Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vejvanovský, Pavel Josef

Tisk

(psán též Weywanowsky; Wegwanowssky; Weivanowski, Paul Joseph)

Charakteristika: Skladatel, trubač a kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1639
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.7.1693
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Vejvanovský, Pavel Josef (psán též Weywanowsky; Wegwanowssky; Weivanowski, Paul Joseph), skladatel, trubač a kapelník, narozen asi 1639, Hlučín, zemřel 24. 7. 1693, Kroměříž.
 
Skladatel je v dobových aktech jmenován pouze jako Pavel („Paul, Paulus“), druhé jméno Josef se objevuje nedůsledně ve letech 1684–92 na některých jeho hudebninách. Přesné datum ani místo narození není známo. Podle matriky zemřelých u sv. Mořice v Kroměříži zemřel asi ve věku šedesáti let („sepultus est … circiter annos 60“), Vejvanovský sám udává v roce 1667 jako svědek ve sporu svůj věk 28 let. Jeho rodištěm byl patrně Hlučín. Ve zdejších matrikách (začínají až 1660) se sice příjmení Vejvanovský nevyskytuje, Vladimír Maňas však nabízí hypotézu o záměně s podobně znějícím Vojnovský (někdy psáno jako Vejnovský). Podle Bohumíra Indry měl otec Pavla Vejvanovského Václav (zemřel před 1666) sloužit jako mušketýr u opavského hejtmana a majitele hlučínského zámku Jana Jiřího Gašína, tento údaj však není podložen. V roce 1644 je rodina doložena na biskupském panství Hukvaldy (Hochwald), kde je Václav Vejvanovský jmenován jednak jako kaprál hradní stráže (v kupní smlouvě na grunt v Moravské Ostravě), jednak jako obroční písař (ve výkazech panství).
 
V letech 1656–60 studoval Pavel Vejvanovský na jezuitském gymnáziu v Opavě, kde je v seznamech studentů uváděn jednak jako „Hochwaldensis“ (roku 1656), jednak „Hulcinensis“ (v letech 1657–60). Z doby opavských studií se dochovalo sedmnáct opisů skladeb, z nichž vysvítá, že se již v této době znal s Heinrichem Ignazem Franzem Biberem a Philippem Rittlerem. Vlastní kompozice nejsou doloženy.
 
V červnu 1661 je zaznamenán jeho pobyt ve Vídni, kde se na příkaz olomouckého biskupského administrátora Eliáše Castelleho zdokonaloval ve hře na trubku. V té době byl olomouckým biskupem arcivévoda Leopold Vilém; Vejvanovský setrval v biskupských službách i po nástupu nového biskupa Karla von Liechtenstein-Castelcorn roku 1664. V letech 1665, 1666 a 1667 navštívil s biskupem Vídeň a opsal si zde skladby císařských dvorních skladatelů. Jeho pobyt v biskupově předešlém působišti Salcburku není doložen, i když jsou některé z jeho skladeb napsány na salcburském papíru.
 
Roku 1666 se oženil s dcerou zemřelého kroměřížského primátora Annou Terezií Minicatorovou (c. 1646–88), jejíž rodina pocházela z Lugana. V této souvislosti je zmiňována Vejvanovského znalost italštiny, která vysvítá z jeho zmiňovaného svědectví v aféře biskupského dvorního lékaře roku 1667. Z manželství se narodilo osm dětí, z nichž žádné se neuplatnilo v hudbě. Vejvanovský vlastnil nemovitosti v Kroměříži i v okolí a patřil mezi vážené městské občany.
 
Roku 1670 převzal po Heinrichu Biberovi úlohu představeného biskupské kapely (není sice nikde výslovně jmenován jako kapelník, tato funkce však zřejmě ještě nebyla institucializována). Patřil k nejlépe placeným zaměstnancům kroměřížského dvora, v letech 1672 a 1690 je doložena výše jeho platu 180 zlatých. Na svých hudebninách se podepisoval jako polní trubač (Feldtrompeter, tubicen campestris), tento titul mu však patrně nenáležel. V aktech je jmenován pouze jako „tubicen“ a nemáme doklady o tom, že by složil předepsané zkoušky a službu v armádě. V roce 1690 se po smrti Philippa Rittlera účastnil hudebního provozu také v katedrále sv. Václava v Olomouci. V úmrtním záznamu z roku 1693 je jmenován pouze jako „chori praefectus“ u sv. Mořice v Kroměříži.
 
