Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jeremiáš, Otakar

Tisk


Charakteristika: skladatel a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:17.10.1892
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.3.1962
Text
DíloLiteratura

Jeremiáš, Otakar, skladatel a dirigent, narozen 17. 10. 1892, Písek, zemřel 5. 3. 1962, Praha.

 

Pocházel z hudební rodiny, jeho otec Bohuslav Jeremiáš byl hudební pedagog a skladatel, bratr Jaroslav byl skladatelem a klavíristou. Otakar Jeremiáš studoval nejprve reálné gymnázium, v kvartě přestoupil na pražskou konzervatoř. Zde vystudoval hru na varhany u Josefa Kličky a teorii a skladbu u Karla Steckera. Soukromě studoval hru na violoncello u Jana Buriana. Pro nedovolené účinkování v klavírním triu v Písku byl v roce 1909 ze školy vyloučen a studoval skladbu u Vítězslava Nováka (1909–10). Pracoval jako violoncellista České filharmonie (1911–13) a klavírista Pražského tria. V létě hrál s Českou filharmonií v Luhačovicích. Skladatelsky debutoval v Praze Klavírním kvartetem e moll (1912). Otakar Ostrčil provedl s orchestrálním sdružením Jeremiášovu Jarní ouverturu (1913) a Česká filharmonie jeho První symfonii (1914).

Od roku 1913 učil hru na klavír a na violoncello a hudební teorii na hudební škole v Českých Budějovicích, kde působil i jako sbormistr pěveckého spolku Hlahol. Po smrti svého otce se stal v roce 1918 ředitelem budějovické hudební školy a v roce 1920 založil pokrokové pěvecké sdružení Foerster, kde byl až do roku 1928 sbormistrem. Příležitostně řídil operní představení v Jihočeském divadle (Hubička, Libuše, Carmen) a uváděl zde velká kantátová díla (Händlův Mesiáš, Dvořákova Svatá Ludmila) a sborové koncerty. Velký úspěch měla jeho opera Bratři Karamazovi uvedená v roce 1928 v Národním divadle.

Po přesunu do Prahy se stal v roce 1929 prvním dirigentem nově utvořeného Symfonického orchestru pražského rozhlasu, kde vyvíjel činnost také v programovém vedení. Z původně zábavní organizace se mu podařilo vytvořit přední symfonické těleso schopné dokonale reprodukovat díla všech slohů a směrů. Od třicátých let se soustředil především na dirigentskou činnost, věnoval se ale i organizačním činnostem a zaujal přední postavení v pražském hudebním životě. V roce 1935 se oženil se sólistkou opery Národního divadla Marií Budíkovou.

Za okupace byl odbojovým rozhlasovým pracovníkem. Byl členem České akademie věd a umění (od roku 1928), spoluzakladatelem Společnosti Otakara Ostrčila (1935) a společnosti Zdeňka Fibicha (1940), jejímž byl i dlouholetým předsedou. Stal se předsedou Sdružení pro soudobou hudbu, prvním předsedou Svazu československých skladatelů (1949) a čestným členem Klubu orchestrálních umělců. Spolupracoval s Československým filmem. Po osvobození působil jako šéf opery Národního divadla. Tuto činnost zahájil představením Libuše v květnu 1945 a brzy poté uvedl i Prodanou nevěstu. Během dalších dvou let nastudoval všechny opery Smetanovy a Dvořákovy (kromě Dimitrije), dále výběr z oper Janáčkových, Fibichových a Foerstrových a díla zakázaná v době okupace. V této funkci navázal na činnost Otakara Ostrčila, jeho cílem byla stabilizace českého kmenového souboru. V roce 1947 byl z vedení odvolán a na tuto pozici se vrátil opět v roce 1948 na žádost akčního výboru rozhodnutím ministra Zdeňka Nejedlého. V roce 1949 byl po představení Fibichova Blaníka raněn v Národním divadle mrtvicí a ochrnul na polovinu těla. I po této nehodě spolupracoval s Českým rozhlasem jako dirigent a dramaturgicky se podílel na repertoáru Národního divadla. Mezi jeho soukromé žáky patřil Vít Nejedlý, Jan Hanuš, Jarmil Michael Burghauser a Jaroslav Doubrava, kteří představují Jeremiášovu školu.

