Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Loudová, Ivana

Tisk


Charakteristika: skladatelka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:8.3.1941
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.7.2017
Text
DíloLiteratura

Loudová, Ivana, skladatelka a hudební pedagožka, narozena 8. 3. 1941, Chlumec nad Cidlinou, zemřela 25. 7. 2017, Praha.

 

Od pěti let se učila hře na klavír u své matky, po níž zdědila hudební nadání a absolutní sluch, od šesti let hrála na housle, věnovala se též baletu, komponovat začala ve třinácti letech. Po maturitě na gymnáziu v Novém Bydžově (1958) byla přijata do 3. ročníku pražské konzervatoře, kde studovala skladbu u Miloslava Kabeláče (1958–61), pokračovala na AMU u Emila Hlobila (1961–66) a v aspirantuře tamtéž u Miloslava Kabeláče (1968–72). Na základě konkurzu (1970) získala stipendium francouzské vlády pro studium skladby na pařížské konzervatoři u Oliviera Messiaena a André Joliveta. Současně absolvovala stáž v experimentálním studiu Groupe de Recherches Musicales v Centre Bourdan při ORTF u Pierra Schaeffera (1971). Po ukončení studií (1972) se věnovala kompozici ve svobodném povolání, spolupracovala s divadly, rozhlasem a filmem a příležitostně se věnovala teoretické a pedagogické činnosti.

 

Ivana Loudová byla autorkou s plně individualizovaným, osobitým tvůrčím projevem, v němž se od počátku samostatné tvůrčí dráhy orientovala na širokou škálu vyjadřovacích prvků a postupů moderní hudební řeči, zejména modalitu a osobitou tektoniku. Zaměřovala se převážně na komorní, vokální a symfonickou oblast, významná část jejího hudebního díla patřila skladbám pro děti. Za svou tvorbu obdržela v roce 1993 výroční cenu Heidelberger Kunstpreis (SRN).

 

Do konce roku 2014 vytvořila Loudová víc než sto skladeb. K jejím nejznámějším orchestrálním dílům patří Spleen-Hommage à Charles Baudelaire a Chorál pro orchestr, které byly inspiračním zdrojem pro vznik více než 500 výtvarných děl, vystavených na společné výstavě Vom Ohr zum Auge v Mnichově (1994), dále dvě symfonie, Koncert pro komorní orchestr, baletní hudba Rhapsody in black. Z komorních skladeb Air à Due Boemi  pro basklarinet a klavír, Gnómai pro soprán, flétnu a harfu, Smyčcový kvartet č. 2 „Památce Bedřicha Smetany“, Nokturno pro violu a smyčce, Monument pro varhany, Veni etiam pro 6 dechových nástrojů v prostoru, Planeta ptáků I–III s použitím elektroniky, Canto solitario pro housle sólo, písňový cyklus Lunovis. U mladých interpretů jsou v oblibě její Preludia pro klavír a sonáty s klavírem (houslová, klarinetová a trombonová). Z vokálních skladeb to je Kurošio – dramatická freska pro soprán sólo a velký smíšený sbor, Malá vánoční kantáta pro dětský sbor, trubku a harfu, Italský triptych pro smíšený sbor, Štěstí pro smíšený a dětský sbor, Harmonie du soir pro komorní smíšený sbor,kantáta pro sóla, dětský sbor, zobcové flétny a bicí Mudrosloví, Poselství pro velký chlapecký sbor a jiné. Stále žádaná je její kniha Moderní notace a její interpretace. Na toto téma uspořádala řadu přednášek, zúčastnila se mezinárodních sympozií v Paříži, Heidelbergu, Kasselu, Drážďanech, Fiuggi, Šamorínu a jinde.

 

Ve skladatelských soutěžích doma (Jirkov, Jihlava, Olomouc, Most, Praha) i v zahraničí (Mannheim, Arezzo, Verona, Mantova) získala řadu ocenění, mnohé její skladby byly vydány tiskem (Panton, Editio Supraphon, Editio Bärenreiter Praha, Peters, Schirmer, Alea Publishing, BIM Edition, Edizioni Suvini Zerboni, Schott) a též na nosičích zvuku. Panton vydal v roce 1998 její profilové CD v ediční řadě Protokol XX, obsahující výběr orchestrální a komorní tvorby. V roce 2009 vydal skladatel Jan Klusák (vydavatelství JK XXI Prague) dvojalbum s nahrávkami jejích sólových skladeb (Music for One) a duet (Music for Two), k Roku české hudby 2014 vydalo Hudební informační středisko CD s nahrávkami jejích skladeb z poslední doby (Sinfonia numerica, Zapomnětlivý anděl, Canto solitario, Milosrdný Samaritán, Planeta ptáků III, Dvojkoncert pro housle, bicí nástroje a smyčce). 