Vejvanovský vlastnil svoji osobní sbírku muzikálií (dnes v knihovně Arcibiskupského zámku Kroměříž) a byl kopistou řady děl svých současníků. Proto je u mnoha skladeb určení jeho autorství sporné. Podle katalogu kroměřížské sbírky Jiřího Sehnala a Jitřenky Peškové (1998) je prokazatelně autorem 65 skladeb. Společně s hudebninami, které jsou sice napsány jeho rukou, ale není na nich výslovně uveden jako autor, se počet jeho kompozic blíží 120. Více než čtyři desítky jeho skladeb jsou dále dochovány nekompletně či jako skicy. Jeho skladatelské dílo nebylo příliš rozšířené, z dobových hudebních inventářů se objevuje ve Slaném (piaristé, 1676), Kremsmünsteru (benediktini, 1688–9), Pruském na Slovensku (františkáni, 1692) a v Tovačově (1699).
 
Skladatelsky vychází ze svých vídeňských současníků Schmelzera, Bertaliho a jiných, jeho hudební mluva je však jednodušší. Církevní skladby jsou typickou funkční hudbou s hlavním zřetelem na odrecitování textu, polyfonii více využívá až v kompozicích z osmdesátých let 17. století. Harmonicky vychází ze staršího modálního myšlení. Dokladem Vejvanovského zájmu o číselnou symboliku v hudbě je jeho Sonata tribus quadrantibus. Mezi jeho skladbami pro trubku, které zobrazují všechny výdobytky soudobé klarinové techniky, vyniká zvláště Sonata a 4 Be mollis využívající okrajových tónů nástroje.
Dílo
Dílo hudební (jen kompletní skladby, chronologicky)

Edice

Pavel Josef Vejvanovský: Serenate e sonate per orchestra, ed. J. Pohanka, MAB 36 (1950);
Pavel Josef Vejvanovský: Composizioni per orchestra I.-III., ed. J Pohanka, MAB 47­, 48,
49 (1960–61);
Kroměřížské intrády – Kremsierer Intraden. P. J. Vejvanovský – Anonimi. Rev. Sehnal, Jiří. Praha Editio Supraphon 1986;
Musica Rara. Music at the court of Kroměříž, London - Monteux, Series KROM: Sonata ittalica (48), Sonata Scti Mauritii (49), Sonata Vespertina (50), Sonata Be mollis (54), Sonata Venatoria (55), Sonata Tribus Quadrantibus (58), Balletti pro Tabula (59), Sonata Natalis (60), Intrada con altre Arie (61), Balletti per il Carnuale (63), Sonata Scti Petri et Pauli (68).
 
Vokální – mše
Missa brevis pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 trubky ad lib., 3 trombony ad lib., violone, varhany, 659, 1664;
Missa visitationis B. V. M. pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 trubky, 3 trombony in capella, varhany, 761, 1665;
Missa fidelitatis pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 3 violy, 2 trubky, 3 trombony ad lib., violone, varhany, 752, c. 1670;
Missa salvatoris pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 3 violy, 2 trubky, 3 trombony ad lib., violone, varhany, 759, 1677), edice: Süddeutsche Kirchenmusik des barock 24, vyd. W. Prolinger, Altötting, 1989;
Missa florida pro 2 CATB concertati, 2 CATB ripieni, 2 housle, 3 violy, 2 trubky, 2 trombony, violone, varhany, 753, 1678;
Missa bonae valetudinis pro 2 CATB concertati, 2 CATB ripieni, 2 housle, 2 violy, 2 trubky, 3 trombony ad lib., violone, varhany, 750, 1681;
Missa pro CATB, 2 housle, 2 violy, varhany, 748, 1682;
Missa martialis pro 2 CATB concertati, 2 CATB ripieni, 2 housle, 2 violy, 2 trubky, 3 trombony, violone, varhany, 754, 1682;
Missa refugii pro 2 CATB concertati, 2 CATB ripieni, 2 housle, 2 violy, 2 trubky, 3 trombony, violone, varhany, 756, 1682;
Missa s. Josephi pro CATB, 2 housle, 2 violy, varhany, 758, 1682;
Missa clamantium pro CATB, 2 housle, 2 violy, varhany (Sunt additi 2 Clarini pro libitu sed uno tono altiores debent esse Tubae), 751, 1683;
Missa misericordiae pro CATB, 2 housle, 3 violy, varhany, 755, 1689;
Missa rogate pro CATB, 2 housle, 3 violy, varhany, 757, 1689.
 
