Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kolařík, František

Tisk


Charakteristika: Varhaník, skladatel, dirigent a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:26.1.1867
Datum úmrtí/ukončení aktivity:20.9.1927
Text

Kolařík, František, varhaník, skladatel, dirigent a hudební pedagog, narozen 26. 1. 1867, Opatovice u Vyškova, zemřel 20. 9. 1927, Místek.
 
Vyrůstal v chudé dělnické rodině. Od útlého mládí projevoval mimořádný zájem o hudbu. Po absolvování základní školy se stal fundatistou augustiniánského kláštera na Starém Brně. V letech 1882–85 studoval brněnskou varhanickou školu. 4. května 1886 se stal ředitelem kůru a varhaníkem katolického chrámu v Místku. Od založení zdejšího českého matičního gymnázia (1895) působil jako tzv. vedlejší (externí) učitel zpěvu. S manželkou Emílií (roz. Čirmerovou; sňatek 20. 10. 1891) vychovával syna Josefa a dceru Marii, projevující výraznější kompoziční nadání.
Neúnavnou prací se zasloužil o rozvoj místeckého hudebního života. Uplatňoval se – ve své soukromé hudební škole v Místku – jako úspěšný učitel klavíru, založil a vedl chrámový sbor a orchestr, roku 1903 spoluzaložil Hudebně-pěvecký spolek Smetana, jehož byl prvním sbormistrem a dirigentem. Potřebnou učitelskou kvalifikaci získal vykonáním státní zkoušky ze zpěvu a ze hry na klavír (1896 v Praze). Dlouholeté přátelství spojovalo Kolaříka s Leošem Janáčkem, kterého – jako Janáčkův oblíbený žák – doprovázel na sběratelských cestách za lašskou a valašskou lidovou písní v období před Národopisnou výstavou českoslovanskou (tj. před rokem 1895).
Značné obliby dosáhla Kolaříkova chrámová skladatelská tvorba. Mezi cca dvaceti mešními kompozicemi zvl. Pastýřská mše F dur (1905; vydaná Oldřichem Pazdírkem, Brno 1927), vydávány byly také Vánoční zpěvy, koledy a požehnání (Místek 1925), rukopisné České liturgické zpěvy k slavnosti Božího těla, tři Te Deum laudamus atd. Ze světské tvorby měly zřejmě hudebněpedagogické poslání tři vánoční hry (např. Čarovná noc pro sóla, sbor, orchestr a harmonium) a dvě hudební pohádky (Pampeliška, Tři halíře). Kolaříkovu vlasteneckou politickou orientaci dokládají pochody (Sokolský, Legionářský, Pochod balkánských Slovanů a další). Početné harmonizace českých, moravských a slovenských lidových písní a sborová tvorba sloužily především Kolaříkovým vlastním uměleckým potřebám.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Kolařík, František: Musica (Památník Matice místecké, Místek 1905, s. 90–92).
Procházka, Jaroslav: Lašské kořeny života i díla Leoše Janáčka (Frýdek-Místek 1948).
Mazurek, Jan: Národopisné výstavy na východní Moravě a ve Slezsku před rokem 1895 (Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, řada D-15, Praha 1979, s. 93–101).
Archivalie
Pozůstalost č. 13 (František Kolařík), Okresní archiv Frýdek – Místek.

Jan Mazurek
Text

Datum poslední změny: 16.3.2009