V roce 1950 byl jmenován národním umělcem a v roce 1960 nositelem Řádu republiky. Jeho skladatelské dílo je rozsáhlé. Je ovlivněno především dílem Bedřicha Smetany, Richarda Wagnera, Josefa Bohuslava Foerstera a Otakara Ostrčila, ale i lidovou hudbou. Jeho symfonické (Fantasie pro velký orchestr, orchestr a dva smíšené sbory za scénou) i dramatické (Bratři Karamazovi, Enšpígl) skladby jsou ovlivněny novoromantismem. Měl velmi kladný vztah k divadlu a dramatickému umění, v mládí uvažoval i o herecké dráze, později přednášel dlouhé pasáže z Cyrana nebo Fausta. Dramatičnost se v jeho díle projevuje často, například i ve sborech (Úraz na ulici, Ty a já, Medynia Glogowská s námětem z druhé světové války). Melodramata jsou často inspirována tvorbou Zdeňka Fibicha. Inspiroval se i literárními díly (smetanovsky prostá Nerudova Romance o Karlu IV.).

Komponovat začal již v mládí, první písně složil v čtrnácti letech (nedochovaly se). Z počátečního období jsou zachovány dvě suity pro malý orchestr, kompozice Cigánovy housle pro mužský sbor s průvodem klavíru a klavírní sonáta. Již ve svých osmnácti letech složil První symfonii s převahou volných vět. V klavírním kvartetu z roku 1911 nastává obrat, kdy se v Jeremiášových skladbách začíná projevovat optimismus provázející další díla tohoto období (Jarní ouvertura pro velký orchestr). Za války vzniklo několik meditativních skladeb (Druhá klavírní sonáta, Druhá symfonie, Fantasie pro orchestr a dva smíšené sbory za scénou). Ve skladbách z konce války se projevují smetanovské vlivy a úcta k prostému životu (Romance o Karlu IV., cyklus písní Láska). Ve své další skladatelské etapě se věnoval především skládání sborů pro pěvecké sdružení Foerster.

Pro jeho dílo je charakteristický patos a schopnost hymnického, monumentálního výrazu, ale i uvědomělost a vážnost. Jeremiášovo dílo má pevnou stavbu, vnitřní logiku i dynamiku. Skládal dílo komorní a sborové, vycházející z foerstrovského základu (balada Ostrava, epopej Zborov s hymnickou gradací, cyklus mužských sborů Před novým dnem). Napsal řadu písní a klavírních skladeb, skládal i scénickou a filmovou hudbu. Upravoval lidové písně v pásmech pro dětský a smíšený sbor s orchestrem. Za války psal odbojové písně (Fantasie pro staročeské chorály, kantáta Zpěv o rodné zemi, mužský sbor V zemi české). Instrumentoval řadu skladeb jiných autorů, kterých si velmi vážil (Smetanova Macbetha, Foersterovu Baladu horskou, Bachovu Toccatu a fugu d moll). Svou programní činností rehabilitoval dílo mnoha skladatelů, které upadalo do zapomnění.

Jako dirigent uváděl díla klasická i soudobá v původním znění bez svévolných retuší (jako první provedl v Československu v roce 1937 v rozhlase Musorgského Borise Godunova v původním znění). Věnoval se i staré hudbě (díla Zelenky, Fuxe, Bendy, Měchury, Myslivečka, Stamice, Jírovce a dalších). Studoval i díla světová, od klasických a romantických až k novoromantikům, impresionistům a expresionistům. Provedl díla Bacha, Händla, Berlioze, Musorgského, Debussyho, Stravinského aj. Česká díla uvedl i v zahraničí, například v roce 1936 dirigoval Prodanou nevěstu v bulharské Sofii. V roce 1941 získal Národní cenu za hudbu k filmu Paličova dcera.

Napsal několik literárních témat na téma hudby otištěných například v časopisech Česká hudba nebo Hudební rozhledy (K vývoji současné hudby, Mravnost v umění). Byl přesvědčen o hlubokém mravním významu umění a o jeho vážném společenském poslání. Ve svém díle oslavoval ideály spravedlnosti a dobra.


Dílo

Dílo hudební:

 

Klavírní skladby

Z dětského ráje.

Píseň lásky.

Orientální serenáda.

Nálady.

Dumka.

Humoreska (1907–08).

Tři pastorely (1909).

První sonáta g moll op. 1 (1909).

Ciacona na téma Vítězslava Nováka (1910).

Druhá sonáta d moll op. 10 (1913, vydalo Nakladatelství Františka Urbánka, 1943).

Variace na téma hebrejského chorálu op. 8 (1913).

Večer, vzpomínka pro klavír (1917).