Vokální – další liturgické formy
Litaniae lauretanae pro CATB concertati, CATB ripieni, 4 violy, 3 trombony ad lib., violone, varhany, 744, 1674;
Litaniae lauretanae CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 violy, 2 trubky, violone, varhany, 745, 1674;
Litaniae BVM breues, simplices ab 8 vocibus pro CATB I. chori, CATB II. chori, violone, varhany, 743, 1675;
Motettum de sancta Anna „Congaudete mecum“ pro CATB, 2 housle, 3 violy, varhany, 762, 1677;
„Vidi Dominum sedentem“, Offertorium pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 3 violy, 3 trombony, violone, varhany, 794, 1677;
Medicamen contra pestem et de B. housle Maria „Stella caeli extirpavit“, Offertorium pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 violy, 3 trombony, violone, varhany, 747, 1679;
2 Litaniae lauretanae majales pro CATB, 2 housle, 3 violy, 2 trubky, 3 trombony, varhany; in junio pro CATB, 2 housle, 3 violy, 3 trombony, varhany, 746, 1680;
Vesperae de confessore pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 3 violy ad lib., 3 trombony ad lib., violone, varhany, 791, c. 1680;
„Usqueqvo exaltabuntur“, Offertorium pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 violy, 3 trombony, violone, varhany, 790, 1683;
„Congregati sunt inimici nostri“, Offertorium pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 violy, 3 trombony ad lib., violone, varhany, 739, 1684;
8 Offertoria pro CATB, 2 housle, 2 violy, varhany, de apostolis „Estote fortes in bello“, de martyribus „Usquequo peccatores“, de B. V. in caelos assumpta „Adeste cherubim, venite seraphim“, de confessore „Quasi sidus lucidissimum“, de dedicatione „Cum complesset Salomon“, de virginibus „Media nocte clamor“, de uno martyre „O rex gloriae“, de tempore „Vide, Domine, afflictionem“, 765, 1685;
De venerabili sacramento „Ave sanctissimum redemptoris nostri corpus“, Offertorium pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 violy, 3 trombony, violone, varhany, 740, 1687;
Motettum de tempore „Benedicite gentes“ pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 violy, varhany, 764, 1687;
Offertorium pro omni tempore „Exurgat Devs et dissipentur“ pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 violy, 2 Trombae breves (= in D), 3 trombony, varhany, 768, 1687;
Vesperae de sabbatho pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 violy, violone, varhany, 792, 1689;
Vesperae dominicales et de confessore pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 violy ad lib., violone, varhany, 793, 1692.
 