Na festivalu Pražské jaro měly premiéru skladby  Veni etiam (1996), Mudrosloví (2004) či Sinfonia numerica, objednaná festivalemk Mozartovu výročí (2006). Pro Mezinárodní interpretační soutěž Pražského jara vznikla Sonata angelica pro trombon a klavír (1997) a Canto solitario pro housle sólo (2003). V zahraničí se uskutečnily premiéry skladeb Ad caelestem harmoniam k 900. výročí narození Hildegardy von Bingen na festivalu ve Fiuggi (1998), Smyčcověho kvartetu č. 3 „Renaissance“ v roce 2002 v arabském Muscatu (Sultanát Omán), písňového cyklu Lunovis & u.s.w. na festivalu v Salcburku (podzim 2005) a mnoha dalších.

 

V letech 1980 a 1997 Ivana Loudová působila jako „composer-in-residence“ u American Wind Symphony Orchestra (Pittsburgh, USA), pro který napsala řadu skladeb (Chorale, Hymnos, Concerto, Magic concerto, Dramatic concerto, Luminous voice).

 

Od roku 1992 Ivana Loudová vyučovala skladbu a hudební teorii na hudební fakultě AMU (1994 docentura, 2006 profesura). Mezi jejími žáky byli skladatelé Zdeněk Bartošík, Radim Bednařík, Jakub Dvořáček, Martin Klusák, Jiří Lukeš, Roman Pallas a další. Její kompoziční třídou na HAMU prošla i řada stážistů ze zahraničí. Jako hostující profesor vedla mistrovské skladatelské kursy v Německu (Unna) a v Rakousku (Edlach-Reichenau), byla často zvána k účasti v mezinárodních soutěžních porotách. Od roku 1996 vedla na AMU studio soudobé hudby „Studio N“, se kterým rozvíjela řadu aktivit (přednášky, semináře, koncerty) v oblasti poznávání hudby 20. a 21. století, které jsou otevřeny i širší veřejnosti.


Dílo

Dílo hudební:

 

Orchestrální skladby

Fantazie pro orchestr (1961).

Koncert pro komorní orchestr (1962).

Symfonie č. 1 (1964–65).

Symfonie č. 2, pro alt sólo, smíšený sbor a orchestr, slova Michelangelo, Jacques Prévert (1965).

Rhapsody in Black, baletní hudba (1966, CD Panton 1998 „I. Loudová-Protokol XX“).

Spleen. Hommage à Charles Baudelaire (1971, notové vydání Panton 1973, Schott International 2001, CD Panton 1998 „I. Loudová-Protokol XX“).

Hymnos, pro dechové a bicí nástroje (1972, notové vydání C. F. Peters, CD v souboru „Antologie české hudby“, Divadelní ústav 2004).

Chorál pro orchestr. Věnováno Roku české hudby (1973, CD Panton 1995).

Sinfonia numerica, pro komorní orchestr (jednovětá), k Mozartovu jubileu (2006, premiéra Pražské jaro 2006, CD HIS 2014).

 

Skladby pro sólové nástroje s orchestrem

Koncert pro bicí, varhany a orchestr dechových nástrojů (1974, notové vydání C. F. Peters 1974,  LP AWSO 1974, CD Panton 1998 „I. Loudová-Protokol XX“, AWSO 2008).

Nokturno, pro violu a smyčce (1975, notové vydání Český hudební fond, CD Panton 1998 „I. Loudová-Protokol XX“).

Partita in D pro flétnu, cembalo a smyčce (1975).

Magic concerto, pro xylofon, marimbu, vibrafon a symfonický dechový orchestr (1976, notové vydání C. F. Peters 1976).

Concerto breve, pro flétnu (nebo housle) a komorní orchestr (1979).

Dramatic Concerto, pro bicí sólo a dechový orchestr (1979, notové vydání C. F. Peters, LP Panton 1978).

Luminous Voice(Zářivý hlas). Koncert pro anglický roh, dechové a bicí nástroje (1986, notové vydání C. F. Peters).