 

Komorní skladby

Nálady pro violoncello a klavír (1908, vydáno jako Elegie v Nakladatelství Františka Urbánka, 1942).

Klavírní trio A dur op. 2 (1909–10).

Smyčcový kvartet d moll op. 3 (1910).

Suita ve starém slohu op. 6 (1910).

Klavírní kvartet e moll op. 5 (1911, vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953).

Smyčcový kvintet c moll op. 7 (1911).

Fantasie na staročeské chorály pro noneto (1939).

 

Orchestrální skladby

Písně jara (1907–08).

Podzimní suita (1907–08).

Mistr Hus, fragment symfonické básně (1908).

První symfonie c moll op. 4 (1910–11).

Jarní ouvertura op. 9 (1912).

Druhá symfonie g moll op. 11 (1914–15).

Fantasie pro velký orchestr a dva smíšené sbory za scénou op. 12 (1915).

Chorální předehra.

 

Písně

Ave Maria (1901).

Vánoční ukolébavka.

Matce.

Písně z mládí (1902–04).

Prázdniny (1907).

Deset písní na slova Růženy Schwarzové (1907–08).

Léthé (1908).

Krajina na slova Matěje Anastazia Šimáčka (1908).

Píseň na slova Petra Křičky (1921).

Láska, cyklus pěti písní s orchestrem (1921, vydala Hudební matice 1949).

Dva zpěvy na básně Otakara Březiny (Chvíle slávy jsem měl, Zem?, 1930).

Když zhasl stromeček na slova Karla Tomana s doprovodem klavíru (1933).

Motiv dívčí na slova Jana Nerudy s doprovodem klavíru (1933).

Setkání na slova Jana Jiřího (1934).

Píseň sovětského děvčete (1936).

Modlitba na slova Františka Xavera Šaldy (1937).

 

Dvojzpěvy s klavírem

Umlklo stromů šumění op. 3 na slova Vítězslava Hálka (1904).

Jarní (1908).

Dětské nokturno na slova Viktora Dyka (1931).

 

Dětské sbory

Tři směsi národních písní se sóly a orchestrem (1934, 1935, 1942, první z nich vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1937).

Heslo (1940).

 

Ženský sbor

Jarní den na slova Josefa Václava Sládka (1923, vydala Hudební edice 1933).

 

Mužské sbory

Dudácké písně se sóly (1918).

Z lesa na slova Jaroslava Vrchlického (1919, vydala Hudební matice, 1923).

Kdoʼs dobrý vojín na slova Josefa Václava Sládka (1929, vydala Hudební matice, 1923).

Ostrava na slova Petra Bezruče (1920, vydala Hudební edice, 1921).

Medynia Glogowska na slova Petra Křičky (1922, vydala Hudební edice, 1930).

Ty a já na slova Petra Bezruče (1927).

Zborov, cyklus šesti sborů (1927).

Po 300 letech (1929).

Před novým dnem, cyklus (1933, vydala Unie, 1936).

Josefu Bohuslavu Foerstrovi, zdravice na slova Josefa Hory (1934).

V nás zpívá tobě vděčná země.

My, děti, muži, ženy na slova Miroslava Hallera (1935).

Slavnostní sbor k 150. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně na slova Miroslava Hallera (1937).

Španělsko u nás na slova Josefa Hory (1937).

V zemi české na slova Jana Čarka (1942, vydalo Nakladatelství Františka Urbánka, 1943).

 

Mužské sbory s orchestrem

Cigánovy housle se sóly na slova Jaroslava Vrchlického (1908).

Vlčí stopa na slova Jaroslava Vrchlického (1919).

Přísaha se sborovou recitací, symfonickým a žesťovým orchestrem (1932).

 

Smíšené sbory

Jarní píseň na slova Josefa Václava Sládka (1922).

Úraz na ulici na slova Jindřicha Hořejšího (1924).

 

Smíšené sbory s průvodem:

Mše.

Jen dál! na slova Jana Nerudy (1918).

Dva vánoční zpěvy na slova Olgy Scheinpflugové (1931).

Tvůrci Fausta na slova básně Mohamedův zpěv Johana Wolfganga Goetha (1932).

České národní písně, pásmo se sóly a orchestrem (1932).

Moravské a slovenské národní písně, pásmo se sóly a orchestrem (1933).

Píseň o rodné zemi, kantáta na slova Josefa Hory (1941).

 

Fanfáry

Fanfára k slavnostní promoci Josefa Bohuslava Foerstra (1929).