Instrumentální
Sonata a 4 Be mollis pro trubku (Clarino), housle, 2 violy, basso continuo, 777, c. 1666, edice: 1) J. Pohanka, Dějiny české hudby v příkladech (Praha 1958), 2) MAB 36, 3) Musica rara KROM 54;
Sonata à 5 pro 3 Clarini trombae breves, housle, 2 violy, varhany, 778, po 1680, edice: MAB 49, 26;
Sonata à 5 pro trubku, housle, trombon, 2 violy, varhany, 779, c. 1666, edice: MAB 49, 29;
Sonata à 6 pro trubku, 2 housle, 2 Cornetti, violone, varhany, 781, c. 1666, edice: MAB 49, 30;
Sonata ab 8 pro trubku, 3 trombony, housle, 3 violy, varhany, 782, c. 1667, edice: MAB 49, 31;
Sonata laetitiae pro 2 housle, 3 violy, 783, 1666, edice: MAB 47, 8;
Sonata natalis pro 2 trubky, 2 housle, 4 violy, violone, varhany, 784, 1674, edice: MAB 48, 21;
Sonata paschalis, II. Sonata scti Mauritii pro 2 trubky, 2 housle, 3 violy, 3 trombony ad lib., varhany, 785, 1666, edice: Musica rara KROM 49;
Sonata ss. Petri et Pauli pro trubku, 3 trombony, housle, 3 violy, basso continuo, 786, c. 1667, edice: 1) MAB 49, 31, 2) Musica rara KROM 68;
Sonata tribus quadrantibus pro trubku, housle, trombon, basso continuo, 787, c. 1667, edice: 1) MAB 48, 18, 2) Musica rara KROM 58;
Sonata à 5 pro 2 Trombae breves, housle, 2 violy, violone, varhany, 780, 1689, edice: MAB 49, 26 = Sonata venatoria 2 Clarini seu trombae breves, dass., 788, 1684, edice: 1) MAB 36, 2) Musica rara KROM 55;
Sonata vespertina ab 8 pro 2 trubky, 2 housle, 3 trombony, Violon, varhany, 789, 1665, edice: 1) MAB 47, 1, 2) Musica rara KROM 50;
Baletti per il carnuale pro housle, 2 violy, 2 trubky, 3 Schalamiae ô Piffare, fagot, violone grande, cembalo, 737, 1688, edice: MAB 49, 25;
Balletti pro tabula pro 2 trubky, 2 housle, 2 violy, violone, varhany, 738, 1670, edice: MAB 48, 20;
Intrada con altre ariae pro 4 violy (Viol. redopiatae), 3 Piffari, fagot, 2 trubky, violone, varhany, 742, 1679, edice: 1) MAB 48, 22, 2) Musica rara, KROM 61;
Intrada pro 2 trubky, 4 violy, cembalo, 741, 1683, edice: MAB 49, 24;
Offertur ad duos choros pro housle, 3 violy I. chori, housle, 3 violy II.chori, Violone grande nebo cembalo, 769, 1692, edice: MAB 49, 28;
Serenada à 6 pro 4 violy, 2 Violae da gamba, 773, c. 1667;
Serenada pro 5 Tubae campestres, Tamburini, housle, 2 Violae redopiate, Basso viola, Violon grande, 774, 1691, edice: MAB 49, 27;
Serenada pro 4 violy, 2 trubky, cembalo, 775, 1670, edice: MAB 36;
Serenada pro 4 Violae redopiatae, 5 Tubae campestres, Timpanis, Violone magno, 776, 1680, edice: MAB 49, 23.
 