Dvojkoncert, pro housle, bicí nástroje a smyčce (1988–89, CD HIS 2014).

 

Komorní skladby pro sólový nástroj

Suita pro flétnu sólo (1959, notové vydání Schirmer 1976, CD JK XXI Prague 2009).

Preludia pro klavír (1961).

Per tromba. Koncertní studie pro trubku (1969, CD JK XXI Prague 2009).

Sólo pro krále Davida, pro harfu (1972, notové vydání Panton 1975, Joshua Corp. 1975, CD JK XXI Prague 2009).

Agamemnón. Suita pro bicí nástroje (1973, notové vydání Schirmer).

Aulos, pro basklarinet sólo (1976, notové vydání Schirmer 1976, Alea Publishing 2011, CD Symphony Australia 2003).

Quatro pezzi per clarinetto solo (1978, notové vydání Alea Publishing, CD JK XXI Prague 2009).

Con umore in F per fagotto solo (1978), CD JK XXI Prague 2009.

Tango Music, pro klavír (1984, notové vydání New York: Quadrivium Press 1985, Certosa Verlag 2010, CD New Albion Record 1995, CD JK XXI Prague 2009, Canada: Musicaction 2013).

Monumento per organo solo (1984, notové vydání Schott International, LP Panton 1974).

Pražské imaginace. Pět kusů pro klavír (1995, notové vydání Certosa Verlag 2013, CD JK XXI Prague 2009).

Zapomnětlivý anděl, pro klarinet sólo (2012, CD HIS 2014).

 

Komorní skladby pro dva nástroje

Sonáta pro housle a klavír (1961, notové vydání Radioservis 2005).

Sonáta pro klarinet a klavír (1963, notové vydání Radioservis 2005).

Ballata antica, pro trombon a klavír (1966, notové vydání Panton 1973, Joshua Corp. 1974).

Air, pro basklarinet a klavír (1972, notové vydání Schirmer 1976, Alea Publishing 2011, CD Panton 1995, Washington: Tacoma 2001, Symphony Australia 2003).

Ballata eroica, pro housle a klavír (1976).

Suita pro hoboj a klavír (1974).

Cadenza pro housle (flétnu) a harfu (1976).

Sonatina pro hoboj a klavír (1981).

Duo concertante, pro basklarinet a marimbu (1982, notové vydání Alea Publishing 2012, CD Beveren: Phaedra.Classics 1992, JK XXI Prague 2009).

Sentimento del tempo, pro basklarinet, klavír a bicí ad libitum (1993, CD JK XXI Prague 2009).

Duo meditativo, pro soprán a violoncello (1994, CD JK XXI Prague 2009).

Sonata angelica, pro trombon a klavír (1997, notové vydání Editions Bim 1996, CD JK XXI Prague 2009).

Duetti melancholici, pro dva hoboje nebo 2 flétny nebo2 klarinety (1997, CD JK XXI Prague 2009).

Echoes, pro lesní roh a bicí nástroje (1997, CD JK XXI Prague 2009).

Hlasy pouště, pro dva hráče na bicí nástroje (2004, CD ARTA Records 2007).

Duo fluido, pro flétnu a bicí nástroje (2004.)

Milosrdný Samaritán, pro bicí nástroje a varhany (2012, CD HIS 2014).

 

Komorní skladby pro tři a více nástrojů

Smyčcový kvartet č. 1 (1964).

Smyčcový kvartet č. 2 „Památce Bedřicha Smetany“ (1973–76, notové vydání Panton, CD Panton 1998).

Hukvaldská suita, pro smyčcové kvarteto. Památce Leoše Janáčka (1984, notové vydání Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti 1986).

Variace na Stamicovo téma, pro smyčcové kvarteto (1989, CD Radioservis 1999).

Smyčcový kvartet č. 3 „Renaissance“ (2001, premiéra v Muscatu 2001, CD Muscat: Bait al Zubair 2001).

Romeo a Julie. Renesanční suita pro flétnu, housle, violu, violoncello a harfu (1974).

Soli e tutti, pro flétnu, hoboj, housle, violu, violoncello a cembalo (1975).

Meditace, pro flétnu, basklarinet, klavír a bicí (1977).

Kytička pro Emanuela (Carla Philippa Emanuela Bacha), pro komorní jazzový ansámbl (1981, CD Sound Studio AMU, 2000).

