Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bělohlávek, Jiří

Tisk


Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:24.2.1946
Datum úmrtí/ukončení aktivity:31.5.2017
Text

Bělohlávek, Jiří, dirigent, narozen 24. 2. 1946, Praha, zemřel 31. 5. 2017, Praha.
 
Studoval hru na violoncello a dirigování na pražské konzervatoři, dirigování pak na Akademii múzických umění v Praze (1967–77, pedagogové Bohumír Liška, Robert Brock a Alois Klíma). Byl účastníkem kurzů dirigenta Sergiu Celibidache ve Švédsku. Vedl dívčí orchestr Orchestra Puellarum Pragensis a Československý orchestr mladých filharmoniků. V roce 1970 zvítězil v celostátní soutěži mladých dirigentů a stal se dirigentem–asistentem České filharmonie, o rok později byl jedním z finalistů dirigentské soutěže Herberta von Karajana v Berlíně. 1995 obdržel cenu Diapason d´Or za nahrávky skladeb českých autorů a Zlatou desku Supraphonu za snímek Smetanova cyklu Má vlast; další Zlatou desku získal v Supraphonu za soustavnou propagaci díla Bohuslava Martinů. V roce 2001 mu prezident ČR Václav Havel udělil medaili Za zásluhy 1. stupně.
V letech 1972–78 byl dirigentem Státní filharmonie Brno, 1977–89 stál v čele Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, kde se stal šéfdirigentem po odchodu Ladislava Slováka; 1973–81 byl doma i na zahraničních zájezdech častým hostem, 1981–90 dirigentem a 1990–92 šéfdirigentem České filharmonie. V roce 1994 spoluzaložil na půdě tehdejšího Armádního uměleckého souboru nový komorní orchestr s názvem Pražská komorní filharmonie, komorní soubor Uměleckého studia Ministerstva obrany Praha, který navazoval na činnost Nového českého komorního orchestru. Po zániku Uměleckého studia nese soubor název Pražská komorní filharmonie.
Bělohlávek byl od počátku (1994) kontinuálně šéfdirigentem a uměleckým ředitelem tohoto tělesa, jež si i v nesnadných provozních a ekonomických podmínkách ve druhé polovině devadesátých let udrželo vysoký umělecký standard a nabídlo vynikajícím, převážně mladým hráčům jak přijatelné existenční podmínky, tak zajímavou uměleckou práci.
V letech 1995–2000 byl hlavním hostujícím dirigentem BBC Symphony Orchestra v Londýně. Dlouhodobě spolupracoval s mnoha zahraničními orchestry: od 1974 Německo (Münchner Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Gewandhaus Leipzig, Staatskapelle Dresden), Švédsko (Stockholmská filharmonie), Rakousko (Vídeňská filharmonie), Anglie (Londýnský symfonický orchestr, Birminghamský symfonický orchestr), Japonsko (NHK Symphony Tokyo, Japan Philharmonic); pravidelně hostoval v USA (New York Philharmonic, Boston Symphony) a v Kanadě (Toronto Symphony); byl mimo jiné hostem festivalů (Tanglewood, Luzern, Salzburg, Edinburgh, Montreaux, Schleswig–Holstein, Perth, Berliner Festispiele atd.), pravidelně dirigoval koncerty v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.
Bohatá diskografie svědčí o šíři Bělohlávkova repertoáru: pro firmu CHANDOS nahrál v devadesátých letech šestnáct kompaktních disků se skladbami českých autorů (dva z těchto disků byly oceněny v Paříži prestižní cenou Diapason d´Or); pořídil také kompletní snímek orchestrálního díla Johannesa Brahmse. Jeho nahrávka Smetanova cyklu Má vlast byla oceněna Zlatou deskou Supraphonu (1995), další Zlatou desku získal Bělohlávek za nahrávky a propagaci díla Bohuslava Martinů (1999). S Pražskou komorní filharmonií nahrál mimo jiné Legendy, Českou suitu, Serenádu pro smyčce a Slovanské tance Antonína DvořákaSmyčcovou serenádu Josefa Suka, Slováckou suitu Vítězslava Nováka.
Obsáhlý repertoár si vybudoval Bělohlávek zejména v době svého působení v Symfonickém orchestru FOK; jeho dvanáctileté angažmá v tomto tělese lze srovnat se zakladatelskou érou Václava Smetáčka (v čele tělesa byl 1942–72), byť šlo o úsek časově podstatně kratší (1977–89). Po předchozím pětiletém přechodném období Bělohlávek orchestr stabilizoval, ukáznil a postavil před něj náročné úkoly, k jejichž splnění získal do orchestru FOK mladé vynikající instrumentalisty; svůj repertoár rozšířil o díla Alfreda Šnitkeho (Rekviem), Roberta Schumanna (Symfonie č. 2 C dur), Richarda Strausse (Don Quijote, symfonické variace, Don Juan, symfonická báseň), Gustava Mahlera (Symfonie č. 1 D dur, č. 2 c moll,č. 3 d moll, č. 8 Es dur „Symfonie tisíců“, Písně potulného tovaryše, Píseň o zemi, Fragment X. symfonie),Bedřicha Smetany (Mackbeth, dramatický fragment, Pražský karneval, symfonická báseň, kanátáta Česká píseň, tři švédské symfonické básně – Hakon Jarl, Richard III., Valdštýnův tábor), Otakara Ostrčila (Symfonie A dur, Symfonietta op. 20), Igora Stravinského (Pták ohnivák, suita z baletu, Svěcení jara, obrazy z pohanské Rusi, Petruška, burleskní scény, Symfonie o třech větách), Bély Bartóka (Koncert pro orchestr), Vítězslava Nováka (Korsár, předehra, O věčné touze, symfonická báseň), Dmitrije Šostakoviče (Symfonie č. 1, č. 5, č. 15, Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr č. 1), Iši Krejčího (Antigona, scénické oratorium), Bohuslava Martinů (Symfonie č 3, č. 4, č. 6, Česká rapsodie, kantáta Gilgameš, La bagarre-Vřava, allegro pro velký orchestr), Leoše Janáčka (Glagolská mše, suita z opery Příhody lišky Bystroušky, Symfonietta), Carla Orffa (kantáta Carmina burana), Giuseppe Verdiho (Requiem), Sergeje Prokofjeva (suita z opery Láska ke třem pomerančům) atd.
 
Od roku 1973 pravidelně vystupoval s Českou filharmonií. Byl častým hostem a od roku 1998 hlavním hostujícím dirigentem orchestru opery Národního divadla v Praze, kde mimo jiné provedl oratorium Řecké pašije Bohuslava Martinů (1984, dílo provedl v roce 1998 také koncertně v rámci Festivalu BBC Weekend v Barbican Centre v Londýně), Janáčkovu operu Její pastorkyňa (1985 a 1997, operu provedl v roce 1985 rovněž v Seattlu ve Spojených státech), Mozartovu operu Cosi fan tutte, Dvořákovu Rusalku (obě 1998) a Bizetovu Carmen (1999) i další hudebně-dramatická díla. Ve Státním divadle v Brně nastudoval Hry o Marii Bohuslava Martinů. Od roku 1979 byl stálým hostem Komické opery v Berlíně, kde řídil Smetanovu operu Tajemství a Stravinského operu The Rake´s Progress.
Přesto, že Jiří Bělohlávek opustil post šéfdirigenta České filharmonie za dosud ne zcela vyjasněných okolností (jmenován do funkce šéfa byl po spontánně jednoznačném hlasování členů orchestru 1. října 1990, na podzim 1991 však v průběhu koncertního zájezdu do Japonska, Jižní Koreje a Hongkongu začala část členů tělesa prosazovat do čela orchestru od roku 1994 německého dirigenta Gerda Albrechta. 26. 10. 1991 vyznělo hlasování v Japonsku v Albrechtův prospěch a Bělohlávek z postu šéfa odešel), zůstal jejím trvalým hostem.
Od roku 1995  působil Bělohlávek jako profesor dirigování na Akademii múzických umění v Praze (z jeho žáků se až dosud prosadili zejména Tomáš Hanus a Zdeněk Müller).
Bělohlávkova práce s orchestrem byla charakteristická přísnou pozorností k detailu, s níž dosahoval mimořádné barevnosti orchestrálního zvuku, a vyváženým poměrem mezi intelektuální koncepcí a prvky bezprostřední muzikality. Zejména v práci s Pražskou komorní filharmonií dosahoval Bělohlávek vytříbeného kolektivního projevu.


