Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Lídl, Josef

Tisk


Charakteristika: Výrobce hudebních nástrojů a obchodník

Datum narození/zahájení aktivity:1.7.1864
Datum úmrtí/ukončení aktivity:11.1.1946
Text
Literatura

Lídl, Josef, výrobce hudebních nástrojů a obchodník, narozen 1. 7. 1864, Manětín u Plzně, zemřel 11. 1. 1946, Brno.
 
V roce 1878 mu zemřeli oba rodiče. V letech 1879–1884 se vyučil, neznámo čím, ve Šternberku, kde pracoval až do roku 1886. V letech 1886–1888 pracoval v Prostějově a v letech 1889–1892 u nástrojaře Georga Draba v Brně. Roku 1892 se osamostatnil v Brně na nynější Orlí ulici (Adlergasse 7). Převzal obchodní zastoupení továrny na výrobu pian v Hradci Králové Aloise Huga Lhoty. Toto zastoupení si podržel až do roku 1904. 31. 10. 1894 se mu narodil syn Václav. V roce 1895 začal zaměstnávat nástrojařské mistry a tovaryše a zahájil vlastní výrobu dechových a strunných nástrojů. Pro brněnské houslařství měl nemalý význam, neboť se u něho vyučilo mnoho houslařů české národnosti – František Podešva, Jan Podešva, Josef Kreutzer, Antonín Galla, František Zyka, Bohumil Buček a další. Jako houslařské mistry zaměstnával dobré houslaře ze Schönbachu – v letech 1894–1895 Ägidia Sommera, 1898–1910 Josefa Wernera, 1910–1925 Andrease Kliera, 1926–1938 Josefa Lanka a v letech 1925–1939 Karla Sandnera. V letech 1899–1901 se vyučil výrobcem hudebních nástrojů u vlastního zaměstnance, brněnského výrobce žesťových nástrojů, Franze Kropaczka. V roce 1905 přestěhoval firmu na Zelný trh 10 v Brně. Asi do roku 1893 dodával piana a harmonia do Ruska. Od roku 1907 tam začal dodávat vlastní výrobky – dechové nástroje. Dodával vybavení pro celé vojenské kapely na Balkáně a v Rusku v Kyjevě, Kueňčenzi, Tulunu, Nemanganu, Petrohradu a Oděsy. Josef Lídl byl velkým vlastencem, což v německém Brně mělo velký význam, a slavjanofilem. Na jeho obchodě visela také firemní tabule s ruským textem.
Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 79).
Hladký, Ladislav: Historie první české továrny ... (Hudební nástroje 4, 1967, s. 100–104).
Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku (Sborník Národního muzea v Praze XXXIII, řada A, 1979, s. 4–5)
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 95).
Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů. (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 66, 1981, s. 237–241).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 132).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 16.11.2002