Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sádecký, Zdeněk

Tisk


Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:2.6.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.12.1971
Text
DíloLiteratura

Sádecký, Zdeněk, muzikolog, narozen 2. 6. 1925, Dvůr Králové nad Labem, zemřel 28. 12. 1971, Praha.

Po maturitě na gymnáziu v Jaroměři (1944) byl totálně nasazen, po konci války nastoupil na pedagogické oddělení pražské konzervatoře a zároveň také na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde studoval hudební vědu u Antonína Sychry. Kromě toho docházel na přednášky Jana Mukařovského. Doktorský titul získal v roce 1951 obhajobou dizertační práce Boj za revolučně demokratickou píseň v českém obrození.

První zaměstnání našel na pedagogickém oddělení pražské konzervatoře, současně vyučoval na hudební fakultě Akademie múzických umění; nejprve jako odborný asistent hudební teorie a estetiky (1951–61), později jako docent (1962–71). Měl zde na starosti především hudební estetiku, hudební psychologii a pedagogiku.

Svou vědeckou kariéru začal publikacemi o problémech estetiky a o dějinách masové písně, postupně se přeorientoval na estetický a teoretický průzkum děl Dvořákových, Janáčkových a Smetanových, monografii věnoval dílu Josefa Suka.

Sádecký byl členem hudebněvědné sekce Svazu československých skladatelů. V rámci členství byl v redakční radě sborníků Hudební věda (společně s Antonínem Sychrou, Václavem Kučerou, Miladou Landmanovou, Miroslavem Karlem Černým a Karlem Risingerem) a podílel se na řízení Knižnice Hudebních rozhledů.

Jako kritik přispíval nejvíce do Hudebních rozhledů a do denního tisku. U kritik v Lidových novinách používal šifru Sý.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané publikace

Boj za demokratickou píseň v obrození (Praha, Orbis 11952);

O některých otázkách estetiky O. Hostinského (Praha 1955; Knižnice Hudebních rozhledů, roč. 1, sv. 4);

Lyrismus v tvorbě Josefa Suka (Praha, Academia 11966).

Studie, stati a analýzy (výběr)

O hudební řeči našich masových písní (Hudební rozhledy 8, 1955, č. 18, s. 889–911; s bibliografií masových písní);

O současné situaci v naší masové písni (in: Píseň – pravda o životě. Sborník materiálů z celostátní konference SČS o písni v prosinci 1955, Praha, Svaz československých skladatelů 1956; Knižnice Hudebních rozhledů, roč. 2, sv. 2);

Celotónový charakter hudební řeči v Janáčkově „Lišce Bystroušce“ (in: Živá hudba. Sborník prací Hudební fakulty Akademie múzických umění, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 11962, s. 95–163; sv. II);

Výstavba dialogu a monologu v Janáčkově „Její Pastorkyni“ (in: Živá hudba. Sborník prací Hudební fakulty Akademie múzických umění, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 11968, s. 73–146; sv. IV);

Tematické vztahy v Janáčkově klavírním díle. Analytická studie (Hudební věda 6, 1969, č. 1, s. 26–56);

K některým otázkám výuky estetiky na vysoké hudební škole (in: Živá hudba 6, 1976).

Články, recenze, zprávy (výběr)

První provedení Kubínova cyklu „Ostrava“ (Hudební rozhledy 6, duben 1953, č. 7, s. 306–307);

Průkopník naší nové hudební vědy (Hudební rozhledy 6, květen 1953, č. 8, s. 339–340);

Josef Suk, velký pokračovatel v díle klasiků české hudby (Hudební rozhledy 7, leden 1954, č. 1, s. 11–21);

Josef Suk (Musik und Geschichte, 1954, č. 9);

Otakar Hostinský hovoří k dnešku (Hudební rozhledy 13, 1960, č. 1, s. 14–16);

K hodnocení hudební tvorby (Hudební rozhledy 14, 1961, č. 2, s. 49–52).

Bibliografie

Bibliografický soupis článků, statí, studií, publikací, materiálů a dokumentů z oblasti české a slovenské hudební estetiky 1948–1960 (in: Hudební věda 1962. Studie kabinetu pro soudobou hudbu, sv. 1, Praha, Panton 11962, s. 107–177; Knižnice Hudebních rozhledů, řada B, sv. 5).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Antonína Hořejše).

MEH.

HSPK.

II. Ostatní (výběr)

Černý, Miroslav – Kubíková, Květa: K patnáctému výročí Hudební fakulty Akademie musických umění (in: Živá hudba. Sborník prací Hudební fakulty Akademie múzických umění, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 11962, s. 231; sv. II).

Smolka, Jaroslav: In memoriam Zdeňka Sádeckého (Hudební věda 9, 1972, č. 1, s. 92–93).

[Hudební vědec Zdeněk Sádecký...] (Hudební rozhledy 25, 1972, č. 2, s. 62).

Jan Pirner

Datum poslední změny: 8.2.2012