Diskografie

diskografie (výběr)

 

1973–1979

Emil Hlobil: Exclamations; Ivan Jirko: Capriccio all´ antico pro orchestr; Václav Felix: Radostná předehra; Lubomír Železný: Symphony (LP, Panton, 11 0314, b. r.);

Béla Bartók: Divertimento pro smyčce; Maurice Ravel: Má matka husa; Pavana za mrtvou infantku (LP, Panton, 11 0375, b. r. [cca 1973]);

Viktor Kalabis: 3. symfonie pro velký orchestr, op. 33; Jan Hanuš: Musica concertante, op. 67 (LP, Panton, 11 0349, 1973);

Ludvík Podéšť: Partita pro smyčce, kytaru a bicí; Ivan Jirko: Elegie na smrt přítele pro velký orchestr; Josef Boháč: Elegie pro violoncello a orchestr (LP, Panton, 11 0357, 1973);

Štěpán Lucký: Concerto per violino, pianoforte e orchestra (LP, Panton, 11 0454, b. r. [cca 1974]);

Štěpán Lucký: Otteto per archi (LP, Panton, 11 0525, b. r.  [cca 1974]);

Sergej Prokofjev: Koncert č. 2 pro housle a orchestr; Jean Sibelius: Koncert d moll pro housle a orchestr (LP, Panton, 11 0544, b. r. [cca 1974]);

Jan Tausinger: Sinfonia bohemica; Jan Hanuš: Prague nocturnes (LP, Panton, 11 0541, b. r. [cca 1974]);

Ladislav Kubík: Koncert pro klavír a orchestr; Evžen Zámečník: Musica concertante per orchestra dʼarchi; Václav Riedlbauch: Sonáta pro dechy a bicí (LP, Panton, 11 0580, b. r. [cca 1975]);

Ve jménu života, radosti a krásy. Cestami za hudbou socialistického dneška (LP, Panton, 11 0558-67 1975);

Jaroslav Ježek: Koncert pro housle a orchestr (LP, Panton, 11 0681, b. r. [cca 1976]);

Sergej Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 14; Sulchan Nasidze: Komorní symfonie č. 3 (LP, Panton, 11 0603, b. r. [cca 1976]);

Bohuslav Martinů: The Epic of Gilgamesh (1954–1955, H. 351) (LP, Supraphon, 1 12 1808, 1976; CD, Supraphon, 11 1824-2 211, b. r. [1994]; CD, Supraphon, SU 3918-2, 2007);

Josef Rejcha: Koncert E dur pro violoncello s průvodem smyčcového orchestru; Antonín Rejcha: Dechový kvintet f moll op. 99, č. 2 (LP, Panton, 11 0635, 1977);

Josef Ceremuga: Symfonie č. 3; Jaroslav Krček: Symfonie č. 1 (LP, Supraphon, 1 10 2290, 1978);

Leoš Janáček: Sinfonietta; Taras Bulba (LP, Panton, 11 0728, b. r. [cca 1978]);

Ladislav Kubík: Pocta Majakovskému; Ctirad Kohoutek: Slavnosti světla (LP, Supraphon, 1110 2487, 1979).

1980–1989

Johannes Brahms: Koncert pro housle a orchestr (LP, Panton, 8110 0149, b. r. [cca 1980]);

Pjotr Iljič Čajkovskij: Koncert D dur pro housle a orchestr, op. 35 (LP, Panton, 8110 0026, b. r. [cca 1980]);

František Vincenc Kramář: Koncert F dur pro hoboj a orchestr; Wolfgang Amadeus Mozart: Koncertantní symfonie Es dur pro hoboj, klarinet, fagot, lesní roh a smyčce, K. 297 b (LP, Panton, 8110 0151, b. r. [cca 1980]);

Ladislav Kubík: Solaris (LP, Panton, 8112 0036, 1980);

Bohuslav Martinů: Symfonie č. 4 (LP, Panton, 8110 0023, b. r. [cca 1980]);

Milan Slavický: Pocta Saint-Exupérymu; Jiří Sternwald: Zocelení. Suita hudby k filmu; Emil František Burian: Písně (LP, Panton, 8110 0159, 1980);

Ivan Řezáč: ISR pro klavír, dechy a bicí (III. koncert pro klavír, dechové a bicí nástroje); Symfonie č. 2 C dur (LP, Panton, 8110 0155, 1981);

Lubomír Železný: Koncert pro violu a komorní orchestr; Symfonie č. 1 (LP, Panton, 8110 0173, b. r. [cca 1981]);

Týden nové tvorby 1981. Luboš Fišer: Koncert pro klavír a orchestr; Miroslav Hlaváč: Serenáda pro smyčce; Miroslav Kubička: Symfonie pro velký orchestr (LP, Panton, 8110 0226, 1981);

Benjamin Britten: Průvodce mladého člověka orchestrem, op. 34; Jan Hanuš: Český rok, op. 24 (Podzim); Zdeněk Lukáš: Svítá (LP, Panton, 8110 0305, 1982);

Oldřich Flosman: Symfonie – koncert pro klavír a orchestr; Koncertino pro kytaru a smyčce; Fugy pro smyčce (LP, Panton, 8110 0220, 1982);

Pavel Jeřábek: Symfonie; Ivan Kurz: Vzlínání (LP, Panton, 8110 0292, 1982);

Béla Bartók: Concerto for Orchestra (LP, Supraphon, 10 3189-1 011, 1983);

Ladislav Kubík: Do země budoucí; Zpěvy naděje (LP, Supraphon, 11 0027-1 231, 1983);

Antonín Dvořák: Valčíky, op. 54; Slavnostní pochod; Polonéza Es dur; Polka B dur; Pražské valčíky (MC, Supraphon, 1910 0480, 1984);

Bohuslav Martinů: Hry o Marii (LP, Supraphon, 1116 3401-03, 1984; CD, Supraphon, 11 1802-2 632, b. r. [1993]);

Bohuslav Martinů: Česká rapsódie (LP, Supraphon, 1112 3884, 1986; MC, Supraphon, 1912 3884, 1986);

Maurice Ravel: Concerto in G major for piano; Concerto in D major for the left hand and orchestra (MC, Supraphon, 1910 3867, 1986);

Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr, op. 104 (CD, Panton, 81 0706-2 031, 1988);

Jaroslav Ježek (LP, Panton, 81 0785-1 916, 1988);

Bohuslav Martinů: Kdo je na světě nejmocnější (MC, Supraphon, 1920 4143, 1988; CD, SU 3303-2 031, 1997);

Johannes Brahms: Symfonie č. 4 e moll, op. 98; Akademická slavnostní předehra, op. 80 (CD, Supraphon, 11 0119-2 031, 1988; MC, Supraphon, 11 0119-4 031, 1989);

Pjotr Iljič Čajkovskij: Concerto in D major, Op. 35; Jean Sibelius: Concerto in D minor, Op. 47 (CD, DENON / Nippon Columbia / Supraphon, DC-8034, b. r. [cca 1988]);

Pjotr Iljič Čajkovskij: Louskáček. Suita z baletu, op. 71a; Šípková Růženka. Suita z baletu, op. 66a; Aram Chačaturjan: Maškaráda. Orchestrální suita (výběr); Gajané. Výběr z baletních suit; Sergej Prokofjev: Popelka. Baletní suita (CD, Supraphon, 11 0643-2 011, 1988);

Antonín Dvořák: Concerto for Cello and Orchestra in B minor, Op. 104 (CD, Panton, 81 0706-2 031, 1988);

Michail Ivanovič Glinka: Capriccio brillante on the Jota aragonesa; Kamarinskaya; Milij A[lexejevič] Balakirev: In Bohemia; Alexandr Porfyrevič Borodin: Polovtsian Dances from Prince Igor; Pjotr Iljič Čajkovskij: Marche slave, Op. 31; Nikolaj Rimskij-Korsakov: Russian Easter Festival. Ouverture, Op. 36 (CD, Supraphon, 11 0622-2 011, 1988);

Nikolaj Rimskij-Korsakov: The legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia. Suite from Opera; The Golden Cockerel. Suite from the Opera; Antar, Op. 9 (CD, Supraphon, 11 1107-2 011, 1989);

Krásy české hudby v lyrickém stylu (CD, Supraphon, 11 0298-2 011, 1989);

Smetana festival. Bedřich Smetana: Má vlast (výběr); Prodaná nevěsta (výběr); Slavnostní (Triumfální) symfonie E dur, op. 6; Libuše (výběr) (CD, Supraphon, 11 0377-2 031, 1989).

1990–1999

Johannes Brahms: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur (CD, Supraphon, 11 0953-2 031, 1990);

Johannes Brahms: Symfonie č. 1 c moll, op. 68 (CD, Supraphon, 11 0394-2 031, 1990);

Pjotr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr, op. 35; Koncert pro klavír a orchestr b moll, op. 23 (CD, Panton, 81 1208-2, 1990); 

Leoš Janáček: Sinfonietta; Bohuslav Martinů: Symphony No. 6 (Fantaisies symphoniques); Josef Suk: Fantastické Scherzo (CD, Chandos, CHAN 8897, 1990);

Karel Boleslav Jirák: Symphony No. 5, Op. 60; Symphonic Variations, Op. 40 (LP, Panton, 81 0913-1 011, 1990);

Bohuslav Martinů: Motýl, který dupal (LP, Supraphon, 11 0380-1 031, 1990; CD, Supraphon, 11 0380-2 031, b. r. [1994]);

Bohuslav Martinů: Symphony No. 4; Symphony No. 5 (CD, Panton, 81 1205-2 011, 1990);

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro housle a orchestr č. 3 G dur K. 216; Koncert pro housle a orchestr č. 5 A dur, K. 219 (CD, Panton, 81 1207-2 0, 1990);

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia concertante for Violin, Viola and Orchestra in E flat major, KV 364; Sinfonia concertante for Oboe, Clarinet, Bassoon, French Horn and Orchestra, KV 297b (CD, Panton, 81 1206-2 011, 1990);

Klement Slavický: Psalmi; Petr Eben: Hořká hlína (LP, Panton, 81 0898-1 231, 1990);

Jan Dismas Zelenka: Missa in D; Responsoria pro Hebdomada Sancta; Sub tuum paesidium No. 3 (LP, Supraphon, 11 0816-1 231, 1990; CD, Supraphon, 11 0816-2 231, 1990);

