Seraphim 60011.
Brahms, Johannes: Concerto No. 1 in D minor, op. 15. Pittsburgh Symphony Orchestra, William Steinberg. Capitol - P 8356, Pickwick S 4018.
Firkušný plays Brahms. Capitol - P 8485.
Brahms, Johannes: Cello - Sonaten, op. 38, 99. Pierre Fournier (Violoncello), Rudolf Firkušný (Piano). Deutsche Gramophon Gesellschaft - LPM 39 119 Hi-Fi.
Brahms, Johannes: Klavierstücke op. 119. Sugano Disc 2001.
Debussy, Claude: Suite Bergamasque – Children´s Corner - Estampes. Capitol - P 8350.
Debussy by Firkušný. Capitol - P 8451.
Debussy, Claude: Estampes. Sugano Disc 2002.
Dvořák, Antonín: Concerto in G minor, op. 33. The Cleveland Orchestra, George Szell. Columbia - ML 4967. CBS/Odyssey Y 35210, Philips A 01619R.
Dvořák, Antonín: Concerto in G minor, op. 33. Vienne State Opera Orchestra, Laszlo Somogyi. Westminster - XWN - 19044.
Dvořák, Antonín: Koncert pro klavír a orchestr g-moll, op. 33. Česká filharmonie, Rafael Kubelík. Multisonic - 310019-2 (CD, podle nahrávky z roku 1946).
Dvořák, Antonín: Koncert pro klavír a orchestr g-moll, op. 33. Česká filharmonie, Václav Neumann.
Dvořák, Antonín: Koncert pro klavír a orchestr g-moll, op. 33. Saint Louis Symphony Orchestra, Walter Susshind. VoxBox - CDX 5015 (CD).
Dvořák, Antonín: Piano Quartets, op. 23 and 87. Juilliard Quartet, CBS 35913.
Dvořák, Antonín: Piano Quintet, op. 81 and Bagatelles, op. 47. Juilliard Quartet, CBS 34515.
Dvořák, Antonín: Humoresques, op. 101 and Mazurkas, op. 56. VOX Candide CE 31070.
Dvořák, Antonín: Theme with Variations, op. 36, Poetic Pictures, op. 85, Silhouettes, op. 8. VOX Candide CE 31067.
Franck, César: Sonata for Violin and Piano. Morini, Decca S 710038.
Franck, César: Symphonic Variations with Symphony in D minor. Royal Philharmonic Orchestra, Flor. RCA Victor Red Seal 60147-2 RC. Hanson, Howard: Concerto in G major, op. 36. The Eastmen Rochester Symphony Orchestra, Howard Hanson. Columbia - ML 4403.
Chopin, Fryderyk: Sonata No. 3 in B minor, op. 58. Columbia - ML 2201.
Chopin, Fryderyk: Nocturno in E flat, Polonaise in C minor, Scherzo in B flat minor, Barcarolle, Waltz in C sharp minor, Nocturno in D flat, Grande valse brillante. Capitol - PAO 8428.
Chopin, Fryderyk: Cello - sonata, op. 65; Prokofieff, Sergej: Cello - sonata, op. 119. Gregor Piatigorski (violoncello), Rudolf Firkušný (piano). Produced by Howard Scott - LM 2875, Stereo LSC 2875.
Chopin, Fryderyk: Sonata No. 3. Columbia ML 2201, Capitol SP 8526.
Janáček, Leoš: Concertino pro klavír, 2 housle, klarinet, fagot a lesní roh; Capriccio pro klavír (levou ruku) a dechový ansámbl. Česká filharmonie, Václav Neumann. Supraphon - 111425-2 (CD).
Janáček, Leoš: Concertino. The Philadelphia Quintet. Columbia - ML 4995.
Janáček, Leoš: Concertino. Con Hall CH S 1076.
Janáček, Leoš: Po zarostlém chodníčku, Sonata 1. X. 1905, V  mlhách. Columbia ML 4740.
Janáček, Leoš: Sonáta 1. X. 1905; Po zarostlém chodníčku; Drobné skladby pro klavír; Vzpomínka; V mlhách. Supraphon - 111506-2 (CD).
Janáček, Leoš: Piano Works. Columbia ML 4740.
Janáček, Leoš: Complete Works for Piano. Bayerische Rundfunk, Kubelík. DG 2707055, DG 2721251.
Janáček, Leoš: In the Mist. Sugano Disc 2002.
Martinů, Bohuslav: Klavírní koncert č. 2. Česká filharmonie, Jiří Bělohlávek. Supraphon - 111241-1 (1990).
Martinů, Bohuslav: Sonatas for Violoncello and Piano. With Janos Starker, BMG 09026-61202-2.
Martinů, Bohuslav: Piano Works. BMG R32C-1176.
Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Concerto No. 1. Orchester Radio Luxembourg, de Froment, VOX Turnabout TV S34468.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Fantasia in C minor K. 475; Sonata in C minor K. 396. Columbia ML 4356.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonata in E flat major for violino and piano K 481. Erica Morini (violino), Rudolf Firkušný (piano). Decca S 710038, VCL 9010X.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonata for Violin and Piano K. 296. Morini, Decca DL 710094.
Musorgskij, Modest Petrovič: Pictures at an exhibition; Ravel, Maurice: 3 piano pieces. Deutsche Gramophon Gesellschaft - LPM 18679 - Hi-Fi.
Schubert, Franz: Impromptus, op. 90, 142. Columbia - ML 4527.
Schubert, Franz: Impromptus, op. 90 No. 2, op. 142 No. 2. Philips 409003AE.
Schubert, Franz: Drei Klavierstücke, op. posth. D. 946. Sugano Disk 2001.
Schubert, Franz: Sonata, op. 42 D. 845. Sugano Disk 2002.
Schumann, Robert: Fantasia in C major, op. 17. Columbia ML 4238, P 14154.
Schumann, Robert: Davidsbündlers dances; Symphonic etudas. Capitol P 8337.
Schumann, Robert: Kinderszenen; Chopin, Fryderyk: Sonata No. 3 in B minor. Capitol - SP 8526.
Smetana, Bedřich: Polka a-moll z Českých tanců; Suk, Josef: Idylka - Humoreska. His Master´s Voice DA 5300.
Smetana, Bedřich: Furiant - Hulán z Českých tanců. His Master´s Voice DB 5300.
Smetana, Bedřich: České tance. Capitol P 8372.
Smetana, Bedřich: Fantasie in C major, op. 17, Trio G moll. Firkušný - Kaufmann Van den Burg. Columbia ML 4238.
Smetana, Bedřich:Czech Dances. VOX Turnabout TV 34673.
Tomášek, Jan Václav: Eclogue. VOX Candide CE 31086.
Voříšek, Jan: Impromtu No. 4, op. 7. VOX Candide CE 31086.