Skladby s nepotvrzeným autorstvím

Vokální

Transfige o dulcissime, Offertorium pro C, 2 housle, 2 trombony, violu nebo trombon, varhany, 668, 1656;
Confitebor tibi Domine ab 11 Vocibus, žalm pro 2 C, A, 2 T, B, 2 housle, 3 trombony, basso continuo, 652, 1660);
Litaniae beatae Mariae virginis à 5 vel 8 et 5 instr. pro C, A, B concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 violy nebo trombony, fagot nebo trombon, basso continuo, 656, 1660;
Missa breuis pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 2 trubky (Clarini) ad lib., 3 trombony ad lib., violone, varhany, 659, 1664;
Salve regina pro B, 2 housle, 3 violy, varhany, 711, 1666;
Litaniae lauretanae pro 2 CATB, 2 housle, 2 violy, Viola da gamba, varhany, 692, 1667;
Litaniae lauretanae pro CATB concertati, CATB ripieni, 2 housle, 3 trombony ad lib., basso continuo, 693, 1668;
Miserere ab 11 pro 2 C, A, T, 2 B, 2 housle, 3 violy, 3 trombony ad lib., varhany, 696, 1669;
Motettum de nativitate Domini „Pastores eia surgite“ pro 3 C (Discanti), A, T, 2 B, 2 housle, 4 violy, varhany, 661 (c. 1670);
Motettum de sancto Venceslao „Ave martyr purpurate“ pro CATB, 2 housle, 3 violy, varhany, 699 (po 1672);
„In confessione laudis“ pro CATB, 2 trubky, 2 housle, 2 violy, varhany, 689, c. 1675;
Vesperae breves (jen Dixit) pro CATB, basso continuo, 672, 1677;
Litaniae lauretanae pro CATB, 2 housle, varhany, 691, 1678;
3 Litaniae lauretanae pro CATB, 2 housle, varhany, 695, 1680;
De resurrectione Domini „Haec est dies“ pro CATB, 2 housle, 2 violy, varhany, 653, 1687.
 
Instrumentální
Sonata à 10 pro 2 housle, 3 violy (Viola da Brazzia), 2 trubky, 2 violy da gamba, 1 violone, varhany, 666, 1665;
Sonata à 5 pro 2 housle, 3 violy, varhany, 722, 1666, edice: MAB 48, 13;
Sonata à 6 pro 2 housle, 4 violy, varhany, 724, 1666, edice: MAB 47, 10;
Sonata à 6 pro 3 housle, 3 violy, varhany, 725, 1666, edice: MAB 48, 11;
Sonata à 7 Instr. pro 2 housle, 2 trubky, 2 violy, varhany, 726, 1666, edice: MAB 48, 12;
Sonata à 7 pro 2 housle, 2 trubky, 3 violy, violone, varhany, 727, 1666, edice: MAB 47, 6;
Sonata à 10 pro 2 housle, 2 trubky, 2 violy, 3 trombony, violone, varhany, 728, 1666, edice: MAB 47, 4;
Sonata à 10 pro 2 housle, 3 violy, 2 trubky, 3 trombony (Trombe), varhany, 729, 1666;
Sonata à 5 pro 2 housle, 2 trubky, 1 trombon, varhany, 719, 1666, edice: MAB 47, 3;
Sonata paschalis pro 2 housle, 3 violy, basso continuo, 732, 1666, edice: MAB 47, 5;
Sonata Sancti Spiritus pro 2 housle, 2 violy, basso continuo, 733, 1666, edice: MAB 47, 9;
Sonata à 5 pro 2 housle, 3 violy, varhany, 665, 1667;
Sonata à 4 pro 2 housle, 2 violy (Viola da Brazza), 718, 1667;
Sonata à 5 pro 2 housle, 3 trombony, varhany, 720, 1667;
Sonata à 5 pro 2 housle, 3 violy, varhany, 721, 1667;
Sonata à 5 pro 2 housle, 3 violy, varhany, 723, 1667;
Sonata la posta pro 3 housle, 3 trombony, basso continuo, 731, 1667, edice: MAB 48, 17;
Sonata ittalica a 12 pro 3 trubky, 2 Cornetti, 3 housle, 4 violy, varhany, 1121, 1668, edice: Musica rara, KROM 48;
Balletti à 7 pro housle, 2 violy, trubku, 2 trombony, cembalo, 645, c. 1670);
2 Intrada pro 2 trubky, 677, 1671, 678, 1685;
Ingressus pro 2 trubky (Clarino in D), housle, 2 violy, basso continuo, 690, c. 1690;
Sonata pro housle, 2 violy, 2 trubky, 2 trombony, varhany, 664, c. 1690;
Sonata pro housle, 2 violy, basso continuo, 717, c. 1690.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
MGG1.
MGG2.
New Grove1.
New Grove2.
 