Béla Bartók: Divertimento pro smyčcový orchestr; Koncert pro orchestr (CD, Panton, 81 1214-2 0, 1991);

Johannes Brahms: Symfonie č. 3 F dur, op. 90; Tragická předehra, op. 81 (CD, Supraphon, 11 1272-2 031, 1991);

Pjotr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35; Jean Sibelius: Koncert pro housle a orchestr d moll, op. 47 (CD, Supraphon, 11 0666-2 011, 1991);

Pjotr Iljič Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll, op. 23; Nocturne, op. 10, č. 1; Capriccio, op. 19, č. 5; 3 Pieces, op. 9 (výběr); 18 Pieces, op. 72 (výběr) (MC, Supraphon, 11 0952-4 031, 1991; CD, Supraphon, 11 0952-2 031, 1991);

Dvořák – Small Orchestral Pieces. Suk – Fantastic Scherzo (CD, Supraphon, 11 0664-2 031, 1991; CD, Supraphon, 3166-2 011, 1999);

Antonín Dvořák: Stabat Mater, op. 58 (B 71); Žalm 149, op. 79 (B 154) (CD, Chandos, CHAN 8985/6, 1991);

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa, op. 95; Karneval z cyklu koncertních předeher Příroda, život a láska, op. 92 (CD, 11 0960-2 031, 1991);

Zdeněk Fibich: Symphony No. 2 in E flat major, Op. 38; Symphony No. 3 in E minor, Op. 53 (CD, Supraphon, 11 0657-2 011, 1991);

Bohuslav Martinů: Kouzelné noci; Nipponari; Svatební košile (LP, Supraphon, 11 0091-1 231, 1990; CD, Supraphon, 11 1090-2 231, 1991);

Bohuslav Martinů: Symphony No. 1 (1942); Concerto for Double String Orchestra, Piano and Timpani (1938) (CD, Chandos, CHAN 8950, 1991);

Franz Liszt: Concerto No. 1 in E flat major for Piano and Orchestra; Concerto No. 2 in A major for Piano and Orchestra (CD, Supraphon, 11 0662-2 911, 1991);

Rudolf Firkušný in Prague. Bohuslav Martinů: Concerto for Piano and Orchestra No. 2; Antonín Dvořák: Symphonic Variations, Op. 78 (CD, Supraphon, 11 1241-2 031, 1991);

The Arthur Honegger Centenary. Vol. 2. The Musician of the Twenties. Arthur Honegger: La Tempete; Concertino pour Piano; Pacific 231; Concerto pour Violoncelle; Mouvement Symphonique No. 3; Symphonie (No. 1) en ut majeur (CD, Harmonia mundi, PR 250 001, 1992);

Antonín Dvořák: Symfonie č. 7, op. 70; Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33 (CD, Supraphon, 11 0675-2 011, 1992);

Antonín Dvořák: Symphony No. 8 in G major, Op. 88; The Golden Spinning Wheel, Op. 109 (CD, Chandos, CHAN 9048, 1992);

Leoš Janáček: Taras Bulba; Šumařovo dítě; Žárlivost; Příhody Lišky Bystroušky – suita (CD, Chandos, CHAN 9080, 1992);

Martinů Cello Concertos. Bohuslav Martinů: Concerto No. 1, H 196; Concerto No. 2, H 304; Concertino, H 143 (CD, Chandos, CHAN 9015, 1992; CD, Chandos, CHAN 10547 X, 2009);

Maurice Ravel: Koncert pro klavír a orchestr G dur; Francis Poulenc: Koncert pro klavír levou rukou a orchestr D dur (jednovětý); Aubade. Choreografický koncert pro klavír a osmnáct nástrojů (CD, Supraphon, SU 11 0684-2 011, 1992);

Josef Suk: Asrael Symphony Op. 27 (CD, Chandos, CHAN 9042, 1992);

Josef Suk: Pohádka, Op. 16; Serenade for Strings in E flat, Op. 6 (CD, Chandos, CHAN 9063, 1992);

Celeste Aida. Famous Opera Arias (CD, Supraphon, 11 1851-2 631, 1993).

Czech Music of the 20th Century. Viktor Kalabis: Symphony No. 3, Op. 33 (1970–71); Tristium, Op. 56 (1981); Symphony No. 5 „Fragment“, Op. 43 (1976); Bajka, Op. 59 (1983) (CD, Harmonia mundi (Praga), PR 255 002, 1993);

Pjotr Iljič Čajkovskij: Suite No. 1 in D minor, Op. 43; Suite for Orchestra No. 2 in C major, Op. 53 „Caractéristique“; Suite for Orchestra No. 3 in G major, Op. 55; Suite for Orchestra No. 4 in G major, Op. 61 „Mozartiana“ (CD, Supraphon, 11 0969/0970-2 032, 1993);

Česká slavnostní hudba (CD, Supraphon, 11 2118-2 031, 1993);

Antonín Dvořák: The Wood Dove, Op. 110; Symphony No. 6 in D major, Op. 60 (CD, Chandos, CHAN 9170, 1993);

Bohuslav Martinů: Piano Concertos. Concerto No. 1 in D major (1925); Concerto No. 2 (1934); Concertino (1938); Concerto No. 3 (1948); Concerto No. 4 (Incantations) (1956); Concerto No. 5 in B flat major (Fantasia concertante) (1958) (CD, Supraphon, 11 1313/14-2 031, 1993);

Bohuslav Martinů: Échec au Roi (1930); Vzpoura (1925) (CD, Supraphon, 11 1415-2 031, 1993);

Bohuslav Martinů: Memorial to Lidice; Field Mass; Symphony No. 4 (CD, Chandos, CHAN 9138, 1993);

Jakub Jan Ryba: Missa in nativitate Domini in nocte. Missa pastoralis in C major; Missa in E minor from the collection Tres missae serio stylo; Missa in Dominica infra octavam nativitatis Domini. Missa pastoralis in B flat major (CD, Multisonic, 31 0200-2 231, 1993).

Johannes Brahms: Serenade for Large Orchestra No. 1 in D major, Op. 11; Serenade for Orchestra No. 2 in A major, Op. 16 (CD, Supraphon, 11 1992-2 031, 1994);

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“, op. 95; Karneval z cyklu koncertních předeher Příroda, život a láska, op. 92; Symfonické variace pro velký orchestr, op. 78 (CD, Supraphon, 11 1987-2 031, 1994; CD, Supraphon, SU 3639-2 031, 2002; CD, Supraphon, SU 3891-2 033, 2006 – pod názvem The Best of Czech Classics);

Oldřich František Korte: Sonáta pro klavír; Kouzelný cirkus; Filosofické dialogy pro housle a klavír; Concerto grosso pro trubky, flétny, klavír a smyčce (CD, Panton, 81 1257-2 0, 1994);

Wolfgang Amadeus Mozart. Opera Arias. Dagmar Pecková. Che bella (CD, Supraphon, 11 2217-2 631, 1994);

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Vado, ma dove? Árie pro soprán (MC, Clarton, CQ 0008-4 231; CD, Clarton, CQ 0008-2 231, 1994);

Otakar Ostrčil: Symphony in A major, Op. 7; Sinfonietta, Op. 20 (CD, Supraphon, 11 1826-2 011, 1994);

Klement Slavický: Symfonieta č. 4 „Pax hominibus in orbi universo“; Psalmi (CD, 81 1142-2 931, 1994);

Bedřich Smetana: Má vlast (MC, Supraphon, 11 0957-4 031,  b. r. [1994]);

Amadeus – s láskou... Nejslavnější melodie ze skladeb Wolfganga Amadea Mozarta (MC, Supraphon Records, SU 3012-4 911, 1995; CD, Supraphon Records, SU 3012-2 911, 1995);

Bedřich Smetana. Symfonické básně, Pražský karneval (CD, Supraphon, SU 0198-2 011, 1995);

Ludwig van Beethoven: Triple concerto, Op. 56; Jan Václav Hugo Voříšek: Grand rondeau, Op. 25 (CD, Bohemia Music, 0040-2 031, 1995);

Johannes Brahms: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, op. 15 (CD, Supraphon Records, SU 1993-2 031, 1995);

Johannes Brahms: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur, op. 83 (CD, Supraphon Records, 1994-2 031, 1995);

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in C minor, Op. 68; Variations on a Theme by Haydn, Op. 56a (CD, Supraphon Records, SU 1989-2 031, 1995);

Johannes Brahms: Symhony No. 2 in D major, Op. 73; Tragic Overture, Op. 81; Academic Festival Overture, Op. 80 (CD, Supraphon Records, SU 1990-2 031, 1995);

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F major, Op. 90; Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 (CD, Supraphon Records, SU 1991-2 031, 1995);

Czech Philharmonic Orchestra. Opening Concert. Jubilee Season 1995/96. Gustav Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen Nr. 1–4; Bohuslav Martinů: Fantaises symphoniques (Symphony No. 6) (CD, Supraphon Records, SU 3026-2 931, 1995);

Pjotr Iljič Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll, op. 23; Alfred Schnittke: Requiem pro orchestr, smíšený sbor a sóla (CD, Panton, 81 1374-2 2, 1995);

Antonín Dvořák: Humoreska (MC, Supraphon Records, SU 0185-4 011, 1995; CD, Supraphon Records, SU 0185-2 011, 1995);

Antonín Dvořák: Symphony No. 7, Op. 70; Nocturne for String Orchestra, Op. 40; Vodník, Op. 107 (CD, Chandos, CHAN 9391, 1995);