Spící krajina, pro deset žesťových nástrojů a bicí (1985).

Musica festiva, pro 3 trubky a 3 trombony (1979–81, LP Panton 1982, CD Eridana 1996).

Trio italiano, pro klarinet, fagot a klavír (1988, notové vydání Certosa Verlag 2012, CD Wisconsin: Tonheim Records 2005).

Don Giovanni’s Dream (Sen Dona Giovanniho). Fantazie pro dechové okteto (1989, notové vydání Amsterdam: Edition Compmusic 1990, CD Studio Matouš 2011).

Tanto accanto, pro flétnu, housle, violoncelo a cembalo (1995, CD Bohemia Music 1996).

Veni etiam, pro 6 hobojů (fléten) v prostoru (1996, premiéra na festivalu Pražské jaro 1996).

Ad caelestem harmoniam, per 8 violoncelli e voce mistico (1998, premiéra na festivalu ve Fiuggi).

 

Vokální skladby

Setkání s láskou. Tři mužské sbory s flétnou a klavírem na slova italské renesanční poesie (1966, notové vydání Supraphon 1968, LP Supraphon 1966).

Stabat mater, pro mužský sbor a cappella (1966, notové vydání Schirmer 1977).

Kurošio. Dramatická freska pro soprán a velký smíšený sbor (1968, LP Panton 1973).

Ego sapientia, pro mužský sbor a cappella (1969, notové vydání Schirmer 1977).

Gnómai. Trio pro soprán, flétnu a harfu (1970, notové vydání Český hudební fond 1985, LP Panton 1987, CD Panton 1998 „I. Loudová-Protokol XX“). 

Štěstí. Malá kantáta pro smíšený a dětský sbor a cappella na vlastní libreto (1983, LP Panton 1983, CD Bonton Music 1997).

Malá večerní hudba. Cyklus skladeb pro hoboj a komorní smíšený sbor na slova Karla Hlaváčka (Hrál kdosi na hoboj, Dva hlasy, Pozdě k ránu, 1985–1991).

Živote, postůj!. Mužský sbor a cappella na text Františka Hrubína (1987).

Harmonie du soir, pro komorní smíšený sbor na slova básně Charlese Baudelaira (1993, premiéra Kassel 1993).

Fünf Lieder, pro mezzosoprán a flétnu na slova Christiana Morgensterna (1995, CD JK XXI Prague 2009).

Mudrosloví. Kantáta pro vokální kvartet, dětský sbor, flétny a bicí nástroje (2004, premiéra na festivalu Pražské jaro 2004, CD Stylton 1998).

Lunovis & u.s.w., pro mezzosoprán a flétnu na texty Christiana Morgensterna (2005, premiéra na festivalu v Salcburku 2005).

Sub tuum praesidium, pro smíšený sbor a varhany (2012).

Poselství. Kantáta pro velký chlapecký sbor (2013).

 

Skladby pro děti

Mámo... Cyklus tříhlasých dětských sborů (1966).

Malý princ. Dětská kantáta podle Antoina de Saint-Exupéryho (1967).

Deset minut ticha. Hra pro dětský sbor s doprovodem nástrojů na vlastní text (1974, notové vydání Supraphon 1976).

Malá vánoční kantáta, pro dětský sbor, trubku a harfu (k narození syna, 1976, notové vydání G. Schirmer 1981, Fras 2013, CD Ostrava: Stylton 2000, CD Brno: Antifona 2001).  

Zpěvy o růži. Čtyři dětské sbory a capella na anonymní texty z Královéhradecka (1983).

Pohádky a oblázky. Instruktivní skladbičky pro klavír (1961, 1984, notové vydání Panton 1986, Schott International 2001).

Hrajeme každý den. Instruktivní skladby pro 2–3 housle (1986, notové vydání Panton 1988).

 

Skladby s elektroakustickou složkou

Res humana. Elektroakustická kompozice, spoluautor Miloš Haase, věnováno Miloslavu Kabeláčovi (1970).

Planeta ptáků I. Elektroakustická kompozice. Památce Oliviera Messiaena (1998).

Planeta ptáků II. Meditace pro housle a elektroniku. Památce Oliviera Messiaena (1999).

Planeta ptáků III, pro flétnu a elektroniku. Památce Oliviera Messiaena (2009, CD HIS 2014).

