Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

DILIA

Tisk

(Československé divadelní a literární jednatelství)

Charakteristika: umělecká agentura

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1949
Text

DILIA (Československé divadelní a literární jednatelství; Divadelní a literární agentura), umělecká agentura, zahájení činnosti 1949, Praha.

 

DILIA byla založena v roce 1949 sloučením divadelních a literárních agentur. Kromě činnosti, která spočívala v zajištění autorských práv pro divadelní představení a vydávání literatury, byla pověřena gescí v oblasti hudebně dramatických děl ve smyslu vydávání a uchovávání provozovacích notových materiálů českých a slovenských hudebních skladatelů. Tuto činnost provádí DILIA dodnes i s přesahem vůči zahraničním nakladatelům notových materiálů, které zastupuje na českém teritoriu. U chráněných děl také ošetřuje licence k hudebně dramatickým dílům vůči divadlům, orchestrům, televizi, rozhlasu a dalším subjektům. Agentura je rozdělena na divadelní, literární, hudební a mediální oddělení. Stala se členem mezinárodních organizací CISAC (Mezinárodní konfederace ochranných autorských společností), GESAC (Mezinárodní sdružení ochranných autorských společností), IFRRO (Mezinárodní federace organizací spravujících práva na rozmnožování autorských děl) a SAA (Society of Audiovisual Authors).


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

www.dilia.cz

Archivalie

Archiv DILIA.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 7.1.2019