Jan Václav Stamic & Sons. Viola Concertos. Carl Stamitz: Concerto in D major, Op. 1; Jan Václav Stamic: Concerto in G major; Anton Stamitz: Concerto in B flat major (CD, Panton, 81 1422-2 131, 1995; CD, Supraphon, SU 3929-2 131, 2007);

Hudba ze srdce Evropy (CD, Supraphon Records, SU 0063-2, 1995);

Bohuslav Martinů: Concerto for Piano and Orchestra No. 2, H. 237; Tre ricercari, H. 267; Estampes, H. 369; The Parables, H. 367 (CD, Supraphon Records, SU 1988-2 031, 1995);

Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 35 D dur „Haffnerova“, K. 385; Koncert pro housle a orchestr č. 5 A dur, K. 219; Symfonie č. 38 D dur Pražská, K. 504 (CD, Panton, 81 1318-2 011, 1995);

Bedřich Smetana: Má vlast (CD, Supraphon, SU 1986-2 031, 1995);

Bedřich Smetana: Proč bychom se netěšili. Výběr z nahrávek z archivu Supraphonu (MC, Supraphon, SU 0186-4 011, 1995; CD, Supraphon, SU 0186-2 011, 1995);

Arnold Schönberg: Verklärte Nacht, Op. 4; Pavel Haas: Study for String orchestra; Ouverture for Radio, Op. 11; Psalm 29, Op. 12 (CD, Supraphon Records, SU 0010-2 931, 1995);

Béla Bartók: Concerto for Orchestra; Dafnis and Chloé: Suite No. 2 (CD, Chandos, CHAN 9642, 1996);

Antonín Dvořák: Koncert a moll, op. 53; Romance f moll, op. 11; Mazurek e moll, op. 49 (CD, Šimon Matoušek – Studio Matouš, MK 0030-2 031, 1996);

Antonín Dvořák: Koncert a moll, op. 53; Romance pro housle a orchestr; Mazurek e moll, op. 49 (CD, Supraphon, SU 3187-2 031, 1996);

Antonín Dvořák: Legendy; Česká suita (CD, Clarton, CQ 0027-2 031, 1996);

Dvořák Piano Concerto. Twins. Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll; Koncert pro klavír a orchestr g moll (CD, Supraphon Records, SU 3067-2 011, 1996); – Václav Moravec a Radoslav Kvapil

Antonín Dvořák: Svatební košile op. 69 (CD, Supraphon, SU 3091-2 231, 1996);

Antonín Dvořák: Symphony No. 5, Op. 76; The Noon Witch, Op. 108; Scherzo capriccioso, Op. 66 (CD, Chandos, CHAN 9475, 1996);

Great Conductors of the Czech Philharmonic Orchestra. Talich, Ančerl, Neumann, Bělohlávek (CD, Supraphon Records, SU 1996-2 031, 1996);

Paul Hindemith: Mathis der Maler; Concerto for winds, harp and orchestra; Konzertmusik for brass and strings, Op. 50 (CD, Chandos, CHAN 9457, 1996);

Chausson / Saint-Saëns / Ravel / Debussy / Suk (CD, Bonton Music, 71 0423-2, 1996);

Aram Khachaturian: Sabre Dance. Gayaneh (výběr); Concerto for Piano and Orchestra; Masquerade (CD, Supraphon, SU 3107-2-011, 1996);

Jan Křtitel Krumpholz: Koncerty pro harfu a orchestr 1 (č. 1, 2, 5) (CD, Clarton, CQ 0018-2 031, 1996).

Mendelssohn & Sibelius Violin Concertos. Felix Mendelssohn: Concerto in E minor, Op. 64 (1844); Jean Sibelius: Concerto in D minor, Op. 47 (1903) (CD, Panton & Bonton Music, 71 0455-2, 1996);

Dagmar Pecková. Mahler, Berio. Luciano Berio: Folk Songs for voice and orchestra; Gustav Mahler: Fünf frühe Lieder; Gesänge aus „Des Knaben Wunderhorn“ (výběr); Symphony No. 2 in C minor „Resurrection“, IV. Urlicht (CD, Supraphon, 3264-2 231, 1996);

Dagmar Pecková. Mahler. Lieder. Adagietto. Gustav Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen; Kindertotenlieder; Symfonie č. 5 cis moll – Adagietto; Fünf Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert (CD, Supraphon, SU 3030-2 231, 1996);

Jaroslav Krček: Jan Ámos Comenius. Symphony No. 3 (CD, Supraphon, SU 3195-2 931, 1996);

Pražské kytarové koncerty. Fišer – Bodorová – Mácha (CD, Supraphon, SU 3272-2 031, 1996);

Josef Suk: Serenáda pro smyčcový orchestr E dur; Antonín Dvořák: Serenáda pro smyčcový orchestr Es dur (CD, Supraphon, SU 3157-2 031, 1996);

Sylvie Bodorová: Pontem video; Planctus; Dignitas homini; Ventimiglia; Concerto dei fiori (CD, Bonton Music, 71 0522-2, 1997);

The Bohuslav Martinů festival Prague ʼ96 (CD, Bohuslav Martinů Foundation, Promo 01, 1997);

Antonín Dvořák: Stabat Mater (CD, Supraphon, SU 3311-2 231, 1997);

Famous Czech Composers (CD, Studio Matouš, MK 0701-2 931, 1997);

Il Giardino di Musica (CD, Supraphon, 3330-2 231, 1997);

Jan Křtitel Krumpholz: Koncerty pro harfu a orchestr 2 (č. 3, 4, 6) (CD, Clarton, CQ 0029-2 031, 1997).

Ivan Kurz: Orchestral Works (CD, Bonton, 71 0521-2, 1997);

Scaramouche and other concertos for wind instruments. Darius Milhaud: Scaramouche; Paul Dukas: Villanelle pour cor et orchestre; Ferruccio Busoni: Concertino per Clarinetto ed un Orchestrina; Othmar Schoeck: Konzert für Horn und Streichorchester, op. 65; Aaron Copland: Concerto for Clarinet and String Orchestra with Harp and Piano (CD, Supraphon, SU 3348-2 031, 1997);

Czech Music Bestsellers (CD, Supraphon, SU 3392-2 031, 1998);

Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 46 a op. 72 (CD, Multisonic, 31 0451-2 031, 1998);

Fryderyk Chopin: Klavírní koncerty (CD, Clarton, CQ 0041-2 031, 1998);

Mozart. Vado, ma dove? (Arias for Soprano); Complete Works for Violin and Viola (CD, Clarton, 0051-2 932, 1998);

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Complete Works for Violin and Viola. Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante in E flat, KV 364; Duo in G major, KV 423; Duo in B flat major, KV 424 (CD, Clarton, CQ 0030-2 031, 1998);

Vítězslav Novák: Slovácká suita, op. 32; Melancholické písně o lásce, op. 38; Serenáda F dur (CD, Supraphon, SU 3372-2 931, 1998);

Josef Suk: Asrael Symphony, Op. 27; Pohádka, Op. 16; Serenade for Strings, Op. 6 (CD, Chandos, CHAN 9640(2), 1998);

Eliška Toperczerová. Most Beautiful Arias (CD, Fischer Entertainment, FE 001-2, 1999);

Lukáš Hurník: Magnificat; Fusion Music; Three Madrigals; Trio Sonata in Honour of Jan Dismas Zelenka; Coumpound for Orchestra (CD, Arco Diva / Ultraphon, UP 0014-2 131, 1999);

Leoš Janáček: Idyll for String Orchestra; Suite for Strings; Sinfonietta; Jealousy; The Fiddlerʼs Child; The Cunning Little Vixen – Suite; Taras Bulba (CD, Chandos, CHAN 241-7, 1999);

Janáček. Opera Suites. The Cunning Little Vixen – From the House of the Dead – The Excursions of Mr. Brouček (CD, Supraphon, SU 3436-2 031, 1999);

Bohuslav Martinů: Frescoes of Piero della Francesca; Johannes Brahms: Symphony No. 2 (CD, BBC Music Magazine, BBC MM 84, 1999);

Bohuslav Martinů: Slzy nože; Hlas lesa (CD, Supraphon, SU 3386-2 631, 1999);

Dagmar Pecková. Wagner – Schoenberg – Zemlinsky – Brahms (CD, Supraphon, SU 3417-2 231, 1999);

Carl Stamitz: Concerto for clarinet and orchestra in E flat major; Concerto for clarinet, violin and orchestra in B flat major; Concerto for clarinet and string orchestra in B flat major (CD, Lotos, LT 0073-2 131, 1999).

2000–2009

Ludwig van Beethoven: Koncerty pro klavír a orchestr. Klavírní koncerty č. 1, op. 15 a č. 2, op. 19 (CD, BMG Ariola ČR, 74321 820832, 2000);

Ludwig van Beethoven: Koncerty pro klavír a orchestr. Klavírní koncerty č. 3, op. 37 (CD, BMG Ariola ČR, 74321 820822, 2000);

Ludwig van Beethoven: Koncerty pro klavír a orchestr. Klavírní koncert č. 5, op. 73 (CD, BMG Ariola ČR, 74321 820812, 2000);

Antonín Dvořák: Koncert g moll pro klavír a orchestr, op. 33; Serenáda d moll, op. 44; Rondo pro violoncello a orchestr g moll, op. 94; Nokturno H dur, op. 40 (CD, Lotos, LT 0091-2 131, 2000).