Fanfára k desetiletí symfonického orchestru rozhlasu (1933).

Fanfára k otevření Smetanova muzea (1936).

Fanfára k padesátým narozeninám Josefa Bartoše (1937).

 

Melodramy

Romance o Karlu IV. op. 13 (Jan Neruda, 1917).

Výzva (Vladimír Lugovskij, 1936).

 

Opery

Bratři Karamazovi (libreto podle Fjodora Michaljoviče Dostojveského, Jaroslava Maria a Otakara Jermiáše, 3 jednání a 2 proměny, 1922–27).

Enšpígl (libreto podle Charlese de Costera Jiří Mařánek, prolog a sedm obrazů, 1940–44).

 

Hudba k filmům

Loupežník (Karel Čapek, režie Josef Kodíček, 1931).

Revoluce krve a ducha (režie Josef Alfred Holman, 1936).

Port Artur (režie Nicolas Farkas, 1936).

Zborov (podle Rudolfa Medka, režie Josef Alfred Holman a Jiří Slavíček, 1939).

Paličova dcera (podle Josefa Kajetána Tyla, režie Vladimír Borský, 1941).

Preludium (režie František Čáp, 1941, nedokončeno).

Jan Roháč z Dubé (podle Aloise Jiráska, režie Vladimír Borský, 1948).

Léto (K. M. Walló, 1948).

 

Scénická hudba

Ulička odvahy (Jiří Mahen, 1929).

Hra svatováclavská (František Kubka, 1929).

Svatý Václav (František Langer, 1930).

Blázen Tantris (Ernst Hardt, 1930).

Májový sen (Karl Schönherr, 1930).

Na svatou Annu (Ladislav Plechatý, 1930).

Falkenštejn (Jaroslav Hilbert, 1931).

Pád Betharu (Jaroslav Vrchlický, 1931).

Kupec benátský (William Shakespeare, 1931).

Výlet pana Broučka do 15. století (Svatopluk Čech, 1931).

Nejvyšší naděje (Ladislav Plechatý, 1931).

Antigona (Sofokles, 1932).

Valdštýn (Friedrich Schiller, 1932, 1942 hudba k celé trilogii).

Noc na Karlštejně (Jaroslav Vrchlický, 1932).

Jánošík (Jiří Mahen, 1932).

Tragédie člověka, smuteční hudba (1932).

Honza (Miloš Kareš, 1933).

Zpěv století (Miloš Kareš, 1933).

Neklan (Julius Zeyer, 1933).

Tři sta let (pásmo, 1934).

Cestami odboje (pásmo, 1934).

Andělé mezi námi (František Langer, 1935).

Kocourkov (Jan Chalupa, 1935).

Pan Twardowski (Jaroslav Vrchlický, 1937).

Matka (Karel Čapek (1937).

Příklady otců (Marie Majerová, 1938).

Faust (Johann Wolfgang Goethe, 1938).

Macbeth (William Shakespeare, 1939).

Santa Lucia (Vilém Mrštík, 1939).

Princ Homburský (Heinrich von Kleist, 1940).

Literatura

I. Lexika:

ČSHS.

Gardavský, Čeněk a kol.: Skladatelé dneška (Praha, 1961).

Slovník českých sbormistrů A–L,  část I. (Praha, 1982).

Národní divadlo a jeho předchůdci: slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatímního a Národního (Praha, 1988).

 

II. Ostatní:

Nejedlý, Zdeněk: O díle Otakara Jeremiáše. I. Symfonie; Romance o Karlu IV. (Hudební rozhledy 5, č. 15, 1952, s. 13–14; přejato z časopisu Smetana 8, č. 2, 1917).

Bartoš, Josef: Otakar Jeremiáš (Tempo 8, č. 1, 1928, s. 9–16).

Plavec, Josef: Otakar Jeremiáš (České umění dramatické, Praha, 1941, s. 346–349).

Válek, Jiří: Národní umělec Otakar Jeremiáš (Hudební rozhledy 3, č. 7, 1950–51, s. 16).

Jeremiášovo jubileum v klubu SČS (Hudební rozhledy 13, 1957, s. 897).

Otakar Jeremiáš (Hudební rozhledy 16, 1962, s. 226).

Umělec Smetanova rodu (Hudební rozhledy 16, 1962, s. 226–227).

www.csfd.cz/tvurce/82891-otakar-jeremias/

 

Iveta Šedová

Datum poslední změny: 23.7.2015