 

Scénická hudba

Hadrián z Římsů (1964).

Konec masopustu (1964).

Tabáková cesta (1965).

Bílé noci (1965).

Krysař (1965).

Romeo a Julie (1966).

Strýček Váňa (1971).

Fiescovo janovské spiknutí (1972).

Merlin aneb Pustá zem (1988).

Vousy na mašličku (1989).

Dobro naší země (2009).

 

Hudba pro rozhlas

Kurošio. Černý proud (1968).

Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové (1970).

O Ivanu careviči, ptáku Ohniváku a šerém vlku (1971).

Paleček (1972).

Radúz a Mahulena (1973).

In ihrem Sinne (1981, Rundfunk Berlin).

 

Hudba k filmům

Mlčení, režie Juraj Jakubisko (hraný film, 1963).

Svatá Jana, režie Elo Havetta (hraný film, 1963).

Sredni Vaštar, režie Václav Bedřich (animovaný film, 1981).

Black and White, režie Václav Bedřich (animovaný film, 1983).

Sluneční soustava (naučný film, 1985).

Hvězdný vesmír (naučný film, 1987).

 

Dílo literární:

 

Knižní publikace

Zlatý klíček od pusy. Písničky a hříčky pro docela nejmenší děti, slova Václav Fischer (Praha Panton 1988).

Moderní notacea její interpretace (Praha 1998).

 

Jiné práce

Malý přízpěv k 70. narozeninám M. Kabeláče (Samizdat 1978, přetištěno In: Hudební věda 36, 1999, č. 2/3, s. 203–204).

Meine Begegnungen mit Olivier Messiaen (In: Wassermann Beirao, ed.: La Cité céleste, Dokumentation einer Symposienreihe, Berlin: Weidler Buchverlag 2006, s. 381–387).

Má setkání s Olivierem Messiaenem (Harmonie [16], 2008, č. 12, s. 11–12).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

MEH.

Cohen, Aaron: International Encyclopedia of Women Composers (New York 1981, s. 283–284).

ČSS.

Bakerʼs Biographical Dictionary of Musicians (New York 71988, s. 1139, 81992, s. 1085).

Dizionario enciclopedico universale delle musice e dei musicisti, svazek 4 (Torino 1986, s. 504).

Kähler, Cornelia E. (ed.): Komponistinnen von A bis Z (Düsseldorf: Tokkata Verlag 1988, s.197–198).

New Grove2.

MGG2.

II. Články v periodikách a pasáže v knižních publikacích

Slavický, Milan: Léta tvůrčího dozrávání (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 1, s. 36–39).

Paleníková, Božena: Ivana Loudová. Personální bibliografie k 45. výročí narození (Hradec Králové 1986).

Slavíková, Jitka: Setkání s Olivierem Messiaenem (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 12, s. 549–50) – interview.

Havlík, Jaromír: Česká symfonie 1945–1980 (Praha 1989, s. 254, 361).

Pensdorfová, Eva: Kdybych byla kouzelníkem (Lidová demokracie 45, 22. 12. 1990, s, 11) interview.

Slavický, Milan: Inovační impulsy v české hudbě uplynulého čtvrtstoletí(Hudební rozhledy 43, 1990, s. 39–42).

Mlejnek, Karel: Ivana Loudová (Praha 1990) – stručný čtyřjazyčný životopis a seznam skladeb.

Nies, Christl: Unerhörtes entdecken (s diskografií Ivany Loudové, Kassel 1995).

Havlík, Jaromír: Ivana Loudová Jubilee (Czech Music 2, 2001, s. 14–17).

Smolka, Jaroslav: Večer k jubileu Ivany Loudové (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 5, s. 11–12).

Macková, Jaroslava: Kabeláče jsem se bála(Cantus 17, 2006, č. 3, s. 9–12) – interview.

Haase, Miloš: Novinky soudobé hudby. 5. Ivana Loudová: Sinfonia numerica pro komorní orchestr (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 5, s. 48–49).

Nouza, Zdeněk: Miloslav Kabeláč (Praha 2010, s. 7, 283, 287, 292, 293, 307, 470).

Oplištilová, Iva: To be able to strike out even a brilliant idea if it’s in the wrong place(Czech Music 2010, č. 1, s. [2]–11) – interview.

 

www.loudova.cz

http://katedraskladby.hamu.cz/index.php/pedagogove/31–ivana–loudova

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 16.9.2015