Hvězdy Supraphonu 2000 (CD, Supraphon, SU 3498-2 931, 2000);

Viktor Kalabis: Symfonie č. 3, op. 33; Houslový koncert č. 2; Koncert pro orchestr (CD, Panton, 81 9027-2 011, 2000);

Koncert Duha času nad staletími, nad generacemi. Vejvanovský / Mozart / Bach / Martinů (CD, APC PR & Marketing, 2000);

Vladimír Sommer: Vocal Symphony; Concerto for Cello ad Orchestra; Antigona (CD, Panton, 81 9028-2 911, 2000);

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Concert Piece in D minor for clarinet, basset horn and orchestra no. 2, Op. 114 (1832); Gioacchino Rossini: Introduction, Theme and Variations for clarinet and orchestra (1810); Max Bruch: Concerto for Clarinet, Viola and Orchestra in E minor, Op. 88 (1913–1914); Felix Mendelssohn-Bartholdy: Concert Piece in F minor for Clarinet, Basset horn and Orchestra No. 1, op. 113 (1832) (CD, Supraphon, SU 3554-2 031, 2001);

The Best of Dvořák. Orchestral Selection (CD, Supraphon, SU 3573-2 031, 2001);

Karel Husa: Pragensia (výběr) (CD, Clarton, CQ 0049-2 131, 2001);

Czech Serenade. Famous Melodies by Dvořák, Suk, Novák, Janáček (CD, Supraphon, SU 3612-2 031, 2002);

Pjotr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35; Jean Sibelius: Koncert pro housle a orchestr d moll, op. 47 (CD, Supraphon, SU 3606-2 011, 2002);

Dagmar Pecková. Arias. Carmen (CD, Supraphon, SU 3654-2 231, 2002);

Czech Classical Hits (CD, Supraphon, SU 3735-2 031, 2003);

Dagmar Pecková. Best Arias (CD, Supraphon, SU 3758-2 631, 2003);

Antonín Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53; Pjotr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35 (CD, Supraphon, SU 3709-2 031, 2003);

Ladislav Kubík: String Quartet No. 1; Zwei Episoden; Invention für Klavier; Zwei Inventionen für Flöte und Gitarre; Piano Trio; Worte; Divertimento (CD, Col Legno, AU 31814 CD, 2003);

Bohuslav Martinů: Ouverture (1953; H. 345); Rhapsody (1929; H. 171); Sinfonia concertante (1932; H. 219); Concerto grosso (1937; H. 263); The Parables (1957–58; H. 367) (CD, Supraphon, SU 3743-2 031, 2003);

Bohuslav Martinů: Symphony No. 3, H. 299 (1944); Symphony No. 4, H. 305 (1945) (CD, Supraphon, SU 3631-2 031, 2003);

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 „Prague“ in D major, KV 504 (1786); Jan Václav Hugo Voříšek: Symphony in D major, Op. 24 (1820–21) (CD, Supraphon, SU 3713-2 031, 2003);

Prague Festival. Dvořák – Krumpholtz – Mendelssohn – Mozart – Smetana (CD, Clarton, CQ 0054-2 031, 2003);

Prague Rhapsody. Dvořák – Janáček – Mozart – Smetana – Suk (CD, Clarton, CQ 0055-2 031, 2003);

Prague Serenade. Dvořák – Mendelssohn – Mozart – Rejcha – Smetana (CD, Clarton, CQ 0057-2 031, 2003);

Prague Te Deum (CD, Clarton, CQ 0056-2 031, 2003);

Jan Jakub Ryba: Missa Solemnis in C; Missa in E minor (CD, Multisonic, 31-0568-2 231, 2003);

Juan José Falcón Sanabria: Atlantica; Elan; Sinfonia Urbana (CD, Col Legno, AU 31850, 2003);

Antologie české hudby. Dějiny české hudby. Lidová hudba Čech a Moravy (CD, Divadelní ústav, DU 001-2, 2004);

Antonín Dvořák – Deo gratias. A documentary about the famous Czech composer and the best of Antonín Dvořák (DVD, Supraphon, SU 7007-9 031, 2004);

Ludwig van Beethoven: Concerto No. 4 in G major, Op. 58 (1805–06); César Franck: Symphonic Variations (1885); Maurice Ravel: Concerto in G major (1931) (CD, Supraphon, SU 3714-2 031, 2004);

Antonín Dvořák: Concerto pour violon et orchestre en la mineur, op. 53; Trio en fa mineur, op. 65 (CD, Harmonia mundi, HMC 901833, 2004);

Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33; Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 h moll, op. 104 (CD, Supraphon, SU 3774-2 032, 2004);

Antonín Dvořák: Svatá Ludmila, op. 71 (SACD, Prague Spring Festival, Arco Diva, UP 0078-2 232, 2004);

Antonín Dvořák: Tvrdé palice (CD, Supraphon, SU 3765-2 2631, 2004);

Antonín Dvořák: Cello Concerto in B minor, Op. 104; Trio No. 4 in E minor „Dumky“ Op. 90 (CD, Harmonia mundi, HMC 901867, 2005);

Tomas Marco: Sinfonía No. 5 – Modelos de Universo; Sinfonía No. 4 (CD, Col Legno, AU 31812 CD, 2005);

Bohuslav Martinů: Frescoes; Double Concerto; Leoš Janáček: Our Father; Hukvaldy Songs (CD, Warner Classics, 2564 61951-2, 2005);

Wolfgang Amadeus Mozart: Great Piano Concertos No. II. Piano Concerto No. 1 in F major, K. 37; Piano Concerto No. 4 in G minor, K. 41; Piano Concerto No. 23 in A major, K. 488; Piano Concerto No. 24 in C minor, K. 49 (DVD, EuroArts, 2010228, 2005);

Wolfgang Amadeus Mozart: Great Piano Concertos No. III. Piano Concerto No. 6 in B flat major, K. 238; Piano Concerto No. 19 in F major, K. 459; Piano Concerto No. 20 in D minor, K. 466 (DVD, EuroArts, 2010238, 2005);

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie No. 35 „Haffner“ en Ré majeur K. 385; Symphonie No. 36 „Linz“ en Ut majeur (CD, Harmonia mundi, HMC 901891, 2005; CD, Harmonia mundi, HMA 1951891, 2012);

Smetana. Great Hits (CD, Supraphon, SU 3850-2, 2005);

Johannes Brahms: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, op. 15; Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur, op. 83 (CD, Supraphon, SU 3865-2 032, 2006);

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in C minor, Op. 68 (1855–76); Variations on a Theme by Haydn, Op. 56a (1873); Symphony No. 2 in D major, Op. 73 (1877); Tragic Ouverture, Op. 81 (1880, rev. 1881); Academic Festival Ouverture, Op. 80 (1880); Symphony No. 3 in F major, Op. 90 (1883); Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 (1884–85); Serenade No. 1 in D major, Op. 11 (1857–58); Serenade No. 2 in A major, Op. 16 (1858–59, rev. 1875) (CD, Supraphon, SU 3868-2 034, 2006);

Antonín Dvořák: Symphony No. 5 in F major, op. 76; Scherzo capriccioso, op. 66; The Hero’s Song, op. 111; Symphony No. 6 in D major, op. 60 (CD, Warner Classics, 2564 63235-2, 2006);

Bohuslav Martinů: Řecké pašije (CD, Národní divadlo v Praze, 2006);

Felix Mendelssohn: Symfonie č. 3 a moll „Skotská“, op. 56; Symfonie č. 4 A dur „Italská“, op. 90 (CD, Supraphon, SU 3876-2 131, 2006);

Milan Slavický: Orchestral Works (CD, Šimon Matoušek – Studio Matouš, MK 0056-2031, 2006);

Zdeněk Tylšar. Horn Concertos. Richard Strauss: Concerto No. 1 in E flat major, Op. 11 (1882–83); Concerto No. 2 in E flat major (1942); Franz Joseph Strauss: Concerto in C minor, Op. 8 (1865); Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto No. 2 in E flat major KV 417 (1783) (CD, Supraphon, SU 3892-2, 2006);

Ludwig van Beethoven: Concerto pour violon et orchestre op. 61 en Ré majeur; Sonate pour violon et piano no. 9 op. 47 „Á Kreutzer“ en La majeur (CD, Harmonia mundi, HMC 901944, 2007);

Best of British 20th Century Classics. William Walton: Portsmouth Point – Ouverture; Edward Elgar: Cello Concerto in E minor, Op. 85 (CD, Deutsche Grammophon, 00289 477 7331-3, 2007);

Best of British from the BBC Proms 2007. Britten / Delius / Elgar / Knussen / Bennett / Tippett / Walton (CD, Deutsche Grammophon, 00289 477 7352-3, 2007);

Best of Eva Urbanová (CD, Supraphon, SU 3935-2 631, 2007);

Johannes Brahms: Concerto pour piano et orchestre no. 1 en ré mineur; Variationen op. 56a über ein Thema von Haydn (CD, Harmonia mundi, HMC 901977, 2007);

Antonín Dvořák: Piano Concerto in G minor, Op. 33; Cello Concerto in B minor, Op. 104 (CD, VAI, DVD VAI 4406, 2007);

Incantations. Britten / Martinů / Prokofiev (CD, Deutsche Grammophon, 00289 477 7383-2 GHD, 2007);

Bohuslav Martinů: Špalíček; Svatební košile; Romance z pampelišek; Petrklíč (CD, Supraphon, SU 3925-2 232, 2007);

The Antonín Dvořák Cycle. Volume 1. Symphony No. 7 in D minor Op. 70; Slavonic Dances, Second Series Op. 72; Romance for Violin, Op. 11 (DVD, Arthaus Musik, 102135, 2008);

The Antonín Dvořák Cycle. Volume 2. Biblical Songs, Op. 99; Violin Concerto in A minor, Op. 53; Te Deum, Op. 103 (DVD, Arthaus Musik, 102137, 2008);

Ludwig van Beethoven: Triple Concerto in C major, Op. 56 (1804–1807); Johannes Brahms: Violin Concerto in D major, Op. 77 (1878) (CD, Radioservis, CD 0399-2, 2008);

Best of Smetana (CD, Supraphon Music, SU 3939-2 911, 2008);

Josef Bohuslav Foerster: Violin Concertos (CD, Supraphon, SU 3961-2, 2008);

Leoš Janáček: The Excursions of Mr. Brouček (CD, Deutsche Grammophon, 0289 477 7387 0 GH 2, 2008);

Bohuslav Martinů: Nipponari; Kouzelné noci; Česká rapsodie (CD, Supraphon, SU 3956-2, 2008).