Literatura
I. Lexika
ČSHS.
MGG1 (Bohumír Štědroň).
NewGrove1 (Michael Steinberg).
MGG2 (Bettina von Seyfried).
NewGrove2 (Michael Steinberg).
Encyklopedie Universum, svazek 3 (Praha 2001)
Universum A–Z (Praha 2003).
 
II. Ostatní
Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby  Praze (Praha 1936).
Krtička, Stanislav: Brněnská hudební epocha (2 svazky, Brno 1954, strojopis)..
Divadelní list Zemského divadla v Brně 12, 1936/37, 421.
Löwenbach, Jan: Válečný rekord Rudolfa Firkušného. (Tempo 18, 1946, č. 4 – 5, s. 99 - 103).
Petrželka, Ivan – Majer, Jiří: Konzervatoř Brno: sborník k padesátému výročí trvání první moravské odborné umělecké školy (Brno 1969).
Mach, E.: Great Pianist Speak for Themselves, Band 1 (New York 1980).
Dubal, D.: Reflections from the Keyboard: the World of the Concert Pianist (New York 1984).
Noyle, L. (ed.).: Pianists on Playing: Interviews with Twelwe Concert Pianists (Metuchen 1987).
Mucha, Jiří: Podivné lásky (Praha 1988).
Svobodová, M.: Rudolf Firkušný (Zprávy Společnosti Josefa Suka 4, 1988, s. 17 – 25).
Kozderka, Richard: Život Rudolfa Firkušného v datech (Brno, nedatováno, rukopis).
Šafařík, Jiří: Za Rudolfem Firkušným (Opus musicum 26, 1994, č. 7).
Šafařík, Jiří: Rudolf Firkušný (Brno 1994).
Přidal, Antonín: Z očí do očí: Rozhovory ze stejnojmeného pořadu ČT Brno (Praha 1994).
Komárek, Martin: GEN. 25 osobností  GENu (Praha 1994).
Štědroň, Miloš: Jméno Firkušný (Opus musicum 26, 1994, č. 7).
Laurence, A.: My Studies with Firkušný (Clavier 32, Januar 1998, 20 – 23).
Jirků, Irena: Randez-vous s Rudolfem Kunderou (a jeho přáteli A. Muchou, B. Martinů, R. Firkušným …) (Jihlava 1999).
 
Blanka Macková
Datum poslední změny: 16.2.2009