Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vaňura, Vilém

Tisk


Charakteristika: Klavírista, hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:16.3.1908
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.1.1982
Text
DíloLiteratura

Vaňura, Vilém, klavírista, hudební pedagog a skladatel, narozen 16. 3. 1908, Rosice, zemřel 19. 1. 1982, Brno.


Hře na klavír se učil od sedmi let u Vladimíra Malacky. V letech 1922–28 studoval hru na klavír na brněnské konzervatoři (studium ukončil u Růženy Kurzové). Studium skladby a dirigování absolvoval v Praze roku 1929. V klavíru pokračoval na mistrovské škole v Praze u Viléma Kurze (1928–32) a ve skladbě u Josefa Suka (1929–32). Byl učitelem na hudební škole Antonína Dvořáka ve Zlíně (1934–35), Moravana v Kroměříži (1935–36), kde byl zároveň druhým dirigentem smíšeného sboru. V roce 1936 byl povolán na brněnskou konzervatoř, kde vyučoval klavírní hře až do svého pensionování v roce 1968. Uplatňoval se jako sólový a komorní hráč v Moravském komorním triuJindřichem Poláškem a Františkem Kopečným a jako korepetitor.

Dílo

Dílo hudební

Orchestrální skladby
Capriccio;
Suita.

Nástrojová a komorní tvorba
Klavírní trio g moll;
7 klavírních skladeb (Praeludium, Capriccetto, Serenata ad.);
Dumka pro violoncello a klavír (1928).

Písně
4 písně na slova Jaroslava Vrchlického (Jarní, Krajina, Stromy, Adagio);
6 národních písní.

Sborové skladby
Náš prapor (1935);
Buď zdráv (1938);
2 smíšené sbory na slova Miloše Krejzy.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.


II. Ostatní

Sborník k padesátiletému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1969).

Soharová, Jana: Klavírní oddělení za 60 let (Opus Musicum, 11, 1979, č. 7, s. 197–200).

Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).

Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).


Jan Žemla
Datum poslední změny: 5.11.2009