Bohuslav Martinů: Violin Concerto no. 2 H. 293; Serenáda no. 2 for strings H. 216; Toccata e due Canzoni for strings and piano obligato H. 311 (CD, Harmonia mundi, HMC 901951, 2008);

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 in D minor K. 466; Don Giovanni – Ouverture, K. 527; Antonín Dvořák: Biblical Songs, Op. 99 (DVD, VAI, DVD VAI 4404, 2008);

Best of Dvořák (CD, Supraphon, 3938-2 031, 2008);

The Best of Czech Classics. Antonín Dvořák: Concerto No. 1 in A major for Cello & Orchestra (B. 10, 1865); Concerto in G minor for Piano & Orchestra, Op. 33 (B. 63, 1876) (CD, Supraphon, SU 3965-2, 2008);

Antonín Dvořák: Symphonies Complete (CD, Brilliant Classics, 93635, 2009);

Richard Wagner: Tristan und Isolde (DVD, Opus Arte, OA 0998 D, 2008; Blu-ray D, Opus Arte, OABD 7039 D, 2009);

Fryderyk Chopin. Piano Concertos. Concerto No. 1 in E minor, Op. 11; Concerto No. 2 in F minor, Op. 21 (CD, Supraphon, SU 4001-2, 2009);

Martinů revisited 2009. Bohuslav Martinů: Les Rondes, H. 200; Koncert pro cembalo a malý orchestr, H. 246; Toccata e due canzoni pro komorní orchestr, H. 311; La revue de cuisine, H. 161 (CD, neprodejná příloha časopisu Harmonie, 2009, č. 9);

Bohuslav Martinů: Symphony No. 5, H. 310 (1946); Symphony No. 6 (Fantaisies symphoniques) (CD, Supraphon, SU 4007-2, 2009);

Joseph Marx: Orchestral Songs and Choral Works (CD, Chandos, CHAN 10505, 2009).

2010–2012

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1, Op. 15 in C major; Piano Concerto No. 2, Op. 19 in B flat major; Piano Concerto No. 3, Op. 37 in C minor; Piano Concerto No. 4, Op. 58 in G major; Piano Concerto No. 5, Op. 73 in E flat major (CD, Harmonia mundi, HMC 902053.55, 2010);

Antonín Dvořák: Rusalka, Op. 114 (CD, Glyndebourne, GFO CD 00709, 2010);

Dvořák in America. Symphony No. 9 in E minor „From the New World“, Op. 95 (B. 178, 1893); Te Deum, Op. 103 (B. 176, 1892); String Quartet No. 12 in F major „Americam“, Op. 96 (B. 179, 1893); Sonatina in G major, Op. 100 (B. 183, 1893); String Quintet No. 3 in E flat major „American“, Op. 97 (B. 180, 1893); Silent Woods, Op. 68/5 (B. 182, 1893); Rondo in G minor, Op. 94 (B. 181, 1893); Humoresque, Op. 101, No. 7 (B. 187, 1894); Suite in A major, Op. 98b (B 190, 1895); Concerto No. 2 in B minor, Op. 104 (B. 191, 1895) (CD, Supraphon, SU 4025-2, 2010);

Leoš Janáček: Káťa Kabanová (Blu-ray D, FRA, FRA 503, 2010);

Josef Suk: Ripening, Op. 34; Symphony No. 1, Op. 14 (CD, SACD, Chandos, CHSA 5081, 2010);

Antonín Dvořák. Sacred Music. Biblical Songs, Requiem, Stabat Mater, Te Deum (DVD, Arthaus Musik, 107512, 2011);

Antonín Dvořák. Masterworks. Cello Concerto in B minor, op. 104; Piano Concerto in g minor, op. 33; Slavonic Dances, op. 72; Romance in F minor for Violin and Orchestra, op. 11; Symphony No. 7 in D minor, op. 70; Symphony No. 8 in G major, op. 88; Symphony No. 9 in E minor, op. 95 „From the New World“ (DVD, Arthaus Musik, 107513, 2011);

Bohemian impressions. Music inspired by the Czech landscape. Dvořák / Smetana / Janáček / Martinů (CD, Supraphon, SU 4058-2, 2011);

Brian Elias: The House That Jack Built; A Talisman; Doubles (CD, NMC, NMCD 173, 2011);

The Greatest Romantic Violin Concertos. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Concerto in E minor, Op. 64; Johannes Brahms: Concerto in D major, Op. 77; Pjotr Iljič Čajkovskij: Concerto in D major, Op. 35; Jean Sibelius: Concerto in D minor, Op. 47 (CD, Supraphon, SU 4055-2, 2011);

Lubomír Brabec – Guitar Concerto Collection (CD, Supraphon, SU 4060-2 131, 2011);

Lumieres. The Unprecedented Expansion of Music in the Age of Enlightment (CD, Harmonia mundi, HMX 2908601/30, 2011);

Bohuslav Martinů: The 6 Symphonies (CD, Onyx, ONYX 4061, 2011);

Violin Sonatas & Sonatas. Isabelle Faust. Ludwig van Beethoven: Concerto in D major, op. 61; Franz Schubert: Sonata in A major, op. posthumus 162, D. 574; Béla Bartók: Sonata for violin and piano no. 1, Sz. 75; Bohuslav Martinů: Violin concerto no. 2 H. 293 (CD, Harmonia mundi, HMX 2908454.55, 2011);

Bedřich Smetana: Má vlast (CD+DVD, Supraphon, SU 4088-2, 2012; DVD, Supraphon, SU 7120-9 031, 2012);

Bedřich Smetana: The Bathered Bride (CD, Harmonia mundi, HMC 902119/120, 2012);

Josef Suk: Asrael. Smuteční symfonie pro velký orchestr c moll, op. 27; Benjamin Britten: Sinfonia da requiem „In memory of my parents“ (CD, Supraphon, SU 4095-2 032, 2012);

Josef Suk: Praga, op. 26; A Summerʼs Tale, op. 29 (CD, SACD, Chandos, CHSA 5109, 2012);

The Wagner Edition. Der Fliegende Holländer – Tannhäuser – Lohengrin – Der Ring des Nibelungen – Tristan und Isolde – Die Meistersinger von Nürnberg – Parsifal (DVD, Opus Arte, OA 1095 BD, 2012).

 

Jan Pirner

Literatura

I. Lexika
Kdo je kdo v České republice na přelomu století, Praha 1998.
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti, Praha 2002.
MEH.
 