II. Ostatní
Nettl, Paul: Die Wiener Tanzkomposition in der zweiten Hälfte des 17. Jh. (Studien zur Musikwissenschaft 8, 1921, s. 45­–175).
Nettl, Paul: Zur Geschichte der Musikkapelle des Prostbischofs Karl Liechtenstein-Kastelkorn von Olmütz (Zeitschrift für Musikwissenschaft 4, 1921­–2, s. 485–496).
Breitenbacher, Antonín: Hudební archiv kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži (Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, 40, 1928, suppl.; 1. doplněk 41–42, 1929, suppl.; 2. doplněk 42, 1930; 3. doplněk 48, 1935).
Racek, Jan: Inventáře hudebnin tovačovského zámku z konce 17. století (Musikologie I, 1938, s. 45–68).
Petráš, Oldřich: Suitové orchestrální skladby Pavla Josefa Vejvanovského, disertace Brno 1948.
Meyer, E. H.: Die Bedeutung der Instrumentalmusik am prostbischöfliche Hofe zu Olomouc (Olmütz) in Kroměříž (Kremsier) (Musikforschung 9, 1956, s. 388–411).
Sehnal, Jiří: K otázce českých skladatelů v kroměřížské kapele biskupa Karla Liechtensteina-Castelcorna (Umění a svět 1, 1956, s. 30–45).
Sehnal, Jiří: Společenský profil Pavla Vejvanovského podle kroměřížských matrik (Zprávy vlastivědného ústavu v Olomouci 120, 1964, s. 5–12).
Sehnal, Jiří: Die Musikkapelle des Olmützer Bischofs Karl Liechtenstein-Castelkorn in Kremsier (Kirchenmusikalisches Jahrbuch 51, 1967, s. 79–123).
Sehnal, Jiří: Partitura v 17. století na Moravě (Sborník JAMU 6, 1972, s. 81–92).
Smithers, Don L.: The Music and History of the Baroque Trumpet before 1721 (London/New York 1973, 2Carbondale 1988).
Indra, Bohumír: Pavel Vejvanovský a Moravská Ostrava (Časopis Slezského musea B 25, 1976, s. 134–138).
Trojan, Jan: Modální prvky v nástrojové tvorbě Pavla Vejvanovského (Hudební věda 15, 1978, s. 234–245).
Sehnal, Jiří: Byl Pavel Vejvanovský polním trubačem? (Bratislavský hudobný barok, Bratislava 1985, s. 59–63).
Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského musea 73, 1988, s. 175–207, 1989, s. 255–268).
Sehnal, Jiří: Hudba pro trompetu v 17. a 18. století na Moravě (Časopis Moravského musea 75, 1990, s. 173–203).
Sehnal, Jiří: Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži (Kroměříž 1993).
Musik des 17. Jahrhunderts und Pavel Vejvanovský (Sborník Kroměříž 1993, vyd. Jiří Sehnal, Brno 1994). Zde zejména: Krones, Helmuth: Modalität und Tonalität im Oeuvre Vejvanovskýs und seiner Zeitgenossen, s. 205–217; Haberl, Dieter: P. J. Vejvanovský: Sonata tribus quadrantibus, s. 219–236.
Sehnal, Jiří – Pešková, Jitřenka: Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata, Praha 1998, s. 571–649 (tematický katalog).
Sehnal, Jiří: Pavel Vejvanovskýs Beziehungen zu Schlesien (Musikkultur in Schlesien zur Zeit von Telemann und Dittersdorf. Berichte der musikwissenschaftlichen Konferenzen in Pszczyna/Pless und Opava/Troppau 1993. Sinzig 2001, s. 237–248).
Maňas, Vladimír: Hudba v Hlučíně v období raného novověku (Opus musicum 34, 2002, č. 5, s. 4–12).
Archivalie
Všechny rukopisy v hudebním archivu Arcibiskupského zámku Kroměříž, čísla v seznamu skladeb udávají pořadové číslo v tematickém katalogu J. Sehnala a J. Peškové Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata (Praha 1998).
4 spartace Emiliána Troldy v Hudebním oddělení Národního muzea – Českém muzeu hudby.
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 6.2.2007