II. Ostatní
Kříž, Jaromír: Moravcova velká brahmsovská kreace. Hudební rozhledy, roč. 27, 1974, č. 2, s. 51.
Kuna, Milan: Jubilejní přehlídka koncertního umění. Hudební rozhledy, roč. 27, 1974, č. 11, s. 514–516.
Slavický, Milan: Čajkovského Patetická a Jirkovo Requiem. Hudební rozhledy, roč. 28, 1975, č. 1, s. 7.
Vít, Petr: Bělohlávkův Tomášek a Mahler. Hudební rozhledy, roč. 28, 1975, č. 6, s. 256.
Zapletal, Petar: Státní filharmonie Brno.Hudební rozhledy, roč. 28, 1975, č. 7, s. 305–306.
Šifra jf: Státní filharmonie a brněnské novinky. Hudební rozhledy, roč. 28, 1975, č. 7, s. 331.
Fukač, Jiří: Jubilejní brněnský festival. Hudební rozhledy, roč. 28, 1975, č. 11, s. 488–489.
Kříž, Jaromír: Moravcův Druhý Brahms. Hudební rozhledy, roč. 29, 1976, č. 2, s. 56–57.
Bajer, Jiří: Filharmonie s Bělohlávkem a Moravcem. Hudební rozhledy, roč. 29, 1976, č. 8, s. 340–341.
Riedlbauch, Václav: Mladé pódium ´76. Hudební rozhledy, roč. 29, 1976, č. 10, s. 433–436.
Pávek, Jiří: Bělohlávek a Panenka s Pražskými symfoniky. Hudební rozhledy, roč. 29, 1976, č. 11, s. 494–495.
Šifra psk: Vyprávění o Gilgamešovi. Hudební rozhledy, roč. 30, 1977, č. 2, s. 91. (Recenze LP Supraphon).
Bor, Vladimír: Smetanovo Tajemství v Komické opeře. Hudební rozhledy, roč. 30, 1977, č. 3, s. 92.
Šifra pf: Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 14, Sulchan Nasidze: Komorní symfonie č. 3. Musici di Praga, dirigent Jiří Bělohlávek. Hudební rozhledy, roč. 30, 1977, č. 3, s. 139–140.  (Recenze LP Panton).
Havlík, Jaromír: Mahler, Hlobil a Stravinskij. Hudební rozhledy, roč. 31, 1978, č. 1, s. 16.
Šifra baj: Jiří Bělohlávek a FOK. Hudební rozhledy, roč. 31, 1978, č. 3, s. 122.
Bajer, Jiří: Jiří Bělohlávek a Česká filharmonie. Hudební rozhledy, roč. 31, 1978, č. 1, s. 120–121.
Pokora, Miloš: Česká filharmonie s Bělohlávkem, Treťjakovem, Průdkem a PFS. . Hudební rozhledy, roč. 31, 1978, č. 7, s. 304.
Kříž, Jaromír: Pražští symfonikové zahájili v Lucerně. Hudební rozhledy, roč. 31, 1978, č. 12, s. 555.
Vítová, Eva: Dvakrát Pražští symfonikové. Hudební rozhledy, roč. 32, 1979, č. 4, s. 154.
Hůlek, Julius: Pražští symfonikové s Jiřím Bělohlávkem. Hudební rozhledy, roč. 32, 1979, č. 5, s. 211.
Vítová, Eva: Tribuna mladých interpretů – s Jiřím Bělohlávkem hovořila Eva Vítová. Hudební rozhledy, roč. 32, 1979, č. 5, s. 234.
Šifra psk : Jaroslav Ježek: Koncert pro housle a orchestr. Hudební rozhledy, roč. 32, 1979, č. 6, s. 299–300. (Recenze LP Panton).
Skála, Pavel: Domácí orchestry na festivalu. Hudební rozhledy, roč. 32, 1979, č. 7, s. 294–296.
Volek, Tomislav: Pražské září. Hudební rozhledy, roč. 32, 1979, č. 11, s. 486–487.
Vít, Petr: Pražští symfonikové s Bělohlávkem a Rampalem. Hudební rozhledy, roč.33, 1980, č. 1, s. 8.
Štilec, Jiří: Pražští symfonikové s Bělohlávkem a Timofejevovou. Hudební rozhledy, roč. 33, 1980, č. 2, s. 60–61.
Dehner, Jan: Pražští symfonikové s novinkou J. F. Fischera. Hudební rozhledy, roč. 33, 1980, č. 3, s. 100–101.
Šifra Ps: P. I. Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr, FOK řídí Jiří Bělohlávek. Hudební rozhledy, roč. 33, 1980, č. 5, s. 238. (Recenze LP Panton).
Vít, Petr: Dvakrát FOK. Hudební rozhledy, roč. 33, 1980, č. 6, s. 245–248.
Vít, Petr: FOK, Bělohlávek a premiéra. Hudební rozhledy, roč. 33, 1980, č. 7, s. 300–301.
Skála, Pavel: Pražští symfonikové s Demusem a Bělohlávkem. Hudební rozhledy, roč. 33, 1980, č. 11, s. 484–486.
Pokora, Miloš: Pražští symfonikové s Bernhardem Boettnerem. Hudební rozhledy, roč. 34, 1981, č. 4, s. 150–151.
Dehner, Jan: FOK, Finilä, Jerie a Bělohlávek. Hudební rozhledy, roč. 34, 1981, č. 6, s. 198–199.
Pokora, Miloš: FOK zahájil Flosmanem a Mahlerem.  Hudební rozhledy, ročník 34, 1981, č. 12, s. 531–532.
Pokora, Miloš: Bělohlávek, FOK a Radomír Melmuka. Hudební rozhledy, roč. 35, 1982, č. 5, s. 201–202.
Vít, Petr: POK k poctě V. Smetáčka. Hudební rozhledy, roč. 35, 1982, č. 1, s. 19.
Vít, Petr:  FOK s Bělohlávkem. Hudební rozhledy, roč. 35, 1982, č. 6, s. 270–271.
Štilec, Jiří:  Česká filharmonie s Neumannem a Bělohlávkem.  Hudební rozhledy, roč. 36, 1983, č. 3, s. 104.
Pokora, Miloš: N,. Kniplová, J. Bělohlávek a FOK. Hudební rozhledy, roč. 36, 1983, č. 4, s. 149–150.
Štilec, Jiří: FOK s premiérou. Hudební rozhledy, roč. 36, 1983, č. 7, s. 298–299.
Koláčková, Yvetta: Koncerty České filharmonie. Má vlast. Hudební rozhledy, roč. 36, 1983, č. 8, s. 346–347.
Šifra PV: FOK letně. Hudební rozhledy, roč. 36, 1983, č. 12, s. 438–439.
Maýrová, Kateřina: Pražští komorní sólisté. Hudební rozhledy, roč. 37, 1984, č. 1, s. 19–20.
Pokora, Miloš: Koncerty Pražských symfoniků. Hudební rozhledy, roč. 37, 1984, č. 4, s. 148–149.
Skála, Pavel: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Hudební rozhledy, roč. 37, 1984, č. 8, s. 352.
Pospíšil, Vilém:  Obnovené Řecké pašije. Hudební rozhledy, roč. 37, 1984, č. 8, s. 375–376.
Koláčková, Yvetta: Koncerty Pražských symfoniků. Hudební rozhledy, roč. 38, 1985, č. 1, s. 9.
Štilec, Jiří: Česká filharmonie s premiérou. Hudební rozhledy, roč. 38, 1985, č. 4, s. 175–178.
Havlík, Jaromír: Koncerty Pražských symfoniků. Hudební rozhledy, roč. 38, 1985, č. 6, s. 255
Šifra MN: Desátý Janáčkův máj v Ostravě. Hudební rozhledy, roč. 38, 1985, č. 19, s. 476–477..
Skála, Pavel: Koncert ke 40. výročí osvobození. Hudební rozhledy, roč. 39, 1986, č. 2, s. 56–57.
Havlík, Jaromír: Dvakrát Pražští symfonikové – s Veisem a Bělohlávkem. Hudební rozhledy, roč. 39, 1986, č. 3, s. 113.
Pokora, Miloš: Pražští symfonikové s Markovou a Bělohlávkem. Hudební rozhledy, roč. 39, 1986, č. 4, s. 209.
Vít, Petr: Pražští symfonikové zahájili. Hudební rozhledy, roč. 39, 1986, č. 12, s. 543.
Mojžíš, Vojtěch: Koncerty Pražských symfoniků: Romantické portréty. Hudební rozhledy, roč. 40, 1987, č. 5, s. 207–208.
Vít? Petr: Česká filharmonie s J. Bělohlávkem. Hudební rozhledy, roč. 45, 1987, č. 7, s. 342.
Dobrovská, Vanda: FOK s Jiřím Bělohlávkem a Eugenem Indjicem. Hudební rozhledy, roč. 41, 1988, č. 1, s. 16.
Mojžíš, Vojtěch: Mezinárodní filharmonie mládeže Praha. Hudební rozhledy, roč. 41, 1988, č. 2, s. 67.
Havlík, Jaromír: Česká filharmonie s premiérou O. F. Korteho. Hudební rozhledy, roč. 41, 1988, č. 3, s. 114.
Vičar, Jan: Jiří Bělohlávek řídil Mou vlast. Hudební rozhledy, roč. 41, 1988, č. 8, s. 340.
Dobrovská, Vanda: Pražské orchestry do nové sezóny. Česká filharmonie. Hudební rozhledy, roč. 41, 1988, č. 12, s. 537–538.
Havlík, Jaromír: Pražské orchestry do nové sezóny. Pražští symfonikové. Hudební rozhledy, roč. 41, 1988, č. 12, s. 538–539.
Mojžíš, Vojtěch: Cyklus Slavné dvojice zahájil. Hudební rozhledy, roč. 41, 1988, č. 4, s. 159.
Dopis předsedovi vlády ČSSR Ladislavu Adamcovi. Protest proti odkladu rekonstrukce Rudolfina. Podepsáni národní umělec Zdeněk Košler, zasloužilý umělec Jiří Bělohlávek, zasloužilý umělec Vladimír Válek a další. Hudební rozhledy, roč. 42, 1989, č. 2, s. 57–58.
Pokora, Miloš: SČSKU a FOK Arménii. Hudební rozhledy, roč. 42, 1989, č. 5, s. 206
Štilec ml., Jiří: Koncerty Pražských symfoniků: s Jiřím Bělohlávkem. Hudební rozhledy, roč. 42, 1989, č. 5, s. 211.
Černý, Miroslav K.: B. Martinů, Česká rapsodie, FOK, Kühnův smíšený sbor, Jiří Bělohlávek. (Recenze LP Supraphon). Hudební rozhledy, roč. 42, 1989, č. 11, s. 528.
Dobrovská, Wanda: Pražské orchestry do nové sezóny, Pražští symfonikové. Hudební
rozhledy, roč. 42, 1989, č. 12, s. 541–542.
Jelínková, Olga: Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem a Ivanem Moravcem. Hudební rozhledy, roč. 43, 1990, č. 2, a. 59–60.
Smolka, Jaroslav: Česká filharmonie s premiérou Ivana Kurze. Hudební rozhledy, roč.  43, 1990, č. 2, s. 59–60.
Havlík, Jaromír: Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem a Lukášovým koncertem. Hudební rozhledy,  1991, roč. 44, č. 5, s. 206–207-
Barančicová, Svatava: Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem a Dvořákovým Stabat mater. Hudební rozhledy, roč. 44,  1991, č.  3, s. 106.
Havlík, Jaromír: Česká filharmonie s J. Bělohlávkem a Lukášovým koncertem. Hudební rozhledy, roč. 44, 1991, č. 5, s. 206.
Havlík, Jaromír: Česká filharmonie hrála Asraela. Hudební rozhledy, roč. 44, 1991, č. 1,  s.  8.
Mlejnek, Karel: Opět Mahler v České filharmonii. Hudební rozhledy, roč. 45, 1992, č. 3, s. 196.
Opšitoš, Jan: Diskuse – Vážení přátelé.… Hudební rozhledy, roč. 45, 1992, č. 6, s. 295.
Smolka, Jaroslav:  Česká filharmonie opět ve Dvořákově síni. Hudební rozhledy, roč. 45, 1992,  7–8, s. 308.
Mlejnek, Karel: Rudolf Firkušný s Českou filharmonií. Hudební rozhledy, roč. 45, 1992, č. 11, s. 485–486,
Mlejnek, Karel: Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem a finským pianistou. Hudební rozhledy, roč. 45, 1992, č. 4, s. 153
Matzner, Antonín: Filharmonici s premiérou Krčkovy symfonie. Hudební rozhledy, roč. 46, 1993, č. 1, s. 16–17.
Redakční zdroje: ČF dnes: Mezisoučet. Hudební rozhledy, roč. 44, 1993, č. 6, s. 246–249.
Bělohlávek, Jiří: Vážená paní doktorko. (Polemika – diskuse o Carnegie Hall a Gerdu Albrechtovi). Hudební rozhledy, roč. 46, 1993, č. 12, s. 574.
Pokora, Miloš: Antonín Dvořák, Symfonie č. 6 D dur, Holoubek, Česká filharmonie. Jiří Bělohlávek. Hudební rozhledy, roč. 47,  1994, č. 2, s. 21. (Recenze CD Chandos).
Zapletal, Petar: Jiří Bělohlávek. Hudební rozhledy, roč. 47, 1994, č. 5, s. 31. (O pořadu České televize).
Slavíková, Jitka: Psáno za sloupem. Hudební rozhledy, roč. 47, 1994, č. 12, s. 17.
Zapletal, Petar a Pokora, Miloš:  Zrod Pražské komorní filharmonie. Hudební rozhledy, roč. 48, 1995, č. 1, s. 5–6.
Pokora, Miloš: Orchestry z Tokia, Moskvy a Bratislavy. Hudební rozhledy, roč. 48, 1995, č. 7, s. 5–6.
Zapletal, Petar: Dvakrát Bělohlávkova Pražská komorní filharmonie. Hudební rozhledy, roč. 48, 1995, č. 8, s. 10.
Borková, Alena: S Bělohlávkem na vrcholu. Lidové noviny 12. 10.1995.
Zapletal, Petar: Dvojí zahájení sezóny. Hudební rozhledy, roč. 48, 1995, č. 11, s. 16–17.
Mlejnek, Karel:  Vzrušená léta devadesátá. Úvod ní část 10. kapitoly, in: Česká filharmonie, deset kapitol ze stoleté historie orchestru, s. 110-111. Vydala Česká filharmonie s nakladatelstvím Paseka, Praha 1996.
Smolka, Jaroslav: Čajkovskij, Koncert č. 1 pro klavír, Šnitke, Requiem. (Recenze CD Panton). Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 1, s. 45.
Zapletal, Petar: Dvakrát Pražská komorní filharmonie. Hudební rozhledy, roč, 49, 1996, č. 1, s. 9.
Mlejnek, Karel: Dvě soudobá díla v České filharmonii. Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 3, s. 4.
Havlíková, Helena: Mozart, Vado, ma vado? (Recenze CD Clarton). Hudební rozhledy, roč. 4, 1996, č. 3, s. 49.
Veber, Petr: Přebývání v hudbě nejen pro elity. Lidové noviny 30. 3. 1996.
Mlejnek, Karel: Bělohlávkův benefiční koncert. Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 4, s. 9.
Benetková, Vlasta: Filharmonické jubilato. Harmonie, 1996, č. 4, s. 8.
Vítek, Bohuslav: J. Brahms, Symfonie č. 1 – 4, Akademická slavnostní předehra,  Variace na Haydnovo téma. Česká filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek. Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 4, s. 43 (recenze CD Supraphon).
Jarolímková, Hana: S Jiřím Bělohlávkem o výsledcích a dalších projektech. Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 6, s. 2–6.
.Zapletal, Petar: Jiří Bělohlávek s Pražskou komorní filharmonií. Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 5, s. 12–13.
Maýrová, Kateřina: Dvořákovo Stabat Mater s FOK. Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 5, s. 11.
Barančicová, Svatava: Její pastorkyňa v Národním divadle. Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 6, s. 19–20.
Zapletal, Petar: Josef Suk s talenty. Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 6, s. 19.
Zapletal, Petar: Mischa Maiski, Jiří Bělohlávek a FOK. Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 11, s. 18.
Someš, Jaroslav: Jaké jsou tentokrát Mozartovy „tutte“? Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 8, s. 20–21.
Pokorný, Petr: Premiéra nové Klusákovy skladby v České filharmonii. Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 3, s. 6–7.
Pokorný, Petr: Chang, Bělohlávek a ti druzí. Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 3, s. 15–16.
Smolka, Jaroslav: Akademičtí komorní sólisté s Jiřím Bělohlávkem. Hudební rozhledy, roč. 52,  1999, č. 3, s.  18.
Zapletal, Petar: Jiří Bělohlávek znovu s Pražskými symfoniky. Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 4, s. 10–11.
Havlíková, Helena: Uvězněná Carmen. Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 5, s. 24–25.
Zapletal, Petar: David Geringas a František Novotný s Bělohlávkou Pražskou komorní filharmonií. Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 6, s. 9–10.
Slavíková, Jitka: Její pastorkyňa s hosty. Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 7, s. 45–46
Zapletal, Petar: Antonín Dvořák, Slovanské tance. Recenze CD Multisonic). Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 8, s. 44–45..
Fries, Volker: Mauerbluemchen aus Boehmen. Koelnische Rundschau 10. 11. 2000.
Veber, Petr: Pražská komorní filharmonie zahraje Prométheům a Ikarům. Hospodářské noviny 28. 12. 2000.
Procházková, Vanda: Posel kouzla zvuku. Harmonie 2001, č. 2.
Ashley, Tim: The sound of freedom. Arts 1. 3. 2001.
Šifra boh:  Je ctí být hudebníkem. Ekonom 10. 5. 2001.
Pokorný, Petr:  Beethoven: Klavírní koncerty 1–5, Jan Simon, Pražská komorní filharmonie, Jiří Bělohlávek (recenze CD BMG Ariola ČR). Hudební rozhledy, roč. 54,  2001, č. 5, s. 45–46.
Pokora, Miloš: Bělohlávkův Martinů a Franck s Českou filharmonií. Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 5, s. 4–5.
Špaček, Jan: Concentus Moraviae táhne, Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 9, s. 4–5.
Sojkova, Alena: Chytit druhý dech. Sanquis č. 10, 2001.
Pokorný, Petr: Concerts for Viola, Pražská komorní filharmonie, Jiří Bělohlávek. Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 8, s. 48. (Recenze CD Panton).
Jarolímková, Hana: Pražští  symfonikové a Sommerova Vokální symfonie. Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 4, s. 9–10.
Smolka, Jaroslav: Arias Il nozze di Figaro ad., FOK, dirigent Jiří Bělohlávek. Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 9, s. 46. (Recenze CD Supraphon).
Smolka, Jaroslav: Ivan Moravec s Jiřím Bělohlávkem a Pražskou komorní filharmonií. Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 3, s. 9–10.
Smolka, Jaroslav: J. J. Ryba, Missa solemnis C dur, dirigent Jiří Bělohlávek, Nový český komorní orchestr. (Recenze CD Multisonic). Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 4, s. 48.
Stehlík, Luboš: Mozart, Voříšek. Jiří Bělohlávek . Harmonie 2003, č. 6 (Recenze CD).
Jarolímková, Hana a Zapletal, Petar: O novém CD projektu z díla Bohuslava Martinů s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 9, s. 42–43.
Drápelová, Věra: Jiří Bělohlávek stále na cestě vzhůru. MF Dnes 5. 12. 2003.
Stehlík, Luboš: Velkolepý festival jednoho dne. Lidové noviny 4. 5. 2004.
Finch, Hilary: Prague Phil/Belohlavek. Proms. Albert Hall/Radio 3. The Times, July 23, 2004.
Fanning, David: reviews the Prague Philharmonia at the Albert Hall. Proms: fresh brasth of Czech air. The Telegraph, July 23,  2004.
Fairman, Richard: Prague Philharmonia / Jirí Belohlávek. Royal Albert Hall, London. Financial Times, July 23, 2004.
Pettit, Stephen: Royal Albert Hall. Superb musician doing a difficult job. Evening Standard, July 23, 2004.
Autor neuveden: A fresh breath of Czech Air. The Daily Telegraph 22. 7. 2004.
 
Petar Zapletal

Datum poslední změny: